:

Stromberg nr 50

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Stromberg nr 50 †

Adlad 1674-12-02, introd. 1675. Friherrlig 1699-07-10. Grevlig 1706-06-25, introd. 1719. Utdöd 1782-06-25.

1At (L).

TAB 1

Nils Brattman, adlad Stromberg, friherre och greve Stromberg (son av Jöns Pedersson Brattman, se adliga ätten Strömberg nr 870), till Lasstorp (Claestorp) i Östra Vingåkers socken Södermanlands län, som han fick genom sitt gifte. Född 1646-03-25 i Jönköping. Konduktör vid fortifikationen i Dorpat 1667. Avsked 1670-09-00. Gick i utländsk tjänst 1671. Kapten vid ett livländskt infanteriregemente 1672. Major därst. Adlad 1674-12-02 jämte sina bröder, varvid de fingo vid adlandet upptaga sin avl. farfaders adl. namn och vapen (introd. 1675 under nr 870). Överstelöjtnant. Överste för prins Augusts av Hannover regemente. Överste för tyska livregementet till fot 1686-03-17. Kommendant i Landskrona s. å. Överste för Skaraborgs regemente 1688-10-26. Generalmajor av infanteriet 1697-03-10. Friherre 1699-07-10, jämte yngre brodern Alexander, men ej introd. Generallöjtnant 1703-04-05. K. råd och generalguvernör i Estland 1705-12-27. Avsked från Skaraborgs regemente s. d. Greve 1706-06-25 (introd. 1719 under nr 50). Guvernör i Livland och Kurland 1709-10-12. President i kammarkollegium och statskontoret 1711-04-25. Död 1723-08-16 på Claestorp. Han försvarade 1710 länge och tappert Riga, men måste slutligen genom kapitulation överlämna nämnda fästning till ryssarna, varefter han återkom till Sverige. Gift 1690 med friherrinnan Anna Catharina Fleming af Liebelitz i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1674-02-08 i Stockholm med kammarherren Adam Bernhard Hastfer, född 1648-02-15 i Reval, död 1676-02-26 i Stockholm. Gift 2:o 1682 med kammarrådet Brynte von Ens, adlad Cronsköld, född 1646, död 1688), född 1658-02-26 i Nyköping, död 1718, dotter av riksrådet Göran Fleming, friherre Fleming af Liebelitz nr 17 och friherrinnan Sigrid Gyllenstierna af Lundholm nr 3.

Barn:

  • Jakob Johan, född 1691. Fänrik vid Mellins estländska infanteriregemente 1708. Löjtnant därst. 1709. Död ogift s. å. 7/12 i Reval.
  • Sigrid.1
  • Anna Christina, född 1694-07-19 på kungsgården Ettak i Daretorps socken, död där 1695-04-16.
  • Nils, född 1695, död 1710.
  • Anna Catharina, född 1697-02-18, död 1731-02-07 i Växjö och ligger jämte sin man och hans 3:e fru begraven i en av honom byggd grav under koret i Aringsås' kyrka Kronobergs län. Gift 1719 med generallöjtnanten och landshövdingen Anders Koskull, friherre Koskull, i hans första gifte, född 1677, död 1746.
  • Claes, född 1699. Riksråd. Död 1782. Se Tab. 2.

TAB 2

Claes (son av Nils Brattman, adlad Strömberg, friherre och greve Strömberg, Tab. 1), till Claestorp. Döpt 1699-11-26 i Varvs socken Skaraborgs län. Student i Uppsala 1712-10-16. Fänrik vid Överste Lencks regemente i Frankrike 1718. Kammarherre 1719. Hovmarskalk hos kronprinsen 1747. RNO 1748-09-26. KNO 1750-04-17. Riksråd 1751-10-15. RoKavKMO s. å. 25/11. Vice guvernör hos kronprins Gustaf (sedermera konung Gustaf III) 1754 och 1755, då riksrådet greve Tessin vistades på landet. Nedlade rådsämbetet 1761-08-08. Död 1782-06-25 på Claestorp och slöt ätten på svärdssidan samt ligger jämte sin fru begraven vid Östra Vingåkers kyrka Södermanlands län, vilken kyrka på hans bekostnad fullbordades 1753 och varest han lät uppföra ett gravkor för sig och sin familj. Han gjorde Claestorp till fideikommiss för sin frus brorson greve Claes Axel Lewenhaupt, åt vilken han stått fadder. Gift 1732-01-03 med grevinnan Ulrika Catharina Lewenhaupt, född tvilling 1710-07-12 i Stockholm. Hovmästarinna vid hovet. Avsked därifrån 1761. Död 1777-03-20 på Claestorp, dotter av generalmajoren greve Carl Julius Lewenhaupt nr 2, och hans 2:a fru friherrinnan Christina Gustaviana Horn af Marienborg nr 21.

Barn:

  • Fredrika Lovisa, döpt 1745-09-27 i Stockholm (Hovförs.), död 1751-12-30.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: