:

Haijock

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Haijock

Haijock. Släkt från Skottland

TAB 1

Haijock

TAB 2

David Haijock, (son till Haijock, Tab. 1), född 1620 8/2 i Dundee, Skottland (enl. epitafium med vapen i Kalmar domkyrka). Begravd 1681 10/1 i Kalmar domkyrka. Borgare i Kalmar 1647, herredagsman 1657,1660. Innehade varvs- och rederirörelse i Kalmar. Gift 1:o med Martha Stephansdotter Lippia (död 1660 29/2 i Kalmar, begravd i Kalmar domkyrka), dotter till kyrkoherden i Köping (Öland) Stephanus Jonae (död 1651) och Kerstin Jonsdotter (död 1658 20/2 i Köping). Gift 2:o med Christina Johansdotter Bremer (född 1640) (H Wibling, Epitafier i Kalmar domkyrka s. 19).

Barn i gifte 1:o med Martha Stephansdotter Lippia:

 • Martha Haijock, född 1656 6/1, död 1680 26/2 i Kalmar (enligt epitafium i Kalmar domkyrka). Gift ca 1677 i hans 3:e gifte med Dietrich Mühlenbruch, (född 1628 8/2 i Tyskland, död 1712 24/8 i Kalmar ) (epitafium och gravhäll i Kalmar domkyrka). Skeppsredare handels- och politieborgmästare i Kalmar Arbetade upp stadens största export- och importaffär, förestod domkyrkobyggnaden. (Pontus Möller, SoH 1995/2 s. 330-32).
 • Agneta Haijock, död 1719 28/11 i Kalmar (C2: 442). Gift 1682 i hans 2:a gifte med Michael Michaelsson Arendt d. y. (död 1691 23/3 i Kalmar). Råd- och handelsman i Kalmar, borgared 1655, son till skräddaren, handelsmannen Mickel Arendt från Tyskland, död 1659 i Kalmar (Gunnar Håkansson, Kalmar och kalmarbor på 1600-talet (1944).

Barn i gifte 2:o med Christina Johansdotter Bremer:

 • Margareta Haijock, begravd 1728 20/12 i Kalmar. Gift 1692 1/11 med Lars Braunerskiöld. (född 1657 1/8 i Ålem (H), död 1729 9/10 i Kalmar). Amiralitetsläkare i Karlskrona 1719, professor i Åbo 1693, i Dorpat 1698.

TAB 3

Alexander Haijock (son till Haijock, Tab. 1), född 1622 25/3, död 1681 4/12 i Jönköping. Begravd i Kristinakyrkan (gravsten där). Borgmästare i Jönköping. Gift med Anna Katarina Persdotter, (död 1686 28/11 i Jönköping) (Pontus Möller, Rättelser i SoH 1994/2) dotter till borgmästare i Jönköping Peter Gudmundsson Strömberg (ca 1575-1655) och hans 1:a hustru Anna Månsdotter, (död 1630 6/7 i Jönköping) (Ebbe Ombäck, En borgare blir adelsman, Släkthistoriskt forum 2002/3 s. 17).

Barn:

 • David Haijock, död 1700. Amiralitetskapten. Se Tab. 4
 • Agneta Haijock. Gift med Lars Jonsson Barckman (källa: Jönköpings historia del III s.66 och 234)
 • Anna Haijock, död 1709 i Stora Hycklinge, Döderhult (H). Gift 1671 med Jakob Ogilvie. Kapten (1632 – 1681)
 • Catarina Haijock, född 1648, död 1729 28/11 på Kåveryd, Öggestorp (Västg.). Gift 1673 10/1 i Jönköping med Johan Schmidt adlad Schmiedeberg, (född 1642 15/3 i Greifswald, död 1706 7/11 på Kåveryd). Överstelöjtnant vid Kronobergs reg. 1680, hade tjänstgjort utomlands bl a i Spanien, Portugal o i franska gardet. (EÄ).
 • Ester Haijock, född 1654 12/2, gift 1680 30/3 i Jönköping med Thomas Cunningham (född 1642 11/10 i Skottland, drunknad 1697 21/11 vid Långholmen). Borgare i Stockholm.
 • Peter Haijock, född 1658 (enl. gravsten), död 1676 10/12 i slaget vid Lund. Begravd i Jönköping. Fänrik vid infanteriet, studetn i Uppsala 1669 (Smol. Ups. V nr 1437).
 • Regina Haijock, född ca 1681 (under Smol Ups V nr 1437), begravd 1729 i St Klara fs, Stockholm. Gift med Johan Gunnarsson Hadelin. (född ca 1640, död 1713 7/3 i Jönköping). Assessor vid Göta hovrätt.
 • Alexander Haijock, död 1739. Skepsskapten, Se Tab.5.

TAB 4

David Haijock (son till Alexander Haijock, Tab. 3), död 1700 vid Bornholm (Smol Ups IV nr 1083). Gift ca 1690 i hennes 1:a gifte (Pontus Möller, Soh 1995/2 p. 332) med Brita Mühlenbruch (död 1735 i Kalmar (ringning 8/9)), dotter till borgmästaren i Kalmar Dietrich Mühlenbruch (1628-1712) och hans 2:a hustru Marta Jäger (1648-1676). (Pontus Möller, SoH 1995/2 p. 331)

TAB 5

Alexander Haijock (son till Alexander Haijock, Tab. 3), död 1739 vid Kristianopel på resa (Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne I s. 164 under svärfar). Skeppskapten vid amiralitetet. Gift 1718 6/1 i Kalmar med sin kusin Margareta Braunerskjöld, dotter till amiralitetsläkare Lars Braunerskiöld (1657-1729) och Margareta Davidsdotter Haijock.

Barn:

 • Brita Christina Haijock, född 1727 15/2 i Kalmar, död 1781 2/6 i Karlskrona. Gift 1744 6/2 i Karlskrona med Adolf Vilhelmsson Gyllenskepp (född 1717 6/5 i Karlskrona, död 1780 1/12 där). (EÄ)


: