Fraser nr 725

Från Adelsvapen-Wiki

0725.jpg


Adliga ätten Fraser nr 725

Natural. 1663-12-22 introd. 1664.


 • Ätten härstammar från Skottland, varest den redan i konung Malkolm IV:s tid varit namnkunnig samt sedermera utspritt sig i flere grenar. Ätten, som efter 1809 icke varit representerad i Sverige, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1820-01-12 under nr 59 bland adelsmän.

1 R. Lagerborg, En värmlandssläkts öden (1919). 2 Wä. 3 At (Sch).

TAB 1

Tomas Fraser. 'Kom från Skottland till Sverige. Uppvaktade först generalen Jakob Spens den äldre såsom page på hans ambassad. Blev sedan fänrik vid hans regemente'

Barn:

 • Anders Fraser, natural. Fraser, till Kilboila i Tiurala socken i Kexholmslän. Född 1616. Kapten vid Jakob von Hargens (skånska) regemente till fot, som omkr. 1670 införlivades med garnisonsregementet i Narva. Dömd ifrån tjänsten 1649-03-19. Major vid nämnda regemente. Natural. svensk adelsman 1663-12-22 (introd. 1664 under nr 725). Död 1686. 'Han tjänte med gott beröm, särdeles 1656, under ryska belägringen av Riga, och 1658 i utfallet mot polackerna vid Cobrons skans, där han blev så illa blesserad, att han såsom död bragtes in i staden.' Gift 1:o 1645 med Anna Maria1 (Skragge?). Gift 2:o före 1663 med Catharina Skraggensköld, född 16451, död 1708, dotter av ståthållaren Simon Olavi Skragge, adlad Skraggensköld, och Sara Persdotter.

Barn:

 • 1. Anders, till Kilboila samt Uskina i Ingerois socken i Ingermanland. Major vid garnisonsregementet i Narva. T. f. kommendant i Nyenskans, då han 1689-03-19 dömdes från tjänsten. Bodde därefter på Uskina [1].
 • 1. Sara Catharina, född 1654, död 1675. Gift med ryttmästaren Christer von Rohr, i hans 1:a gifte, född 1656, död 1710.
 • 1. Jakob Johan, född 1661. Överstelöjtnant. Död 1718. Se Tab. 2.
 • 2. Simon Alexander, född 1664. Lärkonduktör vid fortifikationen i Ingermanland omkr. 1684. Löjtnant därst. omkr. 1686. Avsked 1687 och gick i utländsk tjänst samt stupade där i någon drabbning. Ogift [1].

TAB 2

Jakob Johan (son av Anders Fraser, natural. Fraser, Tab. 1), född 1661 (1651?). Mönsterskrivare och förare vid garnisonsregementet i Narva 1675. Sergeant därst. 1677. Fänrik 1682. Löjtnant 1684. Kapten vid Vellingks ingermanländska dragonregemente 1700-06-20 konfirm.fullm. s. å. 3/12. Major vid Åbo läns infanteriregemente 1711-01-23. Överstelöjtnant därst. 1716-09-01. Konfirm.fullm. 1717-09-23. Död 1718-03-08 i Danmarks socken Uppsala län. i vars kyrka hans vapen uppsattes. 'Han var ifrån 1687 till 1698 i engelsk och holländsk tjänst, blev efter Viborgs intagande fången hos ryssarna, men befriade sig själv. Bevistade slutligen bland annat träffningarna vid Pälkäne och Storkyro.' Gift 1693 med Hedvig Kors, född 1675-06-06, död 1753-07-17, dotter av amtmannen och överkrigskommissarien Johan Kors.

Barn:

 • Anders Johan, född 1696. Fänrik. Död 1778. Se Tab. 3
 • Eleonora Sofia, född 1698. Död änka. Gift med komministern i Danmarks församl. av Uppsala ärkestift Anders Ulsberg, född 1694, död 1736-11-16 [Hm].
 • Catharina Margareta, född 1700, död 1710.
 • Jakob, född 1702. Volontär vid Upplands regemente. Död 1719 (före 1718?).
 • Helena Justina, född 1703, död ogift 1734-02-14 på Råby3 i Vaksala socken Uppsala län och begraven i Danmarks kyrka.
 • Hedvig, född 1710, död 1714.
 • Anna Maria, född 1713, död ogift 1787-03-25 i Stockholm.3
 • Jakob. Ihjälslagen på vägen till Skäfthammar i likanämnd socken Uppsala län, 15 à 16 år gml och begraven 1733-10-11 i Danmarks kyrka [3].

TAB 3

Anders Johan (son av Jakob Johan, Tab. 2), född 1696. Mönsterskrivare vid Åbo läns infanteriregemente 1712. Förare därst. 1715-03-21. Sergeant 1717-01-16. Fältväbel 1718-11-06. Fänriks avsked 1750-11-07. Död 1778-10-24 i Letala socken i Finland. Gift 1721-10-01 med Elisabet Torstéen, född 1706-05-01 1781-05-13

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1722-04-23, död s. å. 30/4.
 • Jakob Johan, född 1724-07-15. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1734-08-03. Trumslagare därst. 1736-03-16. Korpral 1741-08-09. Rustmästare 1743-10-10. Furir 1750-02-02. Förare 1752. Sergeant 1758-05-28. Fänrik 1788-07-30. Avsked 1810-06-19. Död ogift 1814-04-09 i Nystad
 • Anders, född 1728-02-22. Rustmästare. Död ogift 1772-10-15 på Antola furirsboställe i Finland.
 • Christina Elisabet, född 1730-04-07, död ogift 1789-01-16 i Vehmo socken.
 • Anna Maria, född 1733-12-25, död ogift2 1812-12-16
 • Hedvig, född 1734-12-26, död ogift 1805-07-00.2
 • Carl Gustaf, död ung.2
 • Fredrik Vilhelm, född 1738. Kapten. Död 1822. Se Tab. 4
 • Eva Catharina, född 1741-02-18, död 1745.

TAB 4

Fredrik Vilhelm (son av Anders Johan, Tab. 3), född 1738-06-17 i Nykyrko socken, Finland. Mönsterskrivare på extra stat vid Åbo läns infanteriregemente 1757-07-25 rustmästare därst. 1758-12-15. Sergeant 1760-03-18. Fältväbel 1762-06-24. Stabsfänrik vid Björneborgs regemente 1771-06-05. Transp. till Åbo läns infanteriregemente 1773-03-03. Löjtnant 1777-06-06. Kapten 1779-02-10. Avsked 1786-04-20. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1820-01-12 under nr 59 bland adelsmän. Död 1822-04-19 i Letala socken. Gift 1775-05-16 i Halikko prästgård med Hedvig Widenius född 1753-06-19, död 1809, dotter av kyrkoherden i Halikko församl. Erik Widenius och Margareta Limnelius

Barn:

 • Erik Johan, född 1776-05-11, död s. å. 19/9.
 • Gustaf Fredrik, född 1781. Vice pastor. Död 1866. Se Tab. 5

TAB 5

Gustaf Fredrik (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 4), född 1781-04-30. Student i Åbo 1799-03-30. Prästvigd därst. 1806-05-31. Interimspredikant i Nystad 1807-04-03. Extra ordinarie bataljonspredikant vid Åbo läns infanteriregemente s. å. 15/6. Predikant i Velkua 1817-07-30. Kapellan i Lemland och Lumparland 1822-04-17. Erhöll vice pastors titel 1852-11-03. Död 1866-04-27. Gift 1815-05-18 med Eva Carolina Ehnroth, född 1791-04-29, död 1860-03-16 i Lumparlands prästgård.

Barn:

 • Gustava Carolina, född 1816-09-16, död ogift 1905-04-21 i Mariehamn.
 • Fredrik Vilhelm, född 1819. Överste. Död 1883. Se Tab. 6
 • Otto Immanuel, född 1822-04-16, död ogift 1845-05-10 (5/5).
 • Amanda Sofia, född 1828-03-11 (12/3), död 1831-07-18 (18/6).

TAB 6

Fredrik Vilhelm (son av Gustaf Fredrik, Tab. 5), född 1819-06-19 underofficer vid 9. finska linjebataljonen 1837-05-05. Underfänrik därst. s. å. 19/7 transp. till 11. finska linjebataljonen 1838-01-27. Porte-épée-fänrik därst. 1839-03-14. Fänrik s. å. 11/8. Underlöjtnant 1841-06-15. Bataljonsadjutant 1843-06-04 och bataljonskassör 1845-11-04–1850-01-28. Löjtnant 1846-06-25. Stabskapten 1850-01-06. Kapten 1852-06-09. Transp. till 19. finska linjebataljonen 1855-06-06. Deltog i försvaret av Helsingfors s. å. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 12/9. Transp. till 9. finska linjebataljonen 1857-06-02. RRS:tStO3kl 1861-02-26. Placerad på 88. Petrovska infanteriregementet 1863-06-30. Major därst. s. å. 24/11. T. f. bataljonschef s. å. 25/11. RRS:tAO3kl 1864-02-15. Bataljonschef s. å. 15/6. Transp. till 92. Petschorska infanteriregementet s. å. 26/9. RRS:tVIO4kl m ros s. å. 4/10 kommenderad till tjänstgöring vid Bjelomorska infanteriregementet s. å. 29/10 och dit överförd 1867-01-13. Överstelöjtnant därst. 1868-07-01. RRS:tStO2kl 1872-06-05. Överstes avsked 1873-10-05. Död 1883-01-03 på Toivola villa i Tusby socken. Gift 1:o 1847-07-08 i Tavastehus med Johanna Vilhelmina Virginia von Hübner, född 1826-11-26 i Tavastehus, död 1864-04-09 i Helsingfors, dotter av postinspektoren i nämnda stad, kollegiiassessorn Georg von Hubner och Johanna Ottilia Jurvelin. Gift 2:o 1865-07-31, i Tusby socken med Amanda Sofia Teresia Ihlström, född 1833-05-14, död 1925-01-01 i Tusby socken, dotter av kyrkoherden i Tusby pastorat Johan Ihlström och Sofia Lovisa Tollet.

Barn:

 • 1. Georg Fredrik, född 1849. Gardeskapten. Se Tab. 7
 • 1. Hilma Johanna, född 1851-03-16 på Sveaborg. Gift 1892-06-13 i Tusby socken med redaktören Erik Landell, född 1858-09-14 i Väla socken Skaraborgs län, död 1917-07-19.
 • 1. Otto Vilhelm, född 1852-12-01 på Sveaborg. Kadett i Fredrikshamn 1865-09-01. Fänrik vid livgardets lägarregemente 1873-08-22. Död ogift 1874-04-26 i S:t Petersburg och begraven i Tusby.
 • 1. Carl Julius, född 1854-04-24 i Borgå. Kadett i Fredrikshamn 1867-08-18. Fänrik vid livgardets jägarregemente 1875-08-16. Underlöjtnant därst. 1877-09-11. Bevistade kriget i Turkiet 1877–1878 och blev sårad i slaget vid Gorni Dubniak 1877-10-24 RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-05-01 och S:tStO3kl m sv o. ros 1879-01-25. MM. RumJärnk Trecerea Dunari. Löjtnant 1881-04-24 transp. till 8. (Viborgs) finska skarpskytt ebataljon med kaptens grad s. å. 13/7. RRS:tAO3kl 1884-09-11 överstelöjtnant vid 4. (Uleåborgs) finska skarpskyttebataljon 1895-03-10 överstes avsked 1896-05-06 införd i finska arméns rullor 1918. Avsked s. å. 30/10. Död ogift 1921-11-15 i Helsingfors och begraven i Tusby socken.
 • 1. Julia Amanda, född 1856-11-05 i Elimä socken, död ogift 1879-05-25 i Tusby socken.
 • 1. Fritiof William, född 1859-12-14 i Helsingfors, död där 1860-08-17.
 • 1. Anna Vilhelmina, född 1861-08-04 i Helsingfors, död där s. å. 8/8.

TAB 7

Georg Fredrik (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 6), född 1849-05-19 på Sveaborg. Kadett i Fredrikshamn 1860-09-30. Fänrik vid livgardets Gatschinska, sedan livgardets jägarregemente 1869-07-24 underlöjtnant därst. 1872-04-28. Löjtnant 1874-09-11. Stabskapten 1877-09-11. Bevistade fälttåget i Turkiet 1878 och erhöll medaljen därför. Studerade läsåret 1878–1879 vid generalstabens Nikolajevska akademi. RRS:tAO3kl 1883-05-27. Kapten vid nämnda gardesregemente 1886-09-11. Avsked 1887-04-25. Blev under olaglighetstiden i Finland 1903 förbjuden att vistas därst., vilket förbud dock upphävdes 1905-01-00. Blev under våldsregimen 1911-09-03 berövad rättigheten att bära uniform, vilket tillförsäkrats honom vid avskedstagandet. Han har sysselsatt sig med skriftställeri på skilda områden. Gift 1877-09-18 i Tusby socken med Johanna Vilhelmina Åström, född där 1855-02-14, dotter av kofferdikaptenen och godsägaren Johan Henrik Åström och Vilhelmina Tallgren.

Barn:

 • Fritiof William Georg, född tvilling 1879-02-05 i Tusby socken, död där 1880-08-28.
 • Carl Harald Otto, född 1879. Veterinär-medicine doktor. Se Tab. 8.
 • Hugo Edvard Rafael, född 1880-06-12 i Tusby socken. Student i Helsingfors 1899-06-08. Dimitterad från Polytekniska institutetets i Helsingfors fackskola för ingenjörer 1903-05-30 teknisk ledare vid Kyröfors pappersbruk i Tavastkyrö socken. Disponent därst. 1911. Gift 1905-08-02 på Linnamäki villa i Tusby socken med sin kusin Ingrid Elisabet Hjelt, född 1883-05-07 i Helsingfors, dotter av professorn vid universitetet därst. Edvard Immanuel Hjelt och Ida Sofia Åström.
 • Bernhard Olof Georg, född 1882. Arkitekt. Se Tab. 9
 • Anna Julia Johanna, född 1885-02-18 Gift 1915-05-24 med disponenten Arvid Granberg, född 1883-05-20.

TAB 8

Carl Harald Otto (son av Georg Fredrik, Tab. 7), född tvilling 1879-02-05 i Tusby socken. Student i Helsingfors 1898-06-07. Dimitterad från veterinärinstitutet i Hannover 1908. Kommunaldjurläkare i Jaakimvaara s. å. Veterinär hos medicinalstyrelsen i Finland 1911. Veterinär-medicine doktor vid universitetet i Giessen i Hessen 1912-12-19. Assistent vid medicinalstyrelsens veterinärlaboratorium 1913. Biträdande konsulent för nötboskapstuberkulosens bekämpande 1914-06-05. RRS:tStO3kl 1917-01-31. Avsked från nämnda konsulentbefattning 1920-08-03. Djurläkare hos medicinalstyrelsen s. å. i dec. Dömd för mord på sin hustru till tio års tukthusstraff och avsättning från tjänsten 1923-04-23. Gift 1914-10-10 i Helsingfors med Ebba Fredrika Eklund, född 1891-01-30 i Åbo, ihjälskjuten av sin man 1921-04-28 i Helsingfors, dotter av kontorschefen Emil Eliel Eklund och Térèse Klingendahl.

Barn:

 • Georg Otto Torsten Rafael, född 1915 i Helsingfors.

TAB 9

Bernhard Olof Georg (son av Georg Fredrik, Tab. 7), född 1882-06-08 i Tusby socken. Student i Helsingfors 1901-06-05. Dimitterad från Polytekniska institutetets i Helsingfors fackskola för arkitektur 1905-10-03. Extra arkitekt hos överstyrelsen för Allmänna byggnaderna i Finland 1906-04-00. Biträdande arkitekt vid länsbyggnadskontoret i Viborgs län 1909. Lektor vid industriskolans i Viborg byggnadsavd. 1919-01-29. Gift 1906-06-11 i Viborg med Leila Witting, född där 1885-04-16, dotter av kollegan, filosofie mag. Rudolf Martialis Witting och Berta Georgina Sundman.

Barn:

 • Maire Berit, född 1907-04-22 i Viborg, liksom brodern. Student 1924. Utexamen från Högre Svenska handelsläroverket i Helsingfors 1926-05-14.
 • Georg Ole, född 1913-04-30.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.