Adlerflycht nr 1234

Från Adelsvapen-Wiki

1234.jpg

Adliga ätten Adlerflycht nr 1234 utdöd

Adlad 1691-10-22 introducerad 1693. Utdöd 1835.

Ätten, vars medlemmar huvudsakligen varit bosatta i Frankfurt a. M., fortlevde i Tyskland till år 1835, då den utdog på mansidan. (Ka.) Den sista kvinnliga ättlingen Luise Thekla von Adlerflycht, född 1805, död 1876, var gift med danske kammarherren Conrad Christoph von Thienen, av en urgammal nedersachsisk-holsteinsk adlig släkt, född 1804, död 1884, vilken 1841 upphöjdes i danskt friherrestånd med namnet von Thienen-Adlerflycht. (Da)

Christoffer Björkman, adlad Adlerflycht, härstammade från Västmanland, varest förfäderna varit kronobefallningsman i Björksta socken, i Yttertjurbo härad. Residentsekreterare i schwabiska och överrhenska kretsarna 1672. Sekreterare vid konferensen i Frankfurt a. M. emellan tysk-romerske kejsaren och konungen av Frankrike 1679. Kommissarie i över- och neder-rhenska kretsarna 1686-09-11. Amtman i Katrinenburg 1688-09-19. Adlad 1691-10-22, (introducerad 1693 under nr 1234). Regeringsråd i Zweibrücken 1694-03-07. Död i slutet av år 1729 (hans död omtalas i kanslikollegii protokoll 1730-01-30). (At (RA).)

Barn:

Johan Christoffer, orerade 1720 i Strassburg.
En dotter, var gift i Tyskland 1730. (At (L).)

Nedanstående uppgifter meddelade genom regeringsrådet von Ehrenkrook, Ludvigshult.


TAB 1

Lars Andersson. Hemmansägare i Tomta i Björksta socken, Västmanlands län. Länsman i Tomta i Björksta socken, Västmanlands län. Gift med N. N. Björk, dotter av kyrkoherden i Björksta pastorat av Västerås stift Laurentius Andreae Björk och Kerstin Rudbeckia.

Barn:

Christoffer Björkman, adlad Adlerflycht, född 1650 på Tomta. Se vidare D. 1 sid. 43. Död 1729-11-27 och begraven i S:t Peterskyrkan i Frankfurt a. M. Gift 1694-07-18 med Sofia Magdalena von Günderode, född 1661-06-29, död 1723-07-06 i Frankfurt a. M., dotter av Filip Wilhelm Günderode.

Barn:

Charlotta Sofia, född 1698-04-11 i Frankfurt a. M. Död i Frankfurt 1712-08-27.
Fredrika Magdalena Sofia, född 1700-04-29 i Frankfurt. Död 1701-10-10 i Frankfurt.
Johan Carl, född 1701-08-11. Död ogift 1727-03-31 i Frankfurt.
Johan Christoffer, född 1703. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Christoffer (son av Christoffer Björkman, adlad Adlerflycht, Tab. 1), född 1703-02-08 i Frankfurt a. M.. Löjtnant, först i svensk, sedan i hessencasselsk tjänst. Död 1729-03-20. Gift 1727-02-14 i Ballenberg i Baden med Sofia Henrietta Fredrika von Werkamp, gen. Alt-Barckhausen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1731-07-31 i Stuttgart med fältmarskalken friherre Bernt Otto Stackelberg, nr 192, i hans 1:a gifte, född 1703, död 1787), död 1733-12-12 i barnsäng i Frankfurt a. M., dotter av överamtmannen Gerhard Fredrik von Werkamp och riksfriherrinnan Sofia Wilhelmina von und zu Irmtraut.

Barn:

Johan Christoffer, född 1729. Se Tab. 3.

TAB 3

Johan Christoffer (son av Johan Christoffer, Tab. 2), född posthumus 1729-03-24 i Frankfurt a. M.. Kämnär i Frankfurt 1766. Rådsförvant i Frankfurt 1771. Borgmästare 1785. Död 1786-12-20 i Frankfurt. Gift där 1750-01-09 med Susanna Maria von Günderode, född 1729-12-19 i Frankfurt, död i Frankfurt 1796-04-19, dotter av Fredrik Maximilian von Günderode.

Barn:

Susanna Maria Sofia, född 1750-12-17 i Frankfurt a. M. Död ogift 1819-02-06.
Fredrik Maximilian, född 1752-01-20 i Frankfurt. Död 1752-05-01.
Johan Christoffer Maximilian, född 1753-06-12 i Frankfurt. Död 1753-06-21.
Anna Christina, född 1755-02-07 i Frankfurt. Död ogift 1813-06-21.
Maria Filippina, född 1756-05-12 i Frankfurt. Död ogift 1813-06-17.
Filip Jakob, född 1759-04-27 i Frankfurt. Död 1769-09-18.
Justinian, född 1761 i Frankfurt. Se Tab. 4.
Johan Christoffer Fredrik, född 1762-03-16 i Frankfurt. Död 1762-03-20.
Carl Fredrik Christian, född 1764-12-17 i Frankfurt. Regeringsassessor. Död ogift 1835-12-03 i Fankfurt a. M, och slöt ätten på svärdssidan.
Charlotta, född 1766-09-21 i Frankfurt. Död 1802-10-25 i Frankfurt a. M. Gift i Frankfurt 1794 med preussiska geheimerådet och hovmarskalken Fredrik Wilhelm von Rackmann, riksfriherre von den Bongard zum Münzhof, död 1801-08-04 i Frankfurt.
Magdalena Louise, född 1769-09-16 i Frankfurt. Död ogift 1833-02-13.
Carolina, född 1771-01-23 i Frankfurt. Död 1776-05-19.

TAB 4

Justinian (son av Johan Christoffer, Tab. 3), född 1761-01-30 i Frankfurt a. M.. Student i Leipzig. Regeringsassessor i Hamburg och sedan i Hanau. Hessen-kasselskt sändebud till överrhenska kretsen 1797. Appellationsråd. Senator 1816. Tillika rådsförvant i Frankfurt a. M. 1819. Död 1831-01-20 i Frankfurt. Gift i Frankfurt 1797-05-30 med Susanna Maria Rebecka von Riese, född 1775-09-23, död 1846-03-15, dotter av koburgska legationsrådet Johan Christian von Riese.

Barn:

Henrik Wilhelm Fredrik Gustaf, född 1799-02-08 i Frankfurt a. M. Död i Frankfurt 1801-03-10.
Johanna Maria Sofia, född 1801-08-04 i Frankfurt. Död 1838-08-24 i Dotternhausen. Gift 1820-05-01 i Frankfurt a. M. med bayerska kammarherren friherre Johan Georg Cotta von Cottendorff, född 1796-07-20 i Tübingen, död 1863-02-01 i Stuttgart.
Christiane Filippine Louise Tekla, född 1805-11-04 i Frankfurt. Död 1876-02-19. Gift 1833-08-23 i Frankfurt a. M. med danske kammarherren Conrad Christoffer von Thienen, dansk friherre von Thienen-Adlerflycht, född 1804-05-28 i Lübeck, död 1884-10-27.
Carolina Eleonora Henrietta, född 1810-06-03 i Frankfurt. Död 1810-11-07.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.