:

Burck

Från Adelsvapen-Wiki

OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

TAB 1

Per Andersson Burck. Handlare och borgare i Örebro.

Barn:

 • Per Persson Burck.
 • Anders Persson Burck född ca 1600, † efter 1676-05-10. Se Tab. 2.
 • Nils Persson Burck. Se Tab. 3.

TAB 2

Anders Persson Burck född ca 1600, † 1676-05-10. Rådman i Örebro. Gift med Sara Persdotter.

Barn:

 • Peter Andersson Burckman. Se Tab. 4.
 • Brita Andersdotter Burck.
 • Olof Andersson Burck. Se Tab. 5.

TAB 3

Nils Persson Burck.

Barn:

 • Erik Nilsson Burck. Fadder år 1701 hos skolkollega Olof Nytelius.
 • Hans Nilsson Burck. Se Tab. 6.
 • Johan Nilsson Burck. Se Tab. 7.
 • Anders Nilsson Burck. Se Tab. 8.
 • Maria Nilsdotter Burck, † 1727-07-03 (?). Gift 1:o 1696 med Nils Månsson Haggelund. Gift 2:o med skräddarmästare Petter Langenberg.
 • Elisabeth Nilsdotter Burck. Nämns som syster i bou. efter Maria Nilsdotter Burck, se Örebro RR år 1727 F2:4:212.
 • Anna Nilsdotter Burck. Gift med skräddaren i Örebro Sven Dahm.

TAB 4

Peter Andersson Burckman, † 1686. Gift 1672 med Birgitta Varnmark född 1656 i Kristinehamn/S, † 1735.

Barn:

 • Beata Persdotter Burckman född 1679-08-27, † 1762-03-19. Gift 1:o 1697 med handlaren och borgmästaren Peter Lilja, † 1706. Gift 2:o 1708-06-06 med med handlaren och borgmästaren Abraham Billgren, † 1713. Gift 3:o 1717 med handlaren och borgmästaren i Örebro Jonas Broms född 1670, † 1739 och fick med honom två barn. Hans 1:a gifte med Elisabet Hane född 1672, † 1717 med vilken han hade 16 (sexton) barn.
 • Emerentia Persdotter Burckman, † 1756. Gift 1:o med guldsmeden i Örebro Anders Trauzell, † 1711. Gift 2:o med perukmakaren Peter Malm (senare Malmberg i Göteborg). Gift 3:o med borgaren Nils Hulting.
 • Peter Persson Burckman född 1682, † 1757. Handlande och rådman. Gift med Magdalena Seinknecht, dotter till sadelmakare Clas Seinknecht och Anna De Besche.
 • Dorotea Elisabeth Persdotter Burckman. Gift med komministern i Mosjö och Täby Christian P. Schepherus född 1673 i Mosjö, † 1726-10-28.
 • Sara Persdotter Burckman. Gift 1:o 1695 med vårgmästaren och rådmannen i Örebro Lars Månsson Brobeck. Gift 2:o med rådman Abraham Udd. Gift 3:o 1700-11-03 med handelsman Johan Biörkman.
 • Olof Persson Burckman född 1681, † 1732-09-13 i Örebro 50 år gammal. Bergsfogde i Örebro län. Gift 1706-09-07 i Örebro med Maria Brinck, † före maken.

TAB 5

Olof Andersson Burck.

TAB 6

Hans Nilsson Burck. Handlare i Örebro, † 1715-05-12 i Örebro stad. Gift med Elisabeth Persdotter Stenius i hennes 1:a gifte. Dotter till bataljonspredikant Petter Stenius och Katarina Håkansdotter Insulander. Hennes 2:a gifte med kassören Petrus Noraeus, † 1723-06-01. Bou Örebro RR F2:3 (1700-1720) no102.

Barn:

 • Nicolaus Burck född 1695-05-20 i Örebro Nikolai, † före 1717-03-07. Dopvittnen: Herr Petter Nallen, handelsmannen Arfve Roman, fiscalen Cnut Lind, mönsterskrifvaren Mons. Petter Stenius, borgmästare Callanders hustru Christina Hielmer, borgarens Nicolas Jönters hustru, borgaren Anders Nilsson Burcks hustru Anna Nilsdotter. Källor: Örebro Nikolai C:2 del I s61, Örebro rådhusrätt F2:3, fol. 630 r.
 • Petrus Stenius född 1696-08-02 i Örebro Nikolai. Antog före 1717-03-07 moderns efternamn. Räntmästare som vuxen. Dopvittnen: Bokhållaren i Banco Herr Mattias Solberg, herr inspectoren Sven Lidening, notarien monsieu Nils Callander,...borgmäst. Pilträäs hustru mad. Adriana Johansdotter, borgaren Eric Larssons hustru Kerstin Larsdotter, skräddareåldermans hustru Anna Nilsdotter Burck. Källa: Örebro Nikolai C:2 del I s.76.. Se Tab. 9
 • Magdalena Burck född 1699-05-26 i Örebro Nikolai, † 1701-09-07 i Örebro.Dopvittnen: Herr Olof Bång, mäster Mårten Mårtensson, Clas S...., Göran Nording, Maria Callander, Chatarina Callander, M...Andersdotter och Anders Larssons hustru söder om torget. Källa: Örebro Nikolai C:2 del I s89.
 • Daniel Johannis Stenius född 1701-09-10. Dopvittnen: Petter Rosendahl, Olof Edman, Nils NN, Olof Larsson, rådman Nilssons hustru, Erich Öhmans hustru, Anders Nymans hustru. Källa: Örebro föd. bok 1701 C:2 del I s.164. Se Tab. 10.
 • Helena Hansdotter Burck född 1703-12-19 i Örebro Nikolai, † 1704-06-04 i Örebro. Dopvittnen: Herr John Sundelius, herr Pär Menander, herr Daniel Stenius, casseuren Erich Öhman, Bastian Jägers (Geijers) hustru Brita Bromelia, Nils Pärssons hustru Maria Bängtsdotter, jungfrun Anna Nyman. Källor: Örebro föd. bok 1703 C:2 del II s.60, Örebro Nikolai F:1 opag. 1704
 • Hans Burck född 1705-06-02 i Örebro Nikolai, † 1709-06-19. Dopvittnen: Mårten Mårtensson, Jonas Broms, Gustaf Warg, Barbro Johanna hustru till Arfwid Roman, Jonas Broms hustru. Källa: Örebro föd. bok 1705 C:2 del II s.76.
 • Magdalena Hansdotter Burck född 1708-05-15 i Örebro Nikolai. † före 1717-03-07. Dopvittnen: bergsfogden Olof Burckman, mönsterskrivaren Petter Biörnman, borgaren Nils Larsson, rådman Johan Johanssons hustru, herr Dan. Stenii hustru, Olof Ekebäcks hustru. Källor: Örebro Nikolai C:2 s. 118, Örebro rådhusrätt F2:3 fol. 630 r.

TAB 7

Johan Nilsson Burck. Gift med Elisabet Jeremiasdotter. Örebro Nikolai AI:1 (1697) RA bild53.

Barn:

 • Jeremias Johansson Burck. Flyttade till Stockholm.
 • Malin Johansdotter Burck född 1703-11-20 i Örebro Nikolai/T, † 1706-06-24 i samma stad. Källa Örebro Nikolai C:2 s70.
 • Nils Johansson Burck född 1699-12-20 i Örebro Nikolai/T

TAB 8

Anders Nilsson Burck, † 1709-01-26 i Örebro Nikolai. Båtsman. Gift med Anna Nilsdotter född ca 1628, † 1696-08-11 i Örebro 68 år gammal. Källa: Örebro Nikolai C:2 del I s61. Örebro Nikolai AI:1 (1697) RA bild61.

Barn:

 • Kerstin Andersdotter Burck. Bortflyttad.
 • Anders Andersson Burck. Se Tab. 11.

TAB 9

Peter Stenius född 1696-08-02 i Örebro Nikolai, † 1729-03-09 i Örebro Nikolai Rentmästare Petter Stenius begravd den 17/3-1729. Källa Örebro Nikolai F:1. Antog före 1717-03-07 sin morfars efternamn Stenius. Lanträntmästare. Gift med Anna Elisabeth Bohm född 1700-07-21, † 1750-09-16. Hennes 2:a gifte 1732 med ryttmästaren Peter Reincke, adlad Ridderstam.

Barn:

 • Maria Elisabeth Stenia, född 1728-07-21 i Örebro Nikolai. Antog, som brodern, namnet Stenborg. Gift med kaptenen vid Värmlands regemente Gustaf Magnus Falk i hans 2:a gifte, född 1718 på Risäter och † 1788-05-02 på Risäter.
 • August Petrus Stenius född posthumus 1729-12-30 i Örebro Nikolai. Salig Räntemästarens Petter Steni och änkan fru Anna Elisabet Bohms son. Dopvittnen var landshövdingen högvälborne Hr. Conrad Ribbing, prosten Hr. Högvördiga Johan Siöman (?), Hr. Övercommissarien Carl Sonström, fru...Anna Maria Pfeif, jungfru Helena Margareta Bom, och jungfru Maria Christina Bom. Källa Örebro Nikolai C:2. Se Adliga ätten Ridderstam nr 1923, tabell 6.

TAB 10

Daniel Johannis Burck senare Stenius född 1701-09-10 i Örebro Nikolai, † 1759-03-23 på Aspö/D. Kyrkoherde på Aspö. Född Burck men antog sin mors efternamn Stenius. Student 1722, fil. mag. 1731 och docent samma år, lärare vid Örebro trivialskola, teol. lektor i Strängnäs 1736, Gift med Brita Erika Schult född 1709, † 1774-12-30 i Tuna by i Västerljung. Makarna fick minst åtta barn.

Barn:

 • Erik Sten Stenius född 1737 i Strängnäs, † 1766-11-30 i Stockholm. Kanslist i kanslikollegiet.
 • Johanna Elisabet Stenius född 1739-11-19, † 1829. Gift 1:o med kyrkoherden i Västerljung år 1765-05-16 i Västerljung med Carl Gustaf Bogman född 1726, † 1777-02-03 i Västerljung av svår rötfeber. Han begravdes i den Sköldebrandska graven i Torsåker kyrka. Gift 2:o 1782-02-03 i Södertälje med komministern i Vingåker Johannes Gustavus Enhörning född 1746-09-18, † 1820-01-19. Detta äktenskap var barnlöst. Källa: Hagström, Strängnäs stifts herdaminne vol. III. Västra Vingåker AI:4b Kappelansgården s375. .
 • Adolph Fredrik Stenius. Sidenvävare.
 • Daniel Stenius född 1742-08-09 i Strängnäs, † 1772-05-06 i Västerljung/D. Vice auditör. Källor: Västerljung F:1(AD bild 14). Strängnäs C:4 bild131.Kanslist vid Kammarkolleium.
 • Karl Otto Stenius född 1747-03-07 på Aspö. Brukskamrer. Källa Aspö C:1 s119.(En mademoiselle Maria Lisa Stenia från Örebro var ett av flera dopvittnen.)
 • Fredika Eleonora Stenius född 1749-05-12 på Aspö. Gift med Lars Fredrik Lind född i Växjö 1750-01-11, † 1805-06-02 i Härnösand där han var borgmästare.
 • Anders Otto Stenius född 1751-03-23 på Aspö, † 1813-09-04. Källa Aspö C:1 s128. Se Tab. 12.
 • Per Stenius född 1752-05-08 på Aspö, † 1828-02-04. Källa Aspö C:1 s134. Ogift.
 • Arvid Hans Stenius född 1754-04-23 på Aspö, † 1839-08-13. Källa Aspö C:1 s137.Se Tab. 13.

TAB 11

Anders Andersson Burck. Välbärgad båtsman. Ägde Gård Nr. 31 Söder. Gift 1:o med Anna Nilsdotter född ca 1626, † 1696-08-11 i Örebro 69 år gammal. Gift 2:o med Anna Svensdotter.

Barn i 1:a giftet:

 • Maria Andersdotter Burck. Gift 1727 med Peter Knarfelt d.ä.
 • Kerstin Andersdotter Burck.

Barn i 2:a giftet:

 • Annika Andersdotter Burck född 1700-09-07 i Örebro.
 • Anders Andersson Burck. Gick i skola 1716-02-15 där det noterades: "Fadern välbärgad båtsman".

Sven Andersson Burck född 1707-09-15 i Örebro

TAB 12

Anders Otto Stenius född 1751-03-03 på Aspö (en magister Daniel Josua Stenius och Stenia fr. Örebro var två av flera dopvittnen), † 1813-09-04. Borgmästare i Södertälje 1784. Gift 1784 med Sara Stina Törnqvist.

TAB 13

Arvid Hans Stenius född 1754-04-23 † 1839-08-13. Studier i Åbo, e.o. i krigskollegium 1778, kanslist 1779, notarie 1793, sekreterare 1810, avsked (pension) med krigsråds titel 1832. Gift 1785-07-27 i Söderhamn med Ingrid Maria Östlund född 1771 i Söderhamn, † 1845-07-28.

Barn:

 • Per Daniel Stenius född 1789 i Stockholm, † ogift 1837-11-11. Kanslist vid krigskollegium 1812, kammarsekreterare 1815, kanslist vid justitierevisionen i Stockholm 1828.
 • Brita Maria Karolina Stenius född 1794-07-17.
 • Karl Arvid Stenius född 1792 † 1793.

Av okänd härledning

 • Sara Burck gift med commissarien i Örebro NN Bockmöller. Dotter Anna Catharina Bockmöller född 1704-02-08 I Örebro Nikolai.
 • Maria Burck gift med Petter Kunfeldt. Sonen Petter Kunfeldt född 1728-08-11 i Örebro Nikolai.

Källor och litteratur

 • Kyrkoböcker.
 • Beskrifning om upstaden Örebro s125.
 • Uno Funks samling över Örebroare och deras familjer.

: