Silfverax nr 399

Från Adelsvapen-Wiki

0399.jpg


Adliga ätten Silfverax nr 399 †

Adlad 1647-05-20, introd. 1649. Sannolikt utdöd före 1660.


1SK. 2Ka fjärdepartsakt 78 (OA.). 3RReg. (OA.). 4Um. 5SH liber caus., vol. 44 (OA).

  • Jakob Wiborg. Borgare och rådman i Karlstad. Död där 1605. Gift med Anna Olofsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Göran Svan till Hammar och Hylebol i Ölme socken, Värml., som i vapnet förde en halv till höger vänd hjort av naturlig färg i blått fält över en skacktaffel i vitt och svart, levde 1616, men var död 1620-04-08)1, levde ännu 1624-10-005, dotter av Olof Krabbe till Uggelbol i Ölme socken.

Barn:

  • Christer Wiborg, adlad Silverax, till Uggelbol samt Lövnäs i Toresunds socken Södermanlands län. Drottning Maria Eleonoras stallmästare. Underståthållare på Gripsholm och dess ladugård med flera gårdar därunder 1641-04-08, däri konfirmerad 1645-08-20. Häradshövding i Daga härad i Södermanland s. å. 18/10. Adlad 1647-05-20 (introd. 1649 under nr 399). Avsked 1650-03-14. Död 1652-11-08 och begraven i Toresunds kyrka. Gift med Märta Olofsdotter, som levde änka 1657.2

Barn:

  • Anna, född 1629-11-20, död 1693-10-28. Hon fick 1682-05-19 k. brev att få besitta i sin livstid gårdarna Lövnäs och Sätran, som förlänats hennes fader under livstidsrätt och därefter modern för däruppå använd melioration.3. Gift 1658-10-00 med ryttmästaren Peter Cremer, adlad Cremer, i hans 2:a gifte, död 1676.
  • Sigrid, till Uggelbol. Född 1636, död 1695-02-15. Gift 1651 på Lövnäs med landsbokhållaren och mantalskommissarien i Värmlands och Filipstads bergslag Jöns Arvidsson Roman, född 1629 Västervik, död 1692 i Ölme socken, broder till guvernementskamreraren Per Roman, adlad Stierncrantz.
  • Jakob. Student i Uppsala 1650-09-004. Bevistade 1654 års riksdag för sin ätt. Sannolikt död ung före 1660.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.