:

Cronman nr 748

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronman nr 748

Adlad 1640-09-23, introd. 1668.


 • Ätten, som sedan Livland kom under Ryssland, blev introd. på riddarhuset i Riga under nr 113 med namnet von Cronmann, har förlorat säte och stämma på svenska riddarhuset. Utgrenad i friherrliga ätten Cronman.

1Um. 2RHK1. 3SK. 4Lk. 5Riga. 6Reval. 7Medd. av assessor O. Adelborg nr handlingar i KA. 8At (P). 9Ba.

TAB 1

Hans Detterman, adlad Cronman, till Elkendorf i Rigiska kretsen, som han erhöll genom drottning Christinas brev 1638-03-09, Fossenberg i Pemigels socken, som han fick 1641, och Kaipen i Sissegals socken, som han bekom s. å. 10/11 samt Allatzkiwwi och Kockora i Kodafers socken, som han köpte av Adler Salvius 1642-08-09, alla i Livland. Borgare i Riga. Adlad 1640-09-23, (sönerna 1668 introd. under nr 748). Krigskommissarie. Erhöll konfirmation på besittningsrätten av Kaipen, Elkendorf och Fossenberg 1645-09-02. 'Han hade gjort riket högst ansenliga tjänster och blev därför adlad' [RHK1]. Gift med Ursula Kordes, död 1675, dotter av Joakim Kordes och Ursula Gantschau.

Barn:

 • Vilhelm. Student i Dorpat8 1645-05-17 och i Uppsala1 1647-09-21. Överstetöjtnant. Stupade ogift 1656-08-20 vid Bertholdshof2 vid ett utfall ur Riga.
 • Johan. Student i Dorpat8 1645-05-17 och i Uppsala1 1647-09-21. Ryttmästare. Stupade ogift i Preussen.
 • Anna Catharina, levde 16887. Gift med översten Frans von Knorring (av samma släkt som adl. och friherrl. ätterna von Knorring), arvherre till Jöggis och Kaltenbrun samt pantherre till Markonova och Kronenberg, i hans 2:a gifte. Levde 1688.
 • Elisabet, död vid jultiden 1687.7 Gift med kaptenen Johan Gustaf Schulman.
 • Ursula, död före 1688. Gift med ryttmästaren Christian Daniel Bischwandt, levde 1688 [7 ].
 • Christina, begraven 1679-02-21 i Narva.8 Gift med överstelöjtnanten Joakim Georg Fredrik von Rohr, natural. von Rohr, i hans 1:a gifte, död före 1688.7

TAB 2

Joakim (son av Hans Detterman, adlad Cron man, tab 1), till Allatzkiwwi samt Söttküll i Waivara socken, Estland. Student i Dorpat8 1645-05-17. Var 1656 kapten vid Upplands regemente9. Major vid skånska regementet. Överste för nämnda regemente 1668-10-06. Ny fullmakt som överste för regementet, nu benämnt garnisonsregementet i Narva 1679-01-23. Överste för Savolaks och Nyslotts läns regemente 1683-10-01. Kommendant på Neumünde skans. Död där 1703-03-05 [Lk ]. Gift 1657-06-09 i Göteborg med Lunetta Makeleer, begraven 1693-02-22 i Reval, dotter av rådsförvanten i Göteborg Johan eller Hans Macklean, adlad Makeleer, nr 513, och hans 2:a fru, Anna Gubbertz.

Barn:

 • Anna Catharina, död 1661 i Göteborg och begraven s. å. 23/12 i Kristina förs därst.
 • Ursula2, född 1660-08-29, död 1745-09-27. Gift 1680-07-01 i Dorpat5 med kaptenen vid Schwengelms Pernauska infanteriregemente Christoffer Fredrik von Grotenhielm, av en adlad men ej introd. ätt3, född 1655-05-23, död 1705-12-10.
 • Carl, född 1661, död ung under sin studieresa i Frankrike.
 • Johan Cronman, friherre Cronman, född 1662, död 1737. Se friherrl. ätten Cronman.
 • Hedvig Elisabet, född 1663-11-11, död 1699-08-14. Gift 1:o med överstelöjtnanten Henrik Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1653. Gift 2:o med överstelöjtnanten Simon von Rohr, död 1721.
 • Jakob Fredrik. Kapten vid De la Gardies livländska infanteriregemente4 1700-02-24. Död barnlös i pesten 1710 i Reval. Gift med Catharina von Löwenwolde.
 • Anna Catharina, född 1667-02-03, död 1685-12-03 i barnsäng. Gift med kaptenen Hans Christoffer von Rohr, natural. von Rohr i hans 1:a gifte, född 1627, död omkr. 1712.
 • Gustaf Vilhelm, född 1668. Kapten. Död 1710. Se Tab. 3
 • Lunetta.
 • Christina. Gift med överstelöjtnanten Joakim Georg von Rosen i hans 1:a gifte.
 • Magnus. Kapten vid Savolaks regemente 1700-07-14. Konfirm.fullm. 1701-02-28. Sekundmajor därst. 1702-07-13. Premiärmajor 1705-02-28. Överstelöjtnant. Död 1710 i pesten. Han var förlovad med Dorotea Albedijhl, född 1678, dotter av överstelöjtnanten Otto Reinhold Albedijhl och Hedvig Anna von Walsten.
 • David, död ogift i Riga.
 • Eva Maria, född 1675, död 1706. Gift med ryttmästaren Arendt Wilhelm von Rehbinder, död 1715. [2].

TAB 3

Gustaf Vilhelm (son av Joakim, tab 2), till Allatzkiwwi. Döpt 1668-07-13 i Göteborg. Volontär vid livregementet till häst 1683. Sergeant därst. Löjtnant vid von Funckens regemente 1687. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1689. Miste tjänsten för duell. Krigskommissarie i Rauge församl. i Livland 1700-12-24. Sekundkapten vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Kontirm.fullm. 1705-04-17. Premiärkapten därst. 1706-07-25. Död tillika med sin fru i pesten 1710 i Dünamünde. Gift med Catharina N. N., från Colmar.

Barn:

 • Joakim, född 1699. Löjtnant. Död 1745. Se Tab. 4

TAB 4

Joakim (son av Gustaf Vilhelm, tab 3), till Allatzkiwwi samt Elkendorf och Kaipen. Född 1699 i Livland4. Volontär vid gardet4 1713. Förare därst. 1715. Fänrik vid Västerbottens regemente 1718-03-18. Löjtnants avsked4 1724-06-17. Nedsatte sig på sitt arvgods i Livland. Död 1745-12-01. Han sålde 1732 Elkendorf och Kaipen.2 Gift med Anna Elisabet Renhorn, född 1704, död 1764-01-06, dotter av befallningsmannen Hans Renhorn.

Barn:

 • Hans Vilhelm, född 1722. Ordnungsgerichtsadjunkt. Död 1754. Se Tab. 5.
 • Christina.

TAB 5

Hans Vilhelm (son av Joakim, tab 4), till Allatzkiwwi. Född 1722. Ordnungsgerichtsadjunkt i Livland. Död 1754. Han sålde 1753-04-27 Allatzkiwwi till ryttmästaren Otto Henrik von Stackelberg för 30,000 rubel. Gift 1744-07-01 med Anna Augusta von Stackelberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759-02-25 i Dorpat med friherre Otto Reinhold von Rosen, född 1733-08-03, död 1798-11-04 på Alt-Kusthof)5, född 1725.

Barn:

 • Augusta Elisabet, född 1745-05-07, död 1752.
 • Eufrosyne Charlotte, född 1746-06-08. Gift 17656 med Carl Ludvig von Brackel, född 1744.6
 • Joakim Fredrik, född 1747-10-09. Rysk övervaktmästare. Död 1773. Gift med N. N. Stoffel. De hade en dotter, som dog späd.
 • Vilhelmina Juliana, född 1748-10-03, död6 1810-01-14. Gift 1:o 1763-10-02 med stallmästaren Herman Carl von Bellingshausen i hans 2:a gifte, född 1724, död 1775. Gift 2:o 1779-09-27 med majoren Henrik Johan von Schröder.6
 • Otto Gustaf, född 1750. Övervaktmästare. Se Tab. 6
 • Carl Reinhold, född 1751-10-01, död 1752-01-15.

TAB 6

Otto Gustaf (son av Hans Vilhelm, tab 5), född 1750-01-01 på Allatzkiwwi. Övervaktmästare (major). Gift 1778-08-09 i S:t Petersburg5 med Anna Catharina von Hallberg, dotter av Artur Casper Carl von Hallberg.5

Barn:

 • Barbara Appolonie, döpt 1779-07-21 i S:t Petersburg.6
 • Johan August, döpt 1782-02-14 i S:t Petersburg.6
 • Natalie, döpt 1784-02-04 i S:t Petersburg.6

TAB 7

Alexei (son av Otto Gustaf, tab 6), född 1790-01-16 i Reval. Rysk generalmajor. Gift med Amalie von Löwen.

Barn:

 • Nadine Caroline, född 1831-07-22 i Brest Litovsk. Död ogift 1875-03-14 i S:t Petersburg [5].
 • Alexei, född 1834-11-25.

TAB 8

Frans (son av Hans Detterman, adlad Cronman, tab 1). Student i Dorpat8 1655-05-08. Överste. Gift med Ursula von Knorring, som levde 16887, dotter av översten Georg Johan von Knorring och Helena Wolf von Lydinghausen samt faster till Stefan Fredrik von Knorring, natural. Knorring, och Göran Johan von Knorring, natural. och friherre von Knorring.

Barn:

 • Helena Catharina. Gift med majoren vid Nylands kavalleriregemente Gustaf Johan Fransson von Knorring, död 1735.
 • Beata Elisabet, död änka. Gift med majoren Anders Rahnhielm, död 1721.
 • Juliana, död 1723 i Stockholm. Gift 1:o med överstelöjtnanten Fredrik Marqvard, adlad von Marqvard, född 1640, död 1705. Gift 2:o 1715-09-21 i Tobolsk med överstelöjtnanten Jakob Svensson, adlad Riddersven, född 1669, död 1735.

TAB 9

Fritz (son av Hans Detterman, adlad Cronman, tab 1). Student i Dorpat8 1655-05-08. Överstelöjtnant 1668-09-18. Abgesant till Ryssland s. å. 30/9. Överste och generaladjutant i holländsk tjänst. Död före 1680.5 Gift med Christina Ottiliana Börner, levde änka 1712.5

Barn:

 • Johan Fredrik, död ogift.
 • Charlotta, levde 1708. Gift med översten och lantrådet Henrik Gotthard von Buddenbrock, till Kaipen, i hans 1:a gifte, född 1648, död 1727 och fader till Henrik Magnus von Buddenbrock, natural. och friherre von Buddenbrock.
 • Lunetta. Gift med guvernören i Maastricht, generallöjtnanten N. N. Villater.5
 • Ottiliana. Gift med lantdrosten i Holland N. N. Dorp.5
 • Sofia. Gift med kaptenlöjtnanten Peter von Gagenholtz, till Laskowitz, som 1695-04-04 blev adlad, men ej introd.3

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: