:

Von Walcker nr 1728

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Walcker nr 1728 †

Adlad 1720-03-19, introd. s. å. Utdöd 1733-03-25.

Släkten Wolker (Walker), i äldre tider Walkrave, av vilken en icke adlad gren, som sedan mitten av 1700-talet kallat sig von Wolcker, ännu fortlever i Sverige, har med all sannolikhet inkommit från England eller Skottland. Uppgiften i A. Noreen, Anteckningar om Kungl. Hallands regemente åren 1625–1910 (1911), sid. 406 att släkten skulle härstamma från Wolkersdorf i Bayerska Schwaben, torde sakna all grund.


  • David Wolker. Handelsman i Gävle. Gift med Margareta Andersdotter, dotter av borgaren i Gävle Anders Henriksson och Elin Köniksdotter, syster till ärkebiskopen Petrus Kenicius.

Barn:

  • Sigfrid Wolker. Inspektor över Norrlands tullar och acciser samt borgmästare i Gävle. Död 1664. Gift 1:o med Brita Johansdotter Gammal, dotter av borgmästaren i samma stad Johan Olofsson. Gift 2:o 1656-12-28 med Anna Gavelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Olof Skog), dotter av borgmästaren i Gävle Elias Pedersson Gavelius och Catharina Nilsdotter samt syster till assessorn Petrus Eliæ Gavelius, adlad Cederschiöld.

Barn:

  • 2. Elias Wolker, adlad von Walcker, född 1660 i Gävle. Kammarskrivare i reduktionskommissionen 1681. Bokhållare därst. 1688. Husgerådsmästare 1691-09-03. Tillika likvidationskommissarie i Svea hovrätt s. å. Kamrerare vid generalsjötullskontoret 1704-07-12 och vid tull- och licentkontoret 1719-02-23. Adlad 1720-03-19 (introd. s. å. under nr 1728). Kammarråds avsked 1731-02-23. Död 1733-03-26 i Stockholm och begraven i egen grav i Storkyrkan utan manliga bröstarvingar och slöt således själv sin adliga ätt. 'Han räddade 1697, då Stockholms slott avbrann, med livsfara de i klädkammaren förvarade saker, varöver han fick konung Carl XII:s skriftliga nådiga vittnesbörd om hans vid samma tillfälle visade trogna nit och välförhållande.’ Gift 1693-11-19 i Stockholm med Elisabet Boije, född 167(3), död 1734-06-13 i Stockholm, dotter av rådmannen i nämnda stad Erik Christoffersson Boije och Margareta Söderholm.

Barn:

  • Anna Margareta, född 1694, död 1763-07-05 på Virsbo i Ramnäs socken, Västmanlands län, jordfäst s. å. 10/7 i Ramnäs kyrka och sedan förd till faderns grav i Storkyrkan i Stockholm. Gift 1:o 1716-12-16 i Stockholm, Nikolai förs. med lagmannen Jonas Rothåf, född 1670, död 1721. Gift 2:o 1722-10-18 i Stockholm, Nikolai förs. med handelsmannen i nämnda stad Claes Wittmack d. y. i hans 3:e gifte, född 1686, död 1726-08-18. Gift 3:o med överstelöjtnanten friherre Didrik Henning Meijendorff von Yxkull, född 1697, död 1763.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: