:

Sabelsköld nr 150

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Sabelsköld nr 150
Vapensköld för adliga ätten Sabelsköld nr 150

Adliga ätten Sabelsköld nr 150 †

Adlad 1617-10-26, introd 1627, † omkr 1701

Fänriken vid Smålands ryttare, Carl Jönsson sägs ha räddat den blivande kungen Gustav II Adolf i slaget mot ryssarna vid Stolbova 1617, då Gustav Adolfs häst stupade. Enligt sägnen red de båda bort från striden, slagandes med sablar på båda sidor om hästen, den ene vänsterhänt och den andre högerhänt.

TAB 1

Jöns Mårtensson, till Häckelstad i Dunkers sn; år 1582 hade Jöns ett kyrkohemman i förläning i Askers sn; 1582-1587 var han slottsfogde på Julita Gård i Oppunda härad. Under denna tid hade fogdarna en mäktig ställning med storekonomisk betydelse. En del av Karl IX:s fogdar blev avrättade, men Jöns verkar ha skött sitt uppdrag bra. 1588-1591 var han slottsfogde i Nyköping; 1595-1624 slottsfogde i Vibyholms län; 1626-05-10 utfärdade änkedrottningen Kristina ett brev med livstidsunderhåll och bibehållna löneförmåner samt en utjord i Häckelstad till Jöns och hans hustru Brita; † 1626 i Vibyholm. Arvet efter honom fördes 1645 upp i rättegång mellan sönerna Mikael Jönsson och Carl Jönsson. Gift 1587 på Julita Gård i Oppunda härad med Brita Larsdotter, åldfru (köksföreståndare) på Nyköpings slott 1588-1593; 1594 var hon amma åt hertig Karls dotter Kristina, som dog vid några månaders ålder; dotter av kyrkoherden i Nyköping Helgona pastorat Laurentius Andreæ.

Barn:

 • Carl Jönsson, adlad Sabelsköld, född 1590; häradshövding; † 1663. se Tab 2.
 • Mikael Jönsson.

TAB 2

Gravstenen som restes på Carl Jönsson Sabelskjöld och Ingeborg Rosenstråles grav på Blackstad kyrkogård.

Carl Jönsson, adlad Sabelsköld, (son av Jöns Mårtensson Tab 1), till Ekenäs i Blackstad sn och Bråhult i Kristdala sn samt Bo i Mönsterås sn; född 1590-01-02 i Nyköping; fänrik vid Smålands ryttare 1616; adlad med namnet Sabelsköld 1617-10-26 i samband med Gustav II Adolfs kröning i Uppsala; fick 1619-08-21 stadsfästelser på sin svärfar Börje Jönsson Rosenstråles förläning i Kristdala sn; ryttmästare vid Smålands ryttare 1622; häradshövding i Skärkinds härad 1622-1652 - under den här perioden finns bara upplysningar om att Carl en gång deltagit i ting i egenskap av häradshövding, arbetet som häradshövding sköttes istället av lagläsare; utbytte år 1624 genom bytesbrev med ryttaren Per Silkelock Bankhult mot Systertorp (båda i Kristdala sn); deltog 1625-1627 i fälttåget i Livland, och var där kommendant på slottet Schedas 31/7 till 4/11 1625; avsked från Smålands ryttare 1629; 1645 hamnade han i rättegång med brodern Mikael om arvsrätten till föräldrarnas egendom Häckelstad. Några år senare tvistade bröderna om en guldkedja; † 1663-10-12 på Ekenäs. Gift 1:o 1616 med Magdalena Strang, † 1628-10-02 på Åsebo i Högsby sn och begr 1629-01-11 i Högsby kyrka, dotter av ryttmästaren vid Uppsalafanan Hans Strang och Karin Bagge af Berga; 2:o 1634 med Ingeborg Rosenstråle, född 1608-02-24, † 1674 på Ekenäs, dotter av ryttmästaren Börje Jönsson Rosenstråle, och Märta Svantesdotter Stålarm.

Barn i 1:o äktenskapet med Magdalena Strang:

 • Elisabet Sabelsköld, † 1659-12. Gift 1644 med löjtnanten Magnus Stråle af Ekna, i hans 1:a gifte, född 1617, † 1674.
 • Brita Sabelsköld, till Flenshult i Karlstorps sn; † 1676?. Gift före 1642 med löjtnanten Per Nilsson Ulfsax, i hans 1:a gifte, född 1619, † 1690.

Barn i 2:o äktenskapet med Ingeborg Rosenstråle:

 • Jöns Sabelsköld, född 1636; ryttmästare; † 1696. se Tab 3.
 • Carl Sabelsköld, född omkr 1637; fänrik vid Kronobergs reg 1656; löjtnant vid samma reg 1657; troligen † 1657 ogift vid Kronobergs reg:s fälttåg i Polen eller Danmark.
 • Birger Sabelsköld, till Brånäs i Kristdala sn; page vid hovet; kom i tjänst 1653; fänrik vid Kronobergs reg 1658; löjtnant där 1660; † 1668 i Malmö efter duell med löjtnanten Olof Höök. Gift 1660-01-28 (morgongåvobrev s å 29/1) på Götevik i Ekeby sn med Agneta Lillie af Greger Mattssons ätt, och Elisabet von Masenbach.
 • Ingeborg Sabelsköld, född omkr 1642, † 1711 och begr s å 8/12 i Kvillinge sn. Gift med ryttmästaren Anders Tornerefelt, † 1702.
 • Svante Sabelsköld, till Häckelstad; född omkr 1644; löjtnant vid änkedrottningens livreg; ryttmästare där; stupade 1677-05-02 vid Kristianstad och begr 1680 i Kristdala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Anna Brita NN, som efterlevde mannen och troligen efterlämnade flera barn, † omkr 1683.
 • Brita Sabelsköld. Levde som änka 1696. Gift 1:o 1666-02-20 med Johan Grubb, som dog 1669-02-20. Han var antingen inspektor över småtullarna i Nyköping och Västerås eller kommissarie i Stockholm. Gift 2:o före 1684 med mantalskommissarien och lantmätaren Anders Andersson från Näs i Bärbo sn, † 1695.

TAB 3

Jöns Sabelsköld, (son av Carl Jönsson, adlad Sabelsköld Tab 2), till Bråhult; korpral vid Smålands kavallerireg 1669; kvartermästare där 1674; kornett 1675; löjtnant 1678; ryttmästare 1679; avgången från reg:t 1683; han ursäktade sitt uteblivande från 1686 års riksdag för blessyrer och ålderdom; Jöns ansökte 1687 hos Kungliga Majestät att få behålla Bråhult med flera gårdar i Kristdala under sin och sin hustrus livstid. Gårdarna hade nyligen genom reduktion blivit indragna till kronan. Han åberopade att han under 1655 till 1680 tjänat under Smålands kavalleri och deltagit i såväl det polska som i de förra och senare danska krigen. Han hade därvid fått åtskilliga blessyrer, som nu på ålderdomen hårt tryckte honom och hindrade honom att göra tjänst. Vid Stralsunds belägring (1678?) miste han "alle sine munderingar, som han ock 4 munderingar i Skåne tillsatte". Hur ansökan blev behandlad framgår inte, men han levde ändå kvar på Bråhult och även sonen Carl med familj till början av 1700-talet. † 1696 och begr s å 6/3 på Kristdala gamla kyrkogård. Gift 1:o 1662 med Märta Stråle af Ekna, född omkr 1640 på Ekna, Tjureda sn, † 1678 på Bråhult i Kristdala sn, dotter av ståthållaren Olof Stråle af Ekna, och Märta Stolpe; 2:o tidigast 1681 med Märtas kusins barnbarn Anna Catharina Stråle af Ekna, † 1709 och begr s å 23/6 på Kristdala kyrkogård, dotter av majoren Gustaf Stråle af Ekna, och Catharina Gyllensparre.

Gustaf Stråle fick lämna reg:t med anledning av en duell mellan Jöns bror Birger och löjtnant Böök 1669 och fick leva under knappa omständigheter. 1693 dog Gustafs fru och betecknas då som fattig. Giftet mellan dottern Anna Catharina och Jöns kan ha ansetts fördelaktigt, trots att Jöns var 20 år äldre.

Barn i 1:o äktenskapet med Märta Stråle af Ekna:

 • Carl Sabelsköld, född 1666; livdragon; † 1704. se Tab 4.
 • Märta Sabelsköld, född 1667-05 på Trishult i Lannaskede sn, † 1699-06-18 på Arkelstorp i Oppmanna sn. Gift med kornetten vid södra skånska kavallerireg:t Anders Bertilsson Bergman, i hans 1:a gifte, född 1670, † 1702-12-16.
 • Maria Sabelsköld, † 1713. Gift 1:o 1693-10-14 i Kristdala sn med fänriken Henrik Häär, † 1711. Gift 2:o med Anders Svensson, och efterlämnade vid sin död 1713 en dotter Helena, som dog barnlös.
 • Elisabet Sabelsköld. Gift med kornetten vid Smålands kavallerireg Axel Kessel, † 1703 i Korsberga sn. Kessel var en besvärlig man, som ska ha överfallit kyrkoherden i Kristdala Johannes Bartholdi Dureaus. Förlikning ingicks enligt en domboken mellan kyroherden och Kessel.
 • Ingeborg Sabelsköld, † 1741. Gift med löjtnanten Johan Stråle af Ekna, född 1664, † 1749. Paret fick flera barn.
 • Katarina Magdalena Sabelsköld, född 1674-03-15, † 1759-09-15 på Prämbodatorp, Långasjö sn. Gift med Sven Wisenius, med vilken hon hade flera barn.

Barn i 2:o äktenskapet med Anna Catharina Stråle af Ekna:

 • Svante Sabelsköld, dp 1683-06-13 på Bråhult, † s å och begr 25/11.

TAB 4

Carl Sabelsköld, (son av Jöns Sabelsköld Tab 3), till Trishult och Bråhult; född omkr 1666; hade varit korpral och (1685) sergeant, men var 1700 dragon vid livdragonreg:t; tog lån av styvmodern Anna Catharina Stråle 1690; överlät Trishults säteri till regementskvartermästaren Magnus Gyllentorner 1690-06-14 i utbyte mot hemmanet Hjälshammar plus 500 dr smt; pantsatte fädernegården Bråhult för skuld 1696-03-11; närvarande vid den generalmönstring som hålls med Kungliga Majestäts Livregementes dragoner - ett värvat regemente som satts upp med anledning av det stora nordiska kriget som nyss brutit ut. † före 1701-06-27, då han kallas salig, troligen stupad i slaget vid Narva eller något annat slag t ex Lais eller Dorpat, eller dött i fältsjuka. Gift 1684-09-21 i Kristdala med Elisabet Duraeus, född 1666 i Kristdala, † där 1709-06-29, dotter av kyrkoherden i Kristdala Johannes Bartholdi Duraeus och Anna Jönsdotter Bock.

Döttrar:

 • Christina Sabelsköld, född 1686, † 1708 och begr s å 9/8. Gift med Magnus Danielsson i Mellingerum.
 • Ingeborg Sabelsköld, född 1687 i Kristdala, † 1758 och begr s å 13/8 i Kristdala. Gift 1708-06-14 i Kristdala med hemmansägaren, rusthållaren och nämndemannen i Malghult Nils Mattsson, född 1684-08-17 i Malghult i Kristdala, † där 1766-04-13
 • Märta Sabelsköld, född 1688 på Bråhult i Kristdala, † 1758-07-02 på Saxtorp, Kristdala sn. Gift 1710-09-26 med bonden i Saxtorp Måns Larsson, född 1684, † 1769-03-27 i Kristdala. Måns inlöste från kronan en del av Märtas fädernegård Bråhult.
 • Anna Maria Sabelsköld, född 1692, † 1767-11-20 i Döderhults sn. Gift 1715-05-08 i Döderhult med hemmansägaren Nils Nilsson (Sabelström), född 1683, † 1761. Sonen Carl kallade sig Sabelström, eftersom han inte fick föra vidare adliga namnet Sabelsköld. Släkten blev vittgrenad och finns än idag.
 • Elisabet Sabelsköld, född 1699 i Kristdala, † där 1780-08-13. Gift 1718-10-05 i Sörebo, Mörlunda sn med kyrkvärden och klockaren Olof Nilsson, född 1700, † 1736.
 • Margareta Sabelsköld, född 1701 i Kristdala. Gift med korpralen Jakob Öhrberg, född 1690 i Örsasjögle i Tveta sn. Paret var en tid bosatta på militiebostället Köksmåla i Misterhults sn, och flyttade sedan vidare till Fliseryds sn och hamnade slutligen i Jönköpingstrakten. Där upphör alla spår av familjen. Jakobs föräldrar var bonden Jöns Björnsson och Märta Björnram af Helgås - dotter av ryttmästaren Jakob Björnram af Helgås, och Katarina Eketrä.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar av Sture Heiding och Sven Bankeström (1982). Sammanställt av: Mattias Loman


: