:

Noringer nr 2049

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Noringer nr 2049 †

Adlad 1761-09-14, introd. 1776, utdöd 1784-08-25.


1Hm. 2As. 3Svn. 4Um.

  • Peder Månsson. Soldat vid Västgöta fotfolk. Slutligen fältväbel därst. Gift 1660 med Christina Svensdotter.

Barn:

  • Sveno Petri Noring, född 1662-03-25 i Nolgården Eneby i Norunga socken Älvsborgs län, av vilken socken han tog sitt tillnamn. Skolpilt i Skara 1672. Gymnasist därst. Student i Uppsala 1684-09-05. Filosofie magister därst. 1694-12-11. Græcælinguæ lektor vid gymnasium i Skara 1696-09-16. Prästvigd 1699-11-04. Kyrkoherde i Larvs pastorat av Skara stift 1707-05-01. Prost 1710. Död 1723-06-13 i Larvs prästgård och begraven s. å. 6/10 på Larvs kyrkogård under en sten med latinska, av honom själv författade verser. 'Han var lycklig latinsk poet.'. Gift 1:o 1698-11-11 med Anna Maria Fegræpa i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lektorn i Skara Laurentius Nikolai Northman, född 1651 i Mariestad, död 1693-06-12 i Skara)1, född 16632, död 1703-05-28, dotter av prosten och kyrkoherden i Fägre pastorat av Skara stift Haraldus Andrese Fegræus och Maria Wismenia samt brorsdotter till landshövdingen Håkan Andersson Fegræus, adlad Fägerstierna. Gift 2:o 1705-01-25 med Helena Victorin, född 1684-03-25, död 1721-10-29, dotter av domprosten i Skara Lars Victorin och Catharina Omenia. 'Helena Victorins broder var den rike handelsmannen i London Lars Victorin, efter vilken bl. a. hennes barn år 1753 fingo ett ganska stort arv.'

Barn:

  • 2. Carl Noring, född 1717-06-16 i Larvs prästgård. Student i Uppsala4 1736-09-04. Filosofie magister därst. 1743-06-22. Kyrkoherde vid lutherska församl. i London 1758-12-08. Prästvigd i Kalmar 1749-04-28. Prost 1753-07-23. Teol. doktor i Uppsala 1755-04-23. Avsked från prästämbetet i London 1760-07-22. Död 1786-04-03 Svansö, vilket gods han efter avskedstagandet inköpte och bebodde. 'Han inrättade 1755, sedan han ärvt en del av sin rika morbroders kvarlåtenskap, ett stipendium av 4000 pund sterlings kapital vid Uppsala akademi, stipendium Victorianum kallat. Fick 1761 den 14 september adelskap för sin son.'. Gift 1756-10-14 med Margareta Lindegren, född 1734-10-28 i London, död 1769-03-22 på Svansö och begraven i Bitterna kyrka, dotter av svenske handelsmannen i London Anders Lindegren och Margareta Trumble.

Barn:

  • Carl Noring, adlad Norinder, född 1758-10-28 i London. Adlad 1761-09-14 för sin faders förtjänster (introd. 1776 under nr 2049). Student. Levde utan tjänst. Död barnlös 1784-09-25 på Svansö och slöt själv sin adl. ätt. Gift 1781-07-27 på Tuvebo vid Jönköping med Christina Maria von Strokirch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1785-10-11 med ekonomidirektören, filosofie magister Sven Brisman, född 1752, död 1826 i Skövde3), född 1755-07-24 Tuvebo, död 1821-04-15 i Hjo, dotter av hovrättsrådet Johan von Strokirch, och hans 2:a fru Anna Catharina Silfverstedt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: