:

Westring nr 2291

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Westring nr 2291 †

Adlad 1822-05-17 enl. 37 § R.F., introd. 1823. Utdöd 1844-11-01.


 • Anders Westring, född 1726. Skomakare samt läder- och spannmålshandlare i Linköping. Död 1774. Gift med Brita Christina Forssman, död 1787.

Barn:

 • Johan Peter Westring, adlad Westring, född 1753-11-24 i Linköping. Skolpilt och gymnasist därst. Student i Uppsala 1772-10-02. Med. licentiat 1779. Promov. med. doktor 1780-06-14. Praktiserande läkare i Norrköping s. å. Intendent vid Himmelstalunds hälsobrunn vid nämnda stad 1781. LVA 1792-01-18. Livmedikus fullm. 1794-04-08. LVS 1804. Förste livmedikus n. h. o. v. 1809. Korresp. LLA 1815. HedL av Södermanlands läns hushållningssällskap 1818, adlad 1822-05-17 enl. 37 § R.F. (introd. 1823 under nr 2291). Död 1833-10-01 i Norrköping. 'Han sysselsatte sig på lediga stunder med nya rön i medicin, naturalhistoria och ekonomi, samlade ett stort och kostsamt bibliotek samt betydliga naturalie- och myntkabinetter. Har tid efter annan utgivit en mängd skrifter i medicin och botanik m. m. samt var ledamot i åtskilliga så utsom inländska vetenskapliga sällskap.' Gift 1783-12-18 i Norrköping med Gertrud Margareta Braad, född 1767, död 1819-07-12 i Norrköping, dotter av assessorn Christoffer Henrik Braad och Maria Christina Westerberg.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1785, död 1786.
 • Christina Lovisa, född 1786, död 1791.
 • Margareta Charlotta, född 1788, död 1790.
 • Per Christoffer, adelsman vid faderns död 1833. Född 1789-12-06. Student i Uppsala 1806. Med. filosofie examen 1811. Med. kandidat 1814-12-12. Med. licentiat 1816-05-25. Promov. med. doktor 1817-06-16 och kir. magister s. å. Underkirurg vid serafimerlasarettet s. å. Utrikes resor 1822–1825. Förste läkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1828. LVVS och dess preses 1837-01-21. Livmedikus n. h. o. v. 1837-06-15. RNO s. å. 6/10. Död ogift 1844-11-01 i nämnda stad och slöt ätten på svärdssidan.
 • Aurora Elisabet, född 1792, död 1802-06-26 i Norrköping.
 • Maria Sofia, född 1793-12-00, död ogift 1872-01-26 i Linköping.
 • Carl Johan, född 1795-10-17 i Norrköping. Kadett vid Karlberg 1812-05-03. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1816-02-27. Utexaminerad från Karlberg s. å. 21/9. Löjtnant 1821-11-05. Kapten 1829-04-10. Regementskvartermästare. RSO 1838-07-04. Död barnlös 1841-10-29 Lövsund. Gift 1833-09-10 i Nyköping med friherrinnan Zafira Christina Löwen, född 1815-04-15 på Sjösa i Svärta socken, Södermanlands län, död 1890-12-16 i Nyköping, dotter av notarien friherre Axel Fabian (Trolle-) Löwen, och Anna Christina Olander.
 • Gustaf Fredrik, född 1798-03-25 i Norrköping. Student i Uppsala 1816. Disciplinerade på apotek i Uppsala. Konditionerade sedan i Stockholm och på flera ställen. Tog apotekarexamen 1824-09-28. Apotekare i Skellefteå s. å. Död ogift 1833-06-14 i sistnämnda stad.
 • Sigrid Johanna, född 1800, död ogift 1821.
 • Olof, född 1802, död 1803.
 • Hedvig Lovisa, född 1804-03-26 i Norrköping, död 1864-02-24 på Kvarns bruk i Kristbergs socken, Östergötlands län. Gift 1828-11-11 i Norrköping med bruksägaren Per Henrik Victorin, född 1790-04-04 på nämnda bruk, död där 1857-08-28.
 • Felix August, född 1806, död 1808.
 • Augusta Carolina, född 1809, död 1811.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: