:

Sabel nr 152

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sabel nr 152 †

 • Adlad 1592-07-08, introducerad 1627. Utdöd kort efter april 1703.

TAB 1

Per Joensson, till Bagarbo i Sko socken, Uppsala län, som han bebyggde till säteri. Systerson till Joen Markusson, stamfader för adliga ätten Galle i Sverige. Konung Johan III:s rysstolk. Köpte 1575-02-09 en gård i Ugglansryd i Ryssby socken, Kronobergs län av sin kusin Peder Galle. Erhöll 1575 av konung Johan ett skattehemman i Elinge i Hamneda socken, Kronobergs län och ett klosterhemman i Kärringe i Angelstads socken, Kronobergs län till evärdlig ägo under rätt frihet och frälsei. Erhöll genom konungens brev (RReg (OA).) 1576-06-24 rätt att inlösa sex gårdar och torp, nämligen två gårdar Kaddala, en gård Säby och tre torp Bagarbo, Dampebo och Pipareboda, alla i Sko socken, från Sebastian Szbisinsky (Zbeinski) vilken fått dessa till evärdlig ägo. Adlad 1592-07-08. Död före 1593. Gift med Barbro, änka efter Peder Jakobsson. Hon efterlevde andre mannen.

Barn:

 • Joen Persson Sabel. Sekreterare i kunglig kansliet. Fick 1612-12-01 konung Gustaf II Adolfs Konfirmerat på Kaddala, Säby, Bagarbo, Dampebo och Pipareboda (Upplands kopiebok (OA).). Introducera 1627 under nr 124, vilket sedan ändrades till 152. Död 1634 och begraven i Sabelska gravkoret i Sko kyrka s norra hörn, där hans vapen uppsattes. Gift med Anna Nilsdotter, död antagligen 1644 eller i början av 1645, ty 1645-02-14 beviljades sonen Gustaf tillstånd att resa hem och begrava sin moder. (Rådsprot. (OA).)

Barn:

 • Gustaf, född 1594. Överste. Död 1659. Se Tab. 3. Erik. Var fänrik vid Upplands storregemente 1624 i maj. Löjtnant vid dalregementet 1629. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1630. Kapten vid Hälsinge regemente 1632. Namnes i rullorna senast 1634-10-00 [Mönstringsrullor 1 KrA (OA).]. Begraven i Sabelska graven i Sko kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Johan. Var 1626-02-00 fänrik vid Gustaf Horns norrlandsregemente. Löjtnant vid Gustaf Horns norrlandsregemente 1628 i mars. Sårad 1628. Namnes ej vidare i rullorna. [Mönstringsrullor 1 KrA (OA).]
 • Anna, död 1678 Björnarbo. Bouppt. efter henne ägde rum 1678-12-02. Gift 1:o med kaptenen Nils Hästesko, död 1644. Gift 2:o 1647 eller 1648 med ryttmästaren Erik Andersson Galle, adlad Rosensabel, död 1656.

TAB 2

Per (son av Joen Persson Sabel, Tab. 1), till Hacksta och Granby i Össeby socken, Uppsala län, å vilka skattehemman han genom kunglig brev 1630-02-12 erhöll adliga privilegier, samt Nåntuna i Danmarks socken, Uppsala län, som han 1621-11-16 erhöll som lönehemman (OA.). Var 1620 korpral vid Kungl Maj:ts dragonregemente. Var 1621-11-16 löjtnant vid Upplands storregemente, 1624-05-22 chef för ett kompani av Åke Oxenstiernas regemente och 1631-06-02 kapten och kompanichef vid dalregementet. Major vid dalregementet 1632 före 16/9. En bland bärarna av konung Gustaf II Adolfs kista i begravningspro- cessionen 1634. Avsked 1642-12-19 vid mönstringen av dalregementet i Leipzig och mördad i Tyskland 1642 eller i början av 1643 under hemresan till Sverige. Gift (1625) med Anna von Biuren, som levde 1663-02-09, då hon gjorde sitt testamente, men var död (SH, liber caus, vol. 115, p. 5 (OA).) 1663-10-29, dotter av stallmästaren och ryttmästaren vid Upplandsfanan Herman Stoltz von Biuren och Kerstin Staffansdotter. Hon erhöll drottning Christinas Konfirmeratbrev 1647-03-06 på mannens donationer i Uppland. (Reduktionshandlingar i KA.)

Barn:

 • Johan, till Hacksta. Född 1628 (Uff.). Student i Uppsala 1641-06-05. Fänrik vid dalregementet (Dalregementets mönstringsrullor (OA).) 1642-03-10. Var löjtnant vid dalregementet 1654. Kapten 1655 (Dalregementets mönstringsrullor (OA).) före 25/5. Död ogift 1658-11-07 under transport från Riga till Stockholm. Hans vapen och sorgfana uppsattes i Össeby kyrka
 • Carl. Student i Uppsala 1641-06-05. Var fänrik vid dalregementet 1654. Löjtnant därstädes (Dalregementets mönstringsrullor (OA).) 1655 före 25/5. Kapten (Dalregementets mönstringsrullor (OA).) 1657 mellan 1657-03-02 och 1657-08-12. Stupade ogift 1659-04-13 vid Sönderborg under danska kriget.
 • Herman, till Nåntuna. Student i Uppsala 1641-06-05. Page hos M. G. De la Gardie. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Stettin från 1683 till sin död. Död 1694-08-10 i Wismar.
 • Per. Till Hacksta. Född 1633-04-11 på Hacksta (Uff.). Student i Uppsala 1641-06-05. Kapten vid Jämtlands dragonregemente 1665. Major vid Jämtlands dragonregemente 1672-12-09. Överstelöjtnant 1677-03-08. Deltog på sommaren 1679 i en militär expedition till Röras i Norge, sjuknade under återmarschen i fjällen och död 1679-08-14 på Frösö kungsgård Jämtlands län. Hans vapen uppsattes i Össeby kyrka. (Uff.)
 • Helena, till Hacksta och Granby i össeby socken, vilka hon försålde 1717-01-24, och Markeby i Håtuna socken, Uppsala län. Född omkring 1635, död 1720. Gift på 1850-talet med översten Erik Svinhufvud af Qvalstad, död 1688.
 • Gustaf, född 163(8). Fänrik vid Västerbottens regemente. Löjtnant vid Västerbottens regemente. Regementskvartermästare 1671-12-19. Avsked 1677. Major. Häktades 1681-11-00 såsom misstänkt för barnamord. Han hade under äktenskapslöfte lägrat sin kusins dotter Juliana de la Chapelle och hade med henne ett barn, vilket de gemensamt bragt om livet. Båda dömdes av Svea hovrätt till döden, men straffet för honom mildrades till landsförvisning för alltid. Han begärde 1699-01-07 att få återvända till riket, vilket bifölls. Ingav i april 1703 en supplik till reduktionskommissionen att utfå sin arvedel av släktgodsen, av vilken systern Helena satt sig i besittning, men torde hava död kort därefter och slöt ätten på svärdssidan.
 • Gabriel. Page hos M. G. De la Gardie. Fänrik vid dalregementet 1665-06-20. Löjtnant vid dalregementet 1669-12-22. Avsked 1674. Uppgives (KA, reduktionskommiss. doknm., uppl. I, nr 383 (OA).) 1683 vara av »i kronans tjänst undf ängen skada alldeles lam». Nyligen död 1696-12-00 (Uppsala landsarkiv, skrivelser till landshovd. (OA).).

TAB 3

Gustaf (son av Joen Persson Sabel, Tab. 1), till Bagarbo i Sko socken, Uppsala län och Årke i Gryta socken, Uppsala län. Född 1594. Var 1622-06-08 kaptenlöjtnant vid överstens kompani av Horns norrländska regemente, 1623-05-00 kapten och kompanichef vid norrländska regemente och 1628-06-00 major (Mönstringsrullor 1 KrA (OA).). Överstelöjtnanti (KA, Hären 1620–1680, ur 160 (OA).) 1640-12-03 (enligt annan uppgift redan 1637) (Bergström, Hälsinge reg:s chefer.). Överste för Hälsinge regemente 1645-10-22. Avsked 1654-07-00 (Bergström, Hälsinge reg:s chefer.). Ifrågasatt i rådet 1656-06-16 och 1656-06-17 till kommendant i Viborg, men utnämningen uteblev (Rådsprot. (OA).). Död 1659-03-12 på Bagarbo och begraven i Sabelska graven i Sko kyrka, där hans sorgefana finnes. Han köpte av kronan 1644-01-16 Berga och Lunda i Västeråkers socken och Skårnome i Hagby socken alla i Uppsala län), 1645-08-02 Björk i Västeråkers socken, Uppsala län, Hacksta och Hessle i Dalby socken, Uppsala län, Lund i Ramsta socken, Uppsala län, Ångelsta i Skogs-Tibble socken, Uppsala län, Björnome i Gryta socken, Uppsala län samt Åkerbybyn och Sylta i Bälinge socken, Uppsala län, och 1649-11-22 tolv och två tredjedels ströhemman i Järnskogs socken, Värmlands län, elva och sjutton tolftedels ströhemman i Kola socken, Värmlands län och tre och elva toftedels hemman i Eda socken, Värmlands län ävensom fyra hemman i Kumla socken, Örebro län. Erhöll såsom donation under Norrköpings besluts villkor 1650-03-07 tre skattehemman i Eda socken, Värmlands län samt tre skattehemman i Töftedals socken, och fyra skattehemman i Eds socken, på Dal. [OA.] Gift med Margareta Patkull i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Henrik Jöransson), född 1616-02-17, begraven 1684-04-06 i Sko kyrka, dotter av överstelöjtnanten Göran Patkull, naturaliserad Patkull, och hans 1:a fru N. N Verklaes. Hon köpte under sin änketid Finsta i Vänge socken, Uppsala län av sin svägerska Anna Sabel 1662-10-13, Taxnäs i Fröslunda socken, Uppsala län 1664-08-02, Kaddala i Sko socken, Uppsala län av sin mans brorsbarn 1668-10-08 samt Focksta i Hagby socken, Uppsala län av sin måg Otto Grissbach 1682-05-14.

Barn:

 • Anna Margareta. Fick vid arvskiftet efter modern Arke och Björnome. Gift 1:o med kaptenen Johan
 • Sofia. Fick vid arvskiftet efter modern Focksta och Skårnome. Levde ännu 1716-02-14. Gift 1660-01-03 med majoren Otto Grissbach, född 1641, död 1690.
 • Beata. Fick vid arvskiftet efter modern Taxnäs. Levde 1699, men var död 1702-02-00. Gift 1661-05-22 på Bagarbo med överstelöjtnanten Julius Rikard de la Chapelle, naturaliserad de la Chapelle, född 1625, död 1672.
 • Elisabet, död 1671 (SH, liber caus, vol. 131, p. 6 (OA).) kort efter 1671-09-20. Gift med häradshövdingen Nils Johansson, adlad Oljeqvist, i hans 1:a gifte, född 1641, död 1690.
 • Carl Gustaf, född 1652. Student i Uppsala 1661-10-24. Anhöll 1668 att bliva fänrik vid Hälsinge regemente. Fänrik vid Duderstedts skånska infanteriregemente 1670-04-13. Avsked 1672-05-07 för att ingå vid något kavalleriregemente. Lantjägare i Dalarne 1675-09-17. Kapten vid jägareregementet (At (Sch).). Stupade ogift 1677 under skånska kriget och begraven i Sabelska graven i Sko kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Maria. Fick vid arvskiftet efter modern Berga säteri, varefter hon och mannen av övriga stärbhusdelägare tillöste sig Bagarbo och Kaddala. Begraven 1732-12-27 i sko kyrka och var den sista av ätten. Gift 1670-11-15, efter kunglig tillstånd, med sin faders kusin, ryttmästaren Peter Silfverlåås, död före 1708.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: