Skraggensköld nr 552

Från Adelsvapen-Wiki

0552.jpg


Adlig †

Adlad 1652-03-30, introducerad. s. å. Utdöd med stiftaren själv. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Lagerborg, adliga och friherrliga ätterna Hermelin och 272 och adliga ätten Skraggensköld.

TAB 1

Simon Svensson Skragge. Kom från Norge in i Värmland i slutet av konung Gustaf I:s tid och bodde på Hammarö. Gift efter 1557 med en dotter till kyrkoherden Laurentius Laurentii i Tingvalla (nu Karlstad), sedermera i Nor, som dog 1567 och vars änka därefter bodde på Hammarö. De hade fem söner.

Barn:

TAB 2

Simon Simonsson Skragge. Murarmästare. Bodde 1590 i Ugglesäter i Huggenäs socken/S. Var 1600 länsman i Näs härad. Slöt förlikning med Björn Jönsson i Glumserud om sitt och sina syskons arv i Glumserud.

Barn:

 • Simon Simonsson Skragge. Muraremästare. Bodde i Ugglesäter. Se Tab. 5
 • Daniel Simonsson Skragge. Murarmästare. Se Tab. 6

TAB 3

Måns Simonsson Skragge. Bonde på Hammarö.

Barn:

TAB 4

Olaus Simonis Skragge född i början av 1570-talet troligen i Hammarö/S, † 1633. Kaplan i Karlstad vid år 1600. Kyrkoherde i Holmedals pastorat av Karlstads stift 1620. Gift 1:o med Catharina Larsdotter född i Lyrestad/R. Dotter till bonden Lars Svensson och Ingeborg Ambjörnsdotter samt syster till biskopen i Västerås Olof Laurelius. Gift 2:o 1621 med Helena eller Elin Johansdotter född i början av 1570-talet, † omkring 1633. Hennes 1:a gifte med kyrkoherden i Sunne Laurentius Birgeri Victorius född i Bråte, Segerstad/R, † våren 1626 i Fryksdalen. Hennes 3:e gifte med kyrkoherde Brynolphus Thomae Cygnaeus, † 1658.

Barn i 1:a giftet:

 • Simon Olofsson Skragge adlad Skraggensköld född omkring 1608, † 1673. Se Tab.8
 • Sven Olofsson Skragge, † 1646. Lanträntmästare. Se Tab. 9.
 • Karin Olofsdotter Skragge. Gift med H. Jesperi i Mätzewijk som troligen är kyrkoherden i Millesvik Jesperi Thorstani Ek, † 1655-01-01.

Barn i 2:a giftet:

 • Johan Olofsson Skragge född 1622 i Holmedal, † 1682 i Jösse/S. Se Tab. 10. Se: Skragge
 • Karin Olofsdotter Skragge. Gift 1647 med lektorn i Karlstad och kyrkoherden i Grava Andreas Petri Hofflandus född ca 1598 på Hovlanda, Hammarö/S, † 80 år gammal år 1678.
 • Anna Maria Olofsdotter Skragge född 1625. Gift 1645 med major Anders Fraser d.ä. född 1616, † 1686. Hans 2:a gifte med Catarina Skraggensköld född 1645, † 1708.

TAB 5

Simon Simonsson Skragge. Muraremästare. Bodde i Ugglesäter.

Barn:

 • Olof Simonsson Skragge. Tjänte sig upp till kornett. Ägde Ugglesäter samt Göstad i Bro socken/S. Se Tab. 11.

TAB 6

Daniel Simonsson Skragge. Murarmästare.

TAB 7

Nils Månsson, † 1673-11-00 och begravd på Filipstads kyrkogård, där hans gravsten nedlades. Kan ej beläggas ha kallat sig Skragge. Var först hammarsmed. Nedsatte sig sedan i Filipstad där han blev rådman och var borgmästare före 1641. Gift 1:o med sin kusins dotter Anna Nilsdotter Skragge, död 1656, dotter av Nils Simonsson Skragge. Gift 2:o 1657 med Carin Andersdotter, † 1687. Hennes 1:a gifte före 1645 med justitieborgmästaren i Kristinehamn Olof Pedersson Roman, † 1656-04-18 och begravd s. å. 11/5 i Kristinehamns gamla kyrka.

Barn i 2:a giftet:

 • Olof Nilsson Skragge adlad Hermelin. Se: Hermelin

TAB 8

Simon Olofsson Skragge Adlad Skraggensköld till Uskina i Ingerois socken i Ingermanland född ca 1608, † utan manliga avkomlingar omkring 1673 och slöt själv sin adliga ätt på svärdssidan. Ståthållare. Student i Uppsala 1626-04-00. Kammarskrivare i räkningekammaren 1630. Befallningsman i Nöteborgs län 1636. Ränt- och proviantmästare vid ingermanländska generalguvernementsstaten 1640. Tillika slottshauptman på Nyen 1646-03-17. Ränte- och proviantmästare vid ingermanländska staten 1647-04-23. Ståthållare över Nyen och Nöteborgs län 1666-05-12. Gift 1642-02-29 med Sara Persdotter, dotter till kaptenen Per Nilsson på Ropkojo vid Dorpat.

Barn:

 • Ingeborg Skraggensköld . Gift 1665 med generalguvernementskamreraren Per Roman, adlad Stierncrantz, i hans 2:a gifte, född 1630, † 1682.
 • Catharina Skraggensköld född 1645, † 1708. Gift 1663 med majoren Anders Fraser, natural. Fraser, i hans 2:a gifte, född 1616, † 1686.
 • Maria Skraggensköld , levde som änka 1718. Gift 1:o med rådsförvanten i Nyen Hans Wegener. Gift 2:o med ryttmästaren Johan Jürgen Nötebom, † 1678. Gift 3:o med N.N., † före 1703.

TAB 9

Sven Olofsson Skragge, † 1646. Student i Uppsala i april 1626. Proviantmästare vid sjötullen i Nyland. Lanträntmästare i Åbo. Gift med Susanna Göransdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1648 med länsmannen och postmästaren Henrik Brenman i hans 1:a gifte, † 1703), † 1674.

Barn:

TAB 10

Johan Olofsson Skragge född 1622 i Holmedal, † 1682 i Jösse/S.

TAB 11

Olof Simonsson Skragge. Tjänte sig upp till kornett. Ägde Ugglesäter samt Göstad i Bro socken/S.

Barn:

 • Olof Olofsson Skragge född 1645, † 1734. Se Tab. 12.


TAB 12

Olof Olofsson Skragge född 1645, † 1734. Korpral vid Livregementet till häst. Bodde efter pensionen från det militära som bonde i Ugglesäter. Gift 1:o med Maria Floréen, † före 1718. Troligen dotter till kyrkoherede Erik Torstensson i Blomskog/S. Gift 2:o 1718 med N.N.

Barn i 1:a giftet:


TAB 13

TAB 14

TAB 15

TAB 16

TAB 17

Utan känt samband

 • Håkan Simonsson Skragge född 1658 i Filipstad, † 1699. Handlande och brukspatron i Filipstad. Gift med Märta Hesselgren.
 • Håkan Svensson Skragge. Borgmästare i Filipstad. Gift med Margareta Nilsdotter. Deras son: Simon Haquini född på 1620-talet, † 1691-07-22 i Filipstad. Gift med Agneta Canutia född ca 1631, begravd 1691-02-18 i Filipstad. Dotter till makens företrädare Israel Canuti Carolstadius senare Canutius och Botilla Toresdotter.
 • Elavus Andreae Skragge (ev. nr 1429). Kyrkoherde i Hedemora.

Källor och litteratur

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 • Carl Szabad: Supplement till Elgenstierna.
 • Litteratur: R. Lagerborg, En värmlandssläkts öden 1475–1875, Stockholm 1919.