:

Falkensten nr 827

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Falkensten nr 827 †

Adlad 1674-08-22, introducerad 1675. Utdöd sannolikt före 1712.

Stamfadern Lars Månsson förde före adlandet i vapnet en falk med bakvänt huvud och en sten i ena klon, samt bakom falken en bjälke. På hjälmen en falk med utslagna vingar mellan tre spärrfanor på vardera sidan (enligt sigill med initialerna LMFS). Hans son kaptenen Carl Ludvig Falkensten skrev sig själv Falck von Falckenstein och påstod sig härstamma från den urgamla tyska adliga ätten von Falckenstein [Kv] för vilket dock intet fog finnes.


Lars Månsson, adlad Falkensten, till Östunaberg i Östuna socken, Stockholms län och Hessle i Fittja socken, Uppsala län. Kom i tjänst 1640. Kamrerare över änkedrottning Maria Eleonoras livgeding och hovstat 1652. Generalkrigskommissarie i Livland, Estland och Ingermanland 1655-06-14. Kommissarie i krigs- och reduktionskollegiet 1663. Adlad 1674-08-22 (introducerad 1675 under nr 827). Kallas överkommissarie 1678-08-06. Död (At (Sch).) 1679-06-17 (själaringning efter honom ägde rum 1679-07-30 i Jakobs kyrka, Stockholm). Gift med Anna (Agneta) Broman, levde 712 men var död 1716, dotter av ståthållaren i Narva Olof Broman.

Barn:

  • Lars, död ung.
  • Mattias. Löjtnant vid ett regemente i Pommern. Sekundkapten vid Västmanlands regemente 1701-01-30. Död ogift före 1712 och anses ätten med honom hava utgått. 'Han angavs 1668 för att hava dödat franska språkmästaren Bertram Pourell. Ägde hus vid Regeringsgatan i Stockholm.'
  • Nils, född 1652. Student i Uppsala. Död i Uppsala 1666-12-00 och begraven (At (P).) 1667-06-29.
  • Carl Ludvig. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1699. Kavaljer hos hertig Adolf av Holstein (At (Sch).). Avsked från nämnda regemente 1700-12-17. Sekundkapten vid Västmanlands regemente 1701-01-30. Premiärkapten vid Västmanlands regemente 1705-06-15. Död 1708-11-00.
  • Christina Eleonora, död 1733 (F. U. Wrangel, Anteckningar om Rytterns socken.) i Rytterns socken, Västmanlands län. Gift med överinspektören Zacheus Leuhusen, adlad Leuhusen, död 1683.
  • Anna Agneta, levde 1718 men var död 1722. Gift med överstelöjtnanten Magnus Johan Wadenfelt, död 1708.
  • Hedvig Beata, var »nyss» död 1706. (At (Sch).) Gift 1682-11-22 i Stockholm med kommendören Vilhelm Hansson, adlad Gyllenskepp, i hans 2:a gifte, född 1643, död 1689.
  • Elisabet Falkensten å Sticklinge, var ogift 1709, då hon stod tilltalad inför Danderyds tingsrätt för för­ summad vägröjning.

Utan känt samband:

  • Vilhelm Falkensten, »ädel och välbördig», var sergeant vid dalregementet och hade tjänat såsom underofficer i tjugufyra år, då han 1743-09-20 erhöll avsked. Sökte pension från Vadstena krigsmanshus 1749 [RHG].
  • Christian Falkensten, f. 1705, var vid art. reg. i Stockholm 1740

Källor

[EÄKrA], [EÄrätt]

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: