Foratt nr 490

Från Adelsvapen-Wiki

0490.jpg


Adliga ätten Foratt nr 490 †

Adlad 1650-07-12, introducerad 1650. Utdöd på 1600-talet.


  • Hans Foratt, bördig av en gammal adlig skotsk ätt, var borgare i Dundee. Överflyttade till Sverige 1604. Kapten vid flottan 1610. Förde befäl på skeppet Mars 1610 och 1611 samt på skeppet Draken 1611-11-00, då han skickades på kryssning åt Danzig. Förde befälet över några skepp med proviant från Västervik och Kalmar till Narva 1615-05-00. Förde konungen på skeppet Merkurius över från Finland till Stockholm 1616-05-00. Kapten på viceamiralsskeppet Svärdet 1620. Överkapten i riksamiralens flotta 1626. Avsked med 400 daler i årlig pension 1640-04-15. Död före 1645 [Zf]. Han erhöll i förläning (RAB.) på behaglig tid ett kronohemman i Alsike socken i Uppland 1620-03-18 och två gårdar på Adelsö i sin och sin hustrus livstid 1628-02-28.

Barn:

  • Alexander Foratt, adlad Foratt. Löjtnant vid Upplands regemente 1645 (Bu.). Kapten vid Upplands regemente 1650 (Bu.). Adlad 1650-07-12 (introducerad 1650 under nr 490). Död 1657 (At (KrA).). Han erhöll donation 1647-10-22 på tre gårdar i Älvsborgs län, i stället för gårdarna i Uppland, som förlänats fadern och etter hans död innehafts först av modern och sedan av honom själv, men under hans frånvaro i kriget bortgivits till köksmästaren Didrik Mein (RAB.). Gift med Anna Månesköld af Seglinge, född 1626, död 1688 på Söderby i Knutby socken, Stockholms län och begraven 1688-11-30 i Knutby kyrka, dotter av häradshövdingen Per Månesköld af Seglinge, och Anna Körning. Hon erhöll konfirmation (RAB.) på besittningsrätten till mannens tre gårdar i Älvsborgs län 1660-07-22 och ånyo 1666-05-10 och 1676-05-03.

Barn:

  • Margareta, levde 1724. Gift med kaptenen Peter Gyllenax, född 1644, död 1695.
  • Flera barn, döda unga efter faderns död.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.