:

Möllerswärd nr 645

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Möller eller Möllerswärd nr 645

Adl. 1654-01-27, introd. 1655.

Ätten adlades med namnet Möller och ansågs 1754, då kanslirådet A. von Stiernman utgav riddarhusmatrikeln, vara utgången, men kaptenen Carl Johan Möller bevisade vid riksdagen 1765, att han var sonsons son till den år 1654 adlade Henrik Möller. För att undgå vidare förblandning erhöll ätten på begäran k. tillstånd 1772-04-08 att utbyta det alldagliga namnet Möller mot Möllerswärd. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 53 bland adelsmän, men utgick där 1868-08-08. Släkten är intagen på livländska, estländska och öselska riddarhusen under nr 4, 247 och 58. Den kallar sig där von Möller och för något olika hjälmprydnad.

Möllerswärd A64500.jpg

TAB 1

Henrik Möller. Levde 1533, † före 1557, är släktens äldste med säkerhet kände stamfader, g. 1:o 1519 m. Margareta Schungel i hennes 2:a gifte (g. 1:o m. N.N. Bockenverde), dotter till Albert Schungel på Hauküll, g. 2:o m. Catharina Ludenbeck, levde änka (1557) 31/10 dotter till Helmik Ludenbeck på Kondo.8, 9

Barn:

 • 1. Andreas Möller. Blev av hertig Magnus förlänad med jordegendomar på Ösel. Hertigens råd och hövidsman på slottet Lode i Estland. Sedermera ryttmästare i dansk tjänst. Död på hösten 1571 (drunknade) vid Gotland. Gift med Jutta Vietinghoff, som levde änka 1572.

Barn:

 • Christoffer Möller (översiktstab. 1). Ärvde Kondo, på vilken förläning han erhöll polske kommissarien Stanislaus Pckoslavskis konfirm. 1584-08-10. Död före 1600. Från hans son löjtnanten vid livländska adelsfanan Vilhelm Möller, död 1645, härstammar den ännu i Livland fortlevande släktgrenen med stamhuset Sommerpahlen. Gift med Edde (Gertruda) Patkull, som levde änka 1600-12-31, då hon fick hertig Carls stadfästelsebrev på Kondo.

Barn:

 • Andreas Möller. Fördriven från hemmet, då det omkr. 1610 skövlades av polacker och flyktade till Finland. Var där 1621 korpral under Olof Dufvas fana. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1625. Stupade s. å. på hösten vid Dünaburg i Livland. Han erhöll Päärnäspää i Sagu socken i Finland i förläning. Gift med Margareta Hansdotter Juusten, som levde 1671, dotter av befallningsmannen Hans Påvelsson Juusten, av en adlad, men ej introd. ätt, och Kerstin Frille, av finsk uradel. Hon erhöll 1629-01-17 livstids frälse på Päärnäspää.

Barn:

 • Henrik Möller, adlad Möller. Musketerare vid livgardet 1641-07-06. Fänrik vid Arvid Forbus' regemente norrländska knektar 1644-01-00. Löjtnant 1645-01-09. Kaptenlöjtnant 1648-10-14 kapten 1652-05-14 adlad 1654-01-27 (introd. 1655 under nr 645). Major vid Günter Rosenschantz' regemente Västernorrlands knektar 1658-06-12. Död 1664 och begraven i Mäntsälä kyrka i Finland. Han anhöll efter sin hemkomst från fälttåget i Polen att få godset Tuohittu i Bjärnå socken, som var hans hustrus arv, vilket beviljades. Gift med Hebbla Gyllenhierta, som beviljades nådår 1665, men var död 1667, dotter av majoren Johan Christersson Gyllenhierta, och Margareta Frille, finsk uradel.

Barn.

 • Anna Margareta (Müllern). Gift med Bergert Lillie. De ingingo 1671-11-10 arvsförlikning med brodern Andreas.

TAB 2

Andreas, (son av Henrik Möller, adlad Möller). Sergeant vid Günter Rosenschantz' regemente Västernorrlands knektar2 1669-07-08. Fänrik. Död 1675 och begraven 1680-01-14 i Mäntsälä kyrka, där hans vapen uppsattes. Han fick 1671 rustningsrätt för Päärnäspää i Uskela socken, vilket hans farmoder ännu innehade, och var bosatt på Mäntsälä i likanämnd socken, hans hustrus arvgods.1 Gift 1669-03-28 i Helsingfors med Anna Margareta Nassokin, död 1696-06-16 på Mäntsälä gård, dotter av ryttmästaren Peter Nassokin, och Anna von Henningshausen. Hon erbjöd 1677-11-07 sin son att övertaga Mäntsälä säteri.

Barn:

 • Anna Christina, levde 1739 Över-Immola 1 Gift 1693-10-03 på Mäntsälä1 med kaptenen Joakim Rennerfelt, död 1708.

TAB 3

Carl Henrik, (son av Andreas, Tab. 2), till Mäntsälä. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente. Rustmästare därst. 1695-01-11 furir 1696-09-07 sergeant. Fältväbel 1701-01-23 sekundlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente s. å. i juli. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1706. Ryttmästare vid samma läns ord. kavalleriregemente 1709-10-24. Avsked 1713-12-16 stupade 1714-02-19 i slaget vid Storkyro. Gift 1689 med Maria Thewitz, född 1662-07-01, död 1747-01-07 på Mäntsälä3, dotter av överstelöjtnanten Johan Thewitz, adlad Thewitz, och Ebba Catharina Falkengréen.

Barn:

 • Maria Christina, född 1690. Gift med kyrkoherden i Anzeküll på Ösel Alexander Holmqvist
 • Helena, döpt 1692-05-17 på Mäntsälä5 i likanämnd socken, Finland, liksom de följande syskonen.5 Gift med rusthållaren Anders Brunberg
 • Jörgen Johan, döpt 1693-03-06, död s. å. 3/10 på Mäntsälä.5
 • Ebba Maria, född 1694-11-25, död ung
 • Anders, döpt 1699-04-10. Levde utan tjänst. Död 1736.
 • Carl Johan, född 1704. Kapten. Död 1766. Se Tab. 4

TAB 4

Carl Johan, (son av Carl Henrik, Tab. 3), till Mäntsälä. Född 1704-09-21 på Mäntsälä5 i likanämnd socken. Volontär vid Österbottens regemente 1724. Underofficer därst. 1726. Avsked 1731-12-22. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1739. Fänrik därst. 1742-05-14. Löjtnant 1753-10-25 avsked 1759-09-20 kaptens karaktär 1762-06-23. Död 1766-05-26 på Mäntsälä. Han bevisade vid 1765 års riksdag med ojävaktiga skäl att ätten, som i von Stiernmans matrikel var upptagen såsom utslocknad, ännu levde, och hans barn ändrade namnet till Möllerswärd, vartill de 1772 den 8 april erhöllo konung Gustaf III:s tillstånd. Gift 1:o med Maria Wulff, död före 1741 på Mäntsälä, dotter av rådmannen i Västerås Johan Wulff och Margareta Schmidt. Gift 2:o 1742-03-16 Jordansböle med Maria Helena Sahlo, född 1724, död 1800-04-29 på Mäntsälä, dotter av kaptenen vid Nylands infanteriregemente, majoren Adolf Johan Sahlo och Ebba Vellingk.

Barn:

 • 1. En son, död som barn.
 • 2. Carl Adolf, född 1744. Landshövding. Död 1828. Se Tab. 5
 • 2. Lovisa Henrika, född 1745-10-08 på Mäntsälä (sedan Möllershof), liksom de följande syskonen5, död där 1822-07-17. Gift 1768-12-01 på nämnda gård med kaptenen Carl Ulrik Tigerstedt, född 1747, död 1807.
 • 2. Ebba Maria, född 1748-07-17 död 1829-02-01 i Borgå. G 1774-08-07 på Mäntsälä socken med majoren Fredrik Gustaf von Rohr, i hans 2:a gifte, född 1740, död 1790.
 • 2. Maria Charlotta Christina, född 1750-06-12, död ogift 1826-09-24 på Mäntsälä.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1752-07-18. Volontär 1764. Korpral 1767-09-19. Rustmästare 1768-12-31. Sergeant vid Tavastehus regemente. Fänrik i armén 1772-09-25. Transp. till Savolaks fotjägarkår 1774-09-09. Löjtnant därst. 1776-11-20. Död ogift 1782-10-18 på Mäntsälä.
 • 2. Margareta Elisabet, född 1753-10-14, död 1803-08-20 i Jokkas socken. Gift 1778-04-14 på Möllershof med majoren Christian Georg Sture, född 1754-02-03 i Hauho socken, död 1826-04-01 Ukkola
 • 2. Henrik Johan, född 1756. Kapten. Död 1806. Se Tab. 7
 • 2. Peter Ulrik, född 1758. Major. Död 1809. Se Tab. 9
 • 2. Märta Helena, född 1761-03-05, död ogift 1848-09-18 i Borgå.
 • 2. Otto Reinhold, född 1763. Överstelöjtnant. Död 1802. Se Tab. 15.

TAB 5

Carl Adolf, (son av Carl Johan, Tab. 4), till Mäntsälä. Född 1744-05-19 på Mäntsälä5. Kadett vid artilleriet 1755-02-00. Volontär vid Nylands dragonregemente 1760. Mönsterskrivare vid Tavastehus regemente 1761-08-29. Arklimästare vid arméns flotta 1762-07-01. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1768-05-27. Fältväbel därst. 1768-10-03. Fänrik vid Björneborgs regemente 1769-01-25. Löjtnant i armén 1772-09-22. RSO s. d. Kapten vid Kronobergs regemente 1774-03-13. Kapten vid Skytteska regementet 1776-05-22. Majors avsked 1781-11-21. Överadjutant hos konungen 1788 vid krigets utbrott. Förordnad att tjänstgöra som major vid armén i Savolaks 1789-06-13. Förordnad till konungens befallningshavande i en del av Kymrnenegårds län s. å. Landshövdings titel 1790-07-06. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 53. Död 1828-06-22 på Mäntsälä. Gift 1774-05-24 med Maria Charlotta L'Estrade, född 1756-04-16, död 1823-05-15 på Mäntsälä, dotter av sidenfabrikören Johan Gabriel L'Estrade och Catharina Charlotta Wilhelmson.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1775-02-25. Rustmästare vid Flemingska regementet 1779-07-08. Sergeant därst. s. å. 30/8. Kornett vid Nylands dragonregemente 1782-04-17. Vargeringskornett 1790-08-23. Ridpage vid hovet 1795-08-00. Löjtnant 1801-06-16. Ryttmästare vid Nylandsbrigadens lätta dragonkår 1805-05-04. Majors avsked 1810-05-08. Kapten vid 3. finska jägarregementet 1812-10-10. Major därst.3 1814-08-26. RRS:tVlO 1819-09-11. Överstelöjtnant och bataljonschef för Viborgs jägarbataljon 1821-10-12. Överstes avsked3 1827-05-29 död ogift 1846-12-28 i Borgå. Bevistade finska kriget 1808–1809. Hans dagboksanteckningar från detta krig äro publicerade av Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • Maria Charlotta, född 1780-11-22 på Mäntsälä3, död där 1782-07-13.
 • Johan Gabriel, född 1782-04-19 död s. å. 7/8 i Stockholm.
 • Johan Adolf, född 1784-01-10 på Mäntsälä. Kadett vid Karlberg 1797-09-24. Utexamen 1803-09-22. Fänrik vid finska gardet s. å. 27/12. Underlöjtnant vid Savolaks jägarregemente 1807 13/3. Löjtnant vid norra gränskompaniet av Västerbottens regemente 1811-03-19. Kaptens avsked 1812-02-04. Död ogift 1868-08-08 i Borgå.
 • Catharina Charlotta, född 1785-08-12 död 1855-10-25 i Borgå. Gift 1802-08-02 i Stockholm med majoren Bleckert Magnus Nordenstolpe, född 1778, död 1833.
 • Maria Lovisa, född 1788-09-24, på Mäntsälä,3 död ogift 1868-07-08 i Borgå. 3
 • Ulrika Ottiliana, född 1791-08-04 på Mäntsälä5. Hovfröken hos kejsarinnorna av Ryssland 1811. Död3 1878-07-26. Hennes kärlekshistoria med kejsar Alexander I av Ryssland är mycket känd såväl i historia som sägen i Finland.7 Gift 1813-01-24 på Mäntsälä med generalmajoren Odert Reinhold von Essen af Zellie, från vilken hon blev skild, i hans 3:e gifte, född 1755, död 1837.
 • Gustaf Reinhold, född 1795. Kapten. Död 1867. Se Tab. 6

TAB 6

Gustaf Reinhold, (son av Carl Adolf, Tab. 5), född 1795-01-11 på Mäntsälä. Sergeant på e. stat vid Tavastehus läns regemente 1801-03-19. Avsked. Underlöjtnant vid 3. finska jägarregementet 1812-10-18. Transp. till 1. finska jägar- sedan infanteriregementet 1814-05-13. Löjtnant därst. 1819-04-29. Sekundkapten 1825-06-02. Placerad på 2. finska skarpskyttebataljon som stabskapten 1827. Kaptens avsked 1831-02-22. Död 1867-05-23 i Borgå. Gift där 1836-09-27 med Aurora Agata Bastman, född 1818-02-04 i nämnda stad, död i barnsäng 1840-01-27 Illby

Barn:

 • Aurora Agata Charlotta, född 1840-01-25 på Illby, död 1903-06-16. Gift 1858-10-24 i Borgå med kaptenen vid 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljon Carl Fredrik Emerik Linderoos, född 1830-07-18 i Helsingfors, död där 1906 5/??.

TAB 7

Henrik Johan, (son av Carl Johan, Tab. 4), född 1756-03-21 på Mäntsälä. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1766-12-20. Rustmästare därst. 1772-06-30. Furir 1774-12-13. Styckjunkare vid arméns flottas Sveaborgseskader 1778-04-15. Fänrik därst. 1779-02-10. RSO 1788-11-01. Därtill dubbad 1789-08-14. Löjtnants, å. 8/5. Konfirm. fullm. 1790-07-22. Artillerikapten vid förutn. eskader 1793-10-02. T. f. varvsmajor på Sveaborg 1802-03-02. Död där 1806-10-04. Han förhöll sig särdeles tappert i sjöslaget vid Svensksund den 24 aug. 1789 och tog då bl. a. 2 officerare och 28 man tillfånga samt erhöll därför av konung Gustaf III en hedersvärja. Gift 1797-04-20 i Stockholm med Maria Ulrika Ekerman, född 1775-08-22, död 1832-10-09 i nämnda stad, dotter av justitieborgmästaren Carl Fredrik Ekerman och Maria Catharina Falk.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1798. Generalmajor och ståthållare. Död 1878. Se Tab. 8.
 • Maria Charlotta, född 1799-09-05 på Sveaborg, död ogift 1859-05-19 i Uppsala.
 • Ulrika Henrietta (Ulla), född 1800-12-16 på Sveaborg, död ogift 1900-04-09 i Stockholm.
 • Fredrika Henrika, född 1803-03-20 på Sveaborg, död ogift 1872-03-08 i Stockholm.

TAB 8

Carl Henrik, (son av Henrik Johan, Tab. 7), född 1798-04-23 i Stockholm. Sergeant i arméns flotta 1802-12-24. Kadett vid Karlberg 1811-09-30. Utexamen 1815-09-25. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 3/10. Löjtnant 1821-06-26. Kapten 1826-12-06. Kompanichef 1837-12-30. Ledamot av arméns fullmäktige 1839-09-15. Direktör i arméns pensionskassa s. å. 20/11. RSO s. å. 1/12, därtill dubbad s. å. 00/12. RCXIII:sO 1843-01-28, därtill dubbad s. å. 28/4. Ledamot i kommittén för utarbetande av nytt exercisreglemente för infanteriet 1845-01-09. Major vid krigsakademien på Karlberg s. å. 8/11. Major i regementet 1847-01-26. Ånyo direktör i arméns pensionskassa s. å. 11/12. 2. Major 1850-03-06. Avsked från majorsbeställningen vid krigsakademien s. å. 18/4. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1851-04-11. Överste och sekundchef för nämnda livgarde 1853-09-29. Ledamot i direktionen över drottningens hospital s. å. 13/10. Åter direktör i ovann. pensionskassa 1857-04-24. KSO 1859-04-28. Generalmajor i armén s. å. 6/8. T. f. överkommendant i Stockholm 1860-06-15–18/7. Ståthållare på Rosersbergs lustslott 1862-03-20 avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i armén s. å. 8/4. Avsked från direktörskapet i arméns pensionskassa s. å. 13/6. Avsked ur krigstjänsten 1875-08-27. Död 1878-01-29 i Stockholm. Gift 1837-12-12 på Stockholms slott med stiftsjungfrun Maria Constantia Skjöldebrand, född 1803-10-17, död 1868-04-29 i Stockholm, dotter av presidenten Per Erik Skjöldebrand, friherre Skjöldebrand, och hans 1:a fru Catharina Charlotta Bågh.

Barn:

 • Henrik, född 1841-08-02 i Stockholm. Arrenderade Rygglösa 1864–1874 och Ålspånga 1868–1875, båda i Bettna socken samt 1876–1882 Tärnö i Husby Oppunda socken (alla i Söd.). Död barnlös 1915-10-24 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Gift 1:o 1869-12-19 på Ålspånga med friherrinnan Elisabet Amalia Posse af Säby, från vilken han 1891-08-18 blev skild, född 1840-02-20 på Ålspånga, död 1900-12-09 Katrineborg, dotter av överstelöjtnanten, friherre Carl Fredrik Posse af Säby, och friherrinnan Elisabet Antoinette Carolina Ridderstolpe. Gift 2:o 1894-02-14 i Stockholm med Hilda Maria Tunelli, född 1861-01-07 på länsmansbostället i Stavby socken Uppsala län, död 1933-01-13 i Stockholm (Adolf Fredriks förs., Stockholm, db), dotter av kyrkoherden Axel Constantin Tunelli och Anna Henrietta Charlotta Björkman.

TAB 9

Peter Ulrik, (son av Carl Johan, Tab. 4), född 1758-06-22 på Mäntsälä. Volontär vid Tavastehus regemente 1763. Korpral därst. 1767. Furir 1779-06-19. Fänrik 1780-05-27. Löjtnant 1787-06-30. Kapten 1792-06-10. RSO 1801-05-28. Major i armén och överadjutant hos konungen 1809-05-28. Död s. å. 23/6 Kinttula Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1792-10-04 på Kinttula med Helena Maria Heintzius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1815-08-10 med kaptenen vid Nylandsbrigadens jägarbataljon Casper Henrik Ridderståhle, av en adlad, men ej introd. ätt, född 1782, död 1847), född 1772-10-08, dotter av k. sekreteraren David Gottfrid Heintzius och Margareta Helena von Essen af Zellie.

Barn:

 • Helena Maria, född 1793-09-06, död 1872-06-09 i Viborg. Gift 1833 med lantmäteridirektören, hovrådet Anders Christoffer Nordenstreng i hans 2:a gifte (gift 1:o med Jakobina Elisabet Telén, född 1789, död 1832, dotter av förste lantmätaren i Kuopio län Reinhold Johan Telén och Maria Elisabet Zidén), född 1776, död 1835 i Heinola [El].
 • Carl Gottfrid, född 1795. Major. Död 1874. Se Tab. 10
 • Ulrika Charlotta, född 1797-06-02 i Orimattila socken, död 1871-12-01 Moisio Gift 1823-10-03 på Kinttula med majoren Fredrik Johan Ulrik af Forselles, i hans 2:a gifte, född 1783, död 1857.
 • Henriette Catharina, född 1800-01-04 i Orimattila socken, död 1870-06-11 i Nyslott. Gift 1833 med regementskommissarien och magasinsförvaltaren Otto Magnus Forstadius, född 1792-02-02, död 1858-08-26 på Puntala.
 • Sofia Margareta, född 1801-01-17 i Orimattila socken, död 1876-06-24 Mustila Gift 1825-10-23 på Moisio med sin systers svåger, senatskopisten Bernt Ludvig af Forselles, född 1792, död 1862.
 • Ottiliana Gustava, född 1803-02-31 i Orimattila socken, död före 1806.
 • Heloise Petronella, född 1806-01-19 i Orimattila socken, död ogift 1892-12-15 i Stockholm.

TAB 10

Carl Gottfrid, (son av Peter Ulrik, Tab. 9), född 1795-04-01 Käiskala Rustmästare vid Tavastehus regemente 1805-04-04. Kadett vid Haapaniemi 1807–1808. Fänrik vid livgrenadjäiregementets rusthållsfördelning 1812-03-24. Bevistade kriget mot Frankrike 1813 och blev vid stormningen av Leipzig s. å. 19/10 svårt blesserad. GMtf s. å. 19/10. Löjtnant vid livgrenadjärregementet s. å. 22/10. Kapten vid 1. livgrenadjärregementet 1825-07-14. RSO 1835-10-19. Major i armén 1839-09-21. CXIVJoh:s medalj 1855. Avsked ur krigstjänsten 1863-02-24. Död 1874-08-25 i Söderköping. Gift 1826-08-15 i Linköping med Carolina Elisabet Rosén, från vilken han blev skild, född 1803-09-23 i Stora Mellösa socken ]], död 1899-09-21 i Uppsala, dotter av slottsbyggmästaren, arkitekten Isaac Rosén och Jeanette Christina Flodin.

Barn:

 • Georgine Kunigunda, född 1828-01-11 Blekenstad, död 1900-04-24 i Uppsala. Gift 1:o 1850-07-16 på Hermansdal vid Stockholm med kaptenen vid Hälsinge regemente, marinmålaren Johan Christian Berger, från vilken hon blev skild, född 1808 i Linköping, död 1871-10-27 i Uppsala. Gift 2:o 1858-09-27 Viggeby med kaptenen vid livregementets grenadjärkår, RSO m. m., Mauritz Norlin, född 1820-08-17 Hängelö, död 1908-05-14 i Uppsala.
 • Carl Justus Mattias, född 1832. Redaktör. Död 1901. Se Tab. 11.

TAB 11

Carl Justus Mattias, (son av Carl Gottfrid, Tab. 10), född 1832-12-18 Blekenstad. Tillfällig korrespondent till åtskilliga skånska tidningar 1858–1863. Ägare och ansvarig utgivare av »Nyare Kristianstadsbladet» 1863-10-00–1871-12-00. Utgivare av tidningen »Nya Verlden»i Göteborg 1872–1873. Ägare och utgivare av tidningen »Upsala» i Uppsala från 1874. Utgav »Nya Dagstelegrafen» i Stockholm 1875-12-05–1877-11-29 död 1901-02-03 i Uppsala. Gift 1862-05-16 i Äsphult Kristianstads län med Johanna Maria Wästberg, född 1843 i Kristianstad, död 1915-10-30 i Uppsala, dotter av fabrikören Johan Wästberg och Johanna Palm.

Barn:

 • Carl Gottfrid, född 1862. Redaktionssekreterare. Död 1904. Se Tab. 12.
 • John Mauritz (Johan), född 1864. Direktör. Se Tab. 13
 • Hildegard, född 1866-12-31 i Kristianstad, död 1896-01-28 i Uppsala. Gift där 1895-12-18 med extra ordinarie professorn i geografi vid Uppsala universitet, filosofie doktor Karl Jakob Mauritz Ahlenius, i hans 1:a gifte, född 1866-02-10 i Tanums socken Göteborgs och Bohus län, död 1906-04-23 i Uppsala.
 • Hillevi, född 1868-03-19 i Kristianstad
 • Maria Georgina, född 1869-05-26 i Kristianstad, död 1877-01-18 i Uppsala.
 • Heloise (Vivi), född 1871-04-14 i Kristianstad, död 1904-01-24 i Smedjebacken i Norrbärke socken Kopparbergs län. Gift 1902-02-15 i Uppsala med postmästaren Anders Hilbert Lorens Lenander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1910 med Sigrid Agnes Elisabet Husberg, född 1881-10-17, dotter av kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren Carl Adam Husberg och Maria Elisabet Charlotta Selling), född 1873-01-24 i Malmö.
 • Maria Carolina (Lilly), född 1877-01-05 i Uppsala, död 1904-08-10 på Saltsjöbaden. Gift 1898-01-16 i Uppsala med vice konsuln i Hâvre, Frankrike, RNO, RVO, Axel Robert Bünsow, född 1861-03-20 i Sundsvall.

TAB 12

Carl Gottfrid, (son av Carl Justus Mattias, Tab. 11), född 1862-11-03 i Kristianstad. Ingick som medarbetare i tidningen »Upsala» 1883. Vistades i Nordamerika för studier av därvarande tidningsväsende 1884. Redaktionssekreterare i samma tidning 1888. Huvudredaktör och utgivare av densamma 1901. Död 1904-06-12 i Uppsala. Gift 1888-02-12 i Stockholm med Anna Maria Augusta Malmerfelt, född 1866-10-21 i Uppsala, dotter av majoren Carl Magnus Lindorm Malmerfelt, och Hedvig Charlotta Malmerfelt.

Barn:

 • Carl Gottfrid Lindorm, född 3889-02-23 i Uppsala, liksom bröderna, död där 1891-04-06.
 • Carl Lindorm, född 1892-07-01. Huvudman 1904–1984. Anställd vid aktiebolag Tidningen Upsala. Artist (målare).
 • Carl Henrik, född 1894-04-08. Artist. Konstnär. Gift 1932-07-09 i Kräcklingbo socken (Gotlands län) (Uppsala domkyrkoförs. vb 120) med Jenny Matilda Martinsdotter, född 1891-03-24

TAB 13

John Mauritz (John), (son av Carl Justus Mattias, Tab. 11), född 1864-06-09 i Kristianstad. Anställd i tidningen "Uppsalas" redaktion 1883. Verkst. direktör i aktiebolag tidningen "Uppsala" 1904–1908. Skriftställare. Död 1932-07-08 i Uppsala domk. förs.. Gift 1898-01-04 i Uppsala med Ester Charlotta Teresia Engstrand, född 1873-02-14, dotter av fabrikören Johan Vilhelm Engstrand och Aina Charlotta Ljungberg.

Barn:

 • En odöpt dotter, född 1899-06-15 och död s. d. i Uppsala.
 • Carl-Johan, född 1902-04-19 i Uppsala, liksom syskonen. Journalist, anställd i tidningen Upsala. Se Tab. 14 1/2
 • Ester Lilly, född 1904-08-23. Utexaminerad skolkökslärarinna. Gift 1931-01-04 i Bodens förs. ]] med löjtnanten vid Norrbottens regemente Per Torsten Olof Odensjö, född 1899-06-27 i Göteborg. KSO 1960-06-04. SCFGM 1968-10-25. Överste.
 • John Folke, född 1911-01-28 i Uppsala (enl. pastor i Domkyrkoförsamlingen). Se Tab. 14 3/4.

TAB 14 1/2

Carl-Johan, (son av Johan Mauritz (John), Tab. 13), född 1902-04-19 i Uppsala, liksom syskonen. Journalist. Anställd vid Nya aktiebolag Tidningen Uppsala . FMM m sv. död 1942-10-15, stupade Svirfronten förs., db nr 395). Gift 1942-05-22 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen (vb nr 200) med Svea Augusta Magnusson, född 1908-04-26 i Jönköpings län. Servitris.

Barn:

 • Ulla Agneta, född 1942-11-26 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen (fb nr 723).

TAB 15

Otto Reinhold, (son av Carl Johan, Tab. 4), född 1763-06-02 på Mäntsälä gård i Mäntsälä socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1767. Kammarpage4 1779-04-01. Kornett vid livdragonregementet 1781-05-02. Kammarjunkare4 1782-10-14. Fänrik vid livgardet 1782-05-14. Förste tjänstgörande kammarjunkare och livpage4 1787-05-08. RSO 1790-05-02. Major i armén och överadjutant s. å 21/?. Löjtnant vid livgardet s. å. 28/10. Underceremonimästare vid KMO 1794-11-24. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1795-11-02. Kapten vid Svea livgarde 1796-01-07. Överstelöjtnant vid livgrenadjärregementet 1798-02-05. RNO 1800-11-24. KS:t Johannis av Jerusalem O s. å. Död 1802-09-13 i Pisa i Italien. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. Han var 1800-12-00 konung Gustaf IV Adolf följaktig till S:t Petersburg. Gift 1798-10-18 Lövstad s socken Östergötlands län med friherrinnan Hedvig Amalia Charlotta Klinckowström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1806-11-17 i Stockholm med en av rikets herrar, greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister af Johannishus, i hans 1:a gifte, född 1782, död 1871), född 1777-07-04. Statsfru hos drottningen 1800-08-04. Död 1810-04-21 i Stockholm, dotter av en av rikets herrar, överstemarskalken, friherre Ture Leonard Klinckowström, och hans 2:a fru, grevinnan Hedvig Eleonora von Fersen.

Barn:

Gustava Hedvig Maria, född 1799-10-02, död 1856-02-03 på Sörby i likanämnd socken Kristianstads län. Gift 1819-08-15 Årup s län med överstelöjtnanten Nils Ludvig Christoffer Toll C, född 1783, död 1862.

Källor

1Reval. 2KrAB. 3Wä. 4SAB. 5Mäntsälä kyrkoarkiv. 6Nastola kyrkoarkiv. 7Medd. av löjtnant Stig Möllerswärd.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


8 EÄrätt, Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, tillägg och rättelser i band IX. 1936. 9SBL Svenskt biografiskt lexikon 1987-1989.

Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. 2008.

: