Reenstråle nr 1653

Från Adelsvapen-Wiki

1653.jpg


Adliga ätten Reenstråle nr 1653 †

Adlad 1719-09-08, introd. 1720. Avförd såsom utgången.


1Lk. 2. L. Larsson, Växiö skolas matrikel 1752–1819, s. 37. 3Medd. av kantor P. G. Vejde, Växiö.

TAB 1

Johan Henrik Seréen, adlad Reenstråle (son av en skeppsbyggmästare Seréen i Finland), född 1682 i nämnda land. Volontär vid översten, greve Adam Ludv. Lewenhaupts regemente till fot 1701-04-06. Underofficer därst. s. å. och vid Västmanlands regemente 1702. Furir vid Taubes dragonregemente 1703-12-001. Förare därst. 1705. Sergeant 1706. Fältväbel 1707. Löjtnant vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1710-02-24 (26/9)1. Sekundryttmästare därst. 1711-11-06. Konfirm.fullm. 1715-03-25. Premiärryttmästare 1718-06-26. Adlad 1719-09-08 (introd. 1720 under nr 1653). Majors avsked 1721-11-04. Död 1731-11-11. 'Han var med vid Riga, Klissov, Pultovsk, Thorn, Posen, Jedura, Zackowitz, Kletzki, Kamiunska, Sunkova, Veprik, Opusna, Krasnakut, Krasnolenka, Oposna och Poltava, där han blev fången, men friköpte sig själv och hemkom 1710 till Sverige. Deltog i fältslaget vid Hälsingborg den 28 febr. S. å. och visade alltid prov på oförskräckthet och tapperhet samt hade undfått fem svåra blessyrer.' Gift 1720-09-27 i Löderups prästgård, Kristianstads län med Anna Maria Rubenia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1733 i början av året3 med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Frans Hager, född 16811, död 17403, efter 26/2), döpt 1704-02-09 i Färlövs socken, Kristianstads län, död 1760-02-08, dotter av1 kyrkoherden i Löderups pastorat av Lunds stift Mattias Rubenius och Gertrud Catharina Schofer.

Barn:

 • Gertrud Sofia, född 1721-12-11, död 1759-03-05. Gift 1747-04-03 Orberg med sergeanten Gustaf Adolf Gyllensting, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1772.
 • Anders, född 1723. Fänrik. Död 1772. Se Tab. 2
 • Elisabet Catharina, född 1724-02-17, levde 1757-11-24, då hon jämte systern Gertrud Sofia och halvsyskonen Hager sålde Orbergs säteri.3
 • Mattias, född 1726-04-10, död 1731-08-21.
 • Carl, född 1727-05-04, död 1731-08-20.
 • Ulrika, född 1729-03-04, död 1731-08-19.
 • Fredrik, född 1730-11-04, död 1731-03-13.

TAB 2

Anders (son av Johan Henrik Seréen, adlad Reenstråle, Tab. 1), född 1723-02-24. Underofficer. Fänriks avsked. Död 1772-11-24 Sommarsäte. Gift 1754-10-10 med Maria Elisabet Stockenberg, född 1733, död 1785-05-28 Borsna, dotter av3 frälseinspektoren Johan Stockenberg och Brita Jönsdotter Spolin.

Barn:

 • Johan Daniel, född 1755-12-08 på Orberg, död 1763-09-12.
 • Catharina Christina, född 1757-10-13, död s. å. 21/12.
 • Ulrika, född 1759-01-13, död 1760-07-04.
 • Mattias, född 1760-03-05, död 1763-09-17.
 • Henrika, född 1762-07-17, död 1763-09-26.
 • Johan Mattias, född 1764-03-25 på Tjuvarp2 i Annerstads socken, Kronobergs län. Inskriven i Växjö läroverk 1778-03-05. Uppgives varit fänrik. Reste ogift utrikes 1785 och avhördes ej sedan. På ansökan av lagman. G. A. Lagerbielke genom Sunnerbo häradsrätts beslut 1864-05-10 förklarad död, varefter bouppt. hölls efter honom 1867-11-06 [3].
 • Ulrika Maria, född 1766-01-16, död s. å. 20/1.
 • Sabina Lovisa, född 1768-09-27, död 1769-01-01.
 • Carl, född 1770, död 1778-08-02 på Sommarsäte Södregård.
 • Anna Brita, född 1771-04-05 på Sommarsäte Södregård. Död där s. å. 26/6.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.