Burck

Från Adelsvapen-Wiki

OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

TAB 1

Per Andersson Burck. Handlare och borgare i Örebro.

Barn:

 • Per Persson Burck.
 • Anders Persson Burck född ca 1600, † efter 1676-05-10. Se Tab. 2.
 • Nils Persson Burck. Se Tab. 3.

TAB 2

Anders Persson Burck född ca 1600, † 1676-05-10. Rådman i Örebro. Gift med Sara Persdotter.

Barn:

 • Peter Andersson Burckman. Se Tab. 4.
 • Brita Andersdotter Burck.
 • Olof Andersson Burck. Se Tab. 5.

TAB 3

Nils Persson Burck.

Barn:

 • Erik Nilsson Burck. Fadder år 1701 hos skolkollega Olof Nytelius.
 • Hans Nilsson Burck. Se Tab. 6.
 • Johan Nilsson Burck. Se Tab. 7.
 • Anders Nilsson Burck. Se Tab. 8.
 • Maria Nilsdotter Burck, † 1727-07-03 (?). Gift 1:o 1696 med Nils Månsson Haggelund. Gift 2:o med skräddarmästare Petter Langenberg.
 • Elisabeth Nilsdotter Burck. Nämns som syster i bou. efter Maria Nilsdotter Burck, se Örebro RR år 1727 F2:4:212.
 • Anna Nilsdotter Burck. Gift med skräddaren i Örebro Sven Dahm.

TAB 4

Peter Andersson Burckman, † 1686. Gift 1672 med Birgitta Varnmark född 1656 i Kristinehamn/S, † 1735.

Barn:

 • Beata Persdotter Burckman född 1679-08-27, † 1762-03-19. Gift 1:o 1697 med handlaren och borgmästaren Peter Lilja, † 1706. Gift 2:o 1708-06-06 med med handlaren och borgmästaren Abraham Billgren, † 1713. Gift 3:o 1717 med handlaren och borgmästaren i Örebro Jonas Broms född 1670, † 1739 och fick med honom två barn. Hans 1:a gifte med Elisabet Hane född 1672, † 1717 med vilken han hade 16 (sexton) barn.
 • Emerentia Persdotter Burckman, † 1756. Gift 1:o med guldsmeden i Örebro Anders Trauzell, † 1711. Gift 2:o med perukmakaren Peter Malm (senare Malmberg i Göteborg). Gift 3:o med borgaren Nils Hulting.
 • Peter Persson Burckman född 1682, † 1757. Handlande och rådman. Gift med Magdalena Seinknecht, dotter till sadelmakare Clas Seinknecht och Anna De Besche.
 • Dorotea Elisabeth Persdotter Burckman. Gift med komministern i Mosjö och Täby Christian P. Schepherus född 1673 i Mosjö, † 1726-10-28.
 • Sara Persdotter Burckman. Gift 1:o 1695 med vårgmästaren och rådmannen i Örebro Lars Månsson Brobeck. Gift 2:o med rådman Abraham Udd. Gift 3:o 1700-11-03 med handelsman Johan Biörkman.
 • Olof Persson Burckman född 1681, † 1732-09-13 i Örebro 50 år gammal. Bergsfogde i Örebro län. Gift 1706-09-07 i Örebro med Maria Brinck, † före maken.

TAB 5

Olof Andersson Burck.

TAB 6

Hans Nilsson Burck. Handlare i Örebro, † 1715-05-12 i Örebro stad. Gift med Elisabeth Persdotter Stenius i hennes 1:a gifte. Dotter till bataljonspredikant Petter Stenius och Katarina Håkansdotter Insulander. Hennes 2:a gifte med kassören Petrus Noraeus, † 1723-06-01.

Barn:

 • Nicolaus Burck född 1695-05-20 i Örebro Nikolai, † före 1717-03-07. Dopvittnen: Herr Petter Nallen, handelsmannen Arfve Roman, fiscalen Cnut Lind, mönsterskrifvaren Mons. Petter Stenius, borgmästare Callanders hustru Christina Hielmer, borgarens Nicolas Jönters hustru, borgaren Anders Nilsson Burcks hustru Anna Nilsdotter. Källor: Örebro Nikolai C:2 del I s61, Örebro rådhusrätt F2:3, fol. 630 r.
 • Petrus Stenius född 1696-08-02 i Örebro Nikolai. Antog före 1717-03-07 moderns efternamn. Räntmästare som vuxen. Dopvittnen: Bokhållaren i Banco Herr Mattias Solberg, herr inspectoren Sven Lidening, notarien monsieu Nils Callander,...borgmäst. Pylträäs hustru mad. Adriana Johansdotter, borgaren Eric Larssons hustru Kerstin Larsdotter, skräddareåldermans hustru Anna Nilsdotter Burck. Källa: Örebro Nikolai C:2 del I s.76.. Se Tab. 9
 • Magdalena Burck född 1699-05-26 i Örebro Nikolai, † 1701-09-07 i Örebro.Dopvittnen: Herr Olof Bång, mäster Mårten Mårtensson, Clas S...., Göran Nording, Maria Callander, Chatarina Callander, M...Andersdotter och Anders Larssons hustru söder om torget. Källa: Örebro Nikolai C:2 del I s89.
 • Daniel Johannis Burck född 1701-09-10. Dopvittnen: Petter Rosendahl, Olof Edman, Nils NN, Olof Larsson, rådman Nilssons hustru, Erich Öhmans hustru, Anders Nymans hustru. Källa: Örebro föd. bok 1701 C:2 del I s.164. Se Tab. 10.
 • Helena Hansdotter Burck född 1703-12-19 i Örebro Nikolai, † 1704-06-04 i Örebro. Dopvittnen: Herr John Sundelius, herr Pär Menander, herr Daniel Stenius, casseuren Erich Öhman, Bastian Jägers (Geijers) hustru Brita Bromelia, Nils Pärssons hustru Maria Bängtsdotter, jungfrun Anna Nyman. Källor: Örebro föd. bok 1703 C:2 del II s.60, Örebro Nikolai F:1 opag. 1704
 • Hans Burck född 1705-06-02 i Örebro Nikolai, † 1709-06-19. Dopvittnen: Mårten Mårtensson, Jonas Broms, Gustaf Warg, Barbro Johanna hustru till Arfwid Roman, Jonas Broms hustru. Källa: Örebro föd. bok 1705 C:2 del II s.76.
 • Magdalena Hansdotter Burck född 1708-05-15 i Örebro Nikolai. † före 1717-03-07. Dopvittnen: bergsfogden Olof Burckman, mönsterskrivaren Petter Biörnman, borgaren Nils Larsson, rådman Johan Johanssons hustru, herr Dan. Stenii hustru, Olof Ekebäcks hustru. Källor: Örebro Nikolai C:2 s. 118, Örebro rådhusrätt F2:3 fol. 630 r.

TAB 7

Johan Nilsson Burck. Gift med Elisabet Jeremiasdotter.

Barn:

 • Jeremias Johansson Burck. Flyttade till Stockholm.
 • Malin Johansdotter Burck född 1703-11-20 i Örebro Nikolai/T, † 1706-06-24 i samma stad. Källa Örebro Nikolai C:2 s70.
 • Nils Johansson Burck född 1699-12-20 i Örebro Nikolai/T

TAB 8

Anders Nilsson Burck, † 1709-01-26 i Örebro. Båtsman. Gift med Anna Nilsdotter född ca 1628, † 1696-08-11 i Örebro 68 år gammal. Källa: Örebro Nikolai C:2 del I s61.

Barn:

 • Kerstin Andersdotter Burck. Bortflyttad.
 • Anders Andersson Burck. Se Tab. 11.

TAB 9

Peter Stenius född 1696-08-02 i Örebro Nikolai, † 1729-03. Antog före 1717-03-07 sin morfars efternamn Stenius. Lanträntmästare. Gift med Anna Elisabeth Bohm född 1700-07-21, † 1750-09-16. Hennes 2:a gifte 1732 med ryttmästaren Peter Reincke, adlad Ridderstam.

Barn: Maria Elisabeth Stenia, född 1728-07-21 i Örebro Nikolai. Antog, som brodern, namnet Stenborg. Gift med kaptenen vid Värmlands regemente Gustaf Magnus Falk i hans 2:a gifte, född 1718 på Risäter och † 1788-05-02 på Risäter.

August Petrus Stenius, född posthumus 1729-12-30 i Örebro Nikolai. Se Adliga ätten Ridderstam nr 1923, tabell 6.

TAB 10

Daniel Johannis Burck senare Stenius född 1701-09-10 i Örebro Nikolai, † 1759-03-23 på Aspö/D. Kyrkoherde på Aspö. Född Burck men antog sin mors efternamn Stenius. Student 1722, fil. mag. 1731 och docent samma år, lärare vid Örebro trivialskola, teol. lektor i Strängnäs 1736, Gift med Brita Erika Schult född 1709, † 1774-12-30 i Tuna by i Västerljung. Makarna fick minst åtta barn.

Barn:

 • Erik Sten Stenius född 1737 i Strängnäs, † 1766-11-30 i Stockholm. Kanslist i kanslikollegiet.
 • Johanna Elisabet Stenius född 1739-11-19, † 1829. Gift 1:o med kyrkoherden i Västerljung år 1765-05-16 i Västerljung med Carl Gustaf Bogman född 1726, † 1777-02-03 i Västerljung av svår rötfeber. Han begravdes i den Sköldebrandska graven i Torsåker kyrka. Gift 2:o 1782-02-03 i Södertälje med komministern i Vingåker Johannes Gustavus Enhörning född 1746-09-18, † 1820-01-19. Detta äktenskap var barnlöst. Källa: Hagström, Strängnäs stifts herdaminne vol. III. Västra Vingåker AI:4b Kappelansgården s375. .
 • Adolph Fredrik Stenius. Sidenvävare.
 • Daniel Stenius född 1742-08-09 i Strängnäs, † 1772-05-06 i Västerljung/D. Vice auditör. Källor: Västerljung F:1(AD bild 14). Strängnäs C:4 bild131.Kanslist vid Kammarkolleium.
 • Karl Otto Stenius född 1747-03-07 på Aspö. Brukskamrer. Källa Aspö C:1 s119.(En mademoiselle Maria Lisa Stenia från Örebro var ett av flera dopvittnen.)
 • Fredika Eleonora Stenius född 1749-05-12 på Aspö. Gift med Lars Fredrik Lind född i Växjö 1750-01-11, † 1805-06-02 i Härnösand där han var borgmästare.
 • Anders Otto Stenius född 1751-03-23 på Aspö, † 1813-09-04. Källa Aspö C:1 s128. Se Tab. 12.
 • Per Stenius född 1752-05-08 på Aspö, † 1828-02-04. Källa Aspö C:1 s134. Ogift.
 • Arvid Hans Stenius född 1754-04-23 på Aspö, † 1839-08-13. Källa Aspö C:1 s137.Se Tab. 13.

TAB 11

Anders Andersson Burck. Välbärgad båtsman. Ägde Gård Nr. 31 Söder. Gift 1:o med Anna Nilsdotter född ca 1626, † 1696-08-11 i Örebro 69 år gammal. Gift 2:o med Anna Svensdotter.

Barn i 1:a giftet:

 • Maria Andersdotter Burck. Gift 1727 med Peter Knarfelt d.ä.
 • Kerstin Andersdotter Burck.

Barn i 2:a giftet:

 • Annika Andersdotter Burck född 1700-09-07 i Örebro.
 • Anders Andersson Burck. Gick i skola 1716-02-15 där det noterades: "Fadern välbärgad båtsman".

Sven Andersson Burck född 1707-09-15 i Örebro

TAB 12

Anders Otto Stenius född 1751-03-03 på Aspö (en magister Daniel Josua Stenius och Stenia fr. Örebro var två av flera dopvittnen), † 1813-09-04. Borgmästare i Södertälje 1784. Gift 1784 med Sara Stina Törnqvist.

TAB 13

Arvid Hans Stenius född 1754-04-23 † 1839-08-13. Studier i Åbo, e.o. i krigskollegium 1778, kanslist 1779, notarie 1793, sekreterare 1810, avsked (pension) med krigsråds titel 1832. Gift 1785-07-27 i Söderhamn med Ingrid Maria Östlund född 1771 i Söderhamn, † 1845-07-28.

Barn:

 • Per Daniel Stenius född 1789 i Stockholm, † ogift 1837-11-11. Kanslist vid krigskollegium 1812, kammarsekreterare 1815, kanslist vid justitierevisionen i Stockholm 1828.
 • Brita Maria Karolina Stenius född 1794-07-17.
 • Karl Arvid Stenius född 1792 † 1793.

Av okänd härledning

 • Sara Burck gift med commissarien i Örebro NN Bockmöller. Dotter Anna Catharina född 1704-02-08 I Örebro Nikolai.
 • Maria Burck gift med Petter Kunfeldt. Sonen Petter född 1728-08-11 i Örebro Nikolai.

Källor och litteratur

 • Kyrkoböcker.
 • Beskrifning om upstaden Örebro s125.
 • Uno Funks samling över Örebroare och deras familjer.