Von Tholijn nr 1525

Från Adelsvapen-Wiki

1525.jpg


Adliga ätten von Tholijn nr 1525 †

Adlad 1717-02-21, introd. 1719. Utdöd 1821-03-07.

En broder till den adlade Peter von Tholijn var överstelöjtnanten och kommendanten på Dalarö skans David von Tholijn, född 1678, död 1742. Ehuru han själv skrev sig von Tholijn, synes han icke hava blivit inbegripen i broderns adelskap eller själv blivit adlad. I Lh kallas han David Tholin.


TAB 1

Per Persson. Handelsman i Karlshamn. Rådman därst. 1668-12-21. Död 1678-03-29. Gift med Magdalena Hack, av dansk ätt, död 1682.

Barn:

 • Hack Persson, född 1662. Handelsman. Död 1704. Se Tab. 2
 • Peter Tholijn, adlad von Tholijn, född 1678. Överstelöjtnant och stadsmajor. Död 1742. Se Tab. 3.

TAB 2

Hack Persson (son av Per Persson, Tab. 1), född 1662. Handelsman i Karlshamn. Död 1704-03-29 i Karlshamn. Gift 1:o med Maria Wilschiött, född 1659, död 1693-02-28 i Karlshamn. Gift 2:o 1694 med Christina Poppelman, död 1700, dotter av tullförvaltaren i Malmö Johan Poppelman och Ingeborg Wilschiött. Gift 3:o 1702-01-03 i Malmö med Maria Hegardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706-04-15 i nämnda stad med överkrigskommissarien Josua Fistulator, adlad Stiernblad, i hans 3:e gifte, född 1671, död 1717. Gift 3:o 1723-09-01 Svenstorp, med landshövdingen Axel Gyllenkrok, friherre Gyllenkrok, född 1665, död 1730), född 1686-10-07 i Malmö, död 1753-12-07 på Svenstorp och begraven 1754-01-03 i Igelösa kyrka, Malmöhus län, dotter av råd- och handelsmannen Peter Hegardt och hans 2:a fru Margareta Faxe.

Barn:

 • 3. Hakvin Tholijn, adlad och adopt. (samt tysk friherre) Stiernblad, född 1703. Överceremonimästare. Död 1780. Se adliga ätten Stiernblad, Tab. 2.

TAB 3

Peter Tholijn, adlad von Tholijn (son av Per Persson, Tab. 1), född tvilling 1678-03-29 i Karlshamn. Tjänade sig upp från skeppsgosse till styrman. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1700-05-02. Underlöjtnant därst. 1701-09-21. Fick s. å. tillstånd att gå i utländsk tjänst och bevistade två sjökampanjer vid England och Holland. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs regemente till häst 1706-05-08. Konfirm.fullm. 1707-07-25. Ryttmästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1709-12-02. Major därst. 1711-01-30. Konfirm.fullm. 1715-05-25. Adlad 1717-02-21 (introd. 1719 under nr 1525). Överstelöjtnants avsked 1719-06-09. Stadsmajor i Stockholm 1728-05-23. Död 1742-10-20. Han bevistade med mycken tapperhet slaget vid Hälsingborg. Gift 1:o med Hedvig Juliana von Wickeden, död 1710, dotter av lanträntmästaren i Riga Johan von Wickeden. Gift 2:o med Barbara Hermina Meck, född 1692-06-26, död 1717 och begraven s. å. 14/11 i Hasslövs socken, Hallands län, dotter av översten Erik Johan Meck och Magna Brita Durell, samt syster till Magnus Fredrik och Jakob Johan Meck, natural Meck. Gift 3:o 1720-03-29 i Halmstad med friherrinnan Maria Beata Faltzburg, född 1692-07-10 i Stockholm, död 1748-12-23, dotter av generalmajoren och landshövdingen Axel von Faltzburg, friherre Faltzburg, och Sofia Örnestedt.

Barn:

 • 1. Tre barn, döda små.
 • 2. Erik Johan, född 1713, död ung eller ogift i Ostindien.
 • 2. Brita Juliana, född 1716-11-27 på Dömestorp i Hasslövs socken, död ogift.
 • 2. Nils Vilhelm, född 1715-09-20 på Dömestorp, död där 1717 och begraven s. å. 14/11 på samma gång som modern.
 • 2. Vilhelmina Magdalena, född 1717-10-29 på Dömestorp, död där s. å. och begraven på samma gång som modern.
 • 3. Anna Sofia, född 1720-12-02 på Dömestorp, död 1728-03-15.
 • 3. Axel, född 1721-10-29 på Dömestorp, död ogift 1743 i Ostindien.
 • 3. Carl Fredrik, född 1722-10-31 på Dömestorp. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift.
 • 3. Frans Johan, född 1724-02-06 på Dömestorp, död 1726-06-03.
 • 3. Fredrika Ulrika, född 1729-08-02. Till döds kvävd av amman s. å. 5/11.
 • 3. Fredrik Ulrik, död ogift under en sjöresa.
 • 3. Lovisa Magdalena, född 1732-07-06, död 1804-05-26 Rydsgård. Gift 1751-01-18 med kaptenen Johan Holger Morman, född 1721, död. 1789.
 • 3. Mikael, född 1733. Hovjunkare. Död 1796. Se Tab. 4

TAB 4

Mikael (son av Peter Tholijn, adlad von Tholijn, Tab. 3), född 1733-09-24 i Stockholm. Page vid hovet. Hovjunkare. Död 1796-08-15 i Stockholm. Han bodde en tid på Mormanska egendomen Äsperöd i Tranås socken, Malmöhus län. Gift 1764-11-28 med Catharina Susanna Sifvert i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1756-01-15 i Stockholm, Nikolai förs., med majoren Urban Nordenadler, född 1715, död 1760), född 1736, död 1776-05-29 på Bäretofta i Lövestads socken, Malmöhus län och begraven s. å. 4/6, dotter av handlanden Lars Sifvert och Sara Susanna Oijens.

Barn:

 • Peter, född 1765-01-06 i Varberg. Volontär vid livgardet 1786-08-04. Furir därst. 1787-01-16. SMtf 1789-10-12. Sergeant vid gardet s. å. 20/12. Livdrabant 1790-02-04. Löjtnant i armén 1791-04-14. Vice korpral vid drabanterna 1801-09-06. RSO 1818-05-11. Död ogift 1821-03-07 i Stockholm och slöt ätten, varför vapnet vid jordfästningen i Katarina kyrka s. å. 23/3 krossades av överstelöjtnanten Ulrik Liljensparre.
 • Maria Beata, född 1766-04-21 på Bäretofta. Stiftsjungfru. Död 1837-06-07 i Norrköping. Gift där 1795-01-18 med bergmästaren i Södermanland och Östergötland Johan Tobias Geisler, född 1758-02-26 i Falun, död 1826-03-30.
 • Sara Susanna, född 1769-04-15 på Bäretofta.
 • Lorentz Ludvig, född 1774-11-11 på Bäretofta. Sergeant vid arméns flotta 1790. Avsked därifrån s. å. Volontär vid Göta livgarde 1791. Rustmästare därst. 1792. Död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.