:

Löwe (Löwen) nr 1739

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten LÖWE nr 1739 †

Naturalicerad 1649-09-20, introducerad 1723. Utdöd omkring 1790.

Ätten, som utgrenat sig i friherrliga och grevliga ätterna Löwen, blev 1746 den 10 juni immatrikulerad på estniska riddarhuset bland de herrmästerliga ätterna under nr 32, men utslocknade sannolikt i Östersjöprovinserna med generallöjtnanten Friedrich von Löwe, som 1786 säger sig vara den siste av ätten i Ryssland. Den svenska grenen introducerades med namnet Löwe men skrev sig redan tidigt (1712) Löwen och von Löwen.

TAB 1

Hans von Leven eller Löwe, arvherre till Capell i Jülich. [Personalier över överstelöjtnanten Gerhard Gerhardsson Löwe (likpredikan tillhörig friherre August Löwen).]

Barn:

 • Ernst Jürgen, arvherre till Capell. [Personalier över överstelöjtnanten Gerhard Gerhardsson Löwe (likpredikan tillhörig friherre August Löwen).]

Barn:

 • Johan, till Capell. Hertig Magnus' av Holstein kammarjunkare och hovråd. Gift med Margareta von Lennep.

Barn:

 • Gerhard, till Lode i Goldenbecks socken och Seyer i Kirrefers socken, båda i Estland. Fick 1592-07-10 sju hakar jord i Leals län?11. Överflyttade till nämnda land och gick under fejden mot Sigismund i hertig Carls tjänst. Var 1605 och 1607 hauptman på slottet Lode och fick detta jämte godset Seyer i förläning. Fick 1605-10-04 i förläning Ilmola fjärding i Hauho socken i Finland (Rf.). Var 1606 ryttmästare vid estniska adelsfanan. Fick 1606-11-23 jord i Wick11. Kallas sedan kommendant och ståthållare. Död före 1610-05-23 »slagen av fienden». Gift 1:o med Adelheid Hastfer, dotter av lantrådet Jakob Jurgensson Hastfer, till Kandel, och Adelheid Owerlake, friherrinna till Pallifer samt faders faster till kungliga rådet, fältmarskalken och generalguvernören Jakob Johan Hastfer, friherre och greve Hastfer. Gift 2:o med Margareta Yxkull, som levde änka 1610-08-20 i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Magnus von der Pahlen), dotter av Jürgen von Yxkull, till Limmat, och Anna Weddes till Kirrimäggi.

Barn:

 • Fredrik Löwe, naturaliserad Löwe. Vice guvernör. Död 1669. Se Tab. 2.
 • Gerhard Löwe, naturaliserad Löwe, född 1608. Överstelöjtnant. Död 1677. Se Tab. 9.

TAB 2

Fredrik Löwe, naturaliserad Löwe (son av Gerhard Löwe, tab. 1), till Lode och Seyer mm. Född i Estland. Överste för ett kavalleriregemente 1646. Erhöll i förläning Lieso i Lampis socken 1646-06-26, Sittala i Kalvola socken 1649-08-23 och Meilby i Helsinge socken 1660-09-02, alla i Finland, ävensom de gods i Lehijärvi socken i Finland, vilka varit donerade till Reinhold Anrep (alla förläningsgodsen indrogos genom reduktionen) (Rf.). Naturaliserad svensk adelsman och fick 1649-09-20 jämte brodern Gerhard förbättring på sitt förra adliga vapen (sonsons sönerna introducerad 1723 under nr 1739). Krigsråd i Livland 1652-11-20. Generalmajor av kavalleriet 1655-05-21. Generallöjtnant 1657-06-22. Kallas 1659 vice guvernör på Ösel. Lantråd i Estland. Tillika överste för adelns rusttjänst i Estland 1666-05-26. Död 1669. 'Han tjänade sig upp med beröm under hela tyska kriget och gick alla grader igenom, blivande därunder nitton gånger illa blesserad. Slog 1657 med en ringa styrka 30,000 ryssar vid Walck och tog tillfånga ryska fältherren Sjeremetov.’ Hans barn kallade sig von Löwen. Gift med Agneta Maydell död 1677 och begraven 1678-02-11 i domkyrkan i Reval, dotter av översten och lantrådet Georg Maydell, till Wredenhagen och Tockumbeck, och Margareta Wrangel samt syster till generalen Georg Johan Maydell, friherre Maydell.

Barn:

 • Georg Johan, född 1630. Lantråd. Död 1681. Se Tab. 3
 • Gustaf. Var 1678 överstelöjtnant.
 • Johan Gustaf. Ryttmästare vid adelns rusttjänst i Estland 1666-06-20. Major vid estniska adelsfanan 1676-07-08. Stupade 1679-01-09 vid Splitter i Ostpreussen11 och begraven 1680-02-11 i domkyrkan i Reval.
 • Otto Reinhold (Vilhelm). Fänrik vid Västmanlands regemente 1667. Fick permission och var i spansk tjänst i två år. Hemkom 1674 och anhöll då om anställning.
 • Elisabet, död före 1663. Gift med översten Bernhard Otto Liwe, friherre Liwe, nr 45, i hans 1:a gifte, död 1699.
 • Margareta, död 169811. Gift med Fromhold Taube, till Etz och Fähna.

TAB 3

Georg Johan (son av Fredrik Löwe, naturaliserad Löwe, Tab. 2), arvherre till Lode och Seyer. Född (At (P.).) 1630-05-03 på Lode11. Fänrik vid karelska kavalleriregementet 1642. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet. Major 1656. Överstelöjtnant vid Baranoffs kavalleriregemente 1675-08-11. Överstelöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1678-09-29. Lanthauptman i Ingermanland. Lantråd i Estland. Död 1681-05-15 och begraven 1681-06-05 i Reval. (At (P.).) Gift med Barbara Dorotea von Fersen, begraven 1698-02-09 i domkyrkan i Reval (Ha.), dotter av lantrådet Herman von Fersen och Margareta Anrep samt syster till Herman och Otto Vilhelm von Fersen, friherrar von Fersen.

Barn:

 • Fredrik, född 1654. Vice guvernör. Död 1744. Se Tab. 4
 • Otto Vilhelm, född 1659. Landshövding. Död 1712. Se Tab. 6
 • Fabian Reinhold. Kapten vid G. M. Lewenhaupts regemente 1688-09-27. Död 1720 i Herzogenbusch. Gift med friherrinnan Beata Gyllenstierna af Ulaborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren, friherre Axel Duwall, född 1677, död 1750), född 1681-02-26 i Stockholm, död 1745 Nynäs, dotter av landshövdingen friherre Conrad Gyllenstierna af Ulaborg, och hans 2:a fru, grevinnan Eva Lewenhaupt.
 • ? Gustaf Johan. Student i Uppsala 1673-06-04.[Um.]
 • Carl Henrik, född 1666. President. Död 1741. Se Tab. 7
 • ? Herman Adolf. Kapten. Död före 1724. Se Tab. 8
 • ? Dorotea Christina. Gift med överlöjtnanten Hans Wernfelt, i hans 1:a gilte, död 1711.
 • Agneta. Gift 1:o 1688-02-22 i Reval med ryttmästaren Georg von Saltza [At (P.).]. Gift 2:o 1705-10-02 i Reval med lantrådet i Estland Evert Gustaf von Ulrich, till Laitz, mm.
 • Magdalena Elisabet. Gift med geheimerådet, baron Gerhard Johan11 von Löwenwolde, till Malla, Ayasch och Murrikas.

TAB 4

Fredrik (son av Georg Johan, Tab. 3), arvherre till Lode och Seyer. Född 1654-07-05 ?död på Lode11. Var lantråd i Estland 1696. Vice guvernör i Estland 1711-02-23–173511. Död 1744-07-09 i Reval.11 Gift 1679-06-15 i Reval (Ha.) med Christiana Elisabet von Nieroth, dotter av Magnus von Nieroth, till Wätz och Wait, och hans 1:a fru Helena Horn af Kanckas.

Barn:

 • Fredrik, döpt 1680-08-05 i Reval, liksom syskonen.
 • Barbara Helena, döpt 1681-09-20 i Reval. Gift 1699-02-23 i Reval med lantrådet i Estland, kaptenen Rutger Otto von Derfelden, döpt 1672-04-30 i Reval.11
 • Jürgen Johan, döpt 1684-04-02 i Reval. Fänrik vid Nieroths livländska infanteriregemente 1702-08-01. Konfirmationsfullmakt 1704-03-09. Kapten vid Nieroths livländska infanteriregemente 1704-02-18. Konfirmationsfullmakt 1704-04-06.
 • Margareta Vilhelmina, döpt 1685-05-29 i Reval, död 1710. Gift med kaptenen vid pernauska lantmilisregementet Christoffer von Derfelden, i hans 1:a gifte11, född 1681-05-22, död 1750-02-25.
 • Magnus Vilhelm, döpt 1688-05-11 i Reval.
 • Christina Charlotta, döpt 1689-09-13 i Reval.
 • Gustaf Reinhold, född 1690 i Reval. Kapten. Död 1766. Se Tab. 5
 • Sofia Eleonora.11 Döpt i Reval.

TAB 5

Gustaf Reinhold (son av Fredrik, Tab. 4), till Piersal i Goldenbecks socken, Estland. Döpt 1690-12-08 i Reval. Fänrik vid Liewens livländska regemente 1707-07-00 . Löjtnant vid Liewens livländska regemente 1709 . Kapten 1710 . Estländska ridderskapets hauptman 1734–1737. Död 1766 och begraven 1766-07-17 i Reval. Gift med friherrinnan Siri Helena von Schlippenbach, död 1730-01-21 i Reval. (Ha.)

Barn:

 • Fredrik, till Lode, Seyer, Piersal mm. Född 1725-06-27 i Reval. Rysk generallöjtnant. Lantråd i Estland. Död omkring 1800.11 Gift 1749-10-02 i Kosch' socken i Estland med Anna Elisabet von Schulman, född 1725-10-16 i Reval11, död 1781-02-24 i Goldenbecks socken, dotter av överstelöjtnanten vid östra skånska infanteriregementet Tuve Johan von Schulman.
 • Gustaf Reinhold, född 1727-12-18 i Reval, begraven i Reval 1734-01-29.

TAB 6

Otto Vilhelm (son av Georg Johan, Tab. 3), född 1659-11-02 i Reval. Volontärmusketerare vid Brakels regemente 1674-06-00. Förare vid Brakels regemente 1674. Sergeant 1675. Fänrik vid Helsinge regemente 1676-06-15. Transporterad till livgardet 1676-12-28. Löjtnant vid livgardet 1677-09-15. Kapten 1683-08-20. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1689-05-20. Överste för Björneborgs regemente 1697-04-02 och för Upplands regemente 1698-05-16. Landshövding i Västerbotten och Lappmarken 1705-09-04. Död 1712-08-06 i Stockholm och begraven jämte sin fru i Jakobs kyrka. Gift 1683-05-28 med Helena Tott af Skedebo, döpt 1659-03-04 i Stockholm, död 1732-04-28 på Mjölkebo i Österunda socken, Västmanlands län, dotter av landshövdingen Axel Tott af Skedebo, och friherrinnan Helena Christina Sperling.

Barn:

 • Barbro Helena, född 1684-05-04, död ogift 1769-07-09 i Stockholm.
 • Fredrik, född 1685-05-10, död 1691.
 • Axel, friherre och greve Löwen, född 1686, död 1772. Se friherrliga och grevliga ätterna Löwen, Tab. 1.
 • Otto Vilhelm, född 1688-11-21. Sergeant vid livgardet. Löjtnant vid general Hjelms dragonregemente 1707-08-14. Fången vid Poltava 1709-06-28. Död ogift 1711-04-00 i Mitau av pesten på hemresan från Tobolsk.
 • Georg, till Ekeby. Född 1689-02-04. Volontär i fortifikationen 1702. Kornett vid van der Ostens regemente 1703. Löjtnant vid fortifikationen i Holstein 1707. Löjtnant vid ett grenadjärregemente i Brabant 1708. Kapten vid garnisonsregementet i Wismar 1710-08-29. Konfirmationsfullmakt 1711-07-23. Fången 1711-08-00 av danskarna. Hemkom 1713-04-00. Generaladjutant av flygeln 1714-09-02. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom 1718-05-00. Avsked 1718-06-18. Död 1762-10-28 i Stockholm och begraven 1762-11-03. Gift 1726-12-11 i Stockholm med hovfröken, friherrinnan Ebba Gustava Banér, född 1681-12-21 i Stockholm, död i Stockholm 1728-09-11, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Carl Banér, och grevinnan Ebba Charlotta Lewenhaupt.
 • Ebba, född 1690-05-15, död 1691.
 • Margareta, född 1691-05-20, död 1695.
 • Gustaf, född 1692-05-29, död 1693.
 • Hedvig Eleonora, född 1693-12-13, död ogift 1771-01-02 i Stockholm.
 • Carl, född 1695-02-02. Kammarjunkare hos konung Stanislaus i Polen. Kapten i fransk tjänst. Sekundkapten vid bremiska dragonregementet 1714-08-07. Konfirmationsfullmakt 1715-11-24. Drunknade ogift 1715 mellan Rügen och Stralsund.
 • Fredrik, född 1696-01-23 i Stockholm, död späd.
 • Johan, friherre Löwen, född 1697, död 1775. Se friherrliga ätten Löwen.
 • Fredrik, född 1698-01-27. Student i Uppsala 1714-11-05. Fänrik vid livgardet 1718-11-00. Extra ordinarie assessor i kommerskollegium 1720-11-15. Korrespondent till kommerskollegium från Östersjöhamnarna (instr. 1721-02-09). Fick på ansökan lejd 1722-04-30 för att hemkomma och försvara sig mot vissa anklagelser, för vilkas skull svenska ministern i Köpenhamn hotat honom med arrest, men begagnade sig ej av den givna tillåtelsen. Befann sig 1723 i Trondhjem, då hans utlämnande begärdes hos danska regeringen med anledning av svenska handlandes därom gjorda hemställan. Död 1730 i England. [Ak.]
 • Fabian, friherre Löwen, född 1699, död 1773. Se friherrliga ätten Löwen, Tab. 1.
 • Gustaf, född 1700-10-28. Student i Uppsala 1714-11-05. Konduktör vid fortifikationen. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1716-06-27. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid livregementet till häst 1720-07-15. Ryttmästare vid livregementet till häst. Drunknade ogift 1729 på resa mellan Frankrike och Spanien.

TAB 7

Carl Henrik (son av Georg Johan, Tab. 3), född 1666-05-22. Volontär vid amiralitetet 1680. Medelstyrman 1683. Överskeppare 1684. Löjtnant 1686-08-09. Överlöjtnant 1694-01-22. Kapten 1695-03-08. Holmmajor 1704-02-05. Schoutbynacht 1709-09-30. Vice amiral 1715-08-15. Befälhavare över kofferdiregementet 1717-08-15. Amirals karaktär 1719-03-28. Holmamiral och ekipagemästare i Karlskrona. President i amiralitetskollegium i Karlskrona 1738-04-13. Död 1741-12-07 i Karlskrona. 'Han hade 1715 den 11 juli i en sjöträffning mot danskarnas mindre flotta konung Carl XII ombord på sitt förande skepp Öland.’ Gift med Maria Abrahams från England, född 1661?, död 1754-07-28 i Karlskrona, 93 år gammal.

Barn:

 • Sara, död 1733 och begraven 1733-12-28 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1713-03-22 med kommendören Mikael Spalding, i hans 1:a gifte, född 1684, död 1741.
 • Carl Henrik. Konstapel vid amiralitetet. Död före fadern, 18 år gammal.

TAB 8

Herman Adolf (?son av Georg Johan, Tab. 3). Kapten. Död före 1724-03-14. Gift med Elisabet Helena von Rosen, begraven 1704-01-22 i Reval, dotter av mannrichtern Henrik von Rosen, till Kardina, och Elisabet Helena von Yxkull.

Barn:

 • Helena Christina, döpt 1690-01-28 i Reval, liksom syskonen. Gift med kaptenen Henrik Herman von Wrangell, född 1692-05-12, död 1733.
 • Gertruda Elisabet, döpt 1691-04-06 i Reval. Gift med Evold Gustaf von Schütz, till Orrenhof, död före 1734-02-05.
 • Jürgen Johan, döpt 1692-08-08 i Reval.
 • Henrik Fredrik, döpt 1703-03-02 i Reval.

TAB 9

Gerhard Löwe, naturaliserad Löwe (son av Gerhard Löwe, Tab. 1), född 1608-12-16 Lode Page hos fältmarskalken Herman Wrangel 1621. Ryttare vid Wrangels regemente 1626. Kornett vid Åke Totts regemente 1628. Löjtnant vid Karelens kavalleriregemente 1630. Ryttmästare vid Karelens kavalleriregemente 1632. Regementskvartermästare 1639. Köpte Kaislaks i S:t Johannes' socken vid Viborg och uppförde där säteri 1639 (Rf.). Erhöll stadfästelse på frälserätt för Kaislaks (Rf.) 1642-05-30 och för Haukvuori i Pieksämäki socken (Rf.) 1647-08-27. Naturaliserad svensk adelsman 1649-09-20 och fick jämte brodern Fredrik förbättring på sitt förra adliga vapen. Major 1648. Major vid ingermanländska ridderskapets rusttjänst 1651. Överstelöjtnant vid ingermanländska ridderskapets rusttjänst 1655. Avsked 1658. Död 1677-09-22. Gift 1:o 1634-05-10 med Regina Wachtmeister, död 1653-06-25 och begraven 1653-09-04 i Viborg, dotter av översten och lantrådet Claes Hansson Wachtmeister och Elisabet Wrangel af huset Sauss samt syster till riksrådet och riksstallmästaren Hans Claesson Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö. Gift 2:o 1655 med Anna Dorotea Paykull, död 1656 eller 1657, dotter av mannrichtern i Estland Hans Henrik Paykull, till Käsal och Engdes, och Agneta von Bremen. Gift 3:o 1658-08-10 med Anna Elisabet von Wrangel, död 1671-05-17, dotter av lantrådet Otto von Wrangel, av huset Sage och Waschel, och Elisabet von Taube. Gift 4:o 1675-05-00 med Catharina Brummer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Samuel Andersson Stubbe), död 1680.

 • Barn (Rf.):
 • 1. Anna Magdalena, född 1636-05-02, död 1690-06-20 i Stettin. Gift 1658-05-05 i Reval med fältmarskalken och generalguvernören, kungliga rådet Jürgen Mellin, friherre och greve Mellin, i hans 1:a gifte, född 1633, död 1713. 'Hon uppfostrades hos sin moster, lantrådet Brakels fru, född Wachtmeister, följde sedan sin man på alla hans tåg och resor samt blev 1678 under belägringen av Stralsund sårad av en sönderspringande bomb.’
 • 1. Jürgen Fredrik. Fänrik vid Viborgs infanteriregemente 1661. Löjtnant vid Viborgs infanteriregemente 1664-06-27. Kapten 1675-07-29. Avsked 1680, då regementet reducerades. Bosatt på Parkatniemi säteri i Kristina socken i Finland. Död 1683-10-00. Han efterlämnade barn, vilkas öden äro okända. Gift med Anna Dorotea Feltslang i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Samuel Bock), dotter av överstelöjtnanten vid artilleriet Hein Berckstadt, adlad Feltslang 1648-12-07, men tog icke introduktion.
 • 1. Gustaf Johan. Var fänrik vid Viborgs infanteriregemente 1670. Kaptens fullmakt 1679-10-01. Ägde Rokkala i S:t Johannes socken.
 • 1. En dotter, levde vid faderns död. [Personalier över överstelöjtnanten Gerhard Gerhardsson Löwe (likpredikan tillhörig friherre August Löwen).]
 • 2. En dotter, född 1656. Levde vid faderns död. (Personalier över överstelöjtnanten Gerhard Gerhardsson Löwe (likpredikan tillhörig friherre August Löwen).)
 • 3. En son. Tjänade vid amiralitetet 1683.
 • 3. Två döttrar, omyndiga 1683.

TAB 10

Gerhard Magnus (son av Gerhard Löwe, naturaliserad Löwe, Tab. 9). Förare vid Viborgs infanteriregemente 1656. Fänrik vid Viborgs infanteriregemente 1658. Kaptenlöjtnant 1661. Regementskvartermästare 1665-07-08. Kapten 1674-09-22. Död 1691 och begraven i Karis kyrka i Finland, där hans vapen uppsattes. Han förlorade Kaislaks säteri genom reduktionen 1683 och var därefter bosatt på sin hustrus arvgods Kroggård i Karis socken. Gift med Beata Stålarm, som levde änka 1711, dotter av landshövdingen Axel Stålarm, och Carin Boije af Gennäs.

Barn:

 • Beata Elisabet. Gift 1695-08-18 med kaplanen i Lemland på Åland Mikael Stigelius.
 • Sofia Juliana. Gift med kaptenlöjtnanten Gustaf Brand, död 1743.
 • Maria, till Grabbacka i Karis socken, som hon ärvde efter modern. Levde änka 1722. Gift omkring 1700 med ryttmästaren Gustaf Hästesko af Målagård, i hans 2:a gifte, död 1721.
 • Brita, till Rådsby i Tenala socken. Levde ogift 1711 på Rådsby i Tenala socken.

TAB 11

Hans Gerhard (son av Gerhard Löwe, naturaliserad Löwe, Tab. 9), överstelöjtnant vid Wachtmeisters regemente i Estland. Gift med Sofia Feltslang, dotter av överstelöjtnanten vid artilleriet Hein Berckstadt, adlad Feltslang, som 1648-12-07 blev adlad, men ej tog introduktion.

Barn:

 • En son och en dotter, döda som barn.
 • Gerhard Fredrik, född i Riga. Volontär vid Mellins infanteriregemente 1688. Sergeant vid Mellins infanteriregemente 1689. Fältväbel vid prins Fredriks av Holstein infanteriregemente i holsteinsk tjänst 1691. Fältväbel vid generalmajor Bourscheidts regemente i kejserlig tjänst 1694. Officer vid generalmajor Bourscheidts regemente i kejserlig tjänst. Avsked ur kejserlig tjänst 1700. Volontär vid livdrabantkåren 1701-07-00. Kaptenlöjtnant vid Mellins estländska infanteriregemente 1702. Kapten vid Nieroths livländska infanteriregemente 1702-08-01. Konfirmationsfullmakt 1704-03-09. Kapten-reformé vid Sparres regemente i Frankrike 1708. Avsked ur fransk tjänst 1710. Premiärkapten vid Strahlborns sachsiska infanteribataljon 1710-01-18. Major vid Östgöta infanteriregemente 1710-02-04. Bevistade sjöexpeditionen i Kjögebukten 1710-09-24. Arresterad i Kristianstad 1711-09-00 (At .). Avsked 1712 och gick i rysk tjänst, där han blev generalmajor.
 • Johan Christoffer, född 1682. Ryttmästare. Död 1765. Se Tab. 12.

TAB 12

Johan Christoffer (son av Hans Gerhard, Tab. 11), till Dybeck i ö. Vemmenhögs socken, Malmöhus län. Född 1672. Kornett vid Taubes dragonregemente 1703-12-12. Konfirmationsfullmakt 1704-05-23. Avsked 1705-05-13. Fänrik vid pommerska infanteriregementet 1707-05-03. Löjtnant vid pommerska infanteriregementet 1707-09-23. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1710. Avsked 1711. Död 1765-01-03 Skoghult. Gift med Mette Bille af Dybeck, född 1676, död 1721-07-01 på Simonstorp i Blentarps socken, dotter av Christian Bille, naturaliserad Bille av Dybeck, nr 28, och Karen Vind.

Barn:

 • Christian Fredrik, född 1712. Löjtnant. Död 1739. Se Tab. 13
 • Brita Catharina, död änka 1767-10-00. Gift med överstelöjtnanten Ludvig Wargklou i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Brakel, dotter av generalmajoren Henrik Otto Brakel och Anna Gertrud Vellingk), död före 1742.
 • Carl Johan, till Dybeck samt Snogeholm i Sövde socken, Malmöhus län. Född 1720-10-22 på Simonstorp. Student i Lund (At (P.).) 1736-02-19. Löjtnant vid artilleriet. Kaptens avsked 1752-12-00 At ((P.).). Död barnlös 1781-09-12 på Snogeholm och begraven 1781-10-17 i Sövde kyrka men sedan nedsatt i familjegraven i Östra Vemmenhögs kyrka. Gift 1762-09-24 med sin svägerskas kusin Magdalena Sofia Gyllengahm, född 1738-07-05 Karstorp, död 1795-01-11 på Skoghult, dotter av rustmästaren Axel Gyllengahm, och Anna Christina Ehrenpreus.

TAB 13

Christian Fredrik (son av Johan Christoffer, Tab. 12), till Simonstorp i Blentarps socken, Malmöhus län. Född 1712-08-02. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1739-04-16. Gift 1735-07-25 med Elsa Elisabet Bildensköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1757-04-29 med kaptenen vid Löwenfeltska regementet Carl Gustaf Bödker, född 1701, död 1772-03-21 Skoghult

Barn:

 • Sara Brita, född tvilling 1736-03-25 på Simonstorp, liksom syskonen. Död på Simonstorp 1737 och begraven 1737-08-31 i Blentarps kyrka
 • Metta Catharina, född tvilling 1736-03-25 på Simonstorp.
 • Sten Joakim, född 1737 på Simonstorp. Överstelöjtnant. Död omkring 1790. Se Tab. 14.
 • Catharina Margareta, född 1738-10-03 på Simonstorp, död 1738 på Simonstorp.

TAB 14

Sten Joakim (son av Christian Fredrik, Tab. 13), döpt 1737-10-20 på Simonstorp. Student i Lund (At (P.).) 1748-10-19. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1754. Förare vid Posses regemente 1754. Sergeant vid Posses regemente 1755-01-06. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1757-05-01. Transporterad till livregementet till häst 1758. Löjtnant vid husarregementet 1758-04-29. Konfirmationsfullmakt 1758-07-04. Stabsryttmästare vid husarregementet 1762-06-23. Genom byte placerad på norra skånska kavalleriregementet 1767-09-01. RSO 1770-04-28. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregementet. Avsked 1772-12-10 och gick i rysk tjänst såsom ryttmästare vid ryska livgardet 1773. Överstelöjtnant vid ryska livgardet. Död sonlös 1790 eller 1791 i Nizjnij-Novgorod. Gift 1763-10-04 Dybeck med Margareta Silnecker Ehrensparre, född 1747-04-28 död 1786-05-07, dotter av överstelöjtnanten Christoffer Feif, adlad Ehrensparre, och Christina Gustaviana Ingelotz.

Barn:

 • Gustaviana Elisabet, född 1764-08-01, död 1844-03-08 i Stockholm. Gift 1:o 1783-09-01 i Västerhaninge socken, Stockholms län med kaptenen Jakob Johan Anckarström, nr 897, född 1762, död 1792. Gift 2:o med häradshövdingen i Gotlands södra härads domsaga Bertel Rundberg, från vilken hon blev skild, född 1761, under begången kyrkotjuvnad i Alskogs kyrka på Gotland å bar gärning ihjälskjuten 1803-12-05 av sin egen broder pastorn i Alskogs kyrka på Gotland Mårten Rundberg.
 • Margareta Silnecker, född 1766-06-01, död 1845-06-24 i Ystad. Gift 1791-10-09 med majoren Peter Didrik Julius Silfverskiöld, född 1764, död 1836.
 • Christina Fredrika, född 1768-06-28, död 1834-07-20 i Linköping. Gift 1786-10-13 på Dybeck med ryttmästaren Johan Fredrik Gyllencreutz, född 1753, död 1833.
 • Eva, född 1769-09-23, begraven 1770-01-25 i Östra Vemmenhögs kyrka. (At (S.).)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: