:

Garfwe nr 267

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Garfwe nr 267 †

Adlad 1638-10-10, introd. 1640, utdöd 1673-08-13.


1KASödra 2KrAB.

  • Mårten Hansson Garff, född i Hald (nu Fredrikshall) i Norge. Gift med Margareta Svenske. Död 1646-03-07 Olstorp

Barn:

  • Hans Mårtensson Garff, adlad Garfwe, till Olstorp, som han köpte 1640, och Gerstorp i Kaga socken Östergötlands län, som han erhöll i donation 1638-10-10, men som reducerades 1683 och då tillerkändes magen Ridderberg1. Ryttare i svensk tjänst 1608. Ryttmästare för en fana Norrlands ryttare 1612. Fänrik vid Östgöta kavalleriregemente 16252. Löjtnant därst. 16272. Ryttmästare 16322. Major 16332. Överstelöjtnant 1635. Adlad 1638-10-10, (introd. 1640 under nr 267). Konfirm. på adelskapet 1646-05-12. Transp. till adelsfanan 1642. Var överstelöjtnant vid drottningens livregemente till häst 1658. Överstes titel 1671-02-27. Död 1673-08-13, på Gerstorp utan söner och slöt således själv ätten på svärdssidan samt begraven i Gerstorpsgraven i Kaga kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift omkr. 1632 med Kerstin Assersdotter, född 1615, syster till landshövdingen Nils Assersson, adlad Mannersköld.

Barn:

  • Margareta, född 1634, död 1708-01-07 i Kaga socken. Var gift.
  • Elisabet, levde 1678. Gift med ryttmästaren Harald Andersson, adlad Ridderberg, i hans 1:a (?) gifte, född 1632, död 1704.
  • Anna. Gift 1:o med Nils Bröms, till Locknevi, som levde 1657 men var död 1660-09-15. Gift 2:o före 1668 med Gustaf Årrhane.
  • Carin, begraven 1682-01-06 i Linköping. Gift före 1650 med överstelöjtnanten Claes Nieth, adlad Niethoff, död 1681.
  • Maria, död 1723-05-30 i Drevs socken Kronobergs län. Gift med kornetten Sven Eketrä, född 1634, död omkr. 1661.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: