Lillienstam nr 1456

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Lillienstam nr 1456

Adliga ätten Lillienstam nr 1456 †

Adlad 1711-08-30. † 1731-08-24

Paul Paulin, adlad Lillienstam (son av Paul Paulin), född i Göteborg. Löjtnant 1701. Premiärryttmästare 1706. Följde konungen till Bender. Adlad 1711-08-30. Överstelöjtnant och kommendant i Kalmar 1714. Överstes avsked 1719. Död ogift 1731-08-24 i Kalmar och slöt själv sin adliga ätt.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.