:

Gyllenpatron nr 575

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenpatron nr 575 †

Adlad 1652-11-30, introd. 1654. Utdöd 1744-07-29.


1Blr. 2Lk. 3Hm. 4At (P). 5Medd. av förste aktuarien O. Edelstam. 6Al.

TAB 1

Johan Bengtsson. Fogde över Nyköpings slott och stad samt Väderbrunn och båda ladugårdarna 1602-09-08. Avgick6 1604-06-04.

Barn:

 • Mårten Johansson, adlad Gyllenpatron, till Väsby och Torp, båda i Kräklinge socken, Örebro län. Född 1602 i Stockholm. Kornett vid Upplands och Södermanlands ryttare (livregementet till häst) 16291. Löjtnant därst. 16421. Ryttmästare 16481. Adlad 1652-11-30 (introd. 1654 under nr 575). Major 1658-02-16. Stupade 1659-01-19 utanför Köpenhamn samt begraven i Kräklinge kyrka s. å. 10/7. Gift med Maria Häst, som levde änka 1673, dotter av översten N. N. Häst.

Barn:

 • En son, stupade vid Lovitz i Polen.
 • Christina. Gift med fäktmästaren i Riga, Johan Porath, broder till överstelöjtnanten Didrik Porath, adlad von Porat.
 • Carin, levde 1685. Gift före 16594 med kaptenen Paul Hökeflycht.
 • Maria, född 1646-07-18, död barnlös 1725-11-16 Nolby. Gift 1701-12-01 på nämnda ställe med bruksägaren Niklas Olofsson Warnmark i hans 2:a gifte (gift 1:o 1699 med Anna Magdalena Kock i hennes 2:a gifte, död 1699, dotter av borgmästaren i Falun Henrik Kock), född 1657-07-18 i Kristinehamn, död 1726-09-23 på Nolby.

TAB 2

Gustaf (son av Mårten Johansson, adlad Gyllenpatron, Tab. 1), till Målskog i Bankeryds socken, Jönköpings län. Kornett vid Upplands ryttare (livregementet till häst) 16561. Löjtnant 16571. Ryttmästare 16591. Major 1673-12-16. Stupade 1676-06-25 vid Ystad, då danskarna landstego därst. Hade 1673 rättegång med sin svåger, landshövdingen, friherre Per Örneklou om arvet efter svärfadern. Gift 1:o med Kerstin. Gift 2:o med Gunilla Printz, begraven5 1697-08-22 i Kräklinge kyrka, Örebro län, dotter av landshövdingen Johan Björnsson Printz, adlad Printz, och hans 1:a fru Elisabet Boch.

Barn:

 • 1. Johan. Dödsskjuten ogift vid Ofen.
 • 1. Eva Maria, född 1664, levde änka 1747. Gift 1692-12-00 Skoftesta med löjtnanten Axel Lagerhielm, nr 792, född 1664, död 1735.
 • 1. Elisabet, född 1667-01-00. Gift 1695 med sin systers svåger, löjtnanten Carl Lagerhielm, nr 792, född 1666, död 1737.
 • 1. Gustaf. Löjtnant. Ogift skjuten vid Ofen.
 • 1. Carl, född 1672. Konstapel vid artilleriet i Stettin 1692. Styckjunkare därst. 1697-04-01. Fänrik 1700-05-24. Löjtnant 1702-07-29. Konfirm.fullm.2 1703-07-29. Död ogift 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.
 • 2. Nils, född 1674-03-00. Kammarskrivare vid Örebro landskontor 1695. Bokhållare vid pommerska kammaren 1698. Generalguvernementskamrerare i Pommern 1702-08-20. Överkamrerares titel 1716-01-31. Kammarråds titel 1723-03-19. Död barnlös 1744-07-29 i Stralsund och slöt ätten. Gift med Brita Elisabet Palumba, dotter av guvernementskamreraren Nils Palumbus och Anna Denneker samt brorsdotter till överkommissarien Samuel Palumbus, adlad Gripenklo.

TAB 3

Jonas (son av Mårten Johansson, adlad Gyllenpatron, Tab. 1). Ryttare vid Volmar Wrangels regemente i Bremen 1666. Kvartermästare vid livregementet till häst 1669. Kornett därst. 1672-07-30. Löjtnant 1676-02-23. Sårad i slaget vid Lund s. å. 4/12 och död i början av 1677 (före 1/3). Gift med Christina von Glan, som levde änka 1685, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid Östgöta infanteriregemente Sven Esbjörnsson), ? dotter av k. trumpetaren Hans von Glan och Elisabet Vockenrath.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 16(75?) 15/7, död 1729-09-09. Gift 1693-05-12 med kyrkoherden i Ramsbergs pastorat av Västerås stift Anders Ramzelius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1686 med Elisabet Bark, död 1687, dotter av komministern Laurentius Erici Barchius och Anna Wibyensis)3, född 1660-02-12 i Ramsbergs prästgård8 Örebro län, död där 1729-04-18.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: