:

Thumb von Weingarten nr 796

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Thumb von Weingarten nr 796 †

Natural. 1668-08-18, introd. s. å. Utdöd i Sverige 1733-03-13 men fortlevde i Livland ännu i senare hälften av 1700-talet.


1von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands (1885). 2SK. 3At (P).

TAB 1

Christian Thumb von Weingarten, natural. Thumb von Weingarten, till Grundsahl och Blombergshof i Palzmars socken, Livland, vilka han köpte 16771. Född 1624 i Meissen i Tyskland. Tjänte sig upp vid fortifikationsstaten i Livland till generalkvartermästarelöjtnant 1655. Tillika kommendant i Ronneburg, det han var 1657-02-21. Avsked från förstn. tjänst 1665-08-30. Överstelöjtnant vid artilleriet 1661. Natural. svensk adelsman 1668-08-18 (introd. s. å. under nr 796). Överstelöjtnant vid artilleriet i Livland, Estland och Ingermanland 1668-09-24. Konfirm.fullm. 1674-08-21. Tillika direktör över fortifikationsarbetet därst. s. å. 17/9. Överstes titel vid fältartilleriet i Livland 1678. Konfirm.fullm. 1683-10-24. Död 1694-03-29 i Riga. Gift 1:o med en Baumgarten. Gift 2:o med Elisabet von Helmersen, dotter av k. sekreteraren Paul Helmers, adlad von Helmersen 1643-08-01, men ej introd.2, och Anna Koie, som var borgmästardotter från Riga.

Barn:

  • 1. Robert Svante. Löjtnant i sachsisk tjänst. Ogift massakrerad 1691 i en aktion mellan prinsens av Würtemberg trupper och turkarna.
  • 2. Anna Elisabet, död 1746 i Livland. Gift 1696 med ståthållaren Michaël Strokirch, adlad von Strokirch, född 1649, död 1723.
  • 2. Carl Christer. Assessor. Död 1733. Se Tab. 2
  • 2. Paul Fredrik. Student i Dorpat3 1696-01-21. Hovjunkare. Bodde i Livland. Död därst.

TAB 2

Carl Christer (son av Christian Thumb von Weingarten, natural. Thumb von Weingarten, Tab. 1). Student i Dorpat3 1696-01-21. Assessor i Dorpats hovrätt. Död 1733-03-13 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka därst. Gift 1714-12-09 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med sin svågers brorsdotter Juliana Eleonora von Strokirch, född 1682-04-09, död 1768-11-19 Dalen, dotter av assessorn Johan Strokirch, adlad von Strokirch, och hans 1:a fru Elisabet Sabel.

Barn:

  • Johanna Elisabet, född 1716-06-23 i Stockholm, död ogift 1755-07-02 i nämnda stad och begraven s. å. 5/7 i Jakobs kyrka.3

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: