Ekenberg nr 476

Från Adelsvapen-Wiki

0476.jpg


Adliga ätten Ekenberg nr 476 †

Adlad 1649-11-23, introducerades 1650. Utdöd 1807-08-29.


Ekenberg%20A47600.jpg

TAB 1

Peder, bonde i Rör i Väse socken och härad Värmlands län. Död 'en gammal man' 1540.

Barn:

 • Jon Pedersson i Rör. Emottog hemmanet efter sin fader. Död 1560.

Barn:

 • Algot Jonsson i Rör. Gift med Carin Jonsdotter, dotter av bonden Jon Larsson i Glumserud i Väse socken.

Barn:

 • Laurentius Algoti Vigelius, född i Rör. Kapellan i Örebro 1593. Hertig Carls hovpredikant 1598. Kyrkoherde och prost i Köping 1600. Död 1618. Han tog sitt tillnamn av latinska ordet vigere (röras), såsom en allusion på hans födelseort. Gift 1:o med Anna Larsdotter. Gift 2:o med Susanna, som levde efter honom.

Barn:

 • Petrus Laurentii Vigelius, adlad Ekenberg, född 1603-10-15 i Köping. Student i Uppsala (Rf.). Disp. 1626 (Rf.). Gjorde därefter utrikes resor. Student i Leiden 1627-09-11, och åter (At(P).) 1630-04-05. Promov. till jur. utredning doktor i Frankfurt 1631-03-31. Sekreterare i Åbo hovrätt 1632-10-29. E. assessor i Åbo hovrätt 1633 (At(P).). Utnämnd till borgmästare i Åbo 1641-04-13, vilket ämbete han icke mottog (Rf.). Adlad 1649-11-23 (introducera 1650 under nr 476). Ordinarie assessor i nämnda hovrätt 1650-06-07. Häradshövding i övre Satakunta härad 1653. Utbytte denna domsaga mot häradsrätten i Storsavolaks 1656. Död 1656-04-00 och begraven 1656-05-11 i egen grav i Åbo domkyrka (Rf.). Han fick 1647-08-18 av drottning Christina åtskilliga hemman i Piikkis socken i Finland, av vilka han byggde säteriet Auvoisberg. Gift 1631-09-19 med Christina Eriksdotter, död 1677 och bisatt 1677 i Pargas kyrka samt begraven 1678-03-17 i Åbo domkyrka, dotter av borgmästaren i Köping Erik Göransson och Kerstin Nilsdotter.

Barn:

 • Christina, född 1632-11-02, död 1688 (Rf.), bisatt 1688 (Rf.) 19/6 och begraven 1689-02-17 i faderns grav i Åbo domkyrka. Gift 1653-11-27 med assessorn i Åbo hovrätt, doktor Johannes Magni Gartzius, Arbogensis, död 1681 och begraven 1682-04-02 i Åbo domkyrka.
 • Anna, född 1634-05-01, död 1692-05-06. Gift med häradshövdingen på Gotland och överborgmästaren i Visby Jakob Persson Chronander, känd såsom dramatisk författare, född på 1620-talet, död efter 1689.
 • Sofia, född 1635-11-21. Var gift.
 • Maria, född 1637-01-12 i Åbo, död 1666-04-15 och begraven 1666-04-22 i Åbo domkyrka. Gift 1652-05-02 med häradshövdingen Johan Wassenius, adlad Lagermarck, i hans 2:a gifte, född 1620, död 1692,
 • Lorentz, född 1638. Regementskvartermästare. Död 1709. Se Tab. 2.
 • Erik, född 1640-10-15. Student i Åbo 1649. Fänrik vid extra ordinarie trupperna i Finland 1656. Kornett vid Viborgs läns kavalleriregemente 1659. Regementskvartermästare vid Viborgs läns kavalleriregemente 1661. Död ogift 1671-09-11 [Rf].
 • Peter, född 1642-02-09. Student i Åbo 1649 (Rf.). Löjtnant vid karelska kavalleriregementet 1669-12-15. Död ogift 1673-09-11.
 • Nils, född 1643-09-24. Student i Åbo 1649. Död i fält 1664 [Rf].
 • Sara, född 1646-06-23. Gift 1668-01-06 i Åbo med häradshövdingen Christoffer Möller.
 • Johan, född 1649. Kommendör. Död 1693. se Tab. 5.

TAB 2

Lorentz (son av Petrus Lauréntii Vigelius, adlad Ekenberg, Tab. 1), till Liivala säteri och ett frälsehemman i Lillby, båda i Sagu socken i Finland, vilka han erhöll genom sitt gifte (Rf.) född 1638-07-17. Hovjunkare hos greve C. G. Wrangel 1652. Fänrik vid dennes regemente i Wolgast 1656 (Rf.). Löjtnant vid Björneborgs infanteriregemente 1666-08-17. Regementskvartermästare vid karelska kavalleriregementet 1671-10-06. Skjuten i vänstra låret i slaget vid Lund 1676. Avsked 1676-11-28. Död 1709-06-19 och begraven 1709-10-17 i Sagu kyrka, (Sagu kyrkoarkiv.) Finland. Gift 1672-08-04 med Helena Fogelhufvud, död 1731 Linnunpää ), dotter av överstelöjtnanten Arvid Michelsson Fogelhufvud, och Helena Örnflycht.

Barn:

 • Peter, född 1673-04-19, död 1682-04-24.
 • Arvid, född 1674-02-08 död 1678-05-13.
 • Helena Christina, född 1675-07-09 död 1676-07-26.
 • Lorentz, född 1676-12-08. Förare vid Björneborgs infanteriregemente 1702-10-13. Sergeant vid Björneborgs infanteriregemente 1703-09-26. Död i fält [Rf].
 • Helena Margareta, född 1678-05-30, död ogift 1721-05-26 på Liivala.
 • Christina Regina, född 1680-11-10. Har kvittera i flyktingshjälp i Stockholm (Rf.) 1716-09-08. Levde 1742. Gift med mantalskommissarien Lars Staaff.
 • Maria Elisabet, född 1683-03-11, död ogift.
 • Arvid, född 1686-08-05. Fänrik vid Björneborgs läns fördubblingsinfanterireg . Fänrik vid Björneborgs läns ordinarie infanteriregemente 1710-02-00. . Död i Storkyro slag 1714-02-19.
 • Erik, född 1692-07-16. Förare. Död i fält.

TAB 3

Peter (son av Lorentz, Tab. 2), född 1689-02-01, förare vid Upplands infanteriregemente. Fältväbel vid Upplands infanteriregemente 1702-02-27, och stod kvar 1708 men ej 1710. Kapten för uppbådsmanskap i Finland under stora ofreden. Inspektor vid tullarna i Vasa och Gamla Karleby. Död 1749-06-06,. Gift 1721-04-20 med Anna Christina Prytz, dotter av borgmästaren i Björneborg Anders Prytz och Catharina Schilling.

Barn:

 • Helena Catharina, född 1722-07-19 död ogift 1794-12-30 i Stockholm och begraven 1795-01-03 i Jakobs kyrka
 • Lorents Anders, född 1724. Vice häradshövding. Död 1787. Se Tab. 4.
 • Anna Margareta, född 1726-06-12 (1726-06-11), död 1763-08-08, i Stockholm. Gift där 1762-09-28, med livdrabanten Bernhard Benjamin von Ceder, född 1726, död 1794-09-02, genom olyckshändelse.
 • Carl Peter, född tvilling 1731-07-07 (1731-07-06) kl. 9 förmiddagen. Antagen till krigstjänst 1759. Fänrik vid Österbottens regemente 1762-12-14. Fänrik vid dalregementet 1765-12-20. Löjtnants avsked 1768-11-09. Död barnlös 1775-03-12, i Stockholm. Gift 1770-02-25, Ekeby med Maria Elisabet Rothof i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren Claes Fredrik Westerman), född 1734-02-12 i Folkärna socken, Kopparbergs län, dotter av bruksägaren Fredrik Rothof och hans 2:a fru Catharina Schultze samt faster till bergsrådet Birger Fredrik Rothoff, adlad Rothoff [At(Sch)].
 • Hedvig Ulrika, född tvilling 1731-07-07 (1731-07-06), kl. 12 förmiddagen, död 1731-11-16.

TAB 4

Lorentz Anders (son av Peter, Tab. 3), född 1724-03-19. Student i Åbo 1740 (Lå.). Auskultant i Åbo hovrätt 1742 (Lå.). Hovrättsadvokat i Åbo 1747 (Lå.). Jur. doktor i Greifswald 1761 (Lå.). Vice häradshövding. Död 1787-09-17 Ekestensholm Gift 1754-12-12 i Åbo (Åbo.) med Catharina Stenman, född 1732, död 1812-03-09 i Finland, dotter av teol. professorn vid Åbo akademi Georg Stenman och Margareta Palm.

Barn:

 • Peter Georg, född 1755-11-05 i Åbo (Åbo.), död i Åbo (Åbo.) 1756-01-11.
 • Agata (Åbo.) Christina, född 1756-10-13, död 1757-01-20 i Åbo. (Åbo.)
 • Amalia Carolina, född 1758-09-18, i Åbo. (Åbo.) Gift 1789-12-17, med kapellanen i Nådendal Johan Magnus (Lå.) Churberg, född 1747, död 1791. (Lå.)
 • Robert August, född 1759-10-31 i Åbo, (Åbo.) död Åbo (Åbo.) 1760-02-01.
 • Johanna Charlotta, född 1760-12-26 i Åbo. (Åbo.) Gift 1786-07-06/, med kapellanen född Lokalaks fil. mag. Christian Lencqvist (Lå.), född 1761, död 1808. (Lå.)
 • Bernt Julius, född 1765-08-07. Underofficer. Död i rysk fångenskap 1790.
 • Laurentia Catharina, född 1768-02-19, död 1840-09-18 Geitilä (ogift). Gift 1810-10-27 med rusthållaren Carl Björbom, som överlevde henne.
 • Ulrika Lovisa, född 1771-09-16, död 1775-01-08 [Ckb.].
 • Agata (Agda) Regina, född 1772-07-27, död 1772.

TAB 5

Johan (son av Petrus Lauréntii Vigelius, adlad Ekenberg, Tab. 1), till Fårbo i Misterhults socken, Kalmar län. Född 1649-06-23 i Åbo. Konstapelmat vid amiralitetet 1669-01-15. Konstapel 1670-06-27. Underlöjtnant 1671-09-19. Överlöjtnant 1674-09-18. Kapten 1675-09-25. Kommendör. Död 1693-10-10 Karlskrona och begraven 1695-09-27 i Misterhults kyrka. Gift 1672-09-15 med Christina Elisabet Hammarskjöld, död 1696 och begraven 1697-08-24 i Misterhults kyrka, dotter av majoren Arvid Hammarskjöld, och Anna Dorotea Patkull.

Barn:

 • Per, född 1675-07-31, död 1677-04-03.
 • Anna Christina, född 1677-05-14, död 1710 på Mjoshult i Hjorteds socken, Kalmar län och begraven 1710-04-17. Gift 1696-09-27, på Fårbo med kaptenen Hans Mörner, i hans 1:a gifte, född 1670, död 1728.
 • Carl, född 1678-06-03. Tjänte vid amiralitetet. Död i yngre år.
 • Lorentz, född 1680. Ryttmästare. Död 1749. se Tab. 6.
 • Johan Georg, född 1681. Major. Död 1731. Se Tab. 9
 • Erik Johan, född 1683. Kapten. Död 1741. se Tab. 10.
 • Charlotta Maria, döpt 1685-11-10 på Fårbo, död 1726-09-02 på Östra Ramnebo i Misterhults socken och begraven 1726-10-16. Gift 1725-05-23 i Misterhults socken med inspektören Claes Wejdeman, död 1737-04-17 på Östra Ramnebo.
 • Hans Lennart, döpt 1693-11-12 på Fårbo, död 1695-11-28.

TAB 6

Lorentz (son av Johan, Tab. 5), till Valstad i Gladhammar socken, Kalmar län, som han 1734-06-23 inköpte. Döpt 1680-08-01. Volontär vid pommerska kavalleriregementet 1698-09-15. Korpral vid pommerska kavalleriregementet 1699. Kornett 1702-11-30. Löjtnant 1708-08-13. Sekundryttmästare vid livregementet till häst 1712-02-19. Konfirmationsfullmakt 1716-10-16. Premiärryttmästare vid livregementet 1713-07-07. Avsked 1742-04-03. Död 1749-09-06, på Valstad och begraven i Leksbergs kyrka, Skaraborgs län [Blr]. Gift 1715 med Juliana Elisabet Königsheim, död 1734-06-23, dotter av överstelöjtnanten Julius Henrik Claesson, adlad Königsheim, och Maria Augusta Woltfradt, nr 563.

Barn:

 • Julius Henrik, född 1716. Ryttmästare. Död 1807. Se Tab. 7
 • Christina Augusta, född 1717-09-05 död 1734-03-05 i Leksbergs socken.
 • Elisabet Catharina, född 1720-08-26, i Leksbergs socken, död ogift 1800-07-25 i Västervik.
 • Ulrika, född 1722-12-05, i Leksbergs socken, död 1764-09-10, på Valstad. Gift där 1753-07-03, med bergsrådet Carl Leijel, adlad och adopterad Leijel, född 1718, död 1786.
 • Vendela Juliana, född 1724-05-28 i Leksbergs socken, död i Leksbergs socken 1724-11-24.
 • Johan Carl, född 1725. Löjtnant. Död 1761. Se Tab. 8
 • Lorentz, född 1727-09-24 i Leksbergs socken. Kom i tjänst 1743. Fänrik vid dalregementet 1749-12-12. Löjtnant vid dalregementet. Död ogift 1759-03-24.

TAB 7

Julius Henrik (son av Lorentz, Tab. 6), född 1716-08-03. Ryttare vid livregementet till häst 1733. Korpral vid livregementet 1734. Kvartermästare 1741-09-07. Löjtnant i fransk tjänst 1744. Kornett vid livregementet1749-02-28. Stabslöjtnant vid livregementet 1758-05-30. Ryttmästare 1762-12-31. RSO 1767-11-23. Avsked 1773-03-03. Död 1807-08-29, och utgick ätten med honom på svärdssidan. Han bevistade franska fälttågen i Bayern samt vid Rhen och Moselströmmama. Gift 1753-06-21, med Anna Christina Lagerstam, född 1720-08-17 i Stockholm, död 1786-01-18 Värnsta och begraven 1786-01-29, dotter av hovrättsrådet i Svea hovrätt, landshövdingen Sven Samuelsson Gestrin, adlad Lagerstam, men ej introducerad (kusins son till majoren Jakob Gestrin, adlad Leijonsvärd) och Sara Hierpe.

Barn:

 • Sara Juliana, född 1754-04-18, död ogift 1813-11-14 i Stockholm.
 • Ulrika Johanna, född 1756-03-19 Eka, död 1758-05-02 på Värnsta och begraven 1758-05-02.
 • Anna Charlotta, född 1757-10-13 på Eka, död 1800-04-13, på Värnsta. Gift 1798-09-16 på Eka med sin syssling, majoren Hampus Mörner, i hans 2:a gifte, född 1744, död 1827 och som i sitt första gifte haft hennes kusin.

TAB 8

Johan Carl (son av Lorentz, Tab. 6), född 1725-08-03, i Leksbergs socken. Fänrik vid dalregementet 1749-02-15. Löjtnant vid dalregementet 1752-07-01. Död 1761-02-21. Gift 1755-06-03 i Stockholm med sin systers svägerska Helena Regina Leijel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1747 med presidentsekreteraren Samuel Lütkeman, död 1748, farbroder till doktor Gabriel Timoteus Liitkeman, adlad Liitkeman, nr 2028), född 1725-01-10, Död 1805-12-23, dotter av borgmästaren i Stockholm Johan Leijel (fader till bergsrådet Carl Leijel, natural och adopterad Leijel) och hans 2:a hustru Margareta Hising.

Barn:

 • Juliana Margareta, född 1758-06-23 Anstahyttan Skedvi socken, Kopparbergs län, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1771-01-12 i Stockholm.
 • Lars Johan, född 1759-10-21 Anstahyttan Skedvi socken, Kopparbergs län, död 1759-12-16.
 • Carolina Regina, född 1760-11-17 Anstahyttan Skedvi socken, Kopparbergs län, död 1841-03-28. Gift 1792-01-20 i Stockholm med häradshövdingen Magnus Blix, i hans 2:a gifte, född 1743, död 1805.

TAB 9

Johan Georg (son av Johan, Tab. 5), född 1681-09-09 i Misterhults socken, Kalmar län. Volontär vid tyska livregementet till fot 1696-11-00. Korpral vid tyska livregementet. Fänrik 1703-11-06. Löjtnant 1705-07-01. kapten vid Kronobergs regemente 1710-08-10. Konfirmationsfullmakt 1715-06-03. Avsked 1726-07-30. Majors karaktär 1728-02-06. Död 1731-08-30 i Stockholm. Gift där 1719-11-12 med sin franka Christina Lagermarck född 1687-06-15, jordfäst 1752-02-17 i Jakobs kyrka, Stockholm, dotter av kammarrådet Johan Lagermarck, och Margareta Snack.

Barn:

 • Margareta Christina, död 1765-07-09. Gift 1746-12-00. i Stockholm med majoren Carl Fredrik Reuterskiöld, i hans 1:a gifte, född 1718, död 1791.

TAB 10

Erik Johan (son av Johan, Tab. 5), till Fårbo i Misterhults socken samt Ramshult, Åby och Grönskog i Fliseryds socken, alla i Kalmar län. Född 1683-08-07, i Kalmar. Volontär vid tyska livregementet 1700. Underofficer vid tyska livregementet 1701. Fänrik 1704-03-04. Löjtnant 1709-12-16. Avsked 1713-06-00. Kapten vid dalregementet 1713-11-18. Konfirmationsfullmakt 1716-04-16. Kapten vid Kalmar regemente 1718-06-26. Löjtnants indelning vid Kalmar regemente 1723. Regementskvartermästare 1739-06-05. Kaptens indelning 1740-04-29. Död 1741-11-05 Ebbetorp och ligger jämte sin fru begraven i Misterhults kyrka, Kalmar län. Gift 1714-05-04 med Skolastika Sofia Rothlieb, född 1609-03-24, död 1760-04-17 på Fårbo, dotter av översten Filip Fredrik Rothlieb, och Anna Engel Skyttenhielm.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1720-10-12 på Fårbo, död 1720-11-26.
 • Anna Fredrika, född 1723-06-12 död 1749-12-12, på Fårbo. Gift där 1743-01-11 med (friherre) Carl Adam Ehrenstrahl, i hans 1:a gifte, född 1712, död 1752.
 • Christina Eleonora, född 1727-02-15 i Kalmar, död 1781-06-02 i Karlskrona. Gift 1:o 1746-03-14 på Grönskog med sin systers svåger (friherre) Henning Adolf Ehrenstrahl, född 1714, död 1754. Gift 2:o 1759-10-30 på Grönskog med översten Adolf Gyllenskepp, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1780.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.