:

Mannerhierta nr 1907

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mannerhierta nr 1907 †

Adlad 1748-01-13, introd. 1752. Utdöd 1849-01-19. Nu levande personer med namnet Mannerhjerta tillhöra ej denna adliga ätt.


1Lk. 2KrAB. 3Svn. 4Ak. 5Ash. 6F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar. 7At (P.). 8SAB. 9Um.

TAB 1

Adolf Jonsson, född 1634. Skattebonde i Bankälla by i Värings socken, Skaraborgs län. Död där 1699-02-25. Gift med Marta Månsdotter.

Barn:

 • Lars Adolf Kjellman, adlad Mannerhierta, född 1688-08-15 i Bankälla. Kanslist vid guvernementskansliet i Göteborg 1705. Fältväbel vid Skaraborgs regemente1 1709-11-01. Adjutant därst. 17101. Premiärfänrik 1711-08-21. Premiärlöjtnant 1713-03-21. Konfirm. fullm. 1716-12-13. Sekundkapten 1718-06-16. Avsked 1719-09-30. Åter kapten vid nämnda regemente 1720-08-15. Premiärkapten 1721-06-27. Regementskvartermästare 1730-01-12. Major 1744-09-25. Adlad 1748-01-13 (introd. 1752 under nr 1907). RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant 1756-10-14. Död 1758-01-26 (1758-01-20) och begraven s. å. 10/2 i Skärvs kyrka, Skaraborgs län. 'Han blev den 22 juni 1743 Norrmalmstorg ' Gift 1718-10-06 med Catharina Beata Mannercrantz, född 1691-01-20, död 1772-10-18 Årtekärr, dotter av överstelöjtnanten Bengt Littman, adlad Mannercrantz, och Beata Catharina Levander.

Barn:

 • Bengt Adolf, född 1720. Major. Död 1778. Se Tab. 2
 • Carl Fredrik, född 1722-10-19, död 1723-05-22.
 • Beata Margareta, född 1724-04-27, död s. å. 30/8.
 • Carl, född 1725-08-01. Underofficer vid Skaraborgs regemente2 1739-03-22. Fänrik i svensk tjänst. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1715. Död 1800-11-07 Remmingstorp
 • Esaias Immanuel, född 1728. Assessor. Död 1798. Se Tab. 3

TAB 2

Bengt Adolf (son av Lars Adolf Kjellman, adlad Mannerhierta, Tab. 1), född 1720-07-28 Torrvalla. Volontär vid Skaraborgs regemente 1737-09-14. Furir därst. 1738-02-26. Förare 1741-09-29. Sergeant s. å. 11/11. Fänrik 1742-05-06. Löjtnant 1746-10-30. Kapten 1754-05-04. RSO 1767-11-23. Major 1770-03-14. Avsked 1776-05-01. Död 1778-06-09 på sin egendom Remmingstorp i Istrums socken, Skaraborgs län. Han bevistade hela pommerska kriget. Gift 1:o 1750-02-18 Silboholm med Ulrika Sofia Strömhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1745-03-12 på Silboholm med kornetten Axel Johan Karlström, född 1715, död 1747), född 1726-11-29, död 1769-09-21 Simmatorp, dotter av majoren Arvid August Boström, adlad Strömhielm, och Helena Vendla Molin. Gift 2:o 1777-09-28 i Ramsbergs socken, Örebro län med Eva Juliana Mineur i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1794-02-06 med häradshövdingen i Kållands, Viste, Åse och Barne härader Johan Teodor Sundler i hans 2:a gifte, född 1751, död 1820-05-10 Domö )3, född 1749-05-09, död 18213, dotter av Abraham Mineur och Anna Catharina Cosswa.

Barn:

 • 1. Lars Adolf, född 1751-01-16 på Silboholm. Kom i tjänst 1763-03-26. Furir vid Skaraborgs regemente 1769. Avsked 1772-06-29. Reste utrikes, där han dog ogift.
 • 1. Catharina Beata, född 1752-03-01 i Händene socken, Skaraborgs län, död 1757-05-29 i Skärvs socken.
 • 1. Arvid August, född 1753-06-12 på Simmatorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1772-12-13. Korpral vid livregementet till häst 1775-06-01. Reste till sjöss och död ogift 1789.
 • 1. Axel Adolf Ulrik, född 1755-10-01 på Simmatorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1762-09-19. Rustmästare därst. 1763-03-26. Sergeant 1770-03-07. Förare 1778-06-13. Fänrik 1782-03-06. Löjtnant 1786-09-12. Stabskapten s. å. 26/10. Avsked 1798-05-11. Död barnlös 1814-05-16 i Linköping. Gift 1:o 1783-10-12 med sin kusin, friherrinnan Anna Sofia Rehbinder, född 1757-02-28, död 1787-09-09, dotter av kaptenen, friherre Claes Henrik Rehbinder, och Aurora Charlotta Strömhielm. Gift 2:o 1796-09-23 med sin moders svågers dotter Beata Charlotta Karlström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1785-01-12 med sin kusin, ryttmästaren Carl Gustaf Bratt af Höglunda, född 1742, död 1795), född 1760-02-08 Horn, död 1837-12-17, dotter av ryttmästaren Johan Georg Karlström, och Fredrika Magdalena Uggla.
 • 1. En dotter, död 1758-03-16 i Händene socken, Skaraborgs län.
 • 1. Nils Immanuel, född 1761-12-28 på Simmatorp. Page8 1780-06-30. Kornett vid adelsfaneregementet 1784-06-10. Kapten vid dalvargeringen 1789. Död ogift s. å. 21/10 i Helsingfors.
 • 1. Lovisa, född 1763-03-00 på Simmatorp, död där s. å. 24/6.
 • 1. Sofia Benedikta, född 1763-12-30 på Simmatorp, död ogift 1805-03-18 i Lidköping.
 • 1. Ulrika Augusta, född 1769-09-14 på Simmatorp, död ogift 1850-01-29 i Lidköping.
 • 2. Bengt Julius, född 1775-02-03, död 1776-05-26.
 • 2. Adolf Julius, född 1777-11-11 i Ransbergs socken, Skaraborgs län, död 1778-02-12.

TAB 3

Esaias Immanuel (son av Lars Adolf Kjellman, adlad Mannerhierta, Tab. 1), född 1728-07-06. Student i Uppsala9 1744-12-17. Auskultant i rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1746. Auskultant i Göta hovrätt 1747. Extra kanslist 1750. Vice häradshövding 1751. Kanslist 1752-12-18. Notarie vid kriminalprotokollet 1758-06-08. Notarie vid civilprotokollet 1761-03-00. Avsked 1762-07-31. Notarie över stat i kommerskollegium4 1764-05-29 och med lön på e. stat4 1768-08-01. Landssekreterare i Malmöhus län 1771-06-05. Assessors n. h. o. v. 1779-02-09. Häradshövding i Luggude, Onsjö och Rönnebergs härader i Skåne 1784-12-13. Död 1798-03-19 på häradshövdingebostället Välluv i Välluv socken, Malmöhus län och begraven s. å. 11/4 i Välluvs kyrka. Gift 1767-12-01 med Ulrika Sperling, född 1746, död 1823-11-07 i Hälsingborg, dotter av Stockholms stads uppbördskamrerare Johan Daniel Sperling och Anna Maria Bången.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1768-09-12. Student i Lund. Jur. examen därst.7 1784-05-07. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1791. Aktor vid kanslirätten 1793-04-09. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt s. å. 6/5. Assessor därst. s. å. 18/12. Måste 1797 rymma ur riket och dömdes av Svea hovrätt från äran och adelskapet5 1800-08-13. Död ogift kort tid därefter utrikes.
 • Ulrik, född 1770-06-18, död 1772-09-24.
 • Ulrik Immanuel, född 1775-09-25 i Malmö. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1791-04-24. Avsked 1800-01-13. Kontrollör och magasinsförvaltare vid k. teatern6 1824. Sedan kostymordonnatör därst. LMA. Död ogift 1849-01-19 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: