:

Falker nr 1538

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Falker nr 1538 †

Adlad 1717-09-06, introducerad 1719. Utdöd 1795-05-28.


TAB 1

Anders Jonsson Falck. Bryggare i Stockholm och troligen av samma gamla borgarsläkt som adlade ätten Falkenstedt. Död (Öä.) 1694-06-20. Gift 2:o med Brita Clarman, död 1721-01-00. (Öä.)

Barn:

  • Anders Faleker, adlad Falker, född 1678 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i kunglig kansliet. Fältbokhållare vid armén (KrAB.) 1707-09-23. Generalkrigskommissarie vid krigsexpeditionen 1716-02-01. Adlad 1717-09-06 (introducerad 1719 under nr 1538). Extra ordinarie krigsråd i krigskollegium 1719-09-30. Krigsråd i krigskollegium 1729-10-01. Statssekreterare vid krigsexpedition 1737-11-29. Död 1743 natten mellan den 8 och 9 dec. i Stockholm och begraven i Söderbärke kyrka i Dalarna, där hans epitafium uppsattes. Gift 1722-06-02 med Anna Maria Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz, född 1695, död 1776-08-20 i Stockholm, dotter av brukspatronen Reinhold Tersmeden och Christina Börstel.

Barn:

  • Christina Brigitta, född 1723-03-04 i Stockholm, död i Stockholm 1786-04-02. Gift 1:o 1743-06-02 med kammarherren Carl Ludvig Silfverstråle, född 1703, död 1751. Gift 2:o 1754-11-14 med fältmarskalken Samuel Gustaf Stierneld, friherre Stierneld, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1775.
  • Anna Maria, född 1725-09-25, död 1743-03-28 i Stockholm och begraven 1743-03-31.
  • Carl, född 1732. Hovmarskalk. Död 1795. Se Tab. 2

TAB 2

Carl (son av Anders Falcker, adlad Falker, Tab. 1), till Svartå bruk i Kvistbro socken, Örebro län. Född 1732-12-24 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1747-10-22. Extra kanslist vid hovkanslersexpeditionen 1751. Hovjunkare (SAB.) 1754-11-29. Kammarherre hos konung Adolf Fredrik (SAB.) 1760-09-02. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1770. Hovmarskalk 1774 (SAB.). Död 1795-05-28 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begraven 1795-06-02 i Vasaborgska graven i Riddarholmskyrkan, varvid vapnet krossadesav riddarhussekreteraren Axel Gabr. Silverstolpe. 'Hovmarskalken Falker efterlämnade en ansenlig förmögenhet av mer än 300,000 rdr, en den tiden betydlig summa.' Gift 1763-12-18 i Stockholm med grevinnan Beata von Rosen, döpt 1742-10-19 i Stockholm, död 1805-01-12, och begraven i Vasaborgska graven i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet och generalen Gustaf Fredrik von Rosen, naturaliserad, friherre och greve von Rosen, och hans 3:e fru grevinnan Teodora Beata Dücker.

Barn:

  • Beata Maria, född 1764-10-03, död 1805-02-10 i Stockholm, och ligger begraven i samma grav som föräldrarna. Gift 1795-01-13 i Stockholm med ministern, friherre Carl Bunge, i hans 1:a gifte, född 1763, död 1812.
  • Christina Charlotta, född 1766-01-28 i Stockholm, död i Stockholm 1835-06-18. Gift 1785-11-20 med förste hovmarskalken, friherre Per Adolf Fock, född 1756, död 1827.
  • Gustaf Anders, född 1768-08-19, död 1768-12-08.
  • Hedvig Aurora, född 1772-10-22 i Stockholm, död i Stockholm 1772-11-02.

Källor

[EÄRA] Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: