:

Pistol nr 253

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Pistol nr 253 †

Adlad 1636-10-05, introd. 1638. Utdöd 1729-01-05.


1At (L.). 2Hk. 3At (P.). 4Sj.

TAB 1

Jakob Jakobsson, adlad Pistol, till Herrestad i Marbäcks socken samt Kvarnstad och Dagstorp, båda i Frinnaryds socken (alla i Jönköpings län). Förare vid Smålands kavalleriregemente 1622. Korpral därst. 1624. Kornett 1629. Löjtnant 1630. Ryttmästare 1632. Adlad 1636-10-05 (introd. 1638 under nr 253). Regementskvartermästare 1646. Avsked därifrån 16501. Erhöll konfirm. på adelskapet 1647-03-24. Mottog donation av gods 1651. Major. Avsked från regementet 16542. Död 1655-04-01 på Herrestad och begraven s. å. 17/6 i Frinnaryds kyrka, där ättens gravkor finnes. ‘Han skall redan innan han blev adlad hava fått konung Gustaf II Adolfs tillsägelse på sköld och hjälm. Bekostade 1649 jämte svärfadern en altartavla i Frinnaryds kyrka' Gift 1635 med Maria (Marta) Kåse, född 1619, död 1660 på Herrestad och begraven s. å. 17/6, dotter av löjtnanten Göran Kåse, och Margareta Bonde.

Barn:

 • Elisabet. Gift 1651-09-17 på Herrestad med överstelöjtnanten Isak Gustaf Skarp, adlad Skarpenfelt (Skarp von Felt), nr 517.
 • Jakob. Student i Greifswald3 1650-07-24. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente. Löjtnant?
 • Axel, född 1646. Ryttmästare. Död 1729. Se Tab. 5
 • Maria, döpt 1648-11-27 på Herrestad, död där 1649-06-14 och begraven s. å. 14/11 i Frinnaryds kyrka
 • Anna, född tvilling, döpt 1651-05-25 på Herrestad. Levde 1678-08-19, men var död 1679-11-10. Gift 1669-12-28 med sin broders svåger, kornetten Magnus Tornerefelt, i hans 2:a gifte. Född 1636, död 1671.
 • Beata, född tvilling, döpt 1651-05-25 på Herrestad.
 • ?Maria, död 1663 Hästeryd

TAB 2

Göran (son av Jakob Jakobsson, adlad Pistol, Tab. 1), till Kvarnstad i Frinnaryds socken, Jönköpings län. Ryttmästare (?). Gift med Elisabet Tornerefelt, född 1629, död 1719 i Säby socken, Jönköpings län och begraven s. å. 6/3, dotter av majoren Törne Andersson, adlad Tornerefelt.

Barn:

 • Märta, döpt 1665-04-02 i Marbäcks socken, Jönköpings län.

TAB 3

Gustaf (son av Jakob Jakobsson, adlad Pistol, Tab. 1), född 1641. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente. Kornett vid änkedrottningens livregemente. Blev under norska kriget, på 1670-talet vid Hall skjuten med en kula i huvudet samt fången i nitton veckors tid samt förlorade i fält nitton munderingar4. Omnämnes som lantjägare i Jönköpings län 1678 och 16814. Kallas även lantjägmästare4, och vid sin död kapten. Död 1715-03-25 i Säby socken, Jönköpings län. Han ärvde efter fadern ett halvt hemman i Marbäcks socken och ägde hemmanet Hulu i Frinnaryds socken, Jönköpings län. Gift med N. N. som levde 1680 med små barn.

Barn:

 • Gustaf, döpt 1671-08-06 Sjöeryd. Musketerare vid Erskines svenska regemente i Holland 1688. Förare därst. Sergeant därst. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1699-09-15. Fänrik därst. 1700-04-30. Sekundlöjtnant s. å. 17/12. Konfirm.fullm. 1701-04-25. Premiärlöjtnant 1703-06-25. Sekundkapten 1705-01-02. Major vid Kronobergs regemente s. å. 12/3. Stupade 1709-06-28 vid Poltava. ‘Han blev 1705-01-03 vid byn Klissov angripen av 800 man polska ryttare under Smigelskys befäl, men försvarade sig med 24 man så tappert, att fienden måste avtåga.'
 • Margareta, döpt 1674-04-03 på Sjöeryd.
 • Anna Maria, levde ogift 1739 i Eksjö.
 • Catharina, levde ogift 1739 i Eksjö.

TAB 4

Johan (son av Jakob Jakobsson, adlad Pistol, Tab. 1), till Vinö i Lofta socken, Kalmar län och Kvarnstad i Frinnaryds socken, Jönköpings län. Född 1642. Kapten vid Smålands infanteriregemente. Deltog i kriget 1676–1677. Omnämnes såsom lantjägare (jägmästare) i Tjust 1675 och 16814. Död 1700-12-31 och begraven 1701-07-14 i Lofta socken, men hans vapen uppsattes i Korsberga socken, Jönköpings län. Gift med Anna Lillie (af Greger Mattssons ätt. Nr 6?).

Barn:

 • Margareta, född 1674, död 1696 på Vinö och begraven s. å. 15/4.
 • Beata. Gift med hovkvartermästaren Jakob Moell, död 1764-08-28 i Sigtuna.

TAB 5

Axel (son av Jakob Jakobsson, adlad Pistol, Tab. 1), till Herrestad i Marbäcks socken, Jönköpings län. Född 1646-10-06. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1671-05-08. Löjtnant därst. 1676. Ryttmästare 1677-07-17. Avsked 1701-04-18. Död 1729-01-05 på Herrestad och begraven s. å. 19/1, i Marbäcks kyrka, där hans vapen uppsattes. Han slöt sannolikt ätten på svärdssidan. 'Han fick 1683-08-15 för sina tappra krigstjänster stadfästelse på erhållen donation av Herrestad samt extension av hans då levande svärmoder Catharina Stråles donation av Växjö Östragård i Växjö landsförsaml. Kronobergs län. Bekostade 1698 tillbyggnaden av Marbäcks kyrka, invid vilken han lät uppmura sin grav.' Gift 1673-11-11 Knutstorp med Catharina Lood i Småland, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Lood i Småland, och Catharina Stråle af Ekna.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1678-09-30, död 1757-11-15 i Västra Ny socken, Östergötlands län. Gift 1701 med amiralitetskaptenen Gabriel Rotkirch, född 1672, död 1729.
 • Beata Catharina, född 1674, död 1755-03-31 på sin egendom Herrestad och begraven s. å. 22/9. Hon har 1727 givit ett altarkläde, 1729 en mässingsljuskrona och 1741 en silverdopskål m. m. till Marbäcks kyrka
 • Anna Margareta, till Dagstorp i Frinnaryds socken, Jönköpings län. Född 1680, död 1766-07-02 på Herrestad och begraven s. å. 26/7. Gift 1718-09-21 på Herrestad med kaptenen Georg Jakob Schröder, född 1687, död 1744-04-06 i Frinnaryds socken, Jönköpings län. 'Han gav 1751 till Marbäcks kyrka en silverkanna m. m. samt 1758 en silveroblatask och 300 daler kopparmynt.'

Utan känt samband.


 • 1) Margareta Pistol, välboren fru, död på Ekeryd i Flisby socken, Jönköpings län och begraven 1688-01-20.
 • 2) Jakob Pistol. Gift 1695-08-04 Notåsa å. 28/10. Deras son Anders, död 1697 och begraven s. å. 19/10 i samma grav som modern.
 • 3. Korpralen Peter Pistol i Tapparp i Frinnaryds socken. Dotter Anna Margareta, döpt 1701-01-16 på Tapparp.
 • 4) N. N. Pistol, »adelsjungfru» från Tapparp, gift 1701-04-05 i Säby socken, Jönköpings län med rättaren vid Restad Nils Pedersson.
 • 5) Jakob Johan Pistol, död 1697 på Herrestad i Marbäcks socken och begraven s. å. 7/11.
 • 6) Gustaf Gabriel Pistol. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1699-10-23. Kornett därst. 1700-08-11. Sekundlöjtnant 1701-04-09. Regementskvartermästare 1702-01-11. Stupade s. å. 6/4 vid Vilna.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: