:

Törnsköld nr 234

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Törnsköld nr 234
Vapensköld för adliga ätten Törnsköld nr 234

Adliga ätten TÖrnsköld nr 234 †

Adlad 1635-04-27, introd. s. å. Utdöd 1736-01-29.


TAB 1

Andreas Laurentii. Student i Uppsala 15581. Kyrkoherde i Ekeby (-Rinna) församlings pastorat av Linköpings stift 15711. Prost 15931. Död 1595. Gift med Kerstin Olofsdotter, död 1597.

Barn:

 • Peder Andersson, adlad Törnsköld, till Runstorp, Forsby och Tångestad, alla i Kimstads socken, Östergötlands län, vilka han fick från kronan dels genom förläning 1622, dels genom köp 1638 och 1641. Född 1578-05-04 i Ekeby prästgård. Gick i Vadstena och Linköpings skolor2. Student i Uppsala 15992. Kammarskrivare i räknekammaren 1601. Hertig Johans av Östergötland kamrerare 1608. Kamrerare i Stockholms räknekammare 1618. K. räntmästare 1623-11-26. Adlad 1635-04-27 (introd. s. å. under nr 234). Assessor i kammarrevisionen 1636-02-14. Död 1642-11-23 och begraven7 1643-02-12 i Kimstads kyrka. 'Han gjorde kronan ansenliga försträckningar och penningförskott.' Gift 1:o 1604 med Brita Clemensdotter, född 1588 i Vadstena, död där 1616-02-14 och där begraven s. å., dotter av konung Johan III:s hovpredikant, prosten och kyrkoherden i Vadstena Clemens Laurentii Gevaliensis och Dorotea Pedersdotter Grubb samt faster till översten Clemens Persson Grubb, adlad Grubbenhielm, och ryttmästaren Didrik Persson Grubb, adlad Grubbenfelt. Gift 2:o 1617-03-30 med Anna Gillisdotter Coijet i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1599 med myntmästaren Antonius Grooth, död 1614, farfader till kammarrådet Anton Grooth, adlad von Grooth), född 1585-04-21 i Stockholm, död i barnsäng 1618-04-21 på Runstorp och begraven s. å. 20/5 i Linköpings domkyrka, dotter av myntmästaren Julius eller Gillis Coijet, den äldre, vars sonsöner blevo adlade Coyet. Gift 3:o 1619-08-08 med Vendla Mårtensdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1609-11-26 i Stockholm, Nikolai förs., med rådmannen i nämnda stad Lars Hindersson, död 1618), död 1650 och begraven s. å. 3/9 i Stockholm, Jakobs förs., dotter av borgmästaren i Stockholm Mårten Olofsson och Brita Hansdotter.

Barn:

 • 1. Christina, levde änka 1655-01-29. Gift med residenten Johan Fegræus, adlad Strömfelt, född 1587, död 1644.
 • 1. Catharina, född 1610-02-19, död 1687-01-30 i Jönköping och begraven i Byarums kyrka, Jönköpings län, där hennes epitafium uppsattes. Gift 1632-08-12 på Runstorp med borgmästaren Peder Gudmundsson, adlad Strömberg, i hans 2:a gifte, född omkr. 1575, död 1655.
 • 1. Två söner och två döttrar, döda unga.
 • 1. Jakob, född 1613. Landshövding. Död 1674. Se Tab. 2
 • 2. En son, född 1618, död s. å.
 • 3. Ett barn, döpt 1621-02-29 i Stockholm, Nikolai förs., liksom de följande syskonen.
 • 3. Anna, döpt 1622-09-24.
 • 3. Mårten, till Tångestad. Döpt 1625-01-12. Student i Uppsala3 1641-05-03. Hovjunkare 1645-09-05. Fänrik vid livgardet 1648. Major vid Hälsinge regemente 1650-06-20. Överstelöjtnant därst. 1655-10-004. Kommendant i Lowitz 1656-07-26. Stupade ogift 16574 under kriget i Polen.
 • 3. Brita, till Grönlund i Åsbo socken, Östergötlands län. Döpt 1626-10-01, död 1693 om sommaren. Gift 1:o 1649-01-06 i Linköping med assessorn Måns Andersson, adlad Ekegren, i hans 2:a gifte, död 1657. Gift 2:o 1658 med översten Jakob Hilchen, natural. Hilchen.

TAB 2

Jakob (son av Peder Andersson, adlad Törnsköld, Tab. 1), till Runstorp och Tångestad samt Brunn och Ramsö, båda i Värmdö socken, Stockholms län, vilka han erhöll genom sitt första gifte5. Född 1613-07-10 i Vadstena1. Student i Uppsala 16256. Kanslist i k. kansliet7 1638-05-07. Aktuarie därst. Sekreterare. Var 1648 kommissarie till Livland. Krigskommissarie därst. 1651 och i Finland s. å. Landshövding i Kexholms län 1652-10-22. Sekreterare till Ukraina och kosackska fältherren Bogdan Chmelnicki 1656-10-14. Landshövding i Viborgs och Kymmenegårds län 1658-10-22 död 1674. För honom gjordes 1676-09-01 gravöppning i Jakobs kyrka, men hans kista med påskrift finnes i Värmdö kyrka.8 'Han avsändes 1644 från svenska regeringen till fältmarskalken Torstenson med befallning om krigets börjande med Danmark, vilken befallning, för hemlighetens skull, icke skriftligen lämnades, utan måste han lära sig utantill dess innehåll och detsamma muntligen framföra. Följde konung Carl X Gustaf på dess krigståg i Polen och Danmark. Skickades 1661 i en hemlig kommission till sistnämnda land.' Gift 1:o 1644-09-24 i Norrköping med Christina Trana, född 1629, död 1650 i barnsäng och begraven s. å. 3/9 i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av generalkrigskommissarien Erik Andersson, adlad Trana, och Margareta Eketrä. Gift 2:o 1659-08-01 i Stockholm, Nikolai förs. med Brita Appelgren, död 1706, dotter av presidenten Johan Eriksson, adlad Appelgren, och Elsa Tungel.

Barn:

 • 1. Margareta, född 1645, levde änka 1697. Gift 1663 med sin styvmoders broder, assessorn Johan Appelgren, död 1696.
 • 1. Per. Student i Uppsala 1660-11-003. Död ogift 1681 (själaringning s. å. 10/10 i Jakobs kyrka, Stockholm) strax efter hemkomsten från sina utrikes resor.
 • 1. Christina, född tvilling, döpt 1650-08-21 i Stockholm Nikolai förs.
 • 1. Birgitta, född tvilling, döpt 1650-08-21 i Stockholm Nikolai förs., död ogift 1681 (själaringning s. å. 28/2 i Jakobs kyrka, Stockholm).
 • 2. Elsa Christina (enl. likkistplåt), död ogift och begraven i faderns grav i Värmdö kyrka. [8]
 • 2. Jakob Johan, döpt 1663-05-08 i Stockholm. Student i Uppsala3 1679-05-27. Volontär vid livgardet 1682-08-00. Förare därst. 1685-11-03. Sergeant 1687. Fänrik 1688-05-05. Löjtnant 1695-02-23. Kapten 1700-09-07. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1706-06-10. Död ogift 1708-11-10 i Ukraina.
 • 2. Vendla Catharina, till Runstorp och Tångestad. Född 1665-03-11 på Viborgs slott, död 1729-02-18 på Hult i Kristbergs socken, Östergötlands län. Gift 1694 i Stockholm med överstelöjtnanten Hans Skytte, död 1709.
 • 2. Brita Dorotea. Gift efter 1698 med majoren friherre Johan Kruuse af Verchou, i hans 2:a gifte, död 1705.
 • 2. Carl, född omkr. 1670. Student i Uppsala3 1679-05-27. Kammarherre9 1713-06-23. Sändebud till kanen av Krim s. å. Envoyé extraordinaire till Hessen-Kassel 1729. Död ogift 1736-01-29 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

1At (Sch). 2Likpredikan, tr. i Klingspor, Sveriges Adel I (1876). 3Um. 4Ckg. 5Af. 6Oö. 7At (So). 8Uff. 9At (L).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: