Treffenhielm nr 1427

Från Adelsvapen-Wiki

1427.jpg


Adliga ätten Treffenhielm nr 1427 †

Adlad 1704-01-09, introd. 1719. Utdöd 1748-03-07.


1Öä, del 14, sid. 165. 2At (So). 3Lk. 4Um. 5At (Sch).

TAB 1

Anders Jönsson, född i Västergötland 1570, men var bördig från Skottland. Borgmästare i Skänninge 1627. Död 1650-02-25. Gift med Margareta Hunters, död 1651-12-26.

Barn:

 • Lars Andersson Rant, född 1604. Råd- och handelsman i Skänninge. Död 1667-01-22. Gift 162(8) med Margareta Thomson, död 1655-03-23 i barnsäng och begraven s. å. 1/4 i Skänninge kyrka, dotter av Alexander Thomson.

Barn:

 • Jöns Larsson Rant, född 1630-02-03. Rådman i Skänninge. Död1 1694-03-08. Gift 1655-01-28 i nämnda stad1 med Brita Bengtsdotter, död där1 1711-08-28, dotter av handelsmannen Bengt Larsson.

Barn:

 • Anders Jönsson Rant, adlad Treffenhielm, till Sonnorp i Vinnerstads socken Östergötlands län. Född 1655-11-23 i Skänninge. Volontär vid livgardet 1675. Underofficer därst. 1677. Kornett vid livregementet till häst 1678 och vid Östgöta kavalleriregemente 1681-07-30. Löjtnant därst. 1692-07-11. Regementskvartermästare 1700-09-06. Sekundryttmästare 1702-01-16. Adlad 1704-01-09 (sönerna introd. 1719 under nr 1427). Stupade s. å. 30/11 vid Fraustadt. 'Han blev i slaget vid Landskrona den 14 juli 1677 så illa sårad och kväst, att han länge icke kunde tjäna till fot. Bevistade sedermera med tapperhet landstigningen på Seland 1700 och slaget vid Klissov 1702.' Gift 1680 med Catharina Schilling, född1 166(3), död1 1746-03-05, dotter av majoren vid Östgöta kavalleriregemente Sven Schilling.

Barn:

 • Johan, född tvilling 1681-06-17, död 1695-06-17 och begraven i Mjölby kyrka Östergötlands län.
 • Alexander, född 1681. Fänrik. Död 1725. Se Tab. 2
 • Christina, född 1683-03-23. Gift 1738-05-30 på Sonnorp med löjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente med ryttmästares avsked Erik Wetterstrand, född 1690, död 1759-11-14 i Vadstena.
 • Anna Margareta, född 1685-03-29, död 1764 före 30/4 i Stockholm.2. Gift 1712-01-10 på Sonnorp med kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Natanael Rydstedt, född 1692-03-28 i Motala3, död 1737-03-02.
 • Erik Gustaf, född 1687-02-04. Student i Uppsala4 1707-10-18. Auskultant i Svea hovrätt 1714-02-08. Kanslist vid upphandlingsdeputationen 1716. Interimsriddarhusfiskal 1719-04-27. Ord. riddarhusfiskal 1720-07-05. Riddarhuskamrerare 1740-02-20. Död ogift 1745-10-25 i Stockholm.
 • Sven, född 1691-03-03, död s. å. 30/5.
 • Birgitta, född 1692-03-22, död 1760-01-30. Gift 1:o 1714-01-06 på Sonnorp med kommissarien Mikael Fock, död 1733-04-01 i Stockholm5. Gift 2:o 1738-12-03 med löjtnanten vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente med ryttmästares avsked Carl Magnus Petz i hans 2:a gifte (gift 1:o 1720-04-24 Oltorp, med Rebecka Lilliestielke, död 1738 Bergstorp, och begraven s. å. 28/5, dotter av Bengt Lilliestielke, och hans 2:a fru Christina Hård af Segerstad), född 1688, död 1753-02-06 på Bergstorp.
 • Sven, född 1694-05-11, död s. å. 12/5.
 • Anders, född 1695-06-13, död 1699-02-05.
 • Johan, född 1697-01-07. Volontär vid livgardet 1715-11-27. Furir därst. 1716. Förare 1717. Sergeant 1719. Underlöjtnant vid artilleriet 1720-04-05. Exspektanslöjtnant vid adelsfaneregementet. Död ogift 1748-03-07 och slöt ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 22/3 i Flistads kyrka Östergötlands län.
 • Catharina, född 1699-07-31. Gift 1744-03-20 på Sonnorp med tingsnotarien, sedan bruksförvaltaren Peter Altin, född 1716-05-15.
 • Gertrud, född 1701-06-11, död ogift 1733-12-09 och begraven i Mjölby kyrka

TAB 2

Alexander (son av Anders Jönsson Rant, adlad Treffenhielm, Tab. 1), född tvilling 1681-09-17. Förare vid Kronobergs regemente. Fänriks avsked 1722-05-31. Intogs 1723-02-11 på Vadstena krigsmanshus. Död 1725-11-17 i Vadstena. Hade varit fången i Ryssland. Gift under fångenskapen med Maria Elisabet von Knicken (Kniggen) från Reval, som överlevde honom.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1723-03-22 Sonnorp s socken Östergötlands län, död 1785-06-26 i Torsåkers socken Gävleborgs län. Gift 1759-10-23 i Torsåkers prästgård med prosten och kyrkoherden i Torsåkers pastorat av Uppsala ärkestift Olof Solenius i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Halsenia, född 1718, död 1758-05-20 i Torsåkers prästgård, dotter av kyrkoherden i Huddunge pastorat av Uppsala ärkestift Georg Halsenius), född 1702 i Torsåkers socken, död 1772-05-14.

TAB 3

Carl (son av Anders Jönsson Rant, adlad Treffenhielm. Tab. 1), född 1688-11-01. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1723. Avsked 1740-06-00. Död 1742-04-15 i Åby socken Östergötlands län. 'Han var 1722 tvenne gånger med ryska ambassadören Wolinsky till Persien.'. Gift 1739-08-07 på Åby gästgivaregård i Ödeshögs socken Östergötlands län med Brita Catharina Retzell, dotter av kaptenen och jägmästaren Gabriel Retzell och hans 1:a hustru Catharina Lindman.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1740, död före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.