:

Lindegren nr 338

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindegren nr 338 †

Adlad 1645-11-24, introducerad 1647. Utdöd 1681. Namnet Lindegren sannolikt efter gården Lindeberg i Kalvsviks pastorat där Birgerus Nicolai bodde.


Nils Börgesson, (son till kyrkoherden Börge Nilsson (Birgerus Nicolai) i Kalvsvik och hans första hustru som var dotterdotter till frälsekvinnan Margareta Håkansdotter (Båt av Billa)1), kyrkoherde i Agunnaryd 1610-1611. Död 1611-12-13 i Agunnaryd. Gift med Ingeborg Jonsdotter (gift 1:o m kh i Agunnaryd Andreas Nicolai (död 1610) och 3:o m Nils Börgessons efterträdare Magnus Benedicti (f. i Växjö 1577, död 1651 -/8) i dennes 2:a gifte.).

Barn:1

  • Nils Nilsson Lindegren, adlad Lindegren, till Forsa i Hjortsberga socken, Spåningslanda i Aringsås socken och Bräkentorp i Tutaryds och Södra Ljunga socknar, alla i Kronobergs län. Född i Småland 16121. Student i Uppsala 1630-09-22. Auskultant i Svea hovrätt 1633 (Ash.). Vice fiskal i Svea hovrätt 1638-11-02. Tillika häradshövding i Mo härad i Småland 1643-07-28. Rikshärold till Danmark 1644-01-18 att förkunna krig och örlog. Adlad 1645-11-24 (introducerad 1647 under nr 338). Vice lagman i Tiohärad 1646-09-28. Assessor i amiralitetskollegium 1647-04-10. Kunglig härold 1647-06-26. Häradshövding i Sunnerbo i Småland samt Aska, Lysing och Dal i Östergötland 1652-09-03. Assessor i Göta hovrätt 1660-03-13 och tillika häradshövding i Sunnerbo, Västbo och Östbo. Avstod 1674-12-02 häradshövdingetjänsten till sin son Anders. Ånyo häradshövding i Sunnerbo 1680 efter sonens död. Åter avsked därifrån 1680-08-14 för ålders skull, då hans måg, Hans Berghman, efterträdde honom. Avsked från assessorsämbetet i Göta hovrätt 1681-04-08. Död 1681 och slöt själv på svärdssidan sin adliga ätt samt begraven vid Hjortsberga kyrka. 'Såsom rikshärold till Danmark fick han en särskild instruktion, huru han skulle förhålla sig, innehållande, bland annat, att han skulle, klädd i häroldsdräkt, låta stöta i trumpeten vid alla byar och städer han genomreste samt avlämna fejdebrevet i danska konungens egna händer, vilket senare dock ej blev honom tillåtet. Uträttade detta värv ej utan livsfara och har om detsamma år 1666-05-26 skrivit en utförlig berättelse, vilken jämte hans instruktion finnes tryckt i en disputation ventilerad i Lund 1757 under presidium av N. R. Broocman.' Gift 1639-04-20 med Anna Siöblad, född 1613-02-22 död 1687-01-16 och begraven 1687-10-00 i egen grav vid Hjortsberga kyrka, till vilken gravs underhåll hon året förut skänkte hemmanet Hultenäs, dotter av Anders Nilsson Siöblad, och Brita Olofsdotter Oxehufvud, nr 102.

Barn:

  • Maria, född 1640-05-01 död 1641.
  • Maria, till Forsa. Född 1642-09-12 levde 1706. Gift 1:o 1660-10-07 med majoren Johan Eketrä, född 1629, död 1669. Gift 2:o före (Medd. av P. G. Wejde.) 1672-11-14 med häradshövdingen Hans Håkansson Bergman, adlad Berghman, född 1642, död 1705.
  • Daniel, död som barn.
  • Magdalena, född 1646-06-13, levde änka ännu (Medd. av P. G. Wejde.) 1727-10-28. Ligger begraven i Lindegrenska familjegraven vid Hjortsberga kyrka. Gift 1:o 1669-04-24 med hovrådet Daniel Behm, adlad Behmer, i hans 2:a gifte, född 1611, död 1669. Gift 2:o med ryttmästaren Carl Gustaf Lood i Småland, död 1704.
  • Nils, född 1647-10-02 i Södertälje. Student i Uppsala 1663-08-26. Död i Upsala 1668-07-15 och begraven 1669-04-14 i Jönköping samt därefter förd till familjegraven i Hjortsberga.
  • Brita Christina, född 1650-11-06. Gift (Söd.) 1676-03-29 med sin systers svåger, assessorn Arvid Bergman, adlad Bergenadler, i hans 1:a gifte, född 1643, död 1722. 'Hon skulle först gifta sig med en vid namn Bergner, men 1669, femtedag påsk, då vigseln skulle ske och bröllopsgästerna voro tillstädes gjorde hon sig så sjuk, att ej något giftermål blev av, men väl gästabud.'
  • Anders, född 1652-02-06. Student i Uppsala 1663-08-26. Häradshövding i Sunnerbo, Östbo och Västbo härader i Småland 1674-12-02 i faderns ställe. Död ogift 1680 och begraven i Hjortsberga. Han kallas kornett på det i Hjortsberga kyrka uppsatta vapnet. (At (Sch).)
  • Catharina. Elisabet, född 1655-12-08. Levde 1720. Gift 1677-06-23 med sin systers styvson, assessorn Axel Behmer, född 1646. Död 1693.

Källor

1 Frälsekvinnan Margareta Håkansdotter (Dädesjösläkten) och hennes ofrälse släktingar. Svensk genealogisk tidskrift. 2014:1, s. 13-44, Martin Brandt, 2014

Växjö Stifts herdaminne II, s 116

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: