Kempenfelt nr 676

Från Adelsvapen-Wiki

0676.jpg


Adliga ätten Kempenfelt nr 676 †

Adlad 1660-11-22, introducera 1660. Utdöd 1808.


TAB 1

Olof. Bonde i Hemsjöryd i Hemsjö socken, Älvsborgs län].[(KA, Erik Abrahamsson Leijonhufvuds].

Barn:

 • Jonas Olofsson Kempe, adlad Kempenfelt, till Brunlid i Siene socken, Älvsborgs län. Född i Hemsjöryd. Antogs såsom gosse till betjänt hos en greve, vilken han åtföljde till Frankrike, varest han stannade i 42 år. Återkom till Sverige med greve Magnus Gabriel De la Gardie. Reform. löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente . Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1657 . Adlad 1660-11-22 (introducera 1660 under nr 676). Major vid nämnda regemente 1673. Överste och kommendant på Ny Älvsborg 1677-03-06. Död Ny Älvsborg 1677-08-21 och begraven jämte sin fru i Siene kyrka. 'Han bevistade slaget vid Lund, där högra armpipan på honom avbröts, varför han för någon tid avskedades. Lät, då danskarna kort etter hans anställning på Älvsborg belägrade fästningen, bära sig i en tältsäng samt kommenderade sålunda tappert och manligen.' Gift med Anna Kullberg, död 1708 på Brunlid och begraven 1708-06-07, dotter av prosten och kyrkoherden i Medelplana pastorat av Skara stift Martinus Gyltebackius och hans 1:a hustru Elin Torstensdotter.

Barn:

 • Botilla, död 1690-10-02 i Stockholm. (Bouppt. i SRA.) Gift där 1683-01-18 i med kamreraren Olof Persson Lindeblad.
 • Maria, född 1655 (1665?), död 1729 på Brunlid och begraven 1729-04-23. Gift 1682 i med kaptenen Otto Johan von Rohr, född 1655. död 1709.
 • Elisabet. Gift med häradshövdingen i Marks, Bollebygds och Vedens härader Anders Hulthén.
 • Magdalena. Gift med kyrkoherden i Algutstorps pastorat av Skara stift Andreas Hellingius i hans 2:a gifte (gift 1:o med hennes moster Magdalena Kullberg, dotter av kyrkoherden Martinus Gyltebackius och hans 1:a hustru Elin Torstensdotter) (Hm.), död 1696-12-00 i dec. över 80 år gammal (Hm.).
 • Per. Förare vid Skaraborgs regemente 1679. Furir vid Västgötadals regemente 1681-08-18. Förare vid Västgötadals regemente 1683-08-15. Sergeant 1685-08-03. Fänrik 1688-10-25. Löjtnant 1696-08-08. Kaptenlöjtnant 1703-04-02. Kapten 1706-10-24. Död 1710-10-01 i Reval. Gift med N. N.Sundberg (At (Sch,).), dotter av häradshövdingen i As, Gäsene, med fl härader i Västergötland Anders Sundberg och Johanna Nilsdotter Norman.
 • Axel. Major i holländsk tjänst. Död i Holland.
 • Jonas. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1678 i aug. . Avsked 1683-05-00 . Gick i holländsk tjänst, där han etter två år dog.
 • Carl. Konstapelmat vid amiralitetet 1688. Konstapel vid amiralitetet 1689. I holländsk kofferditjänst 1691–1693. Matros vid holländska örlogsflottan 1694. Styrman vid holländska örlogsflottan 1694. Underlöjtnant 1695. Överlöjtnant 1697. Kommendör 1697. Återkom 1697. Kapten vid svenska amiralitetet 1698. Död ogift 1700-08-29.
 • Helena, född 1663, död 1748 och begraven 1748-01-19 i Norunga socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1696 med domprosten i Skara Bengt Rudberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1674 med Maria SCarin, dotter av biskopen i Växjö stift Jonas SCarinius och hans 1:a fru Ingeborg Martensdotter Kullenberg) (Hm.), född 1632, död 1698-01-23. Gift 2:o 1720-06-19 på Brunlid med majoren Johan Gadd, född 1668, död 1737 och begraven 1737-08-06 Åsgärde
 • Anna, född 1665, död ogift 1722 på Brunlid och begraven 1722-11-01.
 • Gustaf. Konstapelmat vid amiralitetet 1696-08-26. Konstapel vid amiralitet. Underlöjtnant 1703-06-03. Konfirmerationsfullmakt 1707-02-11. Överlöjtnant 1706-12-29. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Extra ordinarie kapten 1709-09-13. Kapten 1710-04-10. Permitterad 1710 utomlands och lät sedan ej höra av sig. Var död 1751.
 • Mårten, död fem år gammal och begraven på samma gång som fadern.

TAB 2

Magnus (son av Jonas Kempe, adlad Kempenfelt, Tab. 1). Begav sig utrikes och åtföljde i början konung Jakob II:s av Storbritannien trupper 1689–1691, men gick sedermera i drottning Annas tjänst 1702–1714. Överste för ett engelskt regemente i Västindien. Guvernör över ön Jersey. Död i konung Georg I:s tid. 'Hans tappra och jämna sinnelag är av hans vän Addison med mycket lovord omtalat i Spectator under namn av kapten Sentry. Anhöll 1720-11-25 från London hos konungen i Sverige att där få någon beställning, svarande mot den han hade i England. Han hade då i snart 40 år varit i främmande krigstjänst och därav 35 år vistats i England samt var överstelöjtnant med överstes rang vid ett gammalt infanteriregemente.' Gift med en engelska.

Barn:

 • Rikard, född 1716 (At (P.).) i Westminster. Gick tidigt i tjänst på engelska flottan. Löjtnant 1740. Kapten, först på commodore Stewens skepp Elisabeth 1757-01-17, sedan 1761, efter Stewens död, på amiral Cornish' fartyg, varefter han var på amiralerna Hardys, Gearys och Darbys skepp. Konteramiral i engelsk tjänst 1780, därtill han befordrades jämte åtskilliga äldre, på det ordningen skulle komma till honom. Drunknade ogift 1782, då engelska örlogsskeppet Royal George kantrade på Spitheads redd, och begraven i Westminster Abbey. 'Han förvärvade sig mycket beröm i trenne sjödrabbningar mot fransmännen i Ostindien 1758–1759 ävensom vid blockaden av Pondicherry, samt bidrog mycket till Manillas erövring.'
 • Gustaf Adolf. Kapten vid engelska landtrupperna 1757-03-09. Avsked 1769 (At (Sch,).). Död ogift 1808 i England och slöt ätten. Han testamenterade sin kvarlåtenskap till en avlägsen släkting i London vid namn Trougton.
 • Två döttrar som levde ogifta 1782 i England.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.