Jernlod nr 251

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Jernlod nr 251

Adliga ätten Jernlod nr 251 †

Adlad 1636-08-13. Utdöd på 1600-talet.

Joen Pedersson, adlad Jernlod, till Iliski kloster och Undova, båda i Ingermanland. Var kaptenlöjtnant vid artilleriet 1629. Kapten vid artilleriet 1631. Överste 1636. Adlad 1636-08-13. Död 1644-07-09. Gift med Barbro Eketrä, dotter av ståthållaren Sven Månsson, adlad Eketrä.

Barn:

  • Gustaf Jernlod, till Mällösa i Vallentuna socken, Stockholms län och Ramsjö i Västergötland. Gick 1650 i engelsk tjänst. Vistades i Åbo 1658. Dog barnlös samt slöt ätten.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.