Trana nr 151

Från Adelsvapen-Wiki

0151.jpg


Adliga ätten Trana nr 151 †

Adlad 1626-02-15, introd. 1627. Utdöd 1643.

Erik Andersson, adlad Trana, till Räisälä i Kexholms län. Kamrerare och sedan kommissarie i Ingermanland 1622–16261. Erhöll över 100 obser jord i Iserski pogost i nämnda land1 1623-05-22 och 1628-03-09. Adlad 1626-02-15 (introd. 1627 under nr 123, vilket nummer sedan ändrats till 151). Tillika krigskommissarie därst.1 1625-06-22 och ståthållare i Dorpat1 1626-02-15. Kommissarie i Riga 1628-03-27. Generalkrigskommissarie i Nedersachsen 16312. Stupade 1634-10-00 under belägringen av fästningen Minden i Sachsen.3 'Han blev fången vid Wolfenbüttel 1632.' Gift med Margareta Eketrä, född 1610, död omkr.4 1633 »i fiendeland», dotter av ståthållaren Sven Månsson, adlad Eketrä.

Barn:

  • Gustaf. Student i Uppsala5 1639-11-23. Död där 16434 (levde i aug. s. å.) och slöt ätten på svärdssidan.
  • Christina, född 16296, död 1650 i barnsäng och begraven s. å. 1650-09-03 i Jakobs kyrka i Stockholm.6 Gift 1644-08-24 i Norrköping med landshövdingen Jakob Törnsköld, i hans 1:a gifte, född 1613, död 1674.

Källor

1Al. 2Axel Oxenstiernas brefväxling, i Medd. från riksarkivet (1907). 3At (So). 4RA, topographica Värmdö (OA). 5Um. 6At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.