Leijonflycht nr 1088

Från Adelsvapen-Wiki

1088.jpg

Adliga ätten Leijonflycht nr 1088

Adlad 1686-10-23, introducerad 1686.

TAB 1

Peder Andersson Enerooth Borgare och handelsman i Gävle. Död 1655. Gift med Margareta Pedersdotter, av den gamla adliga ätten Klipping från Dalarne, död 1655. 'Hennes mormors far var kyrkoherden Jon i Svärdsjö, som 1520 härbergerade konung Gustaf I under dess flykt i Dalarne.'

Barn:

 • Anders Enerooth, adlad Leijonflycht, född 1644, död 1713. Se Tab. 2.
 • Nils Enerooth, adlad Leijonflycht, född 1646, död 1694. Se adliga ätten Leijonflycht.
 • Jonas Enerooth, adlad Leijonflycht, född 1649, död 1697. Se Tab. 18.

TAB 2

Anders Enerooth, adlad Leijonflycht, (son av Peder Andersson Enerooth, tab 1), född 1644-09-18 i Gävle. Ryttare vid hertigens av Croy regemente i svensk sold 1663. Avdankad tillika med regementet 1666. Ryttare vid öselska adelsfanan 1666. Mönsterskrivare vid Hälsinge regemente 1668-10-06. Fänrik vid Hälsinge regemente 1671-10-25. Löjtnant 1676-04-11. Regementskvartermästare 1677-01-22. Regementskvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1679-04-11. adlad 1686-10-23 jämte yngsta brodern Jonas (introducera 1686 under nr 1088), avsked 1702-06-10 till följd av ett benbrott under fälttåget i Kurland. Död vid pingst 1713-07-06 och begraven »kort före jul»i Anderstorps kyrka, Jönköpings län. 'Han visade i synnerhet under Malmös belägring och anfallet på Kristianstad goda prov av tapperhet och gott uppförande.' Gift 1:o med Maria Bohm, dotter av en stadsmajor. Gift 2:o med Brita Harbou av gammal dansk adel, Trolovade sig 1714-02-27 Stjernehult Av domkapitlets i Växjö handlingar framgår icke om äktenskapet kom till stånd [PGV]. Död 1697, dotter av danska geheimerådet Christian Harbou, till Nygaard, och Else Termo. Gift 3:o 1700 med Maria Elisabet Stierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Johan Eberhard Schantz, född 1671, död 1699), död 1732 Stjärnehult och begraven 1732-09-17, dotter av överstelöjtnanten Göran Stierna, och Anna Catharina Durell.

Barn:

 • 1. Peter. Reste till sjös och lät ej mera höra utav sig. Lärer dött ogift.
 • 1. Helena, död ogift 1740 i januari. Dyvik och begraven 1740-01-08 Österåkers kyrka, över 60 år gammal.
 • 2. Otto Niklas. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet. Död ogift 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.
 • 2. Christian. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet. död Ogift i rysk fångenskap.
 • 2. Elsa Elisabet, född 1690, död ogift 1710 i pesten.
 • 2, Carl Axel, född 1691, död som barn.
 • 2. Christina, född 1692.
 • 2. Carl Axel, född 1694. Kapten. Död 1756. Se Tab. 3
 • 3. Brita Maria, född 1701 i Köping, död 1702.
 • 3. Göran. Magnus, född 1704. Död 1759. Se Tab. 15
 • ?3. Catharina, född omkring 1705. Soldatänka. Begravd 1775-03-24 i Ljungby socken, Kronobergs län.
 • 3. Anna Brita, född 1707-09-29. Gift 1:o 1737-06-25 på Nedra Hult i Burseryds socken, Jönköpings län med fältväbeln Jonas Gyllensting, i hans 2:a gifte, död 1738. 2:o 1740-12-28 med Gunnar Johansson.
 • 3. Christina Charlotta, född 1708.

TAB 3

Carl Axel, (son av Anders Enerooth, adlad Leijonflycht, tab 2), till Dyvik i Österåkers socken samt Braheberg (Uthamra) i Närtuna socken (alla i Stockholm). Född 1694-01-01. Volontär vid bergsregementet 1708 i april . Rustmästare vid bergsregementet 1710 i Januari. Förare 1710 i augusti. Fänrik 1711-02-08. Löjtnant vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712-12-06. konfirmationsfullmakt 1716-12-14. Sekundkapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1718-06-26. Premiärkapten 1719-08-19. Avsked 1725-09-25. Död 1756-07-29 i Stockholm och begraven i Närtuna kyrka. Gift 1723-09-26 på Dyvik med sin kusin Ulrika Leijonflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711-11-14 på Braheberg med överjägmästaren Myndert Petersson, adlad och adopterad Leijonflycht, men ej introducera, född omkring 1690, död 1720-12-00 och begraven 1721-02-16 i Katarina förs, Stockholm), född 1694-07-12, död 1771-09-26 och begraven i Kulla kyrka men 1772-03-05 nedsatt i Brahebergsgraven i Närtuna kyrka, dotter av sekreteraren Nils Enerooth, adlad Leijonflycht, och Catharina Grubb.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1726-10-23 död ogift 1748-10-10 på Dyvik och begraven 1748-10-26 i Kulla kyrka, men dagen därefter förd till Närtuna kyrka. Hon var förlovad med kaptenen Gustaf Fredrik Ridderstråle.
 • Carl Ulrik, född 1728-04-11. Student i Uppsala 1745-02-25. Auskultant i Svea hovrätt 1748-11-24. E. notarie i Svea hovrätt 1753-06-25. Avsked 1756-11-17. Var sedan sinnessvag och död ogift 1772 Dyvik
 • Anna Elisabet, född 1729-12-20, död 1730-04-01 på Dyvik och begraven 1730-04-07 i Österåkers kyrka
 • Elsa Margareta, född 1732-01-09 på Dyvik, död 1737-12-13 och begraven i Österåkers kyrka
 • Nils, född 1733. Registrator. Död 1773. se tab 4.
 • Anders, född 1735. Kammarskrivare. Död 1792. Se Tab. 13

TAB 4

Nils, (son av Carl Axel, tab 3), till Braheberg. Född 1733-02-21 på Dyvik. Student i Uppsala 1749-04-03. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1754-05-15 och i krigsexpeditionen 1755-07-14. Kopist i krigsexpeditionen 1757-03-09. Kanslist 1761-09-30. Registrator 1762-11-17. Avsked 1764-05-22. Död 1773-01-31 på Dyvik, dit han dagen förut rest från Braheberg och begraven 1773-02-06 i Närtuna kyrka. Gift 1769-06-29 Helgö med Anna Théel, född 1742, död 1807-02-10 i Stockholm och jordf. i Klara kyrka men sedan förd till Närtuna och begraven på kyrkogården i en grav nära bogårdsmuren på södra sidan, där förra klockstapeln stod, dotter av brukspatronen Albrekt Théel och Anna Hasselhuhn (syster till Isaac Hasselhuhn, gift med Anna Elisabet Pemer).

Barn:

 • Nils, född 1770-04-27 i Stockholm, död 1770-06-30 på Braheberg och begraven 1770-07-02, i Brahebergsgraven i Närtuna kyrka.
 • Carl Albrekt, född 1771. Generaladjutant. Död 1835. se tab 5.
 • Gustaf, född 1772. Kapten. Död 1833. Se tab 6
 • Nils, född 1773. Godsägare. Död 1842. Se Tab. 7

TAB 5

Carl Albrekt (översiktab 3, son av Nils, tab 4), född 1771-04-14. Sergeant vid Upplands regemente 1787-06-08. Fänrik vid Västmanlands regemente 1787-10-09. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1792-12-18. Kapten 1795-12-20. RSO 1805-03-01. 1. Major 1808-12-19. Överstelöjtnant i armén 1813-01-26. Konstituerad överstelöjtnant vid regementet 1813-11-27. Konfirmationsfullmakt 1814-01-11. Överste i armén 1815-04-18. Överste och chef för förutnämnda regemente 1816-10-15. LKrVA 1817-05-28. Överste och chef för dalregementet 1820-06-20. Generaladjutant i generalstaben 1823-07-04. KSO 1832-01-28 Död 1835-02-07 På Säters kungsgård i Dalarne. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1803-09-15 Stäholm med Sofia Skjöldebrand, född 1774, död 1815-03-01 i Stockholm, dotter av kommerserådet Erik Bränder, adlad Skjöldebrand och Johanna Logie.

Barn:

 • Carl Peter Erik, född 1805-11-19 i Arboga. Kadett vid Karlberg 1820-09-23. Utexaminerad 1824-09-23. Fänrik vid Svea livgarde 1824-12-01. Löjtnant vid Svea livgarde 1830-06-11. ordonansofficer hos konungen 1834-12-04. Död ogift 1842-03-19 i Stockholm.

TAB 6

Gustaf, (son av Nils, tab 4), till Limsta i Kila socken, Västmanlands län. Född 1772-06-03 Braheberg. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1789-05-27. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1789-09-14. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1793-05-09. Transportera till Västmanlands regemente 1795-10-14. Stabskapten vid Västmanlands regemente 1797-05-01 avsked 1809-03-06. Död 1833-10-04 på Limsta. Gift 1811-09-24 Hushagen med stiftsjungfrun Sara Lovisa af Nordin, född 1787-10-04, Död efter barnsäng 1829-06-17, dotter av landshövdingen Johan Magnus Nordin, adlad och friherre af Nordin, och hans 1:a fru Sara Lucia In de Betou.

Barn:

 • Johanna Charlotta Jeanette, född 1812-12-23 på Limsta, död 1907-07-02 i Stockholm. Gift 1850-08-18 på Högbo bruk i Högbo socken, Gävleborgs län med sin moders kusin lektorn Carl Jakob af Nordin A, född 1797, död 1874.
 • Lovisa Gustava Jacquette, född 1814-11-20 på Limsta, död 1897-02-21 i Uppsala. Gift 1833-12-22 På Högbo bruk med kaptenen Johan Teodor Nordenadler, född 1798, död 1866.
 • Johan Gustaf, född 1816-09-05 på Limsta. Kadett vid Karlberg 1832-02-09. Avgången därifrån 1836-01-09. Furir vid Hälsinge regemente 1838-03-06. Sergeant 1841-06-30. Officersexamen 1841-12-18. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1842-08-02. Löjtnant 1847-05-14. Kapten 1858-08-31. RSO 1866-05-03. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1868-05-01. Kassör vid Uppsala – Gävle järnväg 1874-09-01. Avsked ur armén 1875-01-15. Avsked från nämnda kassörsbefattning 1891-10-01. Död ogift 1903-03-08 i Uppsala.
 • Margareta Aurora Zafira, född 1818-08-06 på Limsta, död 1873-09-16 i Uppsala och begraven i Stockholm. Gift 1845-12-30 på Högbo bruk med kaptenen vid dalregementet, fängelsedirektören i Karlstad, Johan Jakob Tjäder, född 1808-03-08 i Stockholm, död där 1869-08-12. Deras barn kallade sig Théel.
 • Augusta Lucia, född 1820-11-29 på Limsta, död ogift 1909-12-31 i Västra försen, Jönköping.
 • Anna Ulrika, född 1824-05-20, död 1826-08-22. Carl Teodor, född tvilling 1829-06-01, död 1829-08-22. Nils Robert, född tvilling 1829-06-01, död 1829-08-21.

TAB 7

Nils, (son av Nils, tab 4), till Brottberga och Lisseberga i Skerike socken, Västmanlands län. F. posthumus 1773-06-15 Braheberg. Var en tid från 1791 anställd i riksbanken. Bodde sedan på sin gård Brottberga. Död där 1842-04-01 och begraven på Skerike kyrkogård, varest hans gravvård ses. Gift 1:o 1801-10-15 på Byle i Roslagen med Anna Christina Kallström, född 1778-12-24 död 1819-07-27 på Brottberga, dotter av direktören Anders Kallström och Helena Augusta Théel. Gift 2:o 1822-05-12 på Lisseberga med Sofia Fredrika Bellander, född 1796-12-17, död 1823-03-06 på Brottberga, dotter av andre lantmätaren Fredrik Bellander och Sofia Segerholm. Gift 3:o 1823-12-20 på Brottberga med Ulrika Charlotta Arborelius, född 1789-12-20, död 1869-02-16 i Orsa kyrkoby Kopparbergs län, dotter av prosten och kyrkoherden i Mora Olof Persson Arborelius och hans 2:a fru Ulrika Maria Muncktell.

Barn:

 • 1.Nils August, född 1802. Bergsfiskal. Död 1851. Se Tab. 8
 • 1. Axel Vilhelm, född 1804. Löjtnant. Död 1845. Se Tab. 12
 • 1. Erika Petronella, född 1805, död 1807-03-19. 1. Augusta Vilhelmina, född 1806, död 1807-03-20. 1. Carl Gustaf, född 1807-05-03, död 1808-02-21. 1. Beata. Christina, född 1808-03-12 på Brottberga, död 1838-08-20 i Västerås. Gift 1831-10-20 på Brottberga med handlanden i Västerås Carl Gustaf Zimmerman, född 1794-02-11 Hovdesta, död 1849-03-27 i Västerås [Lns].
 • 1. Ulrika, född 1809-12-26 och död 1812-08-03 på Brottberga. 1. Carl Otto, född 1813-10-06. Studerande. Död 1829-03-09.
 • 1. Anna Helena, född 1816-07-14, död 1826-06-09.
 • 2. Knut, född 1823-02-24 och död 1824-05-01 på Brottberga.

TAB 8

Nils August, (son av Nils, tab 7), född 1802-10-15 på Brottberga. Student i Uppsala 1822. Hovrättsexam. 1824. Bergsexamen 1828. Auskultant i bergskollegium 1828-12-15. Stipendiat vid bergsskolan i Falun 1829-12-03. Konstituerad geschworner vid Stora Kopparberg 1837-01-19 och i Öster- och Västerbergslagen 1845-07-03. Tjänstförrätt. bergsfiskal i Falun 1846-01-12. Död där 1851-06-21 [Ab]. Gift 1837-10-10 i Falun med Charlotta Lovisa Tjäder, född 1806-08-25 (1809), död 1877-05-18 i Falköping, dotter av handlanden Johan Jakob Tjäder och Anna Lovisa Karth.

Barn:

 • Augusta Charlotta, född 1838-08-08 i Falun. Stiftsjungfru. Död 1863-06-02 Ludvigsberg. Gift där 1859-09-20 med tillförordnad förste provinsialläkaren i Jönköpings län, med. doktorn och kir. mag., RNO, RVO Mauritz Malmberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1864-11-01 i Stockholm med den 1:a fruns yngre syster Julia Christina Leijonflycht, se nedan), född 1829-05-29 i Jämshögs socken, Blekinge län, död 1900-05-06 i Jönköping.
 • Anna Sofia, född 1839-07-21, i Falun. Stiftsjungfru. Död 1933-03-17 i Uppsala domkyrka s förs. Gift 1865-03-18 på Bjärsby i Nättraby socken, Karlskrona stadsförs, Blekinge län med landssekreteraren i Blekinge län, RNO mm Harald Viktor Abelin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1856-06-07 på Duseborg med Amalia Malmgren, född 1831-09-03 i Norrköping, död 1863-11-26 i Karlskrona, dotter av handlanden Per Gustaf Malmgren och Gustava Fredrika Schagerström), född 1823-03-19 i Linköping, död 1874-03-15 i Karlskrona.
 • Julia Christina, född 1840-09-10 i Falun. Stiftsjungfru. Död 1884-12-24 i Jönköping. Gift 1864-11-01 i Stockholm med sin avlidna systers man, tillförordnad förste provinsialläkaren i Jönköpings län, med. doktorn och kir. mag., RNO, RVO Mauritz Malmberg, i hans 2:a gifte, född 1829-05-29, död 1900-05-06.
 • Zafira Gustava, född 1842-05-27 i Falun. Stiftsjungfru. Död 1925-08-24 i Uppsala. Gift 1889-12-22 i Ersta kapell i Stockholm med sin avlidna systers man, domprosten i Skara stift, teol. och fil. doktorn, LNO, Nils Josef Linnarsson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1868-08-11 i Uppsala med Emma Margareta Leijonflycht, se nedan), född 1833-09-10 i Varvs socken, Skaraborgs län, död 1904-01-03 i Skara.
 • Emma Margareta, född 1844-08-18 i Falun. Stiftsjungfru. Död 1888-11-22 i Falköping. Gift 1868-06-11 i Uppsala med domprosten i Skara stift, teol. och fil. doktorn, LNO, Nils Josef Linnarsson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1889-12-22 i Ersta kapell i Stockholm med sin svägerska Zafira Gustava Leijonflycht, se ovan), född 1833-09-10 i Varvs socken, Skaraborgs län, död 1904-01-03 i Skara.
 • Nils Arvid, född 1845. Jägmästare. Död 1892. Se Tab. 9.

TAB 9

Nils Arvid, (son av Nils August, tab 8), född 1845-09-14 i Falun. Student i Uppsala 1864. Elev vid skogsinstitutet 1865-08-03 utexaminerad 1866-05-28. E. överjägare i Norrbottens län 1866-06-03. Tillförordnad överjägare i Kalix revir 1866-08-15. Jägmästare i Gällivare revir i nämnda län 1870-08-06. Död 1892-03-10 i Kyrkobyn i Gällivare socken. Gift 1870-09-14 i Överkalix (eller Nysätra socken i Härnösands stift) med Carolina Erika Rosenius, född 1845-11-02 i Sävar, död 1896-02-03 i Luleå, dotter av extra ordinarie hovpredikanten, kyrkoherden Erik Andreas Rosenius och Carolina Edelstam.

Barn:

 • Nils Anton, född 1871-06-10 e i Överkalix. Överflyttade till Nordamerika 1895 i sept.. Vistades 1896 i staten New York, men därefter icke avhörd.
 • Ernst Arvid, född 1872-08-23 i Överkalix, död där 1873-06-18.
 • Axel Gustaf, född 1873-09-12 i Överkalix, död där 1874-03-03.
 • Arvid, född 1875-01-20 och död 1875-08-03 i Överkalix.
 • Josef Albert, född 1876. Bankdirektör. Se Tab. 10
 • Anna Charlotta Carolina, född 1878-09-06 och död 1878-10-11 i Överkalix.
 • Gustaf Hjalmar, född 1882. Ingenjör. Se Tab. 11. Arvid Emanuel, född 1885-08-24 och död 1885-12-01 i Överkalix.

TAB 10

Joseph Albert, (son av Nils Arvid, tab 9), född 1876-12-15 i Överkalix förs Norrbottens län. Mogenhetsexamen i Luleå 1896-06-05. Student vid Uppsala Universitet 1896-09-10. Jur. fil. examen 1897-05-29. Tjänsteman i Härnösands enskilda banks avdelningskontor i Skellefteå 1899. Kassakontrollant vid huvudkontoret 1900. Kamrerare och kassör vid avdelningskontoret i Nyland 1902, och i Örebro 1906. Kassadirektör och verkställande direktör vid bankaktiebolag Norra Sveriges kontor i Luleå 1908, i Gävle 1913. Chef för Stockholms handelsbanks kontor i Gävle 1914. Direktör för aktiebolaget Svenska handelsbankens kontor i Malmö 1919. Verkställande direktör vid Svenska Handelsbankens avdelningscentral i Hälsingborg 1932–1938. Se Biografi i "Vem är det?" Död 1938-05-21 i Maria förs, Hälsingborg (db nr 146). Begraven i Överkalix förs Norrbottens län(db 55). Gift 1:o 1902-10-06 i Mikaelkapellet i Uppsala med Elvira Margareta Lovisa (Greta) Holm, född 1877-08-17 i Dannemora socken, Uppsala län, död 1906-04-29 i Örebro, dotter av kronofogden Axel Holm och Anna Maria Christina Linde. Gift 2:o 1907-06-02 i Uppsala med sin svägerska Svea Ingeborg Holm, född 1886-10-08 i Dannemora socken, Uppsala län.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1903-11-02 i Nyland i Ytterlännäs socken, Västernorrlands län. Död 1912-08-10 i Luleå genom drunkning (domkyrkoförsen, db).
 • 1. Märta, född 1905-04-06, i Nyland Ytterlännäs förs, Västra norrlands län. Död 1906-01-13 i Uppsala.
 • 1. Sten, född 1906-03-28 i Örebro, död 1911-01-25 i Luleå, domkyrkas förs.
 • 2. Anna Greta, född 1908-05-31 i Örebro statsförs. Gift 1930.05.10 i Malmö S:t Petri med fil. kandidaten, bankkamrern Sven Ludvig Hallström, född 1905-02-28. Äktenskapet upplöst genom Kalmar RR:s utslag 1947-09-17.
 • 2. Barbro, född 1910-04-28 i Luleå domkyrka s förs. Gift 1930-07-05 i Dalby förs Malmö. Med fil. lic. lektorn Nils Gustaf Otto Kuylenstierna, född 1885-06-26 i Växjö.
 • 2. Märta, född 1912-08-04 Luleå domkyrkas förs. Gift 1934-04-30 i Köpenhamn (Hälsingborg, Maria förs vb nr 90) med riksbankstjänstemannen Alf Erland Teodor Sandström, född 1909-11-28. Riksbanksdirektör.
 • 2. Britta, född 1914-07-27 i Gävle förs. Operasångerska.
 • 2. Margit, född 1916-03-29 i Gävle förs. Sjuksköterska. Gift 1941-12-14 i Storkyrkoförs Stockholm. (vb nr 119) med Knut Gunnar Berger, född 1911-12-15. Mejerist.
 • 2. Sten Gustaf, född 1917-10-15 i Härnösand. Se Tab. 10A.
 • 2. Erik Anders, född 1931-06-14 i Malmö. Ingenjör.

TAB 11

Gustaf Hjalmar (översikt tab 4A, son av Nils Arvid, tab 9), född 1882-08-04, i Överkalixs förs, Norrbottens län. Ingenjör. Gift 1911-04-08 med Ingegerd Fredriksson i hennes 2:a gifte, född 1880-07-14.

Barn:

 • Rikard Albert, född 1913-06-23 i San Francisco, CA, USA. Se Tab. 11A.
 • Anna Ingegerd, född 1916-08-06.

TAB 12

Axel Vilhelm, (son av Nils, tab 7), född 1804-02-20 Brottberga. Förare vid Västmanlands regemente 1820-09-28. Fänrik vid Västmanlands regemente 1822-12-20. 2. Löjtnant 1831-01-15. Avsked 1838-05-04. Död 1845-10-14 i Uppsala. Gift 1837 med Maria Aurora Kallerman, född 1806-07-19, död 1853-07-06 i Uppsala, dotter av assessorn Johan Fredrik Kallerman och Maria Louise de Broën.

Barn:

 • Nils Fredrik Vilhelm, född 1838-11-06. Student i Uppsala 1857-05-19. Exam. till rättegångsverken 1862-09-08. Extra ordinarie. kanslist i justitierevisionen 1862-09-17. Auskultant i Svea hovrätt 1862-09-18. Extra ordinarie notarie 1862. Vice häradshövding 1866-05-31. Vice auditör vid dalregementet 1867-09-25. Auditör vid nämnda regemente 1870-04-16. Död ogift 1871-05-28 i Falun.
 • Anna Mana Albertina, född 1840-01-15, död ogift 1866-04-29 i Uppsala.
 • Axel, född 1841-11-15. Student i Uppsala 1859. Elev vid skogsinstitutet 1860-06-08. Utexaminerad 1862-06-02. Extra överjägare i Uppsala län 1863-08-21. Lärare i skogshushållning och lantmäteri vid Ultuna lantbruksinstitut 1864. Förordnad att förvalta kronoparkerna Åsen, Sunnersta och Lilla Djurgården samt Ulleråkers allmänning 1866-02-28. Död ogift 1869-04-19 i Uppsala. Han författade åtskilliga lantbruksvetenskapliga uppsatser.

TAB 13

Anders, (son av Carl Axel, tab 3), född 1735-01-19 Dyvik. Student i Uppsala 1750-05-29. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1755-02-25. Kammarskrivare i krigskollegium 1760-12-09. Död 1792-10-03 på Dyvik. Gift där 1772-01-23 med Anna Beata Sellbeck, född 1742, död 1794-08-25 på Dyvik.

Barn:

 • Carl Axel, född 1772. Kopist. död 1848. se tab 14.

TAB 14

Carl Axel, (son av Anders, tab 13), född 1772-11-25 på Dyvik. Kopist i inrikes expeditionen 1792-06-07. Död 1848-10-03 i Västerås. Gift 1795-12-21 i Stockholm med Margareta Lovisa Urlin, död 1842-03-20 Eneby

Barn:

 • Carolina Lovisa, född 1797-01-07 på Dyvik. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-04-08 i Västerås.
 • Anders August, född 1798-11-30 på Dyvik. Sergeant vid Svea artilleriregemente (Sj.) 1815-04-28. Artilleriofficersexamen 1816-05-11. Sergeant vid Södermanlands regemente (Sj.) 1816-09-18. Fänrik vid Södermanlands regemente 1817-03-11. Avsked med löjtnants n. h. o. v. 1823-06-10. Död ogift 1850-10-05 i HusbySjutolfts socken, Uppsala län.
 • Charlotta Amalia, född 1800-06-18 på Dyvik, död på Dyvik 1801-04-07.
 • Sofia Vilhelmina, född 1802-04-04 på Dyvik. Stiftsjungfru. Död ogift 1869-06-18 i Västerås.
 • En dotter.

TAB 15

Göran Magnus, (son av Anders Enerooth, adlad Leijonflycht, tab 2), till Västra Fiflaryd i Anderstorps socken, Jönköpings län. Född 1704-01-21 i Bredaryds socken, Jönköpings län. Levde utan tjänst. Föll ned i ett brokar vid Anderstorps kvarn och drunknade 1759-10-28. Gift 1:o med Brita Danielsdotter, född 1712, död 1749 på Kvarneberg. Gift 2:o 1749-10-22 i Reftele socken, Kronobergs län med Helena Månsdotter Hultgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o med bonden Erik Börjesson i Gammalbo).

Barn:

 • 1. Anders, född 1729-07-26 på Fiflaryd, Död 1746 i Göteborg.
 • 1. Ulrika, född 1737-01-18 på Fiflaryd. Gift 1761-12-28 i Anderstorps socken med bonden Sven Persson i Fiflaryd.
 • 1. Lena. Gift med bonden Nils Persson i Lovsgården.
 • 1. Maria Christina, död änka 1786-07-26. Gift med bonden Per Danielsson i Lovsgården.
 • 1. Carl Fredrik, född 1743. Snickarålderman. Död 1808. se tab 16.
 • 1. Magnus Fredrik, född 1745-03-26 på Kvarneberg, begraven 1745 10 veckor gammal.
 • 1. Anders Magnus, född 1746-06-25 på Kvarneberg. Murarlärling. Död 1763 i Göteborg.
 • 2. Brita, född 1751-05-13 på Kvarneberg.

TAB 16

Carl Fredrik, (son av Göran Magnus, tab 15), född 1743-01-15 på Kvarneberg. Snickarålderman i Borås. dör där 1808-09-12. Gift 1770-08-13 i nämnda stad med Anna Catharina Bostedt, född 1752, dotter av snickarmästaren Carl Gustaf Bostedt och Anna Maria Henke.

Barn:

 • Ulrika, född 1772-02-28 i Borås, i Borås syskonen, död i Borås 1774-04-06.
 • Carl Magnus, född 1775-02-11 i Borås, död 1783-08-27 i Borås.
 • Brita Maria, född 1776-11-29 i Borås, död 1778-10-11.
 • Carl Christian, född tvilling 1779-05-16 i Borås.
 • Johanna Brita, född tvilling 1779-05-16 i Borås, död 1779-05-19.
 • Lovisa, född 1784-09-30 i Borås. Död 1789-01-04 i Borås.
 • Johan David, född 1786. Löjtnant. Död 1834. Se Tab. 17
 • Lovisa, född 1789-02-19.
 • Ulrika, född tvilling 1791-09-24, död 1869-02-16 ?(Sannolikt den Ulrika L., änka efter gördelmakaren Törning, som dog 1860-03-04 i Borås.)
 • Brita Christina, född tvilling 1791-09-24, död 1791-12-06.

TAB 17

Johan David, (son av Carl Fredrik, tab 16), född 1786-07-21 i Borås. Sergeant på extra stat vid Nylands infanteriregemente 1809-09-25. Sergeant vid finska artilleriregementet 1810-02-20. Löjtnants avsked. Död 1834-09-24 i Stockholm i kolera. Gift 1:o med Anna Catharina Kilander, född 1766-05-17,. Gift 2:o 1829-11-16 med Christina Grimsköld, född 1796, död 1852-05-20.

Barn:

 • 1. Carl Johan Ferdinand, född 1812. Målargesäll. Död 1857-05-19 i Stockholm. Gift 1855 i Hedvig Elenoras förs, Stockholm, med jungfru Sofia Vilhelmina Bergsten.[Medd. av not. Georg Henning, Stockholm].
 • 2. Augusta Christina, född 1825, död ogift 1861-03-31 i Stockholm.
 • 2. Anna Catharina, född 1828, död 1830-09-02.
 • 2. Josefina Vilhelmina Mimmi, född 1833-10-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, död 1917-11-19 i nämnda stad. Gift där 1866-04-22 med statskommissarien Ludvig Vilhelm Riben, född 1838, död 1899.

TAB 18

Jonas Enerooth, adlad Leijonflycht, (son av Peder Andersson Enerooth, tab 1), född 1649 i Gävle. Musketerare vid livgardet 1668. Pikenerare vid livgardet 1668. Sergeant vid Hälsinge regemente 1668. Fänrik vid Hälsinge regemente 1675. Löjtnant 1682-10-16. Kaptenlöjtnant 1685-06-27. Adlad 1686-10-23 jämte äldre brodern Anders (introducerad 1686 under nr 1088). Regementskvartermästare vid nämnda regemente 1689-02-19. Död 1697-03-12 utan söner och slöt således på svärdssidan själv sin ättegren. Gift med Catharina Tybelia, dotter av kyrkoherden i Ockelbo av Uppsala ärkestift, mag. Ericus Benedicti Tybelius och Catharina Johansdotter Bröms.

Barn:

 • Margareta, född 1686-10-16, död 1764-06-18 i Torshälla. Gift med prosten och kyrkoherden i Österåkers pastorat av Strängnäs stift Nikolaus Petri Torger, född 1684-09-29 död 1751-04-29.
 • Catharina Magdalena, född 1694-04-18, död ogift 1765-11-22 på Dyvik.

Utan känt samband

 • 1. Carl Gustaf Leijonflycht, född 1800-12-26.
 • 2. Georg Magnus Leijonflycht, döpt 1802-06-12. [Sannolikt den matros G. M. Leijonflycht, född i Borås, död 1834-08-12 under sjöresa från Marseille till Cette, vilken uppgivit sig vara son av före detta löjtnanten, kaptenen Leijonflycht vid artilleriet.]
 • 3. Anna Rebecka Leijonflycht, född 1804-02-14, död 1889-06-26 i Stockholm. Gift där 1832-04-29 med sergeanten vid Svea artilleriregemente Gustaf Adolf Ahlstedt, född 1809-11-06 i Åbo.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.