:

Von Engelbrechten nr 1350

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Engelbrechten nr 1350 †

Adlad 1684-03-17, introducerad 1699. Sista ättlingen uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1799.

Gammal patriciersläkt från Greifswald. Wilken Engelbrecht, rådsherre i Greifswald 1489–1502, hade sönerna Hans, köpman och rådsherre i Greifswald, död 1534, och Joakim. Den förres ättling i sjunde led var Herman Henrik von Engelbrecht, född 1709, juris doktor, svensk-pommerskt konsistorialråd, vice president i Wismarska tribunalet, död 1760, vilken upphöjdes i tyskt riksadligt stånd 1744. Han efterlämnade endast en dotter, gift med kansleren Johan Gustaf Fredrik von Engelbrechten. Joakim Engelbrecht efterlämnade två söner: Johan, från vilken den svenska grenen härstammar, och Joakim, rådman i Greifswald, död 1573. Den sistnämndes sonsons son Georg, född 1635, svensk generalauditör och hovrättsfiskal, hade sonsons sonen Carl Filip von Engelbrecht, född 1730, dansk kapten och accisinspektör i Greifswald, vilken upphöjdes i tyskt riksadligt stånd 1757. Denna gren av ätten fortlever ännu i Bayern [Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser 1910.].

TAB 1

Wilken Engelbrecht. Rådsherre i Greifswald 1489–1502. Gift med Kunigunda Gnoyen.

Barn:

 • Joakim Engelbrecht. Rådsförvant i Greifswald 1503. Död 1544. Gift med Gertrud Segeberg, dotter av rådsförvanten i Greifswald Henrik Segeberg.

Barn:

 • Johan Engelbrecht. Borgmästare i Greifswald 1580. Furstligt pommerskt lantråd. Död 1598. Gift med Gertrud Groenenberg, död 1587.
 • Son:
 • Jurgen Engelbrecht, född 1551-12-27. Köpman i Greifswald. Död 1631-03-23. Gift med Emerentia Bünsow, född 1569, död 1655-08-00, dotter av rådmannen i nämnda stad Christoffer Bünsow och Anna Finke.

Barn:

 • Jurgen Engelbrecht. Patricier och köpman i Greifswald. Gift med Catharina Erich, född 1608-08-06, död 1641-01-03, dotter av kamreraren i Greifswald Rafael Erich.

Barn:

 • Georg Engelbrecht, adlad von Engelbrechten, till Uddach. Född 1626-01-06 i Greifswald. Jur. doktor. Professor i Greifswald 1654. Hovrättsråd i pommerska hovrätten 1663-09-03. Appellationsråd och assessor i Wismarska tribunalet 1664-10-28. Adlad 1684-03-17 med bibehållande av ättens förra vapen (äldsta sonen på ättens vägnar introducerad 1699 under nr 1350). Ecklesiastikdirektör. Död 1693-10-12 och begraven i Wismar. Gift 1:o 1655-02-06 i Stralsund med Barbara Wolffradt, född 1640-03-20, död 1660-04-30, dotter av rådsherren Berent Wulfrath, adlad Wolffradt, nr 563, och Barbara Herold. Gift 2:o 1663-03-10 med Elisabet von Mevius, född 1644-09-16 i Greifswald, död 1680, dotter av vice presidenten i Wismarska tribunalet David Mevius, till Brönnchou, Baggendorf och Zarentin, som 1665-09-24 blev adlad von Mevius, men ej introducerad, och hans 1:a fru Judit Tanck.

Barn:

 • 1. Barbara Catharina. Gift 1674-02-16 med apellationsrådet Joakim Christoffer Cock, adlad Cock, död 1713.
 • 1. Georg Bernhard, född 1658. Kansler. Död 1719. Se Tab. 2
 • 1. Johan Christoffer, född 1659, död 1659.
 • 2. David, död ung.
 • 2. Maria Emerentia, död 1743. Gift 1690-08-06 med kaptenen vid Bielkes regemente Joakim Klinckow, adlad Klinckowström, men ej introducerad, född 1657, död 1690 efter knappt tre månaders äktenskap. Han var broder till Martin Klinckow, adlad Klinckowström.
 • 2. Margareta Gertrud, död ogift 1742.
 • 2. David Henrik. Överste i hessen-kasselsk tjänst. Död ogift 1741 i Hamburg.
 • 2. Joakim Fredrik, född 1677. Regeringsråd. Död 1740. Se Tab. 3.

TAB 2

Georg Bernhard (son av Georg Engelbrecht, adlad von Engelbrechten, Tab. 1), född 16?8 18/4 i Greifswald. Extra ordinarie hovrättsråd i justitiekollegium i Bremen 1682-09-00. Ordinarie hovrättsråd och assessor i justitiekollegium i Bremen 1688. Envoyé till Holstein 1690. Vice direktör i justitiekollegium i Bremen 1693. Regeringsråd i Bremen och Verden 1702. Kansler i Bremen och Verden 1714-01-23. Död 1719-05-00. Han var 1716 utsedd till en av Sveriges plenipotentiairer vid den tilltänkta allmänna fredskongressen. Gift 1685 med sin styvmoders halvsyster Maria von Mevius, dotter av (At(Sch).) vice presidenten i Wismarska tribunalet David Mevius och hans 3:e fru Maria Putsch.

Barn:

 • Georg David, född 1686-11-07. Kapten vid Rehnska infanteriregementet 1712-01-13. Konfirmationsfullmakt 1714-05-07. Kapten vid sachsiska infanteriregementet 1717-05-28. Överadjutant vid värmländska armén 1718-10-13. Konfirmationsfullmakt 1721-07-13. Död ogift 1727 på Övedskloster, Öveds socken, Malmöhus län.
 • Joakim Fredrik, född 1688-02-15. Kapten. Dödad ogift 1711-08-31 i Ungern.
 • Sofia Maria Elisabet, född 1689-05-29, död 1768-07-29 i Verden a. Aller. Gift med kaptenen vid Wismarska dragonregementet med majors karaktär, sedermera lantrådet i Bremen Jeremias von Hassel född 1688, död 1757.
 • Barbara Clementina, född 1690-05-15, död 1692-01-26.
 • Margareta Beata, född 1691-10-18, död 1738-01-12. Gift 1720-01-09 med sin kusin, justitierådet i Bremen och Verden Georg Cock, född 1680, död 1746.
 • Barbara Christina Clementina, född 1694-11-22, död 1696-12-28.
 • Sofia Charlotta Dorotea, född 1696-06-15, död 1777-12-15 i Malmö. Gift 1:o med sin kusin hovrättsrådet i Greifswald Georg Joakim von Klinckowström, född 1690, död 1768. Gift 2:o 1770-01-25 i Malmö med överstelöjtnanten Adolf Magnus Wulfcrona, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1793.
 • Anna Christina, född 1701-10-05, död ogift.

TAB 3

Joakim Fredrik (son av Georg Engelbrecht, adlad von Engelbrechten, Tab. 1), till Wend. Baggendorf i Pommern. Född 1677-08-20. Syndikus i Stralsund 1720 (At(Sch).). Regeringsråd i Pommern. Död 1740-08-06. Gift 1711 med Anna Margareta von Corswant, dotter av (At(Sch).) borgmästaren i Greifswald Christoffer von Corswant och Liboria Trendelenburg.

Barn:

 • Liboria Elisabet, född 1720 [At(Sch).].
 • Brigitta Beata Emerentia, född 1723-12-03 i Stralsund, död 1785 (At(Sch).). Gift 1744 med sin kusin, assessorn i Greifswalds hovrätt Carl Fredrik von Corswant, född 1714-10-19 i Greifswald, död i Greifswald 1784. (At(Sch).)
 • Regina Amalia, född 1727-05-27. Konventsdam i adliga klostret Barth.
 • Ulrika Charlotta, född 1728-07-24, död ogift.

TAB 4

Adliga ätten von Engelbrechten nr 1350 A †

Uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1799-11-16. Utdöd 1899-07-18.

Generallöjtnanten Herman Fredrik Christian von Engelbrechten hade med Marie Sofie Schmidt från Ystad sonen Herman Moritz, som av fadern erkändes, född 1800, kapten i preussisk tjänst, död 1842. Hans son överstelöjtnanten Herman Malte Carl, född 1840, död 1901, gift 1876 med Clara Vilhelmine Adelheid Ernestine von Ilow, född 1856, erhöll preussiskt tillstånd till namn- och vapenförändring och kallade sig på grund härav von Engelbrechten-Ilow. Denna gren fortlever ännu i Tyskland [Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser 1910.].


TAB 4

Johan Gustaf Fredrik von Engelbrechten (son av Joakim Fredrik von Engelbrechten, Tab. 3), född 1733-11-23. Assessor i Wismarska tribunalet. RNO 1776-04-29. Kansler vid pommerska regeringen. KNO 1799-11-16 och därför uppflyttad i dåvarande riddarklassen. Avsked från kanslersämbetet 1802-07-21. Död 1806-03-14. Gift 1763-12-01 med sin fränka Regina Sofia Henrika von Engelbrecht, född 1745-11-14, död 1792-01-26 i Stralsund (Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser 1910.), dotter av vice presidenten Herman Henrik von Engelbrecht och Ulrika Amalia von Baerenfels.

Barn:

 • Herman Fredrik Christian, född 1765-12-12 i Wismar. Volontär vid drottningens livregemente 1775-03-27. Sergeant vid drottningens livregemente 1777-01-29. Fänrik vid garnisonsregementet i Stralsund 1779 7/2. Kornett vid von Ziethenska husarregementet i Preussen 1782-08-20. Adjutant von Ziethenska husarregementet i Preussen 1786-01-07. Löjtnant vid drottningens livregemente 1787-01-17. Kapten vid överste von Hintzensterns bataljon 1789-05-17. Konfirmationsfullmakt 1790-10-20. Kapten vid vita gardet 1791-05-13. Major i armén 1792-05-06 och i regementet 1793-07-04. Sekundmajor 1794-06-11. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1795-06-15. Premiärmajor vid vita gardet 1796-02-03. Överstelöjtnant vid Psilanderhielmska regementet 1796-02-03. Överste vid Psilanderhielmska regementet 1796-05-12. Generaladjutant hos konungen 1796-05-22. Överste och chef för Psilanderhielmska regementet 1796-10-19. RSO 1799-11-16. Sekundchef för Göta garde 1804-10-27. KSO 1809-07-03. Generalmajor 1812-01-14. KmstkSO 1814-07-27. Generallöjtnant 1815-06-27. Generallöjtnant i preussisk tjänst 1815-11-04 efter Pommerns överlämnande. Avsked ur svensk tjänst 1815-12-20. Chef för Engelbrechtenska infanteriregementet 1815-12-30. Guvernör i Stralsund. RPrRÖO1kl 1816. Död 1818-04-05 i Kristianstad under en ambassad till Stockholm från konungen av Preussen till svenska hovet och begraven i ?Stockholm 1818-05-02. Gift med Hedvig Dorotea Carolina von Bähr, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Adolf von Berg till Neukirchen), född 1782, dotter av lantdirektören och lantrådet Felix Gustaf von Bähr och Hedvig Lovisa Gentskow.
 • Lovisa Sofia Regina. Gift med kaptenen Samuel Adolf von Baerenfels.
 • Fredrika Amalia Liboria, född 1768-10-08, död 1841-01-19 på Claestorp, Kyrketorps socken, Kåkinds härad, Skaraborgs län. Gift med översten och generaladjutanten, greve Carl Ludvig Hård, född 1749, död 1803.
 • Carl Fredrik, född 1771-11-27. Löjtnant. Död ogift 1817-04-17 på Membro, Runtuna socken, Södermanlands län.
 • Ludvig Gustaf Adolf, född 1776. Överstelöjtnant. Död 1825. Se Tab. 5.
 • Malte Johan Ulrik, född 1780-05-26 (13/6) i Stralsund. Förare och fänrik vid änkedrottningens livregemente 1785-04-27. Löjtnant vid Göta livgarde 1796-10-19. Kapten vid Göta livgarde 1802-11-08. Transporterad till kapten vid Upplands regemente 1809-01-18. Major i armén 1809-04-19. Avsked 1813-02-23. Död barnlös 1826-02-05 på Gustafsfält, Färlövs socken, Kristianstads län. Gift 1813-07-06 i Stockholm med Carolina Justina Trafvenfelt, född 1789-12-04 på Östersta, Rasbo socken, Uppsala län, död 1843-07-16 i Kristianstad, dotter av majoren Carl Ludvig Trafvenfelt, och Catharina Justina Bille.
 • Sofie Louise Vilhelmine, född 1782-03-26 i Stralsund, död 1862-03-31S. Gift 1804 med kaptenen Carl Fredrik Georg von der Lancken, född 1781-07-15 i Lancken, död 1850-05-18 på Lanckensburg.
 • Carolina. Abbedissa i Barths adelskloster i Pommern [Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser 1910.].

TAB 5

Ludvig Gustaf Adolf (son av Johan Gustaf Fredrik von Engelbrechten, Tab. 4), född 1776-10-26 i Stralsund. Kornett vid södra skånska husarregementet 1785-04-20. Fänrik vid Hintzensternska bataljonen 1789-05-17 och vid Psilanderhielmska regementet 1791-04-17. Löjtnant vid Göta garde 1793-10-23. Kapten vid Göta garde 1796-10-19. Transporterad till Kalmar regemente 1800-05-11. Kapten vid Södermanlands regemente 1800-05-12. RSO 1808-05-17. Major vid Södermanlands regemente 1809-02-09 2. Major vid Södermanlands regemente 1811-04-30. Överstelöjtnant i armén 1814-01-19. Avsked 1821-02-27. Död 1825-07-09 på Duvnäs, Sickla socken, Stockholms län. Gift 1:o med Anna Hedvig Elisabet Röper, född 1787, död 1816-04-07 på Landshammar, Spelviks socken, Södermanlands län. Gift 2:o 1816-10-08 på Lundby, Lids socken, Södermanlands län med Catharina Charlotta Wijnbladh, född 1789-07-14, död 1834-01-17, dotter av ryttmästaren Carl Johan Wijnbladh och Märta Catharina Grüner.

Barn:

 • 1. Charlotta Henrietta Lovisa, född 1807-07-12 på Landshammar, död ogift 1880-07-16 i Stockholm.
 • 1. Herman Gustaf Fredrik, född 1809-06-15 och död 1810-03-06 på Landshammar.
 • 1. Maria Emilia Johanna, född 1810-09-07 på Landshammar, död ogift på 1880-talet i Barth, Pommern.
 • 1. Eugenia Paulina, född 1811-11-21 på Landshammar, död i Barth.
 • 1. Matilda Eleonora, född 1813-10-04 på Landshammar, död ogift 1894 i Barth.
 • 1. Julia Cecilia Elisabet, född 1815-11-14 på Landshammar, död på 1890-talet. Gift med konsuln N. N. Platen.
 • 2. Carl Jakob Ludvig, född 1817-03-20, död 1824-03-30.
 • 2. Claes Johan Otto, född 1819-10-12 på Norrtuna, Katrinenäs socken, Södermanlands län. Underlöjtnant. Död ogift 1870-08-04 på Kleva, Björnlunda socken, Södermanlands län.
 • 2. Knut Malte Leonard, född 1820-11-20 på Norrtuna. Sjökapten. Död barnlös 1899-07-18 i Södertälje och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1851-07-30 i Stockholm med Josefina Fredrika Lake, född 1822-02-01 i Stockholm, död 1910-08-31 i Södertälje, dotter av badarmästaren Johan Fredrik Lake och Hedvig Catharina Westerling.
 • 2. Carolina Sofia Vilhelmina, född 1821-11-27 på Norrtuna, död 1883-07-23 på Gravendals bruk, Sävsnäs socken, Kopparbergs län. Gift 1837-08-22 i Stockholm med kaptenen Per Adolf von Ehrenheim B, född 1797, död 1884.
 • 2. Herman Jakob Ludvig, född 1824-10-30, död ogift 1851-02-22 på Malmby gästgivargård, Strängnäs landsförsamling, Södermanlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: