:

Af Wetterstedt nr 136

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten nr 136 †

Gustaf, friherre och greve af Wetterstedt, (översiktstab. 1, son av Erik Wetterstedt, adlad och friherre af Wetterstedt nr 327, Tab. 1) född 1776-12-29 i Vasa. Kornett vid livdragonregementet i Finland 1782. Student i Uppsala 1787-07-04. Placerad fänrik på Nylands infanteribataljon. Extra ordinarie kanslist i utrikes expeditionen 1796-11-04 avsked från regementet 1798. Härold vid NO 1800-11-21. Avsked ur krigstjänsten 1801-07-01. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen s. å. 1/7. Ambassadsekreterare i S:t Petersburg 1803-04-27. Kammarjunkare 1805-03-01. Kabinettssekreterare s. å. 17/5. Friherre 1806-10-11 på samma gång som fadern med succession av värdigheten på äldste son, son efter son (introd. 1808 under nr 327). Arkivarie vid KMO 1806-11-19. Statssekreterare 1809-06-09. Hovkansler s. å. 29/6. RNO s. å. 3/7. KNO 1810-11-26. En av de aderton i svenska akademien 1811-11-16. RPrRÖO1kl 1813. KÖLeopO 1814. RoKavKMO 1815-01-07. En av rikets herrar 1818-05-11. Greve 1819-05-11 enl. 37 § R.F. (introd. 1821 under nr 136). Statsminister för utrikes ärendena 1824-05-08. Kansler vid KMO 1830-11-22. Död barnlös 1837-05-15 i Stockholm och slöt således själv sin grevliga ätt, jordfäst s. å. 24/5, i Jakobs kyrka samt ligger jämte sin fru begraven i eget byggt dyrbart gravkor på Nya kyrkogården vid Stockholm. 'Han gjorde åren 1797–1799 en utländsk resa till England, Frankrike, Tyskland och Italien. Åtföljde i egenskap av kabinettssekreterare konung Gustaf IV Adolf under dess fälttåg i Tyskland 1806 och 1807 samt i finska skärgården 1808. Bevistade riksdagarna 1809, 1810 och 1812. Var sistnämnda år kronprinsen Carl Johan följaktig till Åbo vid sammanträdet med kejsaren av Ryssland samt under fälttågen i Tyskland 1813 och 1814 och då närvarande vid det bekanta mötet i Trachenberg. Undertecknade fredstraktaterna i Kiel den 14 jan. och i Paris den 30 maj sistnämnda år. Utnämndes s. å. till en av de sex kommissarier, som med Norges rikes storting borde underhandla om föreningen mellan Sverige och Norge. Stod såsom slug och utmärkt diplomat och statsman i stor nåd hos konung Carl XIV Johan och var honom mycket tillgiven.' Gift 1811-11-17 med statsfrun friherrinnan Charlotta Aurora De Geer af Finspång i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1796-04-12 på Stockholms slott med generalmajoren och landshövdingen greve Nils Gyldenstolpe nr 35, från vilken hon 1810 blev skild, född 1768, död 1844), född 1779-09-19. Överhovmästarinna hos änkedrottning Hedvig Elisabet Charlotta 1818. Död 1834-05-14 i Stockholm, dotter av överkammarherren Johan Jakob De Geer, friherre De Geer af Finspång nr 312, och hans 2:a fru grevinnan Fredrika Aurora Taube nr 112.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: