:

Lilliengrip nr 1212

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lilliengrip nr 1212 †

Adlad 1690-09-10, introducerad 1693. Utdöd 1727-06-26.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Hilletan och Lillienstam.


  • Carl Paulin, adlad Lilliengrip (son av Petrus Paulinus, se adliga ätten Hilletan, Tab. 2). Tullnär i Malmö. Kommissarie i Färs och Frosta härader av Landskrona län 1677. Inspekför vid alunbruket i Skåne. Häradshövding i Ingelstads, Herrestads, Färs och Frosta härader 1689. Adlad 1690-09-10 (introducerad 1693 under nr 1212). Levde 1697, men var död före 1702-11-12. 'Under Malmö belägring och stormande av danskarna 1677 grep han, järnte andra civila, till vapen, och fick sig anförtrodd bastionen vid Syndre port, den han med sju kanoner, en lärkonstapel och två soldater tappert försvarade. Var ofta med på partier emot snapphanarna och den upproriska allmogen i Skåne samt gjorde av egna medel kronan ansenliga förskotter.' Gift med Eleonora N. N., född 1644, död 1716 och begraven 1716-03-03 i Alingsås.

Barn:

  • Caspar Petrus. Student i Lund 1687-06-06. Gemen vid änkedrottningens livregemente till fot. Förare vid drottningens livregementet 1693. Avsked 1694-05-24. Livdrabant 1703-10-28. Avsked 1705-02-22. Överstelöjtnant vid konung Stanislaus i Polen garde till häst 1703. Fången av ryssarna 1703-10-14 i Praga vid Warschau. Hemkom 1710. Död ogift 1721 i slutet av året (enligt annan uppgift 1715-09-06) Smedstorp
  • Gustaf Carl, född 1680 i Skåne. Student i Lund 1687-06-06. Volontär vid svenska livregementet till fot 1698-08-06. Förare vid livdragonregementet 1700-03-00. Sergeant vid livdragonregementet 1702-03-12. Fältväbel 1703-06-00. Kornett 1704-05-03. Konfirmationsfullmakt 1704-08-09. Löjtnant 1706-11-16. Följde koungen till Bender. Sekundkapten 1716-03-26. Premiärkapten 1716-07-27. Avsked. Åter premiärkapten 1724-02-22. Död ogift 1727-06-26 i Stockholm under riksdagen och slöt ätten.
  • Eleonora, död 1705. Gift 1696-06-12 i Ystad med borgmästaren i Alingsås Ulrik Jakobsson Paulin, född 1670, död 1758-04-12 på sin egendom Hallen vid Alingsås.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: