:

Enander

Från Adelsvapen-Wiki

Barnen till kyrkoherden i Västra Eneby pastorat Nicolaus Petri Enander, tog sig efternamnet Enander efter födelsesocknen.

TAB 1

Äldste kände stamfadern: Per Joensson, besutten bonde från Sticklösa by. Gift med Lisa Persdotter.

Barn:

Nicolaus Petri Enander, född 1574-06-28 i Sticklösa, Skärstads sn; kyrkoherde i Västra Eneby och Kisa pastorat; kontraktsprost i Kinda; † 1643-12-28 i Västra Eneby sn. Gift 1606-06-29 med Elin Jonsdotter, † 1652 i Västra Eneby sn.

Barn:

 • Samuel Enander, adlad Gyllenadler, född 1607; biskop; † 1670. Se adliga ätten Gyllenadler.
 • Peter Enander, född 1610; löjtnant; † 1669. se Tab 2.
 • Elisabeth Enander, född 1612-09-??, † 1689-05-09. Gift med kyrkoherden och prosten i Skänninge pastorat Daniel Danielis Dalinus, född 1609-07-09 i Linköping, † 1672-12-17 i Skänninge.
 • Anna Enander, född 1615, † 1668 i Vreta Klosters sn. Gift 1:o 1632 med kyrkoherden och prosten i Kättilstads pastorat Daniel Laurentii Daalhemius, född 1595 i Dalhems sn, † 1658 i Kättilstads sn; 2:o 1659 med kyrkoherden och prosten i Vreta Kloster pastorat Laurentius Nicolai Palumbus, född 1609, † 1667.
 • Lars Enander, född 1618; slottsfogde; † 1647. se Tab 11.
 • Helena Nilsdotter, född 1620, † 1622.
 • Johannes Nicolai Enander, född 1623; kyrkoherde; kontraktsprost; † 1672. se Tab 12.
 • Isak Nilsson, född 1625, † s å.
 • Isak Enander, adlad Enefelt, född 1627; assessor; † 1679. Se adliga ätten Enefelt.
 • Gabriel Enander, född 1630; löjtnant; † 1656. se Tab .

TAB 2

Peter Enander, (son till Nicolaus Petri Enander, Tab 1), född 1610 i Västra Eneby sn; löjtnant vid Östgöta kavallerireg;te; † 1669. Gift med Sara Göransdotter.

Barn:

 • Samuel Enander, adlad Enhielm, född 1652; † 1710. se adliga ätten Enhielm.
 • Anna Enander, född 1653.
 • Isak Enander, född 1654; löjtnant; † 1703. se Tab 3.
 • Sylvester Enander, född 1655; kvartermästare.
 • Helena Enander.
 • Johan Enander. Tullskrivare i Hjo.

TAB 3

Isak Enander, (son till Peter Enander, Tab 2), född 1654; ryttare vid Östgöta kavallerireg:te 1674; korpral 1676; dömd från tjänsten 1688-05-12; kvartermästare 1692-04-15; kornett 1696-04-19; premiärlöjtnant 1701-04-09; deltog bl a i slagen vid Fehrbellin 1675 och på Landt-Rügen 1678 samt belägringen av Thorn 1703; fången vid Treibsees 1677, men efter 20 veckors fångenskap åter fri, under hemtransporten till Sverige i dansk fångenskap vid Bornholm; blesserad; † 1703 (stupad) i Thorn. Gift 1:o med Brita Dreffling, † 1699-09-26 på Väversunda, Väversunda sn, dotter till assessorn Jonas Knutsson Dreffling och Brita Håkansdotter Rordahl; 2:o: med Anna Schilling.

Barn:

 • Samuel Enander, född 1684, † 1685.
 • Petter Johan Enander, född 1686, † 1703 (stupad) i Polen.
 • Daniel Enander, född 1687; löjtnant; † 1742. se Tab 4.
 • Samuel Enander, född tvilling 1690.
 • Brita Enander, född tvilling 1690, † 1691.
 • Sara Enander, född 1693, † 1694.
 • Helena Enander, född 1694, † 1695.
 • Isak Enander, född 1696, † 1733 i Väversunda sn (olycklig omkom i sjön, 30 (?) år gammal, källa: Genline ID 425.7.74100).
 • Carl Gustaf Enander, född 1697; kornett vid Nylands dragonreg:te; † 1733 (drunknade).

TAB 4

Daniel Enander, (son till Isak Enander, Tab 3), född 1687 i Östergötland; mönsterskrivare vid Östgöta kavallerireg:te 1708; korpral vid Upplands tremänningskavallerireg:te 1709; fången vid Riga 1710-07-01; rymde s å; korpral vid Åbo läns kavallerireg:te 1711; sekundkornett vid Upplands femmänningskavallerireg:te 1712; premiärkornett 1715; löjtnant 1717; avskedd 1721; fänrik på expektans vid Östgöta infanterireg:te 1723; löjtnant på expektans 1724 till sin död; † 1742-03-15 i Väversunda sn, begr 19/3 (56 år, 8 år gammal, källa: Genline ID 425.7.74300). Gift 1:o med Maria Elisabet Holling, född 1713 (åu), † 1733 i Väversunda sn (fru lieutenantskan, 20 år gammal, källa: Genline ID 425.7.74100), dotter till regementsskrivaren vid livgardet Carl Holling och Anna Ekner; 2:o 1737 med Maria Elisabeth Bagge, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1745-02-22 i Väversunda sn (källa: Genline ID 425.7.67000) med löjtnanten, senare majoren vid Östgöta infanterireg:te, riddaren, ädel och välborne Abraham Blix, född 1710, † 1772-06-06 i Väversunda sn, begr 14/6 (källa: Genline ID 425.7.74900), född 1713 i Skee sn, dotter till kyrkoherden, fil mag Fredericus Frederici Bagge d y och hans 1:a fru Sophia Elisabeth Brun.

Barn:

 • Brita Elisabeth Enander, född 1738-01-08 i Väversunda sn, dpt 10/1 (källa: Genline ID 425.8.75900), † där 1740.
 • Isak Fredrik Enander, född 1739; ryttmästare; † 1800. se Tab 5.
 • Carl Gustaf Enander, född 1741; fänrik; † 1830. se Tab 9.

TAB 5

Isak Fredrik Enander, (son till Daniel Enander, Tab 4), född 1739-05-10 i Väversunda sn, dpt 13/5 (källa: Genline ID 425.8.76000); regementsadjutant; ryttmästare; † där 1800-02-26, begr 4/3 (gallsot, 60 år, 10 mån, 8 dagar gammal, källa: Genline ID 425.8.81600). Gift 1782-09-01 i Väversunda sn (källa: Genline ID 425.7.67300) med mademoisselle Jacobina Siösteen, född postuma 1751-12-23 på Väversunda Sörgård, Väversunda sn, † där 1847-03-17, dotter till vice häradshövdingen Jacob Siösteen och Florentina Bagge.

Barn:

 • Gustaf Adolf Enander, född 1784 på kornettgården, Väversunda sn, † där 1793.
 • Maria Sophia Enander, född 1786 på kornettgården, Väversunda sn.
 • Maria Charlotta Enander, född 1788 på kornettgården, Väversunda sn, † 1861. Gift 1805-12-26 i Väversunda sn (källa: Genline ID 425.7.67300) med löjtnanten vid arméns flotta Pehr Landgren, född 1774-05-18 i Grebo sn (källa: Genline ID 425.3.11300).
 • Fredrik (Fritz) Samuel Enander, född 1790; sergeant; † 1855. se Tab 6.
 • Carl Ludvig Enander, född 1793; fanjunkare; † 1885. se Tab 8.

TAB 6

Fredrik (Fritz) Samuel Enander, (son till Isak Fredrik Enander, Tab 5), född 1790-10-19 på kornettgården, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.10.4100); underofficer vid Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet 1812-03-04; bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813-14; avsked som sergeant 1816; ägde Charlottenborg och Väversunda skattegård (källa: Genline ID 425.4.19200); bosatt på Charlottenborg i Väversunda sn sedan 1838 (källa: Genline ID 425.4.21800); † där 1855-12-09, begr 18/12 (giktkrämpor, 65 år gammal, källa: Genline ID 425.10.4100). Gift 1816-03-08 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.10.49500) med sin kusin Jacobina Cecilia Enander, född 1783-10-30 i Väversunda sn (källa: Genline ID 425.4.21800), † 1861 på Charlottenborg, Väversunda sn, dotter till fänriken Carl Gustaf Enander och Christina Margareta Trolle.

Barn:

 • Emilia Cecilia Enander, född 1817-06-17 i Källstads sn (källa: Genline ID 425.4.21800).
 • Charlotta Jacobina Enander, född 1819-05-01 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 425.4.21800), † 1866 i Vadstena. Gift 1850-08-04 på Charlottenborg, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.7.68600) med stadsfiskalen i Vadstena, hospitaluppsyningsmannen Anders Johan Björling, född 1814-03-21 i Vadstena, † 1859-12-04 i Klosterkvarteret, Vadstena.
 • Alfred Theodor Enander, född 1823; sergeant; † 1891. se Tab 7.

TAB 7

Alfred Theodor Enander, (son till Fredrik (Fritz) Samuel Enander, Tab 6), född 1823-06-07 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 425.4.21800); sergeant vid Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet; † barnlös 1891-09-05 på Charlottenborg, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.15.62500). Gift 1851-11-04 i Herrestads sn (källa: Genline ID 425.15.62500 och 302.14.88700) med Christina Johanna Mathilda Lundborg, född 1812-10-27 på Svälinge Sjögården, Herrestads sn, dpt 5/11 (källa: Genline ID 302.13.73200), † barnlös 1883-10-28 på Charlottenborg, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.15.62500), dotter till lanthushållaren Erik Peter Lundborg och Eva Christina Johansdotter.

Fosterbarn (Alfred Theodors systerbarn):

 • Ivar Björling Enander, född 1855-12-30 i Vadstena (källa: Genline ID 425.15.62500); sergeant. Gift 1889-10-28 i Karlskrona (källa: Genline ID 425.15.62500) med Ida Fredrika Nutzman, född 1864-08-13 i Karlskrona (källa: Genline ID 425.15.62500). Parets barn upptog namnet Enander.
 • Ebba Emilia Björling, född 1858-06-13 i Vadstena (källa: Genline ID 425.15.62500), † ogift och barnlös 1887-05-15 på Charlottenberg, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.15.62500).

TAB 8

Carl Ludvig Enander, (son till Isak Fredrik Enander, Tab 5), född 1793-09-21 på kornettgården, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.4.21000); fanjunkare; ägare till Väversunda Sörgård (källa: Genline ID 425.4.21000); † där 1885. Gift 1828-10-12 (källa: Genline ID 425.4.21000) i Herrestads sn med jungfrun Carolina Nicolai, född 1806-12-04 i Herrestad, Herrestads sn (källa: Genline ID 425.4.21000 och 302.13.72500), † 1847-12-26 på Väversunda Sörgård, Väversunda sn, begr 3/1 (lungsot, 38 år gammal, känd för agtningsvärd och hedrande wandel, källa: Genline ID 425.10.3400), dotter till kronolänsmannen Anders Nicolai och Ingrid Lena Christoffersdotter.

Barn:

 • Ebba Amalia Enander, född 1829-11-11 på Väversunda Sörgård, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.4.21000). Gift 1853-04-29 i Väversunda sn (källa: Genline ID 425.7.68700) med fanjunkaren vid Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet Carl Magnus Pihlgren, bosatt på Norrö, Heda sn, född 1825 i Linderås sn. Paret fick flera barn.
 • Maria Theresia Enander, född 1831-09-03 på Väversunda Sörgård, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.4.21000); ogift och barnlös.
 • Edla Carolina Enander, född 1833-05-27 på Väversunda Sörgård, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.4.21000), † där 1861.
 • Ernst Ludvig Enander, född 1835-08-12 på Väversunda Sörgård, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.4.21000); student vid Linköpings gymnasium; † 1854-03-30 på Väversunda Sörgård, Väversunda sn (lungsot, 18 år gammal, stilla och anspråkslös i sin vandel, källa: Genline ID 425.10.3900).
 • Carl Georg Enander, född 1839 på Väversunda Sörgård, Väversunda sn, † där 1841.

TAB 9

Carl Gustaf Enander, (son till Daniel Enander, Tab 4), född 1741-04-17 i Väversunda sn, dpt 19/4 (källa: Genline ID 425.8.76100); fänrik vid Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet; † 1830-02-20 på Rogslösa Rusthåll, Rogslösa sn, begr 28/2 (slag, 88 år gammal, källa: Genline ID 357.10.68800). Gift 1776-10-04 (källa: Genline ID 357.10.68800) med demoisselle Christina Margareta Trolle, född 1748-03-25 på Hageby, Allhelgona sn (källa: Genline ID 357.10.67800), † 1823-03-21 på Rogslösa Rusthåll, Rogslösa sn, begr 29/3 (källa: Genline ID 357.10.68800 och 357.10.67800), dotter till häradshövdingen och ledamoten av Göta hovrätt Israel Trolle och Anna Margareta Stenholm.

Barn:

 • Israel Enander, född 1777 i Väversunda sn, † där 1778.
 • Maria Margareta Enander, född tvilling 1779 i Väversunda sn, † barn.
 • Anna Maria Enander, född tvilling 1779 i Väversunda sn, † ogift och barnlös 1858-08-31 på Rogslösa Rusthåll, Rogslösa sn (79 år gammal, källa: Genline ID 357.11.75800).
 • Fredrika Sophia Enander, född 1781 i Väversunda sn, † där 1784.
 • Magdalena Enander, född 1782-04-18 i Väversunda sn, † 1872. Gift 1:o 1811-07-23 i Rogslösa sn (Majt:s nåd Tillstånds Resolution för desse Syskon barn att äktenskap ingå var gifven d 20 Juni 1811, källa: Genline ID 357.10.49300), från vilken hon sedan skildes 1819, med sin kusin, löjtnanten och tullförvaltaren Samuel Fredrik Siösteen, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1820-10-15 med Elisabet Catharina Adler, i hennes 2:a äktenskap, född 1785, dotter till gruv- och lassarettsläkaren, assessorn Nils Adler och Ulrika Lindegren; 3:o 1832-05-25 på Stuvenäs säteri, Halltorps sn med stiftsjungfrun Hedvig Claësina Erika Silfversparre, född 1808-06-23 på Stuvenäs säteri, Halltorps sn, † 1840-01-01, dotter till majoren Claës Erik Silfversparre och Beata Elisabet Beckstadia; 4:o 1841-09-09 i Stockholm med Antoinetta Carolina von Schewen, född 1803-04-03 på Sund, † 1877-10-18, dotter till överstelöjtnanten David von Schewen och Christina Ulrika von Schewen), född 1788-03-05 i Väversunda sn, † 1863-12-01 i Duved, Åre sn, begr på Åre gamla kyrkogård; 2:o 1821-03-02 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.10.49800) med kaptenen i armén Georg Blix.
 • Cecilia Jacobina Enander, född 1783-10-30 i Väversunda sn (källa: Genline ID 425.4.21800), † 1861 på Charlottenborg, Väversunda sn. Gift 1816-03-08 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.10.49500) med sin kusin, sergeanten Fredrik (Fritz) Samuel Enander, född 1790-10-19 på kornettgården, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.10.4100), † 1855-12-09 på Charlottenberg, Väversunda sn, begr 18/12 (giktkrämpor, 65 år gammal, källa: Genline ID 425.10.4100).
 • Märta Lena Enander, född 1785 i Väversunda sn, † där 1786.
 • Daniel Gustaf Enander, född 1786 i Väversunda sn, † där s å.
 • Fredrika Lovisa Enander, född 1787 i Väversunda sn, † 1855. Gift 1812-05-07 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.10.49300) med auditören Carl Adam Svanbeck, född 1787-01-04 i Kristina fs, Jönköping.
 • Fredrik Christian Enander, född 1789; lanthushållare; † 1866. se Tab 10.

TAB 10

Fredrik Christian Enander, (son till Carl Gustaf Enander, Tab 9), född 1789-09-14 på Rogslösa Rusthåll, Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.17.11300); lanthushållare; ägare till 1 mtl Rogslösa Rusthåll (källa: Genline ID 357.17.11300); † där 1866. Gift 1817-10-01 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.10.49600) med demoisselle Maria Catharina Enelius, född 1775-08-26 i Källstads sn, dpt 28/8 (källa: Genline ID 357.2.8200), † 1852-01-21 på Rogslösa Rusthåll, Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.17.11300), dotter till kyrkoherden i Källstads pastorat Sven Enelius och Elisabeth Hornstrand.

Döttrar:

 • Hilda Elisabeth Enander, född 1819-03-26 på Rogslösa Rusthåll, Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.2.8200). Gift 1849-07-03 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.10.51400) med kyrkoherden i Åsbo pastorat Gabriel Gustaf Adolf Kernell, född 1808-04-16 i Hallingebergs sn (son till kyrkoherden Daniel Kernell och Elsa Catharina Tropp), † 1882 i Åsbo sn. Paret fick flera barn.
 • Fredrika Gustava Enander, född 1821-08-24 på Rogslösa Rusthåll, Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.2.8200). Gift 1844-10-15 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 357.10.51200) med sergeanten Carl Edvard Landström, född 1818-10-31 i Norbergs sn, dpt 4/11 (son till fanjunkaren Lars Gustaf Landström och Ulrika Lovisa Fahlstedt, källa: Genline ID 2372.42.74300). Paret fick flera barn.

TAB 11

Lars Enander, (son till Nicolaus Petri Enander, Tab 1), född 1618 i Västra Eneby sn; slottsfogde i Jönköping; † 1647. Gift med Margareta Jöransdotter Stormhatt, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1649 med kommissarien och riksdagsmannen Peder Håkansson, vars barn adlades Riddermarck, född 1622-07-05, † 1690-09-08 i Byarums sn), född 1624-01-24 i Jönköping, † 1715-07-06 i Byarums sn, dotter till faktorn i Jönköping Jöran Silvestersson och Anna Nilsdotter.

Son:

TAB 12

Johannes Nicolai Enander, (son till Nicolaus Petri Enander, Tab 1), född 1623-10-06 i Västra Eneby sn; kyrkoherde i Norrköping; kontraktsprost; † 1672-07-09 i Norrköping, begr där 1673-01-12. Gift 1655 med Sara Nilsdotter, född 1641 i Kalmar, † 1688-07-18 i Norrköping, dotter till superintendenten i Kalmar stift Nicolaus Eschilli och Brita Hansdotter Ungia. Övrig källa, Ranius, biographica minora: Likpredikan över Johannes Enander, begravd 1673-01-12 i Norrköping.

Barn:

 • Sara Nilsdotter, född 1656, † 1710. Gift 1676 med kyrkoherden i Stora Åby pastorat Eskil Fabricius, född 1626, † 1692
 • Nils Nilsson, född 1658, † 1663, begr 1663-07-05 i Stora Åby. Övrig källa, Ranius, biographica minora: Likpredikan över Nils Enander, begravd 1663-07-05 i Stora Åby.
 • Samuel Enander, född 1659; hauptman på Vadstena slott; † 1714. Gift 1694-08-12 med Magdalena Elenora Du Rées, född 1659-07-27, † 1697-07-05, dotter till borgmästaren i Ronneby, justitiepresidenten Arnold Du Rées och Elisabet Radu.
 • Johan Enander, adlad Enanderhielm, född 1660; lagman; † 1732. se adliga ätten Enanderhielm.
 • Helena Nilsdotter, född 1662, † 1668.
 • Nils Enander, född 1664; landskamrer; † 1699. se Tab 12.
 • Isac Enander, adlad Silfverstråle, född 1665; assessor; † 1716. se adliga ätten Silfverstråle.
 • Daniel Enander, född 1666; sergeant vid livgardet; † 1690. Övrig källa, Ranius, biographica minora: Likpredikan över Daniel Enander, begravd 1691-09-20 i Åby.
 • Gabriel Nilsson, född 1668, † s å.
 • Helena Enander, född 1669, † 1734. Gift 1693 med kyrkoherden i Stora Åby pastorat Daniel Arvidi Rydelius, född 1660, † 1716-05-24 i Stora Åby prästgård, Stora Åby sn, begr 17/6 (55 år gammal, källa: Genline ID 427.19.83600).
 • Gabriel Enander, född 1671; hovrättsadvokat; † 1694.

TAB 13

Nils Enander, (son till Johannes Nicolai Enander, Tab 12), född 1664; landskamrer; † 1702. Gift med jungfrun Elisabeth Hadorph, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1703-07-22 på Haddorp, Slaka sn (källa: Genline ID 376.21.79000) med ryttmästaren vid Östgöta kavallerireg:te Gustaf Drake af Hagelsrum, född 1676 på Hagelsrum, Målilla sn, dpt 8/3, † 1711-05-06, begr i Slaka sn - förde ett vilt och tygellöst liv samt förslösade större delen av faderns orättfångna skatter, källa: Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927), född 1671-01-29 † 1760-08-31 på Hovby säteri, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.20.96100), dotter till riksantikvarien Johan Hadorphius och Elisabeth Dalina.

Barn:

 • Johan Gustaf Enander, född 1693; kapten; † 1755. se Tab 14.
 • Nils Enander, född 1695; kammarskrivare vid statskontoret; † 1720.
 • Sara Enander, född 1696, † ung.
 • Samuel Enander, född 1698; hovrättsråd; † 1768. se Tab 24.
 • Daniel Enander, född 1699-10-17; furir vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet; sergeant 1720; fänrik 1734-04-29; löjtnant 1741; kaptens avsked 1743; ägde Haddorp i Slaka sn; † där barnlös 1774-10-22, begr 24/10 (75 år gammal, källa: Genline ID 376.22.14200). Gift 1769 med Eva Elisabeth Ekerman, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med prosten Petrus Enewald, född 1694 (åu), † 1767-04-28 i Vists sn, begr 14/5 (källa: Genline ID 410.25.69200), med vilken han som ung varit förlovad, född 1707, † 1788-03-23 på Haddorp, Slaka sn, begr 25/5 (änka, 81 år gammal, källa: Genline ID 376.22.14700), dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten i Västra Eneby och Kisa pastorat Paulus Ekerman och Maria Löfgren.
  Källa Valkebo HR FII:7 s125-149
  : Bouppteckning efter capitainen och riddaren herr wälborne Daniel Enander avliden barnlös år 1774 och efterlämnade änkan Eva Elisabet Ekerman. Den avlidnes bröders barn var upptecknade som dödsbodelägare.
 • Elisabeth Justina Enander, född 1700, † 1704.

TAB 14

Johan Gustaf Enander, (son till Nils Enander, Tab 13), född 1693; volontär vid Östgöta kavallerireg:te 1710; kvartermästare 1711; kornett 1713; avsked 1716; fänrik vid Östgöta infanterireg:te 1718-05-13; sergeants indeln 1723; löjtnant 1733-03-30; kaptens avsked 1734-04-29; ägde Karleby med flera gårdar i Kisa sn; † 1755-02-26 på Karleby, Kisa sn (bröstsjukdom, 63 år gammal, källa: Genline ID 317.19.6500). Gift 1:o 1738-06-24 i Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.20.93100) med välborna jungfrun Maria Beata Rosenfelt, född 1712, † 1742-12-14 på Karleby, Kisa sn (30 år gammal, källa: Genline ID 317.19.6000), dotter till rustmästaren Bleckert Rosenfelt och Elsa Margareta Bock. Se även: Ranius, biographica minora: Likpredikan över Maria Beata Rosenfelt, begravd 1742-11-26 i Kisa. ; 2:o 1745-01-28 i Kisa sn med jungfrun Vendela Charlotta Winter, född 1716-04-12 på Bölnorp, Kristbergs sn, † 1781-07-16 på Näs säteri, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.20.96700), dotter till kaptenen vid Östgöta infanterireg:te Johan Henrik Winter och Justina Korss.

Son 1:o:

 • Nils Fredric Enander. Conductiur.
 • Carl Fredrik Enander, född 1742-09-14 på Karleby, Kisa sn, dpt 18/9 (källa: Genline ID 317.18.84500), † ogift och barnlös 1797-07-18 på Näs säteri, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.21.500).

Barn 2:o:

 • Carl Henrik Enander, född 1745; sergeant; godsägare; † 1820 (källa: Genline ID 418.22.22500). se Tab 15.
 • Carl Hindrich Enander född 1746-12-14 på Karleby gård, Kisa/E. Sergeant 1774. Källa Kisa C:3 s93h.
 • Elisabet Justina Enander, född 1747-02-22 på Karleby, Kisa sn, dpt 26/2 (källa: Genline ID 317.18.85600), † 1814. Gift 1764-04-24 på Näs säteri, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.20.94100) med kungl livdrabanten, senare löjtnanten Adolf Otto Carlheim-Gyllensköld, född 1734, † 1803. Paret fick flera barn.
 • Johan Gustaf Enander, född 1748; förare; † 1798. se Tab 17.
 • Samuel Efraim Enander, född 1750-02-16 på Karleby, Kisa sn, dpt 18/2 (källa: Genline ID 317.18.86100), † där s å, begr 3/6 (källa: Genline ID 317.19.6300).
 • Adolf Daniel Enander, född 1751; sekreterare; † 1820. se Tab 23.

TAB 15

Carl Henrik Enander, (son till Johan Gustaf Enander, Tab 14), född 1745-12-14 på Karleby, Kisa sn (källa: Genline ID 418.22.22500), dpt 18/12 (källa: Genline ID 317.18.85100); uppfostrad med privat informator på Näs säteri i Västra Eneby sn; underofficerare vid Östgöta infanterireg:te 1758; transport till Jönköpings reg:te; avsked som sergeant 1772; lanthushållare i Väsby sn; ägde Hovby säteri i 40 år till 1816, då han skänkte detsamma till sin son och måg, vilka år 1818 sålde hälften till till herr prosten Engdahl och den andra hälften till kronolänsmannen Asklund i Aska sn och Peter Jeansson i Bröt; under sina sista fyra år vistades han som hyresman på Hovby och levde hos bemälte måg på räntan för 6666 riksdaler banco, som till hans behov var anslagna av köpeskillingen (källa: Genline ID 418.22.22700); var till 1815-05-08 församlingens kyrkoföreståendare i över 30 år; † 1820-12-01 på Hovby säteri, Västra Eneby sn, begr 12/12 (slag, 75 år gammal, källa: Genline ID 418.22.22700). Gift 1776-01-16 med sin kusins änka Eleonora Dorothea von Glandt, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med auditören vid Kungl svenska husarreg:tet i Stralsund Jakob Johan Enander, 1773), född 1745 i Stralsund (källa: Genline ID 418.22.18600), † 1810-09-07 på Hovby säteri, Västra Eneby sn, begr 15/9 (slag, 65 år gammal, källa: Genline ID 418.22.18600), dotter till tullinspektorn och kronoförpaktaren von Glandt.

Barn:

 • Charlotta Christina Enander, född 1776-11-01 på Hovby säteri, Västra Eneby sn. Gift 1802-05-12 på Hovby säteri, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.21.1900) med kyrkoherden i Västra Husby pastorat Anders Erik Widmark, född 1774, † 1854.
 • Carl Gustaf Enander, född 1779 på Hovby säteri, Västra Eneby sn, † där s å.
 • Vendela Gustava Enander, född 1781-12-05 på Hovby säteri, Västra Eneby sn. Gift 1805-04-05 på Hovby säteri, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.21.2000). med kommissionslantmätaren Carl Jakob Schött, född 1775-01-11 i Norrköping (källa: Genline ID 418.4.35700). Paret fick flera barn.
 • Carl Henrik Berendt Efraim Enander, född 1789; kungl livdrabant; löjtnant. se Tab 16.

TAB 16

Carl Henrik Berendt Efraim Enander, (son till Carl Henrik Enander, Tab 15), född 1789-09-09 på Hovby säteri, Västra Eneby sn, dpt 13/9 (källa: Genline ID 418.20.88200 och 418.4.15800); kunglig livdrabant; löjtnant. Gift 1813-01-05 på Greverum, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.22.22700) med demoisselle Eva Aurora Kraft, född 1789-03-28 i Vimmerby (källa: Genline ID 418.4.15800), dotter till kyrkoherden Anders Laurentii Kraft och Margareta Wimmermark.

Barn:

 • Carl Wilhelm Enander, född 1814-09-25 på Binnemåla, Västra Eneby sn, dpt 30/9 (källa: Genline ID 418.22.7100).

TAB 17

Johan Gustaf Enander, (son till Johan Gustaf Enander, Tab 14), född 1748-02-14 på Karleby, Kisa sn, dpt 17/2 (källa: Genline ID 317.18.85600); volontär 1764; förare 1768-03-18; avsked 1773-09-02; † 1798 i Kisa sn (drunknade, källa: Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6). Gift 1772-10-25 på Näs säteri, Kisa sn (källa: Genline ID 317.19.4000) med jungfrun Christina Sophia Engelcrona, född 1752-06-22 på Valstads säteri, Tjärstads sn (källa: Genline ID 385.5.22900 och 572.27.35600), † 1826-02-06 på Färghagen, Västerlanda sn, begr 14/2 (ålderdom, 73 år, 7 månader gammal, källa: Genline ID 572.45.6900), dotter till kungl livdrabanten Samuel Efraim Engelcrona och Margareta Sophia Wetterstrand.

Barn:

 • Vendela Sophia Enander, född 1780-02-22 på Tjuk, Västra Eneby sn (ej i fb, källa: Genline ID 418.23.43700 och 274.4.89100), † 1832-06-29 på Rävsala, Västra Eneby sn, begr 8/7 (källa: Genline ID 418.23.43700). Gift med 1800-07-25 (källa: Genline ID 418.23.43700) med kaptenen i armén Klas Niklas Forssén, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1833 med änkan Sara Margareta Ranzoch, i hennes 3:e äktenskap, född 1785-04-04 i Östra Husby sn (källa: Genline ID 436.36.7200 och 396.25.47900), † 1863-12-21 på Ramsmåla, Torpa sn (källa: Genline ID 396.25.47900), dotter till komministern Samuel Ranzoch), född 1774-10-08 i Kärna sn (källa: Genline ID 274.4.89100), † 1865-02-16 i Linköping (källa: Genline ID 396.25.47900). Paret fick flera barn.
 • Johan Daniel Enander, född 1785; kapten; † 1850. se Tab 18.
 • Samuel Paul Enander, född 1788 (källa: Börje Furtenbach - Släkten Göhle s.44); kapten vid Norra Skånska Infanterireg:tet; † 1872. Gift 1830 i Linköping med sin kusin, änkan Ulrika Wilhelmina Göhle, som lämnade honom 1835, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:a 1824 med sin svåger, borgaren och rådmannen i Linköping Erik Edlundh, i hans 2:a äktenskap, född 1781-05-01, † 1828-09-23 i Linköping), född 1788-01-25 i Brunneby sn, † 1851-08-11, dotter till sergeanten Georg Göhle och hans 1:a hustru Regina Elisabet Engelcrona.
 • Göran Enander, född 1794 på Karleby, Kisa sn (källa: Genline ID 385.5.22900).
 • Gustaf Efraim Enander, född 1797; lantmätare; † 1845. se Tab 21.

TAB 18

Johan Daniel Enander, (son till Johan Gustaf Enander, Tab 17), född 1785-08-06 på Tjuk eller Näs, Västra Eneby sn (ej i fb, källa Genline ID 391.19.84100 och 391.12.39500); sergeant vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet 1800; fänrik 1812-03-24; löjtnant i reg:te 1816; löjtnants indelning 1819; 2:e kapten 1826; 1:e kapten 1834; avsked 1835; arrenderade Aspa frälsesäteri, Asby sn (källa Genline ID 269.10.16200); † 1850-05-26 på Sommenäs frälsesäteri, Tidersrums sn, begr 25/6 (slag, 64 år gammal, källa Tidersrum C I:3). Gift 1822-10-15 i Sunds sn med sin kusin, demoisselle Gustava Carolina Göhle, född 1793-06-15 i Kungs Norrby, Brunneby sn (Brunneby C:2), † 1866-01-22 i Lilla Mossegården, Käpplunda, Skövde landsfs, dotter till sergeanten Georg Göhle och hans 1:a hustru Regina Elisabet Engelcrona.

Barn:

 • Johan Gustaf Enander, född 1822-09-06 på Sundsö, Sunds sn; sergeant; arrendator; † 1904. se Tab 19.
 • Hjalmar Julius Enander, född 1825-07-01 i Norrby, Asby sn.
 • Edla Carolina Sophia Enander, född 1827-04-12 på Aspa frälsesäteri, Asby sn (Asby C:3), † 1904-04-04 i Skövde stadsfs. Gift 1851-08-20 i Asby sn (Asby C:3) med possessionaten i Skövde Johan Ulrik Möller, född 1824, † 1862. Paret fick flera barn.
 • Bernhard Alexander Leonard Enander, född 1829-08-25 på Aspa, Asby sn, † 1889; fanjunkare. se Tab 20.
 • Bror Ferdinand Enander, född 1833-10-21 på Aspa, Asby sn (Asby C:3).

TAB 19

Johan Gustaf Enander, (son till Johan Daniel Enander, Tab 18), född 1822-09-06 på Sundsö säteri, Sunds sn (källa: Genline ID 385.20.38700); volontär vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet 1839-07-04; 2:e furir 1842-11-05; 1:e sergeant 1852-07-31; fanjunkare i reg:tet 1862-05-30; transport till sergeant av 1:a klass 1876-01-01; avsked 1879-01-17; kontrollör vid brännvinstillverkningen; arrendator på Perstorp, Skedevi sn; † där 1904-01-16. Gift 1858-03-26 i Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.23.42200) med mamsell Charlotta Amalia Schillberg, född 1836-08-16 på Norra Rothult, Västra Eneby sn, dpt 21/8 (källa: Genline ID 418.23.34000), † 1912-10-22 på Perstorp, Skedevi sn, dotter till kronolänsmannen Jakob Fredrik Schillberg och Charlotta Malmberg.

Barn:

 • Alma Carolina Charlotta Enander, född 1862-05-31 på Perstorp, Skedevi sn, † 1959-08-07 i Fläckebo sn. Gift med provinsialläkaren Carl August Arnell, född 1863 i Horns sn, † 1945. Paret fick flera barn.
 • Elin Maria Helena Enander, född 1863-10-15 på Perstorp, Skedevi sn. Gift med jägmästaren och arrendatorn på Folingsö, Kisa sn Carl Gustaf Vilhelm Gripenberg, född 1853 i Stockholm.
 • Tekla Amelia Gustafa Enander, född 1865-07-08 på Perstorp, Skedevi sn; översköterska i Halmstad; † 1961-03-01 i Göteborg; ogift och barnlös.
 • Sigrid Hilda Fredrika Enander, född 1870-01-20 på Perstorp, Skedevi sn, † 1962-07-10 i Göteborg; mejerska.
 • Ivan Henning Fredrik Enander, född 1872-05-25 på Perstorp, Skedevi sn; bokhållare; ogift och barnlös.
 • Edla Hildur Kristina Enander, född 1873-09-25 på Perstorp, Skedevi sn, † 1963-12-25 i Hallsås, Lerums sn. Gift med handlanden i Tyska fs i Göteborg Carl Julius Friedrich Holzhausen, född 1861 i Stockholm, † 1920. Paret fick flera barn.
 • Helga Signhild Elvira Enander, född 1878-08-06 på Perstorp, Skedevi sn, † 1967-10-20 i Göteborg; mejerska.

TAB 20

Bernhard Alexander Leonard Enander, (son till Johan Daniel Enander, Tab 18), född 1829-08-25 på Aspa frälsesäteri, Asby sn (källa: Asby C:3), † 1889-01-27 i Påvelstorp, Fägre sn; fanjunkare; ägare till Melltorp, Skara. Gift 1861-04-16 (Fägre A I:14, s 39) i Skara sfs med Anna Mathilda Helena Sjöstedt, född 1830-06-15 i Skara sfs, dpt 18/6 (källa: Genline ID 601.60.84100), † 1910-07-24 i Södertälje sfs, dotter till handelsmannen Anders Peter Sjöstedt och Sara Elisabet Thorssén.

Döttrar:

 • Ellen Gustafva Sofia Enander, född 1863-12-15 i Vilske-Kleva sn; skollärarinna i Tystberga och Södertälje; ogift och barnlös.
 • Anna Elisabet Edla Enander, född 1865-10-28 i Vilske-Kleva sn, † 1949-05-28 i Sjogerstads sn; slöjdlärare; ogift och barnlös.
 • Gerda Elvira Matilda Enander, född 1867-09-14 i Norra Vånga sn; kassörska i Stockholm; ogift och barnlös.
 • Edit Maria Alexandra Enander, född 1869-09-30 i Norra Vånga sn, † 1893-05-18 i Varberg (enl db för Tystberga sn); lärarinna; ogift och barnlös.

TAB 21

Gustaf Efraim Enander, (son till Johan Gustaf Enander, Tab 17), född 1797-07-16 på Karleby, Kisa sn (källa: Genline ID 572.38.19600); andre lantmätare; bosatt på Färglanda, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.38.19600); † 1845-05-23 på Färglanda, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.45.8400 och 572.38.19600). Gift 1:o 1821-09-16 i Västra Tunhems sn (källa: Genline ID 653.16.45000) med demoisselle Andrietta Eleonora Wedelin, född 1803 på Baggård, Gärdhems sn (källa: Genline ID 572.27.35600), † 1837-12-28 på Färghagen, Västerlanda sn, begr 1838-01-09 (källa: Genline ID 572.45.7900), dotter till godsägaren Johan Wedelin och hans 1:a fru Ulrika Öhrberg (fru Ulrika dog i barnsäng 1814); 2:o 1840-05-05 i Västerlanda sn (med kungl maj:ts tillstånd, källa: Genline ID 572.43.74100) med sin svägerska, demoisselle Matilda Carolina Wedelin, född 1814-03-03 på Baggård, Gärdhems sn, dpt 15/3 (källa: Genline ID 572.38.19600 och 774.20.79500), † 1885-11-03 på Länsmansgården, Tunge, Ytterby sn, dotter till godsägaren Johan Wedelin och hans 1:a fru Ulrika Öhrberg (fru Ulrika dog i barnsäng 1814).

Barn 1:o:

 • Johan Gustaf Enander, född 1822 på Färghagen, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.27.35600), † där 1828-11-15, begr 25/12 (mässling, källa: Genline ID 572.45.7200).
 • Eleonora Euphrosyne Enander, född 1824-03-11 på Färghagen, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.27.35600).
 • Edvard Efraim Enander, född 1825-07-15 på Färghagen, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.27.35600).
 • Carl Bernhard Enander, född 1828-06-08 på Färghagen, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.45.1200), † där 1829-03-15, begr 24/3 (mässling, 9 månader, källa: Genline ID 572.45.7300).
 • Constantina Evelina Enander, född 1826-12-17 på Färghagen, Västerlanda sn, dpt 26/12 (källa: Genline ID 572.45.700), † där 1829-03-15, begr 24/3 (mässling, källa: Genline ID 572.45.7300).
 • Johan Gustaf Albert Enander, född 1829-11-11 på Färglanda, Västerlanda sn, dpt 20/11 (källa: Genline ID 572.45.1800 och 572.39.29200).
 • Johanna Gustafva Emerentia Enander, född 1831-04-03 på Färglanda, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.39.29200).
 • Christina Evelina Enander, född 1834-06-29 på Färglanda, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.39.29200).
 • Emma Regina Enander, född 1835-06-10 på Färglanda, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.39.29200).
 • Andreas Leonard Enander, född 1837-12-21 på Färglanda, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.39.29200).

Barn 2:o:

 • Euphrosyne Eleonora Enander, född 1841 på Färglanda, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.39.29200), † där 1842.
 • Johan Bolivar Efraim Enander, född 1843; lantbrukare; † 1933. se Tab 22.

TAB 22

Johan Bolivar Efraim Enander, (son till Gustaf Efraim Enander, Tab 21), född 1843 på Färglanda, Västerlanda sn (källa: Genline ID 572.39.29200); arrendator; lantbrukare; † 1933-12-10. Gift 1871-05-21 med Octavia Beata Sophia Ahlenius, född 1843-08-12 i Skee sn, † 1947-01-27 på Gottskär, Onsala sn, dotter till häradsskrivaren Sven Otto Ahlenius och Catharina Beata Sophia Dassau.

Barn:

 • Ernst Efraim Enander, född 1872-03-02 på Alafors, Älvsåkers sn, † 1946-12-28 i Onsala sn.
 • Elin Matilda Sophia Enander, född 1873-09-26 på Alafors, Älvsåkers sn, † 1960-02-18 i Stenungsund.
 • Elfrida Catharina Enander, född 1875-08-08 på Alafors, Älvsåkers sn, † 1931-12-25 på Gottskär, Onsala sn. Gift 1907 med Carl Henning Nelson, född 1865-03-23 i St Pers sn, † 1962-10-14 på Gottskär, Onsala sn.
 • James Otto Rudolf Enander, född 1877-04-24 på Tunge länsmansgård, Ytterby sn, † 1952-04-03 på Arendal, Norums sn. Gift 1920-05-22 med Hulda Evelina Josefsson, född 1885-06-13 i Onsala sn, † där 1968-10-22.
 • Jenny Charlotta Enander, född 1878-09-09 på Tunge länsmansgård, Ytterby sn, † 1959-09-04 i Saltsjöbaden. Gift 1917-07-25 med Karl Ferdinand Hugo Dahlblom, född 1886-08-08 i Strömstad, † 1962-10-30 i Luleå.
 • Ingeborg Maria Enander, född 1880-09-04 på Tunge länsmansgård, Ytterby sn, dpt 19/9; fotograf: † ogift och barnlös 1976-03-01 i Stenungsund, Norums sn.
 • Hulda Eleonora Enander, född 1881-11-23 på Tunge länsmansgård, Ytterby sn, † 1975.
 • Lennart Emanuel Enander, född 1883-12-25 på Tunge länsmansgård, Ytterby sn; skatteuppbördsdirektör i Göteborg; † 1966-04-07 i Vasa fs, Göteborg. Gift 1915-04-10 med Helga Maria Bäfverfeldt, född 1884-12-04 i Alingsås, † 1965-04-18 i Vasa fs, Göteborg, dotter till underlöjtnanten i armén, bryggerikontrollören och svärdsmannen Oscar Teodor Bäfverfeldt och Marie Fernanda Benedikta Nielsen.
 • Tore Waldemar Enander, född 1886-05-15 på Tunge länsmansgård, Ytterby sn, † där s å 12/7 (kikhosta).

TAB 23

Adolf Daniel Enander, (son till Johan Gustaf Enander, Tab 14), född 1751-07-24 på Karleby, Kisa sn, dpt 30/7 (källa: Genline ID 317.18.86500); sekreterare; kyrkoföreståndare i Västra Eneby från 1815-05-08 (källa: Genline ID 418.22.22100); korresponderande ledamot av Kungliga Patriotiska Sällskapet; ledamot av Östgöta Kungliga Hushållssällskap i Linköping och Kinds Häradshushålls Gille; † 1820-03-05 på Näs säteri, Västra Eneby sn, begr 17/3 (pleuresia, 68 år gammal, källa: Genline ID 418.22.22000 och 418.22.22100). Gift 1789-10-16 med sin brors styvdotter, demoisselle Elisabeth Eleonora Enander, född 1768 i Stralsund (källa: Genline ID 418.1.77800), † 1806-06-28 på Näs säteri, Västra Eneby sn, begr 18/7 (barnsäng, 36 år gammal, källa: Genline ID 418.21.1100), dotter till auditören Jakob Johan Enander och Eleonora Dorothea von Glandt, i hennes 1:a äktenskap.

Barn:

 • Carl Johan Enander, född 1790-05-04 på Näs säteri, Västra Eneby sn, dpt 7/5 (källa: Genline ID 418.20.88300); lantmäterilärling - biträdde ingenjören Zetterstedt (källa: Genline ID 418.22.20300); † ogift och barnlös 1814-05-29 på Mariadom, Lerbäcks sn, begr där 1/6 (dog i ett bråk, 24 år gammal, källa: Genline ID 418.22.20300).
 • Vendela Eleonora Enander, född 1791-05-30 på Näs säteri, Västra Eneby sn, dpt 2/6 (källa: Genline ID 418.20.88600), † ogift och barnlös 1870 i Västra Eneby sn.
 • Dorothea Elisabet Enander, född 1792-08-01 på Näs säteri, Västra Eneby sn, dpt 5/8 (källa: Genline ID 418.20.88900), † 1863-01-28 på Tjuk, Västra Eneby sn, begr på Kisa kyrkogård (lungsot, 70 år gammal, källa: Genline ID 100005.15.22900). Gift 1812-03-09 på Näs säteri, Västra Eneby sn (av mellankommande orsaker uppskjöts vigseln till den 9:e, då den skedde på Näs, källa: Genline ID 418.22.27000) med andre lantmätaren Magnus Erik Marin, född 1782-09-12 i Gärdslösa sn (källa: Genline ID 317.23.97000), † 1855-09-19 i Kisa sn, begr 1/10 (magkräfta, källa: Genline ID 317.23.97000). Paret fick flera barn.
 • Per Gustaf Enander, född 1794; lantbrukare; † 1879. se Tab 24.
 • Helena Charlotta Enander, född 1797-05-05 på Näs säteri, Västra Eneby sn, dpt 10/5 (källa: Genline ID 418.20.89900).
 • Ernst Adolf Enander, född 1800-04-11 på Näs säteri, Västra Eneby sn, dpt 13/4 (källa: Genline ID 418.20.90700), † där 1815-03-03, begr 12/3 (legat 3 år och 8 månader till sängs med rotsår och fistlar i fötterna, källa: Genline ID418.22.20600).
 • Samuel Daniel Enander, född 1802-12-05 på Näs säteri, Västra Eneby sn, dpt s d (källa: Genline ID 418.20.91500), † där s å.
 • Daniel Christian Enander, född 1806-05-11 på Näs säteri, Västra Eneby sn, dpt 15/5 (källa: Genline ID 418.20.92500), † där s å.

TAB 24

Samuel Enander (son av Nils Enander, Tab 13). Född 1698, död 1768. Hovrättsråd i Svea hovrätt. Gift 1724 med Brita Nordenstedt, dotter av commisionären Jacob Nordenstedt och Brita Hadorph

Barn:

 • Brita Elisabet Enander. Gift med herr secreteraren Trivall.
 • Lena Catharina Enander. Gift med kammarrådet wälborne herr Paul Stockenström.
 • Ulrica Enander, född 1736-03-23 i Stockholm. Gift med majoren och riddaren herr wälborne Johan Westerling.

Av okänd härledning

Kyrkoherden i Ed/P Halvard Enander, † 1685. Fadern var kyrkoherde i Ed sn 1617 och hette Jonas Halvard Fergilander och alla barnen antog namnet Enander. Gift med Birgitta Svensdotter Faxell i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte med kompanichefen Johan Olofsson Forstena-släkten.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Linköpings Stifts Herdaminne; Kalmar Stifts Herdaminne; Arvid Kugelberg - Kungliga Första livgrenadjärregementets historia del 5. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: