:

Gyllenschruf nr 1516

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenschruf nr 1516 †

Adlad 1717-01-18, introd. 1719. Utdöd i början av 1800-talet. Ätten uppgives vara av skotsk adel.


1 Lk. 2 KrAB.


TAB 1

Nils Schruuf. Fänrik vid Upplands regemente 1660-10-00. Löjtnant därst. 1671-09-23. Blev 1672 under en exercis på Ladugårdsgärdet av våda ihjälskjuten, samt ligger begraven i Järfälla kyrka i Uppland. Gift med Maria Schief, död 1695 i Stockholm, dotter av inspektören över Viby och Harbonäs gods Erik Schief.

Barn:

 • Nils Schruuf, adlad Gyllenschruf, född 1666-12-18. Till sjöss i 3 år. Volontär vid livgardet 1683. Förare vid Kronobergs regemente s. å. Konstapel vid artilleriet i Jönköping 1686. Foderherre därst. s. å. Avsked 1687. Volontär vid örlogsflottan 1688. Underlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1698-06-29. Överlöjtnant därst. 1700-03-20. Kapten vid amiralitetet i Göteborg s. å. 14/6. Konfirm.tullm. 1703-06-01. Kommendör 1716-05-14. Adlad 1717-01-18 (introd. 1719 under nr 1516). Schoutbynachts avsked 1720-02-17. Död 1736-03-22. 'Han var en skicklig och tapper sjöhjälte'. Gift med Gjeska Bergman, född 1678-11-18, död 1741-02-12, dotter av kontrollören vid stora sjötullen i Göteborg Nils Hansson Bergman och Anna Bökman.

Barn:

 • Maria, född 1696-07-05, död 1764-05-10 och begraven i Veberöds kyrka Malmöhus län. Gift 1722-02-06 med majoren Hans Christian Boman, adlad Blomstedt, född 1695, död 1741.
 • Anna, född 1698, död 1755-03-14. Gift med varvskaptenlöjtnanten vid amiralitetet i Karlskrona Anders Löfman, död1 1741-04-22.
 • Elisabet, född 1699, död 1700.
 • Nils, född 1700. Kommendör. Död 1769. Se Tab. 2
 • Justina, född 1703, död 1773. Gift 1725 med överstelöjtnanten Johan Baptista Pinello, natural. Pinello, född 1682, död 1775.
 • Ursilia, född 1704, död 1705.
 • Ulrika, född 1706, död 1769-12-20. Gift med fältväbeln Abraham Lake, död 1761.
 • Carl, född 1707, död s. å.
 • Beata, född 1708, död 1710.
 • Jakob Henrik, född 1710, död 1717.
 • Carl Magnus, född 1711-12-12. Dragon vid Bohusläns dragonregemente 1724-11-20. Avsked 1728-03-10. Rustmästare vid garnisonsregementet i Malmö s. å. Furir därst. 1731-03-29. Förare s. å. 29/11. Sergeant 1734-02-15. Fältväbel 1735-05-06. Fänrik vid Willebrands värvade infanteriregemente 1740-04-01. Avsked s. å. 22/10. Död ogift 1773-01-00 Ramsvik.
 • Elisabet, född 1713, död 1751-11-11. Gift 1:o med löjtnanten vid Bohusläns dragonregemente Johan1 Burchard Gellerstedt, född omkr. 1690, död 1748. Gift 2:o 1750-04-08 med kaptenen Carl Urban Virgin, i hans 1:a gille, född 1727, död 1811.
 • Johannes, född 1714. Fältväbel. Död 1772. Se Tab. 3
 • Axel, född 1716, död 1717.
 • Gustaf, född 1717-04-25 i Göteborg. Kadett vid volontärregementet i Karlskrona. Reste 1735 till Holland och for sedermera såsom styrman på spanska Västindien.
 • Catharina Christina, född 1718, död ogift 1746.

TAB 2

Nils (son av Nils Schruuf, adlad Gyllenschruf, Tab. 1), född 1700-11-12. Lärstyrman vid amiralitetet 1712-12-00. Arklimästare därst. 1716-12-00. Konstapel 1717. Löjtnant 1718-06-27. Kaptenlöjtnant 1732-12-15. Kapten 1743-03-18. Kommendörkapten 1754-05-04. RSO 1761-11-23. Kommendör 1763-08-15. Död 1769-08-25 i Karlskrona, där jordfäst s. å. 29/8 och sedan förd till Kristianopel. Gift 1:o 1732-12-10 i Göteborg med Maria Catharina Stålhandske, född 1709-04-14, död 1748, dotter av schoutbynachten Johan Valdemar Stålhandske, och Gertrud Edenberg. Gift 2:o 1749-07-28 i Göteborg med Petronella Gyllenskepp, född 1707-09-01, död 1785-04-29 i Karlskrona, dotter av vice amiralen Vilhelm Gyllenskepp, och Ottiliana Paulin.

Barn:

 • 1. Beata Catharina, född 1733-10-07 i Göteborg, död änka 1789-02-26 i Varberg. Gift med assistenten vid Ostindiska kompaniet Georg Ahlman.
 • 1. Gjeska Gertrud, född 1734-11-10 i Göteborg, död 1735 och begraven s. å. 25/2 i Lundby vid Göteborg.
 • 1. Adam, född 1736-02-23 i Göteborg, begraven s. å. 13/4 därst.
 • 1. Margareta, född 1737-03-06 i Göteborg, död 1743 och begraven s. å. 9/9 därst.
 • 1. Maria Elisabet, född 1738-04-21 i Göteborg, begraven s. å. 19/5 därst.
 • 1. Eva. Helena, född 1739-06-19 i Göteborg, begraven s. å. 18/12 därst.
 • 1. Johanna, född 1740-07-24 i Göteborg, död ogift 1823-04-22 i Karlskrona.
 • 1. Nils Volmar, född 1741-12-01 i Göteborg, död 1743 och begraven s. å. 30/8 därst.
 • 1. Justina, född 1743-02-27 i Göteborg, begraven s. å. 26/8 därst.
 • 1. Jean Volmar, född 1744-12-19 i Göteborg, död 1745 och begraven s. å. 18/10 därst.
 • 1. Lago, född 1747-01-26. Kadett vid kåren i Karlskrona 1760-09-09. Underofficer 1766. Löjtnant vid amiralitetet 1769-04-19. Kapten därst. 1776-10-08. Levde 1779.
 • 1. Eva, född 1748-04-09, död 1832-01-21 i Karlskrona. Gift där 1785-12-27 med majoren vid flottan, kommendanten på Kungsholmen, RSO, Carl Gustaf Strömberg, född 1756-03-20.

TAB 3

Johannes (son av Nils Schruuf, adlad Gyllenschruf, Tab. 1), född 1714. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente2 1736-09-21. Fältväbel därst. 1749-03-24. Avsked 1758-05-28. Död 1772-03-10 i Stockholm. Gift med Annika Reinholtz.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1759-08-12.
 • Gjeska Juliana, född 1760-11-24.
 • Maria Elisabet, född 1762-06-12, död 1763-08-18.
 • Nils, född 1764-07-16 i Bohuslän. Sergeant vid arméns flottas finska eskader 1770-10-10. Överskeppare därst. 1781-09-26. Fänrik 1783-03-19. Död 1785-10-28.
 • Catharina Christina, född 1766-04-18.
 • Carl Fredrik, född 1772-04-06 i Uddevalla. Volontär vid Bohusläns lätta dragonregemente 1789-09-01. Rustmästare därst. s. å. 1/12. Styckjunkare vid arméns flotta s. å. 31/12. Konstit. fänrik därst. 1790-06-01. Fänrik s. å. 22/7. Utstruken ur rullorna 1805-07-22.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: