:

Björnram af Helgås nr 204

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Björnram_af_Helgås nr 204
Vapensköld för adliga ätten Björnram_af_Helgås nr 204

Adliga ätten Björnram af Helgås nr 204 †

Adlad 1632-02-16. Utdöd sannolikt 1698. Den adlade Lars Jakobsson var troligen av gammal adlig ätt, emedan han redan 1611 kallas "ädel och välboren". Hans fru tillhörde den adliga Hesslebysläkten Björnram, som under 1600-talet var bosatt i Kalmar län.

TAB 1

Jakob. Tjänte såsom krigsman konungarna Erik XIV och Johan III.

Barn:

 • Per-Jakobsson. Se Tab. 1A.
 • Lars Jakobsson, adlad Björnram af Helgås. Se Tab. 2.

TAB 1A

Per Jakobsson till Aggarp i Björkö socken, död 1658-12-25. [1]

Barn:

 • Knut Björnram
 • Jacob Björnram Se Tab. 1B.

TAB 1B

Jakob Persson Björnram (son av Per Jakobsson till Aggarp, Tab 1A). Erhöll 1652 säterifrihet på Örsjögle i Tveta socken.

Barn

 • ? Anna Björnram. Som enligt genom Göta hovrätts dom 1700 tillerkändes Örsjögle

TAB 2

Lars Jakobsson, adlad Björnram af Helgås (son av Jakob, Tab 1), till Rödje och Pallarp i Björkö socken, Jönköpings län. Kom i krigstjänst omkring år 1600. Var i slottslofven på Älvsborg 1610 och 1611 (Gff II s. 410.) fänrik vid Smålands ryttare 1626 (KrAB.). Löjtnant vid Smålands ryttare 1631 (KrAB.). Adlad 1632-02-16 (introducerad 1634 under nr.204). Kallas ryttmästare 1652. Död omkring 1660. Han blev adlad för det han på mödernet härstammade från Krummesläkten och själv hade adligt gifte samt dessutom hade tjänt över 30 år. Bortbytte 1636 sin med hustrun ärvda gård Attorp vid Jönköping mot Rödje och Pallarp. En broder till honom löjtnanten Per-Jakobsson till Aggarp i Björkö socken, död 1658-12-25, och dennes söner Knut och Jakob kallas även Björnram utan att veterligt vara intagna i Lars Jakobssons adelskap. Gift med Christina Nilsdotter Björnram, dotter av Nils Hansson Björnram till Hessleby och Anna Nilsdotter (Bröms).

Barn:

 • Maria, till Pallarp. Gift med ryttaren Hans Hansson, som stupade i Polen.

TAB 3

Jakob (son av Lars Jakobsson, adlad Björnram af Helgås, Tab. 2), löjtnant. Död i slaget vid Warschau 1656-07-18. Gift med sin syssling Catharina Eketrä, som levde änka 1667, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Nils Burck), dotter av majoren Johan Eketrä, och Carin Bröms.

Barn:

 • Johan.
 • Märta. Gift 1:o 1676 med sergeanten vid Kalmar regemente Ludvig Keith. Gift 2:o med bonden på Örsasjögle i Tveta socken Jöns Björnsson.

TAB 4

Peder Björnram (son av Lars Jakobsson, adlad Björnram af Helgås, Tab. 2), till Rödje (Rödjenäs), Djuvanäs, vilket han sålde 1667, och Tällvad (alla i Björkö socken). Död 1698 inhyses i Klockaregården i Björkö och slöt sannolikt ätten. Gift 1649-11-23 Åbonäs med Carin Årrhane, möjligen dotter av kaptenen Herman Årrhane.

Barn:

 • Maria, begraven 1691-10-04 i Björkö socken, ogift.
 • Herman, född 1672, död 1685 på Rödjenäs och begraven 1685-04-12 i Björkö socken.

Fotnot

 1. Dennes söner Knut och Jakob kallas även Björnram utan att veterligt vara intagna i Lars Jakobssons adelskap

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: