:

Von Neüman nr 259

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Neüman nr 259 †

Natural. 1638, introd. s. å. Utdöd 1751-06-18.


  • Ätten inkom från Tyskland, där stamfadern, Wenzel Neüman från Sagan i Schlesien (död 1552), var hertig Henriks i Sachsen geheimeråd och kansler i Sagan.

1Um. 2Lk. 3Medd. av kantor P. Gift Vejde, Växjö.

TAB 1

Baltzar von Neüman, natural. von Neüman, till Stora Bohult 3 i Lidhults socken, Kronobergs län. Var 1625–1632 major vid Västgötadals regemente och 1634 och 1635 överstelöjtnant vid Nils Ribbings, sedan Lars Kaggs regemente. Natural. svensk adelsman 1638 (introd. s. å. under nr 259). Amtman i Pommern. 'Han förskaffade sig efter naturaliserandet bevis om sin adliga härkomst, vilka bevis han med stor kostnad och livsfara hämtade på schlesiska gränsen och vilka 1642 godkändes på riddarhuset, helst de nogsamt betygade, att han var av en gammal linje ur Kur-Brandenburg. Försträckte den 3 okt. 1646 drottning Christina 718 rdr 45 skill. specie och fick däremot köpebrev på åtskilliga kronohemman i Älvsborgs län, som skulle bliva hans och hans efterkommandes evärdeliga frälse.'. Gift före 1632 3 med Sofia Hand, dotter av ståthållaren och landshövdingen Håkan Knutsson Hand, och Virginia, konung Erik X IV:s naturliga dotter med Agda Persdotter.

Barn:

  • Jakob. Student i Uppsala 1 1645-11-05. Överstelöjtnant. Gift 1662-04-20 på Harg i likanämnda socken, Uppsala län med. Maria Ribbing i hennes 2:a gifte (gift 1:o med landshövdingen Hans Kyle, i hans 3:e gifte, från vilken hon blev skild, född 1605, död 1659), död 1685-01-06, dotter av landshövdingen Sven Ribbing, och Metta Turesdotter Rosengren till Grensholm.

TAB 2

Johan Jakob (son av Baltzar von Neüman, natural. von Neüman, Tab. 1). Överjägmästare i Pommern. Gift med Anna Michaëli.

Barn:

  • Johan Christoffer, född 1688. Ryttmästare. Död 1751. Se Tab. 3.
  • Christian. Underofficer vid överste Krassows dragonregemente (Måhända identisk med den Christian Neuman som blev kornett vid pommerska dragonregementet 1713-09-22. Konfirm.fullm. 1715-08-27. Fången 1715-11-05 vid Stresow. Hemkom 1717-04-00 och placerad vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 18/4. Löjtnant därst. 1718-06-26. Avsked 1719-09-15. Levde 1731 på Usedom.) 2
  • Sofia¸ död ogift.
  • Anna, död ogift.

TAB 3

Johan Christoffer (son av Johan Jakob, Tab. 2), född 1688-12-20 i Alt-Stettin i Pommern. Ryttare vid pommerska kavalleriregementet 1703-08-00. Volontär vid Taubes värvade dragonregemente s. å. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1710. Kornett därst. s. å. 18/11. Sekundlöjtnant 1712-02-16. Konfirm.fullm. 1716-11-10. Premiärlöjtnant 1717-08-08. Ryttmästare 1718-09-22. Avsked 1719-09-07. Exspektansryttmästare 1722. Kommenderade Östgöta vargeringsmanskap 1742 och allmogen på Gotland 1743-05-03. Död 1751-06-18 Vallsnäs och slöt ätten samt begraven 1751-06-27. 'Han bevistade bl. a. slaget vid Poltava 1709-06-28, där han blev sårad i vänstra armen samt vid Perevolotjna fången hos ryssarna, men rymde s. å. Deltog även i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 samt blev 1718 vid intagandet av Havslunds skans av en styckekula sårad i högra armen.'. Gift 1711-12-13 i Nykils socken med Sofia Catharina Storckenfeldt, född 1696-06-18, död 1768-08-13 på Årnäs, dotter av majoren Johan Claudius Storckenfeldt, och hans 1:a fru Anna Maria Rosenstråle.

Barn:

  • Sofia Catharina, död ung före fadern.
  • Johanna Beata, död ung före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: