Ogilwie nr 277

Från Adelsvapen-Wiki

0277.jpg


Adliga ätten Ogilwie nr 277 †

Natural. 1642, introd. s. å. Utdöd troligen 1780.


 • 'Ätten var redan 1325 namnkunnig i Skottland genom Patrik och John Ogilwie. Den utgrenade sig i nämnda land i Ogilwie av Auchterhouse, grevar av Airly, Ogilwie av Deskford, av Finlater, av Bamff, av Lindraten, av Innergharity, av Balbigno, av Boijne, av Inchmartin, av Craigie, av Balfour, av Logie, av Hecrogange, av Rugal, av Cainncouses, av Birnies, av Glasshaug, av Baras, av Clunie, av Inchhaven och av Pilmoniæs samt Ogilvie Prowost.' Namnet Ogilwie har burits av flera officerare i svensk tjänst, vilka icke tillhörde den introducerade grenen, såsom Peter Ogilvie, fänrik vid livgardet 1621–1624, Georg Ogilvie, överstelöjtnant, död omkr. 1663, och Jakob Ogilvie, född 1632, död 1681, överstelöjtnant vid Kalmar regemente, vilken efterlämnade flera söner, som blevo officerare i svensk tjänst. I R. Hausen, Afbildning af vapensköldar, fordom uppsatta i Finlands kyrkor, stå alla fyra lejonen över varandra. 5 En gren, ej tillhörande den introducerade ätten, erhöll riksgrevediplom 1739. 5

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909–1916).


1Rimito kyrkoarkiv. 2Janakkala kyrkoarkiv. 3Kopieböcker i Finlands statsarkiv (medd. av amanuensen R. Rosén). 4Medd. av amanuensen R. Rosén. 5Kv.

TAB 1

James Ogilwie, av Inchmartin. 'Riddare'. Gift med Joneta Stuart.

Barn:

 • Patrik Ogilwie, av Inchmartin. 'Riddare'. Gift med Joneta Rose of Craige.

Barn:

 • Andreas Ogilwie, av Balgaij i Inchture socken i grevskapet Perth. Gift med Besseta Monargund av Monargund, dotter av James Monargund och Joneta Edmundsdotter Haij.

Barn:

 • William Ogilwie. Gick i svensk tjänst. Erhöll förlåning i Sverige av Göran Nilsson Posses år 1599 förbrutna gods. Död före 1613. Gift 1:o med Elisabet Langlands, dotter av Patrik Patriksson Langlands, länsherre av Collare, och Joneta Williamsdotter Scott av Craighall. Gift 2:o med Barbara Kinnaird i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten Samuel Cock- burn, av skotsk adel, född 1574, död 1621 i Åbo och begraven i domkyrkan därst. 1622 under ett ståtligt, ännu bevarat monument). Hon fick 1613-04-25 Selkis och Sarkkola i Karkku socken i vederlag för hennes mans donation i Sverige, vilken nu återskänkts till Göran Posses dotter.

Barn:

 • 1. Patrik Ogilwie, natural. Ogilwie, till Selkis samt Voltis i Kumo socken, Arlaks i Virmo socken, Ostrova vid Narva och Reguleva i Koporie län i Ingermanland, vilka han erhöll genom sitt andra gifte, ävensom Vruda i Jama län i Ingermanland, som han köpte 1648 och Teivaala i Birkkala socken i Finland, som han köpte 1651-05-22. Född 1606 i Skottland. Kom i svensk tjänst som gemen 1624. Major vid Åbo läns infanteriregemente 1632-10-10. Överstelöjtnant därst. 1642-07-04. Natural. svensk adelsman s. å. och introd. under nr 277. Erhöll 1648-06-09 i donation Saaris sätesgård i Sääksmäki härad under Norrköpings besluts villkor och 1651-07-19 rätt att köpa regementskvartermästaren Brix Bönings förläning i Pälkäne socken och tygmästaren Henrik Seulenbergs förläning i Birkkala socken 3. Överste för nämnda regemente 1655-05-30. Överste för Viborgs läns östra infanteriregemente 1657-08-03. Landshövding i Kexholms län 1660-08-01. Erhöll 1669-03-19 tillstånd att sälja Saaris säteri 3. Död 1674 (om våren) och begraven s. å. 13/12 i sin styvfaders, överste Cockburns grav i Åbo domkyrka. Han ingav för att få bliva svensk adelsman tvenne vittnesintyg, det förra 1640 den 13 aug. av Jakob Lumsden, David Leslie, William Bortwijck, Hans Ramsay och William Weiners, och det senare 1642 den 1 juli av baron Patrik Ruthwen, friherre Vilhelm Spens, Ludvig Leslie, Jakob Hamilton, Hugo Morat och Patrik Morus, båda innehållande, att han var både till fädernet och mödernet av skotsk adlig ätt upprunnen. Dock skulle han än vidare styrka sin adliga härkomst, varför han vid 1649 års riksdag inlämnade ytterligare bevis därom, utgivna 1647 i Perth i Skottland, samt en släkttavla därifrån på pergament, vara hans anors namn och vapen samt hans eget porträtt med årtalet 1647 var målat, då allt vidare tvivelsmål om hans börd ansågs böra förfalla.'. Gift 1:o med N. N. Scott, dotter av slottshauptmannen på Narva Jakob Scott och Margareta Gibson samt syster till översten Jakob Scott, natural. Scott. Gift 2:o omkr. 1630 med Catharina Mannersköld, begraven 1653-01-16 i Åbo domkyrka, dotter av landshövdingen Nils Assarsson, adlad Mannersköld, och hans 1:a fru Christina Böckler. Gift 3:o med Helena Sass, begraven 1663-12-13 i Åbo domkyrka, dotter av översten Henrik Sass, och hans 1:a fru Elin Slang, nr 196.

Barn:

 • 2. Benedikt. Student i Åbo 1650 och utgav där en oration 1653. Han, eller brodern Johannes, stupade ogift 1656-08-25 vid Riga.
 • 2. Johannes. Student i Åbo 1650. Död ogift.
 • 2. Margareta, död 1677 Mälkkilä Gift 1658 med sin styvmoders son, majoren Henrik Sass, i hans 1:a gifte.
 • 2. Elisabet. Måhända den dotter till Patrik Ogilwie, som begraven 1663-12-13 i Åbo domkyrka på samma gång som hans 3:e fru.

TAB 2

Patrik (son av Patrik Ogilwie, natural. Ogilwie, Tab. 1), till Vruda och Reguleva, båda i Koporie län i Ingermanland. Kornett vid Ingermanlands adelsfana. Ryttmästare vid Nylands kavalleriregemente 1677-10-18. Häradshövding i Hattula härad av Raseborgs län 1683-03-03. Miste genom reduktionen sina arvgods i Finland s. å. och bosatte sig därefter i Ingermanland. Bevistade riksdagen 1695. Vice lagman i Södra Finland 1696. Major vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1703. Död 1705-01-00 och begraven s. å. 30/3 i Åbo domkyrka. Gift 1678-01-00 med Anna Sofia von Rohr, död 1704-07-05 i Narva, dotter av överstelöjtnanten Joakim Georg Fredrik von Rohr, natural. von Rohr, och hans 1:a fru Christina Cronman.

Barn:

 • Patrik, död som barn.
 • Helena, död 1752 i Rimito socken. 1. Gift med fogden på Heinäis gård i Rimito socken Henrik Tomasson i hans 2:a gifte.
 • Christina, född 1685-08-28, död 1773-03-14. Gift 1:o 1704-03-31 med sin moders kusin, kaptenen Carl Johan von Rohr, född 1657-11-05, död 1704-03-31, två timmar efter vigseln, skjuten under Narvas belägring. Gift 2:o 1710 med överstelöjtnanten vid Jämtlands regemente, RSO, Jakob Johan Richman, född 1688 i Livland, död 1753-03-08.
 • Gustaf. Fältväbel. Stupade 1704 vid Narvas intagande.
 • Sofia Elisabet. Gift 1720 med löjtnanten vid Jämtlands dragonregemente Daniel von Nandelstadt, av en 1693-11-10 adlad, men ej introd. ätt, född 1693-12-11 i Viborg, död 1775-12-31 Gårsta
 • Eleonora, född 1696 i Narva. Blev vid Narvas övergång skild från fader och syskon. Hamnade efter olika öden i Åbo, där hon först 1710 erfor sin faders död, och begav sig då över till Sverige. Död 1776-11-05 i Bollnäs. Gift 1:o med kaptenen vid Hälsinge regemente Johan Högmarck, född omkr. 1688, död 1727. Gift 2:o 1729 med kaptenen vid samma regemente Jakob Rönqvist, född 1688 i Medelpad, död 1753.

TAB 3

Georg (son av Patrik, Tab. 2). Löjtnant vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente. Kapten vid Tavastehus läns fördubblingsinfanteriregemente 1703-07-25. Transp. till Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1710-06-15. Död 1715-05-00 i Novasoli under rysk fångenskap, vari han råkade vid Viborgs övergång 1710-06-15. Gift med Anna Dorotea Fariolle de la Frauville i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementskvartermästaren vid Tavastehus läns infanteriregemente Johan Jerner, död 1706-03-17. Gift 3:o 1715 med ryttmästaren Nils Planting-Gyllenbåga, född 1687, död 1749), död 1737-04-27 och jämte sin 3:e man begraven i Bogsta kyrka Södermanlands län, dotter av kaptenen vid Nylands infanteriregemente Francois Fariolle de la Frauville, som 1690 blev natural. svensk adelsman, men ej introd., och Dorotea Klingenberg.

Barn:

 • Patrik, död barn 1718 i Ryssland.
 • Några döttrar, döda som barn före fadern.
 • En son, född 1715, tio veckor efter faderns död, död 1716 och begraven i Solikamsk.

TAB 4

Patrik (son av Patrik, Tab. 2), född 1690-02-12 i Narva. Mönsterskrivare vid estländska lantmilisregementet 1704-05-06. Förare vid Tavastehus läns fördubblingsinfanteriregemente 1705 och vid Tavastehus ord. regemente 1707-01-07. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1710-02-06. Adjutant därst. s. å. 16/5. Fången s. å. 15/6 vid Viborg. Hemkom 1722-09-00. Löjtnants karaktär med fänriks indelning vid samma regemente 1724-10-24. Löjtnants indelning 1739-12-29. Stabskapten 1742-07-24. Regementskvartermästare 1747-12-29. Premirkapten 1749-07-11. RSO 1751-12-04. Död Rödskog Gift 1:o 1723-04-04 på Brusila boställe i Hartola socken med Eva Christina Reinhertz, död 1732-07-17, dotter av en kvartermästare Reinhertz. Gift 2:o 1738-02-16 med Anna Charlotta Freidenfelt, född 1705-06-19 död 1766-05-30 Ventelä

Barn:

 • 1. Carl Reinhold, född 1724. Levde utan tjänst. Död 1780. Se Tab. 5.
 • 1. Patrik, född 1726-07-16, död s. å. 10/9.
 • 1. Jakob, född 1728-04-05, död s. d.
 • 1. Anna Sofia, född 1730-01-02 i Hartola socken 4, död 1772. Gift före 4 1762-08-08 med länsmannen i Sjundeå socken Hans 4 Myrberg.
 • 1. Margareta Elisabet, född 1732-05-30, död änka 1817-07-14 Hasselås. Gift 1770-11-15 på Salshult i nämnda socken med frälsekamreraren Johan Stenström.
 • 2. Johan Patrik, född 1739-01-05, död s. å. 23/2.
 • 2. Eva Charlotta, född 1740-01-24, död 1742-09-18.
 • 2. Eleonora Helena, född 1741-09-07, död ogift 1815-02-05 Brändö
 • 2. Anna Juliana, född tvilling 1742-12-30, död s. å. 31/12.
 • 2. Eva Christina, född tvilling 1742-12-30, död 1745-04-06 i Esbo socken.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1744-04-15, död 1803-12-01 i Ekenäs i Finland. Hon fick testamente på sin mans kvarlåtenskap. Gift 1776-12-22 Bocks
 • 2. Lovisa, född 1746-05-19, död 1754-06-24.
 • 2. Patrik, född 1748-09-11. Blev för begånget brott dömd ovärdig att bruka adligt namn.

TAB 5

Carl Reinhold (son av Patrik, Tab. 4), född 1724-08-10. Ofärdig och levde utan tjänst Kormu Död 1780-09-08 på Vähikkälä 2 och begraven s. å. 14/9 i Irjalagraven i Janakkala kyrka och lärer ätten med honom utgått på svärdssidan. Gift 1:o 1768-12-27 i Karislojo socken 4 med Anna Christina Brunow, född 1730-04-09, död 1778 på Vähikkälä 2 och begraven s. å. 26/3 i Irjalagraven i Janakkala kyrka, dotter av kornetten Bernt Johan Brunow, och Beata Christina Schmiedefelt. Gift 2:o 1778-12-29 med Hedvig Nirberg.

Barn:

 • 1. Eva Christina, född 1770-01-26, död s. å. 15/4 i Loppis socken i Finland.
 • 1. Eleonora Lovisa, född 1772-05-29 på Vähikkälä 2, död där s. å. 20/9.
 • 2. Eva Eleonora, född 1779-09-24 på Vähikkälä. 2. Gift där 2 1798-09-13 med styckjunkaren vid finska artilleriet, sedermera kronolänsmannen Nils Johan Hake, född 1765-04-07, död 1807-05-15.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.