Skyttenhielm nr 788

Från Adelsvapen-Wiki

0788.jpg


Adliga ätten Skyttenhielm nr 788 †

Adlad 1668-08-18, introd. s. å. Utdöd 1707-12-31.


1Um. 2At (P). 3Hm.

  • Henning Schytte, adlad Skyttenhielm (son av Henning Nilsson Schütte, se adliga ätten Skyttehielm, Tab. 1), född 1620-10-12 i Nyköping. Student i Uppsala1 1638-02-22 och i Dorpat2 1633-08-25. Filosofie magister i Uppsala 1646. Utrikes resor 1646–16523. Hovpredikant hos2 prins Carl Gustaf, sedermera Carl X Gustaf 1652-09-26. Prästvigd s. å. Preses i hovfält- konsistorium 1655. Superintendent i Trondhjem i Norge 1658-05-15. Lämnade denna tjänst, då Trondhjem åter kom under Danmark. Superintendent i Kalmar 1660-03-17. Adlad 1668-08-18 (Introd. s. å. under nr 788). Den första biskop i Kalmar stift 1678-04-05. Teol. doktor 1693-02-23 vid jubelfesten i Uppsala. Död 1707-12-31 i Kalmar utan söner och slöt själv sin adl. ätt samt jordfäst 1708-05-05 i Kalmar domkyrka, där hans och hans frus gravsten med en kort svensk minnesskrift finnes, men fördes följande dag till den av honom för sig och arvingar tillredda grav i koret av Kläckeberga kyrka, belägen 3/4 mil från nämnda stad. 'Han anträdde hösten 1646 med understöd av drottning Christina sina utrikes resor och studerade därunder vid universiteten i Rostock, Wittenberg, Leipzig och Strassburg samt övade sig i predikande. Besökte även universiteten i Oxford, Leiden, Utrecht och Paris. Åtföljde konung Carl X Gustaf i fält och utstod många besvärligheter under kriget samt under konungens resa genom Pommern och Holstein till Danmark. Erbjöds av danska regeringen att få kvarbliva såsom superintendent i Trondhjem, men avslog som svensk detta anbud samt blev, jämte flera svenskar, vid jultiden 1658 förd från nämnda stad till Härjeådalen. Utverkade hos konungen, att ett skol- och gymnasiehus blev inköpt i Kalmar, samt invigde midsommardagen 1682 den vackra nybyggda Kalmar domkyrka, vilken dock icke blev riktigt fullbordad förrän den 13 sept. 1699.' Gift 1655-05-24 på Stockholms slott, då konung Carl X Gustaf bestod kostnaden, med Anna Lindeberg, född 1636, död 1714-03-05 i Kalmar och begraven i Skyttenhielmska graven i Kläckeberga kyrka, dotter av referendarien i kammarkollegium Grels Gustafsson och hans 2:a hustru Ellika Appelbom, samt syster till herrarne Lindeberg, adlade och friherrar Lindhielm.

Barn:

  • Helena Catharina, född 1659-09-10 i Stockholm, död 1675-10-25 i Uppsala.
  • Anna Engel, född 1662-01-31 i Kalmar, död där 1730-06-16/8 och begraven s. å. 11/8 i Kalmar domkyrka, men sedan jämte sin man nedsatt i föräldrarnas grav i Kläckeberga kyrka. Gift 1681-10-02 på Kläckeberga sätesgård med översten Filip Fredrik Rothlieb, född 1658, död 1712. Hon gjorde sig känd för sträng hushållning och samlade mycken både fast och lös egendom. Hennes konterfej fanns Sadeshult
  • Hedvig, född 1665-02-15 i Kalmar, död där 1668-07-29.
  • Brita. Gift 1685-09-22 på Kläckeberga med generalmajoren Abraham Cronhjort, friherre Cronhjort, född 1634, död 1703.
  • Christina, död ogift 1726-06-13 i Kalmar.
  • Ännu tre döttrar, död som barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.