:

Schack av Skylvalla

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Peter Torstensson djäkn, väpnare, namnes i kallorna 1372-91; underlagman i Södermanland 1372-86 och 1383 häradshövding i Daga hd (Söd.). Bodde på Hällsta i Daga hd 1378-86 och frin 1386 på Skylvalla i samma hd.

Son:

Johan Petersson omtalas 1404-15 vara bosatt på Skylvalla, som han ärvt efter fadern. - Gift med Kristina Torstensdotter († tidigast 1440), dotter av Torsten Gjordsson (Oxpanna, Gjurd Gotes ätt) och hans hustru Bengta Eriksdotter (sparre).

Barn:

 • Bengta Johansdotter, i. efter 1443. - Gift l : o 1425 23/6 med Karl Larsson (Björnlår) († 1427), 2:o 1428 13/9 med underlagmannen i Uppland Klausi Slaweka d. y. (†. omkr. 1440).

TAB 2

Peter Johansson, † 1455/56, väpnare, bodde 1430 på släktgården Skylvalla men hade 1449 flyttat till Satnna i Ärlinghundra hd (Uppl.), där han vistades ännu 1455. Gift före 1449 med Margit Jönsdotter, dotter av Jöns Olofsson i Såtuna och hans hustru Ragnhild Gunnarsdotter. Margit gifte sig efter 1456 med riddaren Örjan Karlsson (Skanke) († omkring 1472) och levde som änka efter honom ännu 1482.

Barn:

TAB 3

Gjord Pettersson, väpnare, bodde 1453 på fadernegarden Hållsta men hade 1470 flyttat till Väppeby på Oknön i Trögd hd (Uppl.). Tjugo 11senare anges han vara bosatt "på Bondarnön", varmed troligen åsyftas Utö åldriga trappgavelhus. - Gift med Margareta Ulfsdotter (Jacob Ulfssons ätt), som var syster till ärkebiskop Jakob Ulfsson.

Barn:

 • Måns Gjordsson † omkr. 1528. Omtalas från 1510 i äallorna; bodde 1511-18 på Mälsåker i Selebo hd (Söd.), som då ägdes av hans hustru. - Gift före 1511 med Karin Ivarsdotter, som var dotter av Ivar Gren och Ingeborg Arentsdotter (Ulv), och som tidigare varit gift med Claes Filipsson (trana) († 1503). Hon levde ännu omkring 1540.
 • Nilr Gjordsson, se tab. 4.
 • Anna Gjordsdotter; levde 1532. - Gift före 1518 med Andeis Persson (musselskal) (levde 1526). Hon ägde Mellösa i Vallerituna hd (Uppl.), som hon 1521 ärvt efter sin morbror Jakob Ulfsson men bodde som änka på Bällsta i Sollentuna hd (Uppl.).

TAB 4

Nils Gjordrson, levde 1537. Omtalas f.f.g. 1510-11, då han skänkte Vappeby i Trögds hd till kyrkan som själagåva; bodde 1514 på Utö i Trögds hd; var ärkebiskopens sven omkr. 1520; munk i Mariefreds kloster 1523-26; bodde 1532 på Vappeby, som han återfått från kyrkan på grund av Västerås' recess men hade för- modligen därefter ånyo Utö till boningsplats. - Gift efter 1526 med Margareta (Joensdotter?) som levde 1547

Barn:

 • Bengt Nilrson, se tab. 5.
 • Erik Nilrson, levde 1573. Bodde tillsammans med sina bröder på Utö 1553-58, skrives 1559-62 till Utörp ("Uddetorp"), hade 1564 flyttat till Rottninge i Jönåkers hd (Söd.), som tillhörde hans hustru. Då han ej infann sig på vapensynerna, fråndömdes han sitt frälse av Höga nämnden 1565. Satt dock kvar på Rottninge ännu 1573. Gift före 1556 med Filippa Larsdotrer, f. 1529 24/8, som var dotter till Lars Siggesson (Sparre af Rossvik) och Anna Lindormsdotter (Vinge).
 • Christoffer Nilsson, bodde 1551 på Utö.
 • Jöran Nilsson, bodde 1553 på Utö tillsammans med bröderna; levde 1554.
 • Brita Nilsdofter, levde 1572. - Gift efter 1551 med ståthållaren på Kalmar Bengt Räf (i Uppland) († 1569 24/2), som 1562-69 skrevs till Utö

TAB 5

Bengt Nilsron, † 1565. Bodde 1553 på Utö med bröderna men flyttade redan följande ar till Arnöberg i samma härad. Underhäradshövding i Bro hd [Uppl.) 1550 och häradshövding därstädes 1552 2/2; häradshövding i Seleho hd (Söd.) 1551 20/10 - 1565, samt i Österrekarne hd (Söd.) 1559 20/8; fogde på Ekolsund 1549-53, i Åker och Selebo 1554-63. Ståthållare i Ostergötland 1564 16/10. Gift 1557 25/6 med Ingegärd Nilrdotter († omkr. 1593), dotter av Nils Larsson (Schack av Hornby) och hans hustru Ingeborg Hansdotter (Ekeblad).

Barn:

 • Nils Bengtrson, † efter 1598 i landsflykt. Fanrik vid en upplandsfana 1591. Bodde på Hornby, som han fått i testamente av sin mormor, och som han skänkte sin hustru i morgongåva. Gift 1582 18/11 med Anna Bertilsdotter, dotter av Bertil Larsson till Slädhammar och hans hustru Karin Ingelsdotter (djur).
 • Johan Bengtsson, † före 1600. Ärvde 1594 efter föräldrarna sätesgården Arnöberg, där han bodde till sin död. Gift 1590 28/6 med Anna Andersdotter († före mannen), dotter av Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans första hustru Anna Larsdotter
 • Arent Bengtsson. † 1601. Löjtnant och 1599 5/2 utnämnd till ryttmästare för en fana ryttare. Skrevs omkring 1600 till Arnöherg, som han arvt efter brodern Johan. Stupade vid Wolmar påföljande år och begravdes sedermera i Arnö kyrka, dar hans hustrus år 1611 lät inrista en på latin avfattad inskription på hans gravsten. Denna är f.ö. försedd med hans och hans hustrus initialer och vapensköldar. Gift med Vendela Jakobsdotter († 1640), dotter av den skottske barnonen Jakob Neaf och Carin Jakobsdotter (Hampe)
 • Elin Bengtsdotter, † före 1612. Gift 1585 20/11 med konungens köksmästare Polykarpus Copp († i landsflykt efter 1599). Bodde som gift på Skärvsta i Svatlösa hd (Söd.), som hon fått i morgongåva av sin man, men som trotts detta indrogs till kronan vid mannens flykt till Polen.
 • Måns Bengtsson. † före 1594. Stupade förmodligen i kriget.
 • Åke Bengtsson † 1586. Deltog i kriget: återvände därifån 1586 och avled kort efter hemkomsten. Begrav i Arnö kyrka, där ett huvudbanér efter honom finns kvar.
 • Brita Bengtsdotter, † ogift före 1594.

TAB 6

Knut Petersson, † senast 1490. Namnes i källorna f.f.g. 1474. Bodde 1485 på Sätuna i Ärlinghundra hd (Uppl.), vilken gård han arvt efter sin mor. Gift före 1482 med Lucia Olofsdofter, dotter av häradshövdingen och underlagmannen i Uppland Olof Ingevaldsson (Måbyätten) och hans hustru Margareta Petersdotter (Ulf)

Barn:

 • Erik Knutsson se tab. 7.
 • Kerstin Knutsdotter. Var gift 1511 med Erik Larsson (Kolhammarsätten)
 • Anna Knutsdotter. Var 1490 nunna i Skokloster

TAB 7

Erik Knutsson, bodde 1511 på fädernegården Sätuna. Gift med Märta Tomasdotter († omkring 1550), dotter av Tomas Nilsson (Böljaätten) och hans hustru Elseby Johansdotter (Bukhorn). Märta blev senare omgift med Karl Bengtsson (Månesköld).

son:

TAB 8

Per Eriksson, † omkring 1552. Bodde 1528 på fädernegården Sätuna men flyttade före 1544 till Skänningen i samma härad. Gift med Brita Andersdotter († omkring 1575), som erhöll Sätuna i morgongåva. Hon var dotter till Arent Persson (Örnflycht) och hans hustru Barbro Stigsdotter (tre rosor). Brita gifte om sig 1553 med Per Larsson (Hamraätten)

Barn:

 • Erik Persson, † ogift 1601 28/12.
 • Margareta Persdotter, † trol. 1617. Gift 1:o troligen 1590 med fogden och häradshövdingen i Västlands hd Johan Sandersson (svart trana) († omkring 1600). Gift 2:o 1603 29/5 med förutvarande häradshövdingen i Olands hd Erik Jöransson Stenar († 1605)

TAB 9

Torsten Johansson, väpnare. Nämnes som bror till Peter 1440.

son:

 • Ulf Torstensson, bosatt 1460 på Skänninge i Ärlinghundra hd och visar sig ha andel på Skylvalla. Tycks ha levat 1485, då han omtalas i urkund.

Källor

Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. SoH 1960. Jan Eric Almquist; Äten Schack av Skylvalla 1372-1617.

: