:

Appelman nr 677

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Appelman nr 677 †

Adlad 1656-10-07, introducera 1660. Den siste manlige medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet 1719-05-23.


  • Anders Nilsson Slaghök. Proviantmästare. Bodde på Appelberga gärd i Hagbyhöga socken, Östergötlands län. Död 1621 (?). Gift 1620 med Brita Ambjörnsdotter Sunnanväder. Båda voro av gamla, mycket namnkunniga släkter.

Barn:

  • Peder Andersson Appelman, adlad Appelman, född 1622-01-02 på Appelberga (1628-01-02 enligt gravstenen i Nikolai kyrka i Nyköping) (At (Sch).). Student i Uppsala 1647-02-00. Sekreterare och generalintendent över drottning Christinas taffelgods i Pommern. Adlad 1656-10-07 (introducerad 1660 under nr 677). Drottning Christinas guvernör på Ösel 1604. Död 1705 och begraven 1706-02-02 i Nikolai kyrka i Nyköping. (At (Sch).) I sina yngre år, då han var såsom informator i riksrådet Schering Rosenhanes hus, förälskade han sig uti och förlovade sig i hemlighet med dennes syster Märta, för vilken orsaks skull han mycket förföljdes av hennes bröder och slutligen 1650 insattes i häkte i Stockholm, därifrån han dock snart flydde. Gift 1659-08-21 i Stralsund (At (L).) med Catharina Rehnskiöld, född 1643-08-05 i Stralsund, död 1671-07-08 på Pudogla på ön Ysedom i Pommern (At (L).), i barnsäng, dotter av regeringsrådet Gert Antoniison, adlad Rehnskiöld, och hans 2:a fru Brigitta Torskeskål.

Barn:

  • Gustaf Gabriel, friherre Appelman, född 1660, 11721. Se friherrlig ätten Appelman, Tab. 1.
  • Christina Juliana, född 1661-06-07, död 1719-01-11 (enligt annan uppgift begraven 1718-02-08 i Nikolai kyrka i Nyköping). (At (Sch).) Gift 1678-05-00 med generalfälttygmästaren friherre Johan Siöblad, född 1644, död 1710.
  • Margareta Brigitta, född 1661(2?)-10-13. Gift 1698-08-04 med kaptenen Johan Prytz.
  • Helena Dorotea, död 1714.
  • Carl, död barn.
  • Hedvig. (At (Sch).) Hovjungfru hos grevinnan Christina Oxenstierna. Begraven 1701-01-30 i Enköping-Näs kyrka. (At (Sch).).
  • Gert Fredrik, född 1671-06-25 på Pudogla (At (L).). Fänrik vid artilleriet i Stockholm. Död 1696-05-00 i Stettin. (At (L).)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: