:

Leijonbrinck nr 1550

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijonbrinck nr 1550 död

Adlad 1718-03-20, introd. 1720. Utdöd 1741.


1Um. 2Lk.

  • Jonas Svensson. Bonde. Gift med Karin Månsdotter.

Barn:

  • Benedictus Jonæ Brinck. Lektor vid gymnasium i Skara 1642. Död 1651. Gift med Anna, som levde 1658.

Barn:

  • Sven Brinck. Kassör vid riksbankens lånekontor 1671-11-01. Kassör i växelkontoret 1672-05-01. Bokhållare i lånekontoret 1673-04-00. Bankokommissarie för borgarståndet 1684-02-01 och för prästeståndet 1701. Död 1712-08-07. 'Han uppgjorde bland annat år 1671 formulär för bankens auktioner och bringade 1684 i ordning och registrerade alla bankens handlingar samt var en uppmärksam, driftig och för bankens bästa nitisk tjänsteman. Det oaktat invecklades han dock 1693 och 1695 i ersättningsfrågan för av banken givna lån på falska juveler och dokumenter, varifrån, först efter hans död, hans sterbhus vann befrielse.'. Gift 1:o 1674-01-04 med Elisabet Pyttner, död 1675, dotter av kamreraren i Stockholm Johan Pyttner och Christina Schening. Gift 2:o 1676-03-30 i Stockholm med Maria de la Vallée, född 165(9), död 1693-03-05, dotter av borgmästaren i Stockholm Jean de la Vallée och Anna Maria Böös samt syster till generalkvartermästarelöjtnanten Christoffer de la Vallée, adlad de la Vallée. Gift 3:o med Margareta Börjesdotter Åkerberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1716-12-06 med assessorn Johan Strokarch, adlad von Strokirch, i hans 2:a gifte, född 1645, död 1719) död 1730-05-28 i Stockholm.

Barn:

  • 2. Gabriel Brinck, adlad Leijonbrinck, född 1680-01-20 i Stockholm. Student i Uppsala1 1693-12-12. Volontär vid franska armén 1703. Löjtnant vid regementet Royal étranger 1704-07-27. Avsked 1705-03-08. Officer vid Grandmousquetaires2 i preussisk tjänst s. å. Avsked 1706-10-08. Livdrabant s. å. 13/11. Överstelöjtnant för enrolleringsmanskapet i Stockholm 1711-01-13. Konfirm.fullm.2 1712-03-13. Överstelöjtnant för allmogen i Västergötland och på Dal s. å. 24/11. Överste för bemälte allmoge 1717-12-07. Adlad 1718-03-20 (introd. 1719 under nr 1550). Död 1724-01-17. 'Han var en tapper krigare och skicklig militär, blev i slaget vid Holofzin stucken tvärs igenom livet och kom från Poltava med till Bender, därifrån han fick konungens tillstånd att resa till varma baden för att återvinna sin hälsa, då han badade vid foten av berget Olympos och sedan gjorde en tur inåt Asien.'. Gift 1710 med Elisabet Mörling, född 1676-02-19, död 1747-05-16, dotter av revisionssekreteraren Lars Månsson Mörling, adlad Mörling, och hans 2:a fru Carin Wulf.

Barn:

  • Johan, född 1711-07-26 i Österåkers socken, Stockholms län. Student i Uppsala1 1726-06-16 page vid k. hovet. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1741-09-00 på örlogsflottan och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: