:

Mellin nr 43

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Mellin nr 43

Grevlig 1696-08-06, introducerad 1697, utdöd 1967-11-26.

Om ättens ursprung och äldre släktled, se adliga ätten Mellin nr 736. Ätten, som erhöll tysk riksgrevlig värdighet 1696, år immatrikulerad på riddarhusen i Reval under nr 37 och i Riga under nr 221.

Mellin%20G4300.jpg

TAB 1

Jurgen Mellin, friherre och greve Mellin (son av Bernt Mellin, naturaliserad Mellin, se adliga ätten Mellin nr 736, Tab. 1), till Damitzow, Kesow, Schönfeld, Schillersdorf och Schöningen, alla i Stettinska Pommern, samt pantinnehavare av Weissen-Clempenow i Vor-Pommern. Född 1633-11-02 Urpala. Musketerare vid faderns tyska regemente 1649. Pikenerare vid drottning Christinas livgarde 1650. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1653. Kaptenlöjtnant vid Gust. Horns regemente 1655-07-19. Ryttmästare vid lantgreven Fredriks av Hessen-Homburg kavalleriregemente i svensk sold 1656-03-10. Generaladjutant hos konungen 1659. Avdankad med regementet 1660. Överstelöjtnant vid Knausdorffs dragonregemente 1666-06-01. Överstelöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1669-03-17. Överste för riksfältherren Wrangels regemente 1675-01-11. Överste för före detta Bünsowska regementet 1675-10-15. Kommendant i Anklam 1679-10-13 och i Stettin 1679-12-29. Överste för ett regemente till fot 1680-11-01. Befälhavare för de i Pommern varande trupper 1681. Generalmajor av kavalleriet 1686-04-19. Tillika vice guvernör i Pommern 1688. Befälhavare över de trupper, som konung Carl XI skickade till Rhenströmmen 1690. Friherre 1691-04-28 jämte sina bröder Herman och Gustaf Adolf samt brorssöner Lorentz, Bernhard, Gustaf och Ernst Johan (introducerad 1693 under nr 92). Generallöjtnant samt guvernör i Wismar 1693-06-19. Tysk riksgreve 1696-08-06. Kungligt råd samt generalguvernör över Bremen och Verden 1696-07-22. Greve 1696-08-26 (introducerad 1697 under nr 43). Fältmarskalk 1696-08-28. Generalguvernör över Pommern samt Greifswalds universitets kansler 1698-07-04. Avsked 1711-07-04. Död 1713-01-13 i Stettin och begraven i Stettin med stor ståt i en kopparkista, som städerna Stralsund och Stettin m fl, jämte trupperna, läto åt honom förfärdiga och som kostade 6,000 rdr. 'Han var en tapper krigare och utmärkt befälhavare samt blev flera gånger illa blesserad. Samlade dels genom sina giften, dels genom god hushållning en ansenlig förmögenhet. Bortbytte slutligen det gamla familjegodset Vahnerov, men bebyggde i stället ganska väl Damitzow.' Gift 1:o 1658-05-05 (1655-05-05) i Reval med Anna Magadalena von Löwen, 'som följde sin man på alla hans tåg och resor samt blev under belägringen av Stralsund år 1678 blesserad av en springande bomb'. Född 1636-05-02, död 1686-06-20 i Stettin, dotter av översten Gerhard Löwe, naturaliserad Löwe, nr 1739, och hans 2:a fru Regina Wachtmeister. Gift 2:o 1691-12-04 i Stettin med friherrinnan Eva Sofia von Inn und Kniephausen till Lutzelburg, Bergum och Innet i Ost-Friesland samt arvinge till Weissen-Clempenow, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med pommerska regeringsrådet och slottshauptmannen, hovmarskalken Frans von Horn, född 1620-10-00, död 1682, född 1644-06-16, Farensum

Barn:

 • 1. Bernhard Johan, född 1659. Generalmajor och lantråd. Död 1733. Se Tab. 2.
 • 1. Anna, född 1661, död änka 1716. Gift 1682 med ryttmästaren Claus von Loppenow.
 • 1. Magdalena, född 1662, död änka 1692. Gift 1679 med kaptenen och amtshauptmannen Adam Fredrik von Rammin, till Stoltzenburg.
 • 1. Anna Christina, född 1664, levde ännu 1733. Gift 1684 med översten Bernt Christoffer Wolffradt, nr 563, född 1660, död 1732.
 • 1. Göran Fredrik, född 1666. Överste. Död 1719. Se Tab. 19.
 • 1. Carl Gustaf, född 1670. Generalmajor. Död 1738. Se Tab. 20.
 • 1. Axel Ludvig, född 1676, död 14 dagar gammal.
 • 1. Maria Eleonora, född 1678-09-11 (1674-09-11), död ogift 1757. 'Hon förblev ogift av ömhet för sin fader, som hon skötte på hans ålderdom, varför hon av honom fick det inköpta och välbyggda, mellan Stettin och Schöningen belägna godset Schillersdorf, som efter hennes död av arvingarna försåldes till betalande av hennes faders skulder.'
 • 2. Fredrik Johan, född 1688 i Stettin, (Riga.) död 1689.
 • 2. Margareta Elisabet, född 1689 i Stettin (Riga.), död 1737 i Anklam. (Riga.) Gift 1706 (Riga.) med (ryttmästaren och generaladjutanten Joakim Carl?) von Loppenow.

TAB 2

Bernhard Johan (son av Jurgen Mellin, friherre och greve Mellin, Tab. 1), arvherre till Toal i Kosch's socken i Estland. Född 1659-05-05 på Vahnerov (At (P.).). Gick tidigt i tjänst vid sin faders regemente. Ryttare vid fältherren Wrangels regemente 1674. Fanjunkare vid fältherren Wrangels regemente 1675. Kornett 1676. Löjtnant 1677. Hovjunkare hos riksrådet Johan Gyllenstierna vid fredsslutet i Lund 1679. Löjtnant vid dalregementet 1679-11-03. Löjtnant vid Wangelins regemente 1680. Regementskvartermästare vid Mellins infanteriregemente 1684-06-01. Kapten vid guvernörsregementet i Wismar 1688-08-14. Lantråd i Estland 1693 (Riga.). Överstelöjtnants avsked 1700-12-26. Överste för ett värvat estländskt regemente 1702-03-06. Generalmajors avsked ur svensk tjänst 1723-03-21. Död 1733-12-14 i Reval. 'Han måste, liksom flere andra, 1710 uppgiva Reval till ryssarna, och hans gods blev indraget, men han återfick detsamma, sedan han hyllat ryska regeringen.' Gift 1:o 1692-03-08 i Reval (RHH.) med Anna Helena Wrangel, född 1676-01-07 Waschel Gift 2:o 1712-03-13 i Reval med Kunigunda Gertruda Stryk i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Henrik Gustaf von Buddenbrock, död 1710) (Lk.), född 1671-01-07, Död 1739-03-29 i Reval, dotter av Magnus Ernst Henriksson Stryk, till Ottenkull (av samma släkt som adliga ätten Strijk nr 177), och Anna Augusta von Wessabe.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1692-12-07 i Reval, död 1693-03-08.
 • 1. Georg Johan, född 1694-09-25, död 1695-01-27.
 • 1. Eva Sofia, född 1697-11-11 i Reval, (Riga.) död 1712 i Stade. (Riga.)
 • 1. Anna Charlotta, född 1699-05-16 i Reval, (RHH.) död 1762 och begraven 1762-02-22 i Reval. (RHH.) Gift 1727-02-14 i Reval med kaptenen Magnus Johan von Buddenbrock, till Kuy, i hans 2:a gifte, död 1773-10-08 i Reval. (RHH.)
 • 1. Georg Bernhard Petrus, född 1704. Generalmajor. Död 1785, Se Tab. 3.
 • 1. Carl Johan, född 1707. Assessor. Död 1775. Se Tab. 5.
 • 2. Peter Alexander, född 1715. Assessor. Död 1800. Se Tab. 12.

TAB 3

Georg Bernhard Petrus (son av Bernhard Johan, Tab. 2), till Damitzow. Född 1704-11-13 i Reval. Fänrik vid preussiska gardet 1722. Var 1740 kapten i preussisk tjänst. Slutligen överste för ett preussiskt regemente. Generalmajors avsked. Död 1785-12-05 på Schöningen i Pommern. 'Han bevistade med utmärkt heder sachsiska kriget och blev därunder några gånger illa blesserad.' Gift 1740-06-12 med sin kusin, grevinnan Anna Ulrika Eleonora Mellin, född 1718-01-14 i Stettin, död 1797-04-26 i Gartz, dotter av generalmajoren, greve Carl Gustaf Mellin och Beata Dorotea von Rotermund.

Barn:

 • Dorotea, född 1741, död 1742.
 • Fredrik Vilhelm, född 1742, död 1743.
 • Dorotea Fredrika Catharina, född 1744-12-12 i Stettin, död 1794-07-12. Gift 1769-06-12 med greve Fredrik Christian Henrik von Borcke, till Stargard, Laschow, Pekum och Löckenitz. Medlem av flera lärda sällskap. Född 1744-08-01, död 1790 i Stargard.
 • August Vilhelm, född 1746. Preussisk förste kammarherre. Död 1836. Se Tab. 4.

TAB 4

August Vilhelm (son av Georg Bernhard Petrus, Tab. 3), till Damitzow, Schöningen, Schönfeld och Kesow. Född 1746-11-08 i Stettin (At (P.).). Preussisk förste kammarherre. KJohO 1815. Död 1836 i Stralsund. 'Han var känd såsom författare, synnerligast i ämnen rörande naturalhistorien. Har avritat ett stort antal inhemska fåglar och sysselsatte sig med deras beskrivning.' Gift 1:o 1772-06-12 med Vilhelmina Charlotta Fredrika von Kahlden, från vilken han 1785 blev skild, född 1753-04-13, dotter av en preussisk general von Kahlden och en friherrinna von Kannenberg. Gift 2:o 1791-02-20 med friherrinnan Eva Agnes Schultz von Ascheraden, född 1752-11-19, död 1833, dotter av kammarherren, friherre Carl Ludvig Schultz von Ascheraden nr 58, och Christina Ulrika Marschalck nr 1769.

Barn:

 • 1. Georg Albert Fredrik Vilhelm Emil, född 1773-08-11. Studerade i Jena och Halle från 1797. Mördad av rövare i bergen vid Harz under en resa hösten 1801.
 • 1. Charlotta Ulrika, född 1776-10-09 på Krumbke, död 1864-05-15 i Königs-Wusterhausen. Gift 1801-03-13 i Garz a. O. m. preussiske överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm von der Dollen, född 1754-01-01 på Butow, död 1831-10-22 i Berlin. [(Adelig. Taschenbuch 1900.)]
 • 1. Anna Albertina Adelaide Vilhelmina, född 1778-02-17, död 1807-03-26 i Gartz. Gift 1801 med överstelöjtnanten vid 1. pommerska kavalleriregementet, Christian Fredrik (Ka.) von Schmude till Rechow i Hinter-Pommern, död 1826.
 • 1. Gustaf, född 1782-09-16, död 1782-10-16.

TAB 5

Carl Johan (son av Bernhard Johan, Tab. 2), till Toal i Kosch's socken i Estland. Född 1707-01-19 i Reval. 'Levde utan tjänst stilla och indraget på Toal, sitt gods i Estland, vilket han, jämte ett stenhus i Reval, fick på sin lott'. Död 1775-11-02. 'Han förvaltade i trenne år assessorsämbetet i Harriska manrätten. Var ganska mån därom att hans livegna bönder skulle bliva ordentliga och välmående.' Gift 1738-06-07 med Anna Gertruda von Staal, född 1723-10-18, på Woiseck, död 1763-01-11 på Toal, dotter av ryttmästaren Fredrik Johan von Staal, till Hahl, Hördel, Paijel, Kedenpäh och Jervakant, och hans 3:e fru Gertrud Elisabet von Kaulbars, samt sondotter till majoren Georg Stahl, adlad von Stahlen nr 1958.

Barn:

 • Bernt Fredrik, född 1740-01-19 på Toal, död 1741 i Oberpahlens socken i Livland.
 • Woldemar, född 1741-01-20 i Hahl Löjtnant vid ryska armén 1759. Slutligen överste samt RRS:tGO. Död 1787-10-10.
 • Bernt Fredrik, döpt 1742-08-23 i Reval.
 • Bernt Johan, född 1743, död 1744-08-12 Lustifer
 • Anna Elisabet, döpt 1745-02-03 på Toal (Reval.), död 1817-02-20 Tammik Gift 1764-10-12 på Toal med majoren Georg von Mohrenschildt, till Tammik, av en 1650-09-20 adlad men ej introducerad ätt (Morensköld) (SK.), född 1721, död 1785-12-29. [(Ha.)]
 • Georg Johan, född 1746. Major och kretsmarskalk. Död 1806. Se Tab. 6.
 • Charlotta Ulrika Johanna, född 1747-06-25 på Toal, (Ha.) död 1827-02-19 i Reval. (RHH.) Gift 1779-09-20 på Toal (Ha.) med majoren och kretsmarskalken, friherre Hans Henrik von Fersen, till Majdel och Jörden, döpt (Reval.) 1738-03-11, död (Reval.) 1797-06-30.
 • Carl Fredrik, född 1748-10-19 på Toal (Ha.), major i rysk tjänst 1766. Flygeladjutant hos generallöjtnanten von Weimern 1767. Överstelöjtnants avsked 1776. Överste för Susdalska infanteriregementet 1780. RRS:tGO. Brigadär kort före sin död. Död ogift 1794-12-16 i Kasan. 'Han skickades 1773 emot rebellen Pugatjev, vilken han hindrade att komma tillbaka. Hade kunnat taga honom till fånga, om han ej av misstag blivit återkallad.'
 • Ludvig August, född 1754. Lantråd. Död 1835. Se Tab. 11.
 • Fredrika Dorotea Helena, född 1755-02-27 på Toal. (Ha.) Gift 1793-09-11 med sin kusin, majoren, greve Alexander Magnus Mellin, född 1748, död 1719.

TAB 6

Georg Johan (son av Carl Johan, Tab. 5), till Toal samt Lappier och Carlsberg, båda i Dikkelns socken i Livland. Född 1746-03-11 på Hahl. Kornett vid holsteinska livdragonregementet i Oranienbaum 1762. Major i rysk tjänst 1776. Avsked 1777. Kretsmarskalk i Wolmarska kretsen 1783. Död 1806-05-25 på Lappier, vilket han fick med sin fru. Gift 1777-06-23 med friherrinnan Carolina Filippina von Mengden, född 1757-07-08 på Lappier, död på Lappier (Riga.) 1824-03-22, dotter av lantmarskalken, friherre Carl Gustaf von Mengden nr 198, och Eleonora Filippina de la Forest.

Barn:

 • Carl Georg, till Lappier och Carlsberg. Född 1778-03-23 på Koltzen (Riga.) i Kremons socken i Livland. Lanträttsassessor. Död ogift 1847-09-19.
 • Anna Eleonora, född 1779-06-03, död ogift 1853-05-31.
 • Georg, född 1780-04-29, död 1780-04-29 på Koltzen.
 • Carolina, född 1780-04-29, död 1780-04-29 på Koltzen.
 • Georg Fredrik, född 1782-02-02 på Koltzen (Riga.), död 1786-11-19 på Lappier. (Riga.)
 • Otto Filip, född 1783-01-11 på Koltzen (Riga.). Löjtnant och RJohO. Död 1803-03-18 på Koltzen. (Riga.)
 • Edvard Voldemar August, född 1784-10-07 på Lappier (Riga.), död 1799-04-24.
 • Carolina Helena, född 1787-03-20, död 1837-11-18. Gift 1827-08-13 med överstelöjtnanten Fredrik Herman Reinhold Bagghufvud, född 1788, död 1881-05-18. [(Reval.)]
 • Charlotta Johanna, född 1788-07-01, död 1842-12-13 i Dorpat. Gift 1834-07-06 med Paul Johan von Krüdener, född 1785-01-10.
 • Eleonora Natalia Henrietta, född 1790-03-10, död 1863-12-06. Gift 1832-10-08 med baron Salomon Moritz von Krüdener, född 1779-07-05.
 • Georg Bernhard, född 1791. Lanträttsassessor. Död 1865. Se Tab. 7.
 • Ernst Ferdinand, född 1795. Ordningsrättsassessor. Död 1863. Se Tab. 10.

TAB 7

Georg Bernhard (son av Georg Johan, Tab. 6), till Lappier och Carlsberg, vilka han övertog efter äldste broderns död, samt Erkull i Ubbenorms socken, som han köpte 1828 och Boecklershof i Karkus socken, vilket han erhöll genom sitt gifte. Född 1791-09-28. Assessor vid lanträtten i Estland. Död 1865-08-18 på Erkull. Gift 1826-01-08 med Helena Amalia Elisabet von Gettingen, född 1794-05-30 på Boecklershof, död (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) 1847-09-10, dotter av (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) majoren Fredrik Johan von Oettingen, till Wagenkull, och Anna Helena von Sievers.

Barn:

 • Emma Carolina Amalia, född 1827-03-20 i Dresden, död ogift 1908-09-15 i Dresden. Hon stiftade »Mellinsche Klinik» i Dorpat.
 • Georg Fredrik August, född 1828-03-30, död ogift 1852-05-22.
 • Natalie Charlotta Anna, född 1831-06-04, död 1880-12-09 på Hoheneck a. R. Gift 1858-02-16 i Riga med Alexander Mikael Andreas Maria von Grote, till slottet Lemburg i Livland, från vilken hon 1872 blev skild. Efter skilsmässan blev hon 1875 preussisk undersåte och kallade sig såsom ägare av slotten Reichenberg och Hoheneck vid Rhen för »Frau von Reichenberg».
 • Carolina Lovisa Leocadie, född 1832-05-24, död 1833.
 • Carl August Ferdinand, född 1835. Godsägare. Död 1908. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl August Ferdinand (son av Georg Bernhard, Tab. 7), född 1835-04-01 på Boecklershof. Student i Dorpat 1853–1856 (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Ägde Lappier, Carlsberg och Erkull, vilka han ärvde efter fadern, samt Schujenpahlen i Dikkelns socken, som han köpte 1871-06-21. Död 1908-10-05 i Riga. Gift 1880-06-05 i Dorpat med Augusta Helena Amalia von Pistolekors, född 1857-04-01 Koltzen

Barn:

 • Irmgard Augusta Natalia, född 1881-08-15 på Lappier. Gift 1909-11-15 i Riga med hovrådet, advokaten i Dorpat, baron Valter von Stackelberg, av huset Abbia, född 1877-03-07.
 • Helena Augusta Emilie Beata, född 1882-08-28 på Lappier. Gift 1:o 1903-08-27 i Riga med Harry Oskar Carl von Stryk, till Ärras, Korküll mm, född 1871-04-15, död 1914-09-16. Gift 2:o 1916-07-27 i Dorpat med läraren Herbert Gurland.
 • Kurt August, född 1883. Före detta godsägare. Se Tab. 9.
 • Emma Augusta, född 1885-10-15 på Lappier. Gift 1905-05-05 med Henrik Edvard Carl von Stryk, till Tignitz, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o med grevinnan N. N. von Keyserlingk, född 1872-07-28.
 • Berend August Erik, född 1886-04-13 i Riga. Har ägt Erkull, vilket exproprierades 1919. Med honom utgick grevliga ätten Mellin nr 43 på svärdssidan.
 • August Waldemar, född 1887-06-30 på Lappier. Ägde Boecklershof till 1919, då det exproprierades. Gift 1920-10-11 i Berlin med Adelaide Charlotta Elise Stein, född 1891-10-10 Druwen
 • Erik August Alexander, född 1892-11-18 i Riga. Löjtnant i preussisk tjänst. Deltog i världskriget. PrJK1 och 2kl.

TAB 9

Kurt August (son av Carl August Ferdinand, Tab. 8), född 1883-10-06 i Riga. Ägde fädernegodsen Lappier och Schujenpahlen till 1919, då de exproprierades. Gift 1910-10-19 i Riga med baronessan Madeleine von Wolff, född 1891-05-11 på slottet Rodenpois i Rodenpois socken, Livland, dotter av baron James von Wolff, till Rodenpois, och baronessan Dagmar von Mengden, av huset Eck.

Barn:

 • Georg Ferdinand James Kurt, född 1911-11-28 i Riga, liksom systern.
 • Margareta Dagmar Helena, född 1914-01-04 i Riga.

TAB 10

Ernst Ferdinand (son av Georg Johan, Tab. 6), till Toal i Kosch's socken, Estland. Född 1795-02-25. Assessor vid ordningsrätten i Estland. Död 1863-10-05 i Nizza. Gift 1830-08-29 på Kersel (Ha.) i S:t Bartolomei socken i Estland med sin sysslings dotter, grevinnan Anna Beata Mellin, född 1807-11-27 på Kersel, (Ha.) död 1885-06-11 i Reval, dotter av ryttmästaren, greve Carl Gustaf Mellin och friherrinnan Anna Catharina Fredrika von Fersen av huset Laupa.

Barn:

 • Anna Carolina Ernestina, född 1831-08-09 på Toal, död 1883-01-15. Gift 1854-07-28 med ryttmästaren, baron Sigismund Adam von Wolff i hans 2:a gifte (gift 1:o med Carolina Angelika von Knorring, född 1824, död 1846), född 1812-11-02.
 • Carolina Charlotta Natalia Elmira, född 1833-01-18 på Toal, död 1904-02-14 i S:t Petersburg. Gift 1858-06-01 med ryska verkl. statsrådet Paul Fromhold Ignatius von Lilienfeld-Toal (Lilliefelt), nr 497, född 1829, död 1903.

TAB 11

Ludvig August (son av Carl Johan, Tab. 5), till Koltzen i Kremons socken, Livland. Född 1754-01-23. Kavaljer hos prinsarna Vilhelm August och Peter Fredrik Ludvig av Holstein-Gottorp i Bern. Löjtnant vid ryska generalstaben 1773. Kapten 1776-08-17. Major. Avsked 1783-03-31. Kretsdomare irigiska kretsen 1786. Assessor i livländska gewissen-gericht 1795. President i överkonsistorium i Riga 1796-03-20. Lantråd i Livland 1797-01-28 med generalmajors rang. RRS:t AO1kl 1811-10-24. Erhöll ryska förtjänstmedaljen 1816-03-25. Död 1835-03-12 i Riga. Gift 1781-06-23 med sin broders svägerska, friherrinnan Helena Augusta von Mengden, född 1763-04-02, död 1812-10-29, i Dorpat, dotter av lantmarskalken, friherre Carl Gustaf von Mengden nr 198, och Eleonora Filippina de la Forest.

Barn:

 • Amalia Filippina Augusta, född 1782-12-06. Död 1864-03-30 Kardis Gift 1807-06-25 med löjtnanten och assessorn, RPrJohO Woldemar Friedrich von Pistolekors, född 1781, död 1849.
 • Natalia Lovisa Helena, född 1787-01-27, död 1864-04-10 i S:t Petersburg. Gift 1811-07-28 med lanträttsassessorn Herman Reinhold Giesbrecht von Reutern, till Wilkseln i Kurland samt Resthoff, född (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) 1786-02-08, död 1841.
 • Anna Augusta Henrietta, född 1798-10-28, död 1863-06-29 i Lausanne. Gift 1818-10-15 med sin systers svåger, överstelöjtnanten Alexis Georg Erik von Pistolekors, född 1792, död 1870.

TAB 12

Peter Alexander (son av Bernhard Johan, Tab. 2), till Korps i Keitings socken, Kurks i Kreutz' socken och Kerro i Katkulls socken, alla i Estland. Född 1715-01-13 i Reval. Assessor i estländska manrätten. Död 1800-01-28 på Kerro. Han fick i sitt första gifte godsen Kau, Kossatz och Nutz i Estland, vilka han 1764 försålde samt inköpte Korps och Kurks. Gift 1:o 1739-06-04 i Kosch's socken i Estland (Reval.) med Anna Juliana von Stryk, född 1721, död 1755 och begraven 1755-03-19, dotter av löjtnanten och hakenrichtern Hans Henrik von Stryk och Elisabet von Knorring. Gift 2:o 1759-02-09 i Kullenbecks socken (Reval.), Estland, med Maria Anna Charlotta von Haake, död 1766-02-20 på Korps (Reval.), dotter av överstelöjtnanten Samuel von Haake och N. N. von Coschert. Gift 3:o 1767 med sin 2:a frus syster Hedvig Margareta von Haake i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Carl Magnus von Rothkirch), död 1787-01-18 på Korps.

Barn:

 • 1. Bernt Henrik, född 1739. Generalmajor. Död 1783. Se Tab. 13.
 • 1. Georg Johan, född 1741. Generalmajor. Död 1810. Se Tab. 14.
 • 1. Anna Elisabet, född 1742-05-25 på Kau (Riga.) i Kosch's socken. Gift 1766-09-03 på Korps (Reval.) med majoren Henrik Gustaf von Wedell, död 1766. (Riga.)
 • 1. Carl Gustaf, född 1743. Kapten. Död 1818. Se Tab. 17.
 • 1. Charlotta Gertrud, född 1744 på Kau (Riga.), död ogift 1778-06-19 på Korps. (Reval.)
 • 1. Alexander Magnus, född 1745-07-11 på Kau, död på Kau 1745 och begraven 1745-09-29.
 • 1. Magnus Ernst, född 1747-02-06 på Kau. Major i rysk tjänst. Död 1812-05-02 i Weissenstein (Reval.), Estland. Gift i Weissenstein (Reval.) 1794-10-06 med Maria Elisabet von Grotenhielm, född 1758, död 1830-10-13 i Weissenstein (Reval.), dotter av löjtnanten Nils Didrik von Grotenhielm, av en 1653-09-16 adlad, men ej introducerad ätt (SK.), i hans 1:a gifte.
 • 1. Alexander Magnus, född 1748-04-25 på Kau (Reval.). Major i rysk tjänst. Död barnlös 1819-04-08 på Idamovitz i guvern. Mohilev. Gift 1793-09-11 med sin kusin, grevinnan Fredrika Dorotea Helena Mellin, född 1755-02-27 på Toal, dotter av greve Carl Johan Mellin och Anna Gertruda von Staal.
 • 1. Juliana Margareta, född 1751-08-22 på Kau (Reval.), död ogift 1782.
 • 1. Sofia Hedvig, född 1753-05-27 på Kau (Reval.), död 1753-05-28.
 • 2. Catharina Helena, född 1759-11-28 på Kau. (Reval.) Gift 1784-02-22 på Korps (Reval.) med majoren i rysk tjänst, hovrådet Samuel Axel Johan von Rothkirch, levde 1818. (Riga.)
 • 2. Peter Fredrik, född 1761. Major i rysk tjänst.
 • 2. Otto Gustaf, född 1762-05-14 på Kau, död 1763.
 • 2. Samuel Henrik, född 1766-02-12, på Korps, död på Korps 1768.

TAB 13

Bernt Henrik (son av Peter Alexander, Tab. 12), född 1739-04-01 på Kau. Underofficer vid ryska gardet. Adjutant hos ryska fältmarskalken, furst Trubetskoj. Major i ryska armén 1763. Överstelöjtnant 1770. RRS:tGO. Överste. Generalmajor 1783. Död 1783. Han utmärkte sig i turkiska kriget. Gift 1777 i Polen med Louise Grabovska, dotter av starosten, greve Tomas Grabovski och hans 1:a fru Anna Rozycka.

Barn:

 • Juliana, född 1778. (Riga.) Gift med överstelöjtnanten N. N. Dolgovo-Sabarov. (RHKI.)
 • Lovisa, född 1780 i Vitebsk. (Riga.) Gift med greve Xaver Grabowski. (RHKI.)

TAB 14

Georg Johan (son av Peter Alexander, Tab. 12), arvherre till de Scherzskiska godsen i guvern. Mohilev (RHKI.). Född 1741. Kadett vid Petersburgska kadettkåren. Löjtnant vid ett ryskt kavalleriregemente under kriget mot Preussen 1758. Premiärmajor 1772. Överstelöjtnant 1787 (Riga.). Överste för ett regemente i Kuban. Generalmajor (RHKI.). Död 1810. (Reval.) Gift 1780 med Natalie Leparska, född 1760, dotter av polska vojvoden Leparski.

Barn:

 • Peter Alexander, född 1781 i Warschau. (Riga.)
 • Josef, född 1785. Överste. Död 1862. Se Tab. 15.

TAB 15

Josef (son av Gerog Johan, Tab. 14), född 1785-06-19. Överste i rysk tjänst. Död 1862-06-07. Ägde Korps i Keitings socken och Kurks i Kreutz' socken, båda i Estland, samt de Scherzskiska godsen i guvern. Mohilev. Gift 1:o med Maria Fromendier. Gift 2:o med ryska hovfröken Annette Hannikott.

Barn:

 • Stanislaus, född 1818-11-30. Officer vid ett ryskt husarregemente.
 • Alexander, född 1824. Godsägare. Död 1868. Se Tab. 16.

TAB 16

Alexander (son av Josef, Tab. 15), född 1824-11-26. Ägde de Scherzskiska godsen i guvern. Mohilev. Död 1868-05-18. Gift med Anna Petjevitj.

Barn:

 • Elisabet, född 1851-11-03.
 • Catharina, född 1853-03-22.
 • Leonid, född 1863-09-14. Före detta godsägare i guvern. Mohilev.

TAB 17

Carl Gustaf (son av Peter Alexander, Tab. 12), född 1743-06-05 på Kau (Reval.) i Kosch's socken. Kapten i rysk tjänst. Kollegieråd (Ha.). Död 1818-08-28 i S:t Anna socken (Ha.) i Estland. Ägde Kerro i Katkulls socken, Estland och arrenderade Piep i Katkulls socken, Estland. Gift 1777-07-02 med Beata Sofia von Baranoff, död på Kerro och begraven 1780-02-15, i S:t Anna socken, dotter av Carl Gustaf von Baranott och Clara von Löwenstern.

Barn:

 • Peter Reinhold, född 1778-04-07 på Kerro, begraven 1783-06-17.
 • Carl Gustaf, född 1779. Ryttmästare. Död 1857. Se Tab. 18.

TAB 18

Carl Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 17), född 1779-04-10 på Kerro. Rysk gardesryttmästare. Statsråd. Död 1857-10-20 i Reval. (RHH.) Ägde genom sitt gifte Kersel i Turgels socken, Estland. Gift 1805-05-26 på Kersel med baronessan Anna Catharina Fredrika von Fersen, född 1788-09-24, död 1863, dotter av sachsen-weimarska kammarherren, baron Hans Henrik von Fersen och Anna Helena von Mohrenschildt.

Barn:

 • Carl Hans Heinrick, född 1806-05-31 på Kersel, liksom systrarna, död barnlös 1884-05-24 i Reval.
 • Anna Beata, född 1807-11-27 på Kersel, död 1885-06-11 i Reval. Gift 1830-08-29 på Kersel med sin faders syssling, assessorn, greve Ernst Ferdinand Mellin, till Toal, född 1795, död 1863.
 • Malvina Juliana, född 1808-10-22 på Kersel, död 1892-09-08 i Riga. (Reval.) Gift 1846-06-29 i Reval (RHH.) med ryttmästaren i rysk tjänst Peter Edvard von Wulfsdorff, född (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) 1807-06-12, död (Reval.) 1888-08-10.
 • Elvira Carolina, född 1810-02-18, död 1902-09-23 i Reval. (Reval.) Gift i Reval (RHH.) 1847-06-24 med kaptenen i rysk tjänst, lantrådet i Estland Woin von Baranoff, född 1813-09-24, död 1899-01-11 Penningby

TAB 19

Göran Fredrik (son av Jurgen Mellin, friherre och greve Mellin, Tab. 1), till Weissen-Clempenow i Pommern. Född 1666-11-06 (1667-11-06) på det gamla Mellinska familjegodset Vahnerov. Konduktör vid fortifikationen i Stettin 1684. Gjorde 1685 kampanjen i Ungern under Königsmarck. Fänrik vid Gyllenstiernas regemente i Wismar 1686. Löjtnant vid Bielkes svenska regemente i Holland 1688-09-26. Kapten vid Gyllen stiernas regemente 1690. Volontär vid franska armén 1693–1694. Major vid ett pommerskt värvat dragonregemente 1703-01-25. Överstelöjtnant vid ett pommerskt värvat dragonregemente 1703-12-14. Avsked 1706-08-28. Överstelöjtnant vid ett infanteriregemente lantmilis i Pommern (Anklamska infanteriregementet). Överste för detta regemente 1711-10-13. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Död vid Stralsund 1719-05-03. [(Lk)] 'Han råkade 1714 i brandenburgsk fångenskap. Lovade då att ej tjäna mot Preussen och blev fri. Gick åter i svensk tjänst, varför konungen av Preussen efter Pommerns intagande indrog Weissen-Clempenow och förvisade släkten Mellin med sin fordran till kronan Sverige.' Gift 1714 med Fredrika Helena Lagerström, född 1693, döpt 1693-11-28 i Stockholm, död 1764 eller 1765 i Demmin (Dessau), dotter av kansleren Magnus Laurin, adlad Lagerström nr 1228, och Helena Engelcrona.

Barn:

 • Georg Magnus, född 1716-03-20. Kapten, först i svensk tjänst, sedan vid preussiska dragonregementet. Död ogift 1761.
 • Fredrika Charlotta, född 1717, död 1781. Gift 1737 med översten och chefen för ett preussiskt dragonregemente Joakim Christien (Medd. av G. von Leutke, Schwarmstedt.) von Wahlen-Jurgas, född 1703 på Dessow (Medd. av G. von Leutke, Schwarmstedt.), död på Dessow (Medd. av G. von Leutke, Schwarmstedt.) 1767-02-23.

TAB 20

Carl Gustaf (son av Jurgen Mellin, friherre och greve Mellin, Tab. 1), till Damitzow i Pommern och Boldewitz å Rügen. Född 1670-08-03 på Vahnerov. Fänrik vid sin faders infanteriregemente 1690. Volontär vid franska armén 1691. Ryttmästare vid franska regementet Royal-allemand 1692. Kapten vid sin faders regemente i Wismar 1695. Major vid bremiska kavalleriregementet 1700-12-05. Konfirmationsfullmakt 1702-10-06. Överstelöjtnant vid bremiska kavalleriregementet 1704-12-24. Överste för bremiska kavalleriregementet 1707-07-09. Generalmajor av kavalleriet 1711-04-21. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Återinträdde i tjänst 1714-11-00. Fången vid Stresow 1715-11-05. Hemkom 1720-06-00. Avsked 1722-01-20. Död 1738 på Damitzow. 'Han bevistade under franska tjänsten många krigstillfälligheter. Var mycket omtyckt i Frankrike för sin munterhet samt förlovade sig i Paris med en grevinna de Mons och ville bliva katolik, men hemkallades av fadern. Anförde i slaget vid Gadebusch högra flygeln. Utstod belägringarna av Tönningen och Stralsund. Blev fången vid Tönningen men pA konung Carl XII:s befallning strax utväxlad. Återfick slutligen emot lösen Damitzowska godsen, vilka efter Pommerns erövring av preussarna blevo indragna och skänkta till statsministern Marsow.' Gift 1712 i Stettin med Beata Dorotea om Rotermund, med vilken han fick Boldewitzska godsen à Rügen, dem han nödsakades försälja till betalande av faderns gäld, född 1692-02-12 på Boldewitz (At (P.).), död 1756-09-06 i Stettin, (At (P.).) den sista av sin ätt, dotter av kurbrandenburgska överstelöjtnanten och lantrådet Casper Detlov von Rotermund.

Barn:

 • Georg Detlov, född 1713 (1715) 06-19 i Stettin. Svensk hovjunkare 1727-01-28. Student i Halle (At (P.).) 1734-11-12. Kammarherre. Död ogift 1738 i Kassel. 'Förde grevl. Mellinska vapnet sammanfogat med det Rotermundska, tre röda rosor på en sned silverbjälke i blått fält samt på skölden fyra hjälnar. Var förlovad med en grevinna Schönburg-Lichtenstein.'
 • Anna Ulrika Eleonora, född 1718-01-14 i Stettin, död 1797-04-29 i Gartz. Gift 1740-06-12 med sin kusin, generalmajoren, greve Georg Bernhard Petrus Mellin, till Damitzow, född 1704, död 1785.
 • Fredrik August Vilhelm, född 1719. Kapten. Död 1760. Se Tab. 21.
 • Beata Carolina, född 1720-09-15, död ogift 1786-03-18 på Schöningen.
 • Sofia Magdalena, född 1722-08-04 i Stettin, död 1807-01-07 i Königsberg. Gift 1:o 1741-07-24 på Damitzow (Medd. av G. von Leutke, Schwarmstedt.) med preussiska envoyén vid svenska hovet von Linden, till Bussow, död 1760. Gift 2:o 1762 med majoren i preussisk tjänst Rüdiger Christian von Kleist, född 1725, död 1778-08-29.
 • Hedvig Barbara, född 1724-03-04 på Damitzow (Medd. av G. von Leutke, Schwarmstedt.). Död ogift 1754-02-20 i Stettin. (Medd. av G. von Leutke, Schwarmstedt.)

TAB 21

Fredrik August Vilhelm (son av Carl Gustaf, Tab. 20), till Damitzow. Född 1719-04-22 i Stettin. Kapten vid württembergska fysiliärregementet i preussisk tjänst. Avsked. Död 1760-10-01, då Damitzowska godsen tillföllo hans äldsta syster och hennes man. Gift 1746-02-27 med Christina Dorotea Louise uon Holwede i hennes 2:a gifte (gift 3:o 1763 med preussiska generallöjtnanten och guvernören i Glatz greve Fredrik Vilhelm von Götzen i hans 1:a gifte, död 1794-03-15 i Glatz) (Medd. av G. von Leutke, Schwarmstedt.), född 1721-10-20 i Potsdam (Medd. av G. von Leutke, Schwarmstedt.), död 1783-12-24.

Barn:

 • Louisa Dorotea, född 1747, död 1748.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: