Kempe

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Andreas Kempe. Far till honom var möjligen en Peder Månsson Kiempe, vilken uppges ha varit Nils Dackes baneman. För denna bedrift skall han ha fått skattefrihet för sin gård i Glömme i Mjäldrunga, Älvsb (Palmskiöldska saml), som är annexförsamling till Eriksberg, där Andreas enligt Fryxell var född.

Barn:

 • Johannes Andreæ Kempe
 • Christoffer Andersson Kempe


TAB 2

Johannes Andreæ Kempe. Prost. Död 1620. Underskrev 1593 Uppsala mötes beslut. Skolrektor i nämnda stad 1606. Kyrkoherde i Jäders och Barva församl:s pastorat av Strängnäs stift 1611. Prost. Gift med Anna Larsdotter.

Barn:

TAB 3

Christoffer Andersson Kempe. Död omkring 1605 i Nylödöse. Handelsman och Rådman. Gift med Karin Nilsdotter i hennes andra gifte (Gifte 1:o med Börje Gunnarsson stamfader för adliga ätten Drakenberg).

Barn:

 • Johannes Christophori Kempe

TAB 3

Johannes Christophori Kempe. Född 1596 i Nylödöse, död 1673 i Skara. Biskop. Gift med Johanna Svenonia, dotter av biskopen Sveno Svenonius och Elin Arvidsdotter.

Barn:

 • Christophorus Kempe
 • Johanna Kempe. Gift med prosten Sven Bjerchenius. Gift med prosten Thorbern Andrea Fegræus. Gift med lektor Christoffer Bergman.
 • Johan Kempe. Död 1695. Rådman.
 • Anna Kempe
 • Kristina Kempe

TAB 4

Christophorus Kempe. Född 1629 i Skara, död 1676 Fågelås. Kyrkoherde. Gift med Ingrid Örnevinge (i hennes andra gifte), dotter till Gustav Eriksson Örnevinge och Ingrid Larsdotter Lamb.

Barn

 • Johannes Kempe, född 1660 i Fågelås
 • Beata Kempe, född 1662 i Fågelås. Gift med pastor Johannes Hoof.
 • Gustav Kempe, född 1663 i Fågelås
 • Johanna Kempe, född 1665 i Fågelås, död 1739. Gift med prosten Martin Seth.
 • Catrina Kempe, född 1667 i Fågelås, gift med arrendator Anders Nilsson
 • Kristina Kempe, född 1669 i Fågelås, död 1705 i Fågelås
 • Anna Kempe, född 1672 i Fågelås. Gift med kapten Brink.
 • Henrik Kempe, död 1709 i Poltava.