:

Ruschenfelt nr 1338

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ruschenfelt nr 1338 †

Adlad 1695-10-08, introducerad 1697. Utdöd 1761-10-06.


TAB 1

Jonas Rusch, adlad Ruschenfelt (uppgives varit prostson från Småland), född 1647 i Småland. Skeppslöjtnant i engelsk tjänst. Kapten i svensk sjötjänst. Kommendör vid amiralitetet 1685-04-09. Adlad 1695-10-05 (introducerad 1697 under nr 1338). Död 1710-04-08 i Stralsund. 'Han reste 1675, då kriget bröt ut mellan Sverige och Danmark, till Pommern, där han av fältherren, greve Wrangel anförtroddes ett fartyg, med vilket han gjorde fienden mångfaldig skada samt betäckte och försvarade de till pommerska vallen ännu avgående köpmansfartyg. Förde sedan befälet på en berustad fregatt, varmed han uppbragte många fientliga priser, försedde militären och garnisonerna i Pommern med livsförnödenheter, höll korrespondensen mellan Sverige och Tyskland öppen sjöledes samt avslog flera gånger fienden från pommerska kusten och förhindrade hans uppsåt att fördärva och försänka hamnarna därst. Tog ock flera gånger beväpnade fientliga skepp och uppbrände många dylika. Överförde tvenne gånger från Karlshamn till Stralsund en myckenhet krut och inbringade detsamma i fientliga flottans åsyn. Då danskarna angrepo Karlshamn och redan itänt staden, förjagade han med sitt folk fienden därur samt släckte elden och slog sig, då han skulle gå därifrån, igenom tjugufyra fiendens skepp, som lågo utanför Karlshamn, överförande lyckligen till Pommern de honom medsända depescherna. Inlät sig slutligen, då danskarna gjort landstigning på Rügen och avskurit alla pass, i fäktning med dem och förde, oaktat hans fregatt var alldeles mastlös och redlös skjuten och tre gånger satt i eld, de därpå befintliga stycken i land, varefter han höll med fienden i tolv timmars tid ett blodigt och häftigt slag.' Gift på 1670-talet med Elisabet Petersson, död 1712-08-05, dotter av borgaren Peter Petersson i Stralsund.

Barn:

 • Reinhold, död som barn
 • Maria, död som barn.
 • Adolf, död som barn.
 • Carl, död som barn.
 • Vilhelm, död som barn.
 • Gustaf, död som barn.
 • Johan, född 1684. Arklimästare vid amiralitetet. Drunknade ogift 1709.
 • Sofia Maria, född 1690-05-06, död 1764-09-27 i Stockholm. Gift 1716 i Stralsund med generalkrigskommissarien
 • Carl Drysell, adlad Drysell, född 1671, död 1740.
 • Peter Carl, född 1692. Ryttmästare. Död 1761. Se Tab. 2.
 • Otto Vilhelm, född 1694. Kapten. Död 1727. Se Tab. 4

TAB 2

Peter Carl (son av Jonas Rusch, adlad Ruschenfelt, Tab. 1), född 1692-03-12. Volontär vid generalmajor Schultz' regemente i Stralsund 1707. Konstapelmat vid amiralitetet i Karlskrona 1708-12-30. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona. Fänrik vid elbingska infanteriregementet 1711-03-28. Konfirmationsfullmakt 1712-11-03. Kornett vid bremiska dragonregementet 1715-02-01. Sekundlöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1716-12-11. Avsked 1719-09-30. Ryttmästares karaktär 1721-10-04. Död 1761-10-06 i Slaka socken, Östergötlands län och slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade sjöslaget i Kjögebukt 1710, Stralsunds belägring, slaget vid Gadebusch 1712, Tönningens belägring 1713, där han blev fången, men ransonerade sig själv 1713 och hemkom 1714-04-00, Stralsunds andra belägring samt kampanjen i Norge 1716. Försålde Sjöbacka i Ljungs socken, Östergötlands län, som han fått med sitt gifte. Ägde grav i Ljungs socken, Östergötlands län kyrka. Gift 1717-03-12 på Sjöbacka med Eva Elisabet von Schröer, död 1758-12-22, dotter av kommendören Efraim Gottfrid von Schröer, och Anna Catharina Burensköld.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1718. Lantjägare. Död 1756. Se Tab. 3.
 • Jakob Reinhold, född 1720-06-21 på Sjöbacka, död ung.
 • Adolf Gustaf, död ung.
 • Anna Lovisa, född 1723-10-13 på Sjöbacka, död 1747 i april. Gift 1743-06-07 i Norrköping med assessorn i kammarrätten Salomon Schutzer i hans 1:a gifte (gift 2:o med Beata Christina Salmoon, född 1735, död 1762-06-16 i Stockholm, dotter av lagmannen Isak Salmoon, adlad Salmoon, men ej introducerad och hans 1:a fru Brita Christina Vestring), född 1712, död 1772-06-05 i Stockholm och broder till arkiatern Herman Schützer, adlad Schützercrantz.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Peter Carl, Tab. 2), född 1718-08-11 i Östergötland. Volontär vid amiralitetsvolontärregementet i Karlskrona 1736-05-10. Livdrabant 1739-08-15. Konfirmationsfullmakt 1741-08-15. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1743. Avsked 1745-12-19. Tillförordnad lantjägare i Östergötlands län 1745. Avsked från krigstjänsten 1745-12-19. Lantjägare i Östergötlands län 1747-10-24. Avsked 1755-03-14,. död 1756-12-16 i Stockholm, 10 dagar efter sitt senare giftermål [Sj]. Gift 1:o med Catharina Maria Drake af Hagelsrum, född 1723-11-24 Sundsö, död Sundsö 1752-06-17, dotter av majoren Otto Magnus Drake af Hagelsrum, och Anna Catharina Bock af Näs. Gift 2:o 1756-12-05 i Stockholm med Hedvig Sofia Lilliestielke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1761-03-17 i Vinnerstads socken, Östergötlands län med löjtnanten Nils Stråle af Sjöared, född 1724, död 1761. Gift 3:o 1764-04-29 i Vinnerstads socken, Östergötlands län, med rektorn vid Norrköpings skola Carl Gråsten i hans 2:a gifte, född 1703-10-13 i Linköping, död 1767-05-27. 4:o 1770-01-30 i Norrköping med prosten och kyrkoherden i Väderstads pastorat av Linköpings stift Nils Appelberg, född 1729-01-23, död 1808-02-25 i Väderstads prästgård), född 1731-10-23 Laggarp, död 1809-11-17, dotter av kaptenen Lennart Lilliestielke, och Anna Magdalena Hård at Segerstad, nr 17.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet Sofia, född 1746-11-28 på Sundsö, död 1826-11-14 Lövsund, den sista av släkten. Gift 1762-01-06 i Sunds socken, med ryttmästaren Zakarias Aminoff, född 1725, död 1784. Hon försålde sin ärvda egendom och levde sedan en tid i Stockholm.
 • 2. Eva Magdalena, född 1756 i Stockholm före vigseln, död några månader gammal.

TAB 4

Otto Vilhelm (son av Jonas Rusch, adlad Ruschenfelt, Tab. 1), till Tollstorp i Slaka socken, Östergötlands län. F. 1694. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1712 sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1712 fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1712. Fänrik 1712-12-00. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1715-10-00. Fänrik vid livgardet 1718-10-13. Kaptens avsked 1722. Död 1727-06-29, på Staby i Rystads socken, Östergötlands län och begraven 1727-07-24 i Linköpings domkyrka. Han blev fången vid Tönningen 1713 men hemkom 1714. Bevistade Fredrikshalls belägring 1718. Gift 1724-10-13 i Rrunneby socken, Östergötlands län med Charlotta Margareta Franc i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1741-09-15 på Tollstorp med kaptenen Ernst Christoffer Wendel, adlad Wendel, hans 3:e gifte, född 1694, död 1757), född 1691-03-28, död 1777-04-11 på Tollstorp, dotter av överkamreraren Samuel Franc, adlad Franc, och hans 2:a fru Margareta Wattrang.

 • Döttrar:
 • Charlotta Vilhelmina, född 1725-08-30 på Staby, död i unga år.
 • Anna Maria, död tre månader gammal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: