:

Wernfelt nr 1147

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wernfelt nr 1147 †

Adlad 1688-11-10, introd. 1689. Utdöd i Sverige 1731-06-21.

Enligt ättens genealogi skulle stamfadern Johan Wernich varit ståthållare på Jönköpings slott. I Jönköping fanns under första hälften av 1800-talet en köpmans- och hantverkaresläkt1 Wernich (Wemiche, Wernike), men någon ståthållare med detta namn synes vid denna tid icke hava funnits vare sig på Jönköpings eller något annat slott i Sverige.2


1Björkman, Jönköpings historia. 2Sh. 3Bvk. 4At (L). 5Öä, del 8, sid. 118.

TAB 1

Johan Wernich. ?Borgare i Jönköping. Död före 1644.1

Barn:

 • Hubert Wernich. Bokhållare vid Vadstena krigsmanshus 16483. Död 1658-03-00 och begraven s. å. 3/7 i Vadstena. Gift 1:o med Margareta N. N. Gift 2:o med Sigrid Olofsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten och befallningsmannen Abraham Eriksson Enebusk, död 1709)5, död 1691, dotter av löjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Olof Bång, som stupade vid Lützen 1632.4

Barn:

 • 1. Christoffer Wernich, adlad Wernfelt, född 1639. Kommendör. Se Tab. 2.
 • 2. Olof Wernich, adlad Wernfelt, född 1654. Amiral. Död 1731. Se Tab. 5.

TAB 2

Christoffer Wernich, adlad Wernfelt (son av Hubert Wernich, Tab. 1), född 1639. Konstapelmat 1666-06-01. Konstapel 1668-08-01. Amiralitetsunderlöjtnant 1673-07-06. Överlöjtnant 1675-08-01. Amiralitetskapten s. å. 17/9. Adlad 1688-11-10 jämte sin halvbroder Olof (introd. 1689 under nr 1147). Kommendör 1679-10-27. Levde 1698, då han erlade sköldebrevsavgift. Gift med Anna Rotky, dotter av Jesper Rotky.

Barn:

 • Hubert, död ung.
 • Jesper, död ung.
 • Eva, döpt 1678-08-14 i Stockholm, död barnlös. Gift före 1696-10-22 med kommissarien Lars Bider.

TAB 3

Christoffer (son av Christoffer Wernich, adlad Wernfelt, Tab. 2), döpt 1680-01-31 i Stockholm. Reste i början av 1700-talet utrikes till sjöss och kallade sig Wernicke. Gift, men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Georg Filip (Wernicke). Würtembergskt geheimeråd. Död 1755 i Stuttgart.

TAB 4

Hans (son av Christoffer Wernich, adlad Wernfelt, Tab. 2). Medelstyrman vid amiralitetet. Överstyrman därst. 1696-09-02. Underlöjtnant. Extra ordinarie överlöjtnant 1700-06-15. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Död 1711-02-04 i pesten. Gift 1:o med Dorotea Christina von Löwen, dotter av lantrådet Georg Johan von Löwen (Löwe, nr 1739) och Barbara Dorotea von Fersen. Gift 2:o 1704-12-27 i Karlskrona med Helena Maria von Kleicken.

Barn:

 • 1. Två söner.
 • 2. Verner Olof. Arklimästare. Seglade 1720 utrikes och kallade sig Wernicke, liksom farbrodern.
 • 2. Göran. Förmenas hava på samma tid som brodern rest ur riket.
 • 2. Hans Carl, döpt 1710-04-09 i Karlskrona.

TAB 5

Olof Wernich, adlad Wernfelt (son av Hubert Wernich, Tab. 1), född 1654-05-16 i Vadstena. Skeppsgosse vid amiralitetet 1670. Vintervaktsbåtsman därst. 1672. Lärstyrman s. å. Medelstyrman 1675. Underlöjtnant 1676. Överlöjtnant 1686-12-02. Amiralitetskapten 1688(9) 1/5. Adlad s. å. 10/11 jämte sin halvbroder Christoffer (introd. 1689 under nr 1147). Konfirm.fullm. 1697-05-07. Schoutbynacht 1703-12-26. Vice amiral 1710-06-11. Konfirm.fullm. 1712-04-30. Amirals avsked 1715-02-19. Död 1731-06-21 i Stockholm och slöt ätten i Sverige på svärdssidan samt begraven i Clerckska eller Klingsporska graven i Vallentuna kyrka Stockholms län. Bevistade 1676 sjöslaget mellan Ystad och Trälleborg, varunder han blev fången och förd till Köpenhamn men rymde strax ur fångenskapen. Gift 1:o med Elisabet Jönsdotter, död 1713 Bo och begraven s. å. 6/2, borgmästardotter från Kalmar. Gift 2:o 1714 med friherrinnan Beata Johanna Clerck, född 1682-05-19 i Umeå, död 1758-05-18 Lagnö och begraven s. å. 30/5 i Ljusterö kyrka, dotter av k. rådet och presidenten Hans Clerck, friherre Clerck, och Anna Bure.

Barn:

 • 1. Maria Elisabet, död 1734 och begraven s. å. 8/11 i Karlskrona. Gift där 1711-01-24 med vice amiralen Gustaf Fredrik Leijonancker, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1756.
 • 1. Sigrid Eva, född 1689, död 1763-09-01 på Tomtaholm i Drothems socken, Östergötlands län. Gift 1734-01-08 i Stockholm med överstelöjtnanten Johan Gustaf Ulfvenklou, i hans 2:a gifte, född 1672, död 1735.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: